Co nás čeká v tomto školním roce

Rámcový plán celodružinových akcí pro školní rok 2017/2018
září Nábor do kroužků školní družiny
říjen

Zahájení činnosti kroužků školní družiny
Děti čtou dětem
Podzimní družinové odpoledne pro děti a rodiče
Výtvarná soutěž Čáry máry s podzimními dary

listopad

Výstavka pro veřejnost ze soutěže Čáry máry s podzimními dary
Příprava adventní výstavky
Adventní dílna ŠD

prosinec

Zimní zastavení v penzionu pro seniory
Adventní výstavka
Vánoční dílničky a besídky v odděleních

leden

Pěvecká soutěž Superstar
Soutěž oddělení Známe svou školu?

únor

Zimní sportovní odpoledne, sochy na sněhu
Karneval
Ve škole po škole (víkendová akce členů kroužků ŠD)

březen Výtvarná a literární soutěž školní družiny
Velikonoční dílna
Vítání jara ve školní družině
duben

Atletický trojboj školní družiny
Přebor školní družiny v plavání
Velký slet čarodějnic

květen

Jarní setkání v penzionu pro seniory
Turnaj školní družiny ve vybíjené a v kopané

červen Malování na chodník- Den dětí
Rozloučení se školním rokem
Výstava výtvarných a literárních prací v knihovně