Zápisy schůzí školské rady

 

Zápis ze dne: 01-2019