Co nás čeká v tomto školním roce

Rámcový plán celodružinových akcí pro školní rok 2018/2019
září

Nábor do kroužků školní družiny
Podzimní družinové odpoledne pro děti a rodiče

říjen

Zahájení činnosti kroužků školní družiny
Děti čtou dětem
Poprvé do školy, poprvé do knihovny
Výtvarná soutěž Čáry máry s podzimními dary

listopad

Výstavka pro veřejnost ze soutěže Čáry máry s podzimními dary
Adventní dílna ŠD

prosinec

Zimní zastavení v penzionu pro seniory
Vánoční výstavka v knihovně
Vánoční tvoření v penzionu pro seniory
Vánoční besídka ŠD
Vánoční dílničky v odděleních

leden

Pěvecká soutěž Superstar
Soutěž oddělení Známe svou školu?

únor

Zimní sportovní odpoledne, sochy na sněhu
Karneval

březen Výtvarná a literární soutěž školní družiny, výstavka
Výstavka keramiky
Vítání jara ve školní družině
duben

Velikonoční dílna ŠD
Velikonoční výstavka v knihovně
Atletický trojboj školní družiny
Přebor školní družiny v plavání
Velký slet čarodějnic

květen

Jarní setkání v penzionu pro seniory
Turnaj školní družiny ve vybíjené a v kopané

červen

Malování na chodník- Den dětí
Výstava výtvarných a literárních prací v knihovně
Rozloučení se školním rokem