Zápisy schůzí školské rady

 

Zápis ze dne:

01-2019

06-2019

09-2019

08-2020

09-2021