Školní družina bude v provozu od pondělí 4. září 2023 vždy od 6:30 do 17:00 hodin /vchod do ŠD vedle hlavního vchodu do školy/.

ZÁPIS DO ŠD – pro žáky 1. tříd v pondělí 4. září během třídních schůzek.

Žákům 2.-4. tříd budou v úterý 5. září na základě předběžných přihlášek rozdány zápisní lístky s informacemi, rodiče je vyplní a obratem odevzdají do ŠD.

POKYNY K PLATBÁM za pobyt dětí v ŠD převodem na účet školy obdrží rodiče po odevzdání zápisního lístku písemně v deníčku ŠD /NEPLAŤTE DŘÍVE, VYČKEJTE NA NOVÝ VARIABILNÍ SYMBOL!/.

PROSÍME, ABY DĚTI BYLY V PONDĚLÍ 4. ZÁŘÍ VYBAVENY PÍSEMNÝM SDĚLENÍM, ZDA NASTUPUJÍ DO ŠD, V KOLIK HODIN BUDOU ODCHÁZET, KÝM BUDOU VYZVEDNUTY /V PŘÍPADĚ SAMOSTATNÉHO ODCHODU MUSÍ BÝT RODIČI POTVRZEN SOUHLAS/.

Děkujeme a těšíme se na spolupráci v tomto školním roce!                        Kolektiv ŠD