Vzkazy pro rodiče - Mgr. Petr Duda

Učivo v týdnu 12.11. - 16.11. 2018

Angličtina 5.B: Family at Sea. Where on Earth? Dokončení 1. lekce v pracovním sešitě.

Angličtina 6.AB: Přítomný prostý čas. Řadové číslovky. Slovíčka 1A- test v úterý.

Angličtina 7.AB: Stone soup- čtení a překlad textu od středy. Some and any.

Zeměpis 6.A: Určování zeměpisné polohy- procvičování.

Zeměpis 6.B: Určování zeměpisné polohy- procvičování.

Zeměpis 7.A: Obyvatelstvo Afriky. Sídla a hospodářství.

Zeměpis 7.B: Obyvatelstvo Afriky. Sídla a hospodářství.

Zeměpis 8.B: Povrch Evropy- sopky. Ve středu test- práce s atlasem. Obyvatelstvo Evropy.

Zeměpis 9.A: Půdy ČR. Ve čtvrtek test- práce s atlasem- povrch, vodstvo ČR.

Technická výchova 6.A: Krmítko- výroba.

Technická výchova 6.B: Krmítko- výroba.

 

Učivo v týdnu 5.11. - 9.11. 2018

Angličtina 5.B: Přítomný prostý čas- procvičování, test ve čtvrtek.

Angličtina 6.AB: In the street: Where is/are.... Sloveso have got.

Angličtina 7.AB: Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména- test ve středu. Stone soup.

Zeměpis 6.A: Určování zeměpisné polohy- procvičování.

Zeměpis 6.B: Určování zeměpisné polohy- procvičování.

Zeměpis 7.A: Vodstvo Afriky. Afrika- práce s atlasem- test v pátek.

Zeměpis 7.B: Vodstvo Afriky. Afrika- práce s atlasem- test ve čtvrtek.

Zeměpis 8.B: Povrch Evropy.

Zeměpis 9.A: Vodstvo ČR.

Technická výchova 6.A: Krmítko- výroba.

Technická výchova 6.B: Krmítko- výroba.

 

Učivo v týdnu 29.10. - 2.11. 2018

Angličtina 5.B: Přítomný prostý čas- procvičování.

Angličtina 6.AB: At the sports centre- pokračuje zkoušení rozhovoru. Sloveso can.

Angličtina 7.AB: Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména.

Zeměpis 6.A: Zeměpisná poloha. Určování zeměpisné polohy.

Zeměpis 6.B: Zeměpisná poloha. Určování zeměpisné polohy.

Zeměpis 7.A: Vodstvo Afriky.

Zeměpis 7.B: Vodstvo Afriky.

Zeměpis 8.B: Vodstvo Evropy- ledovce.

Zeměpis 9.A: Vodstvo ČR.

Technická výchova 6.A: Rozdělení dřevin.

Technická výchova 6.B: Rozdělení dřevin.

   

Učivo v týdnu 22.10. -26.10. 2018

Angličtina 5.B: Přítomný prostý čas.

Angličtina 6.AB: At the sports centre- rozhovor- zkoušení od úterý. Sloveso can.

Angličtina 7.AB: Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména.

Zeměpis 6.A: Poledníky.

Zeměpis 6.B: Poledníky.

Zeměpis 7.A: Afrika- vegetace.

Zeměpis 7.B: Afrika- vegetace, vodstvo.

Zeměpis 8.B: Vodstvo Evropy.

Zeměpis 9.A: Povrch ČR- práce s mapou.

Technická výchova 6.A: Dřevo.

Technická výchova 6.B: Dřevo.

 

Učivo v týdnu 15.10. - 19.10. 2018

Angličtina 5.B: U1- there is/there are. A, an/some. Bulldog and friends. Zkoušení slovíček 1. lekce. Přítomný prostý čas.

Angličtina 6.AB: V pondělí test slovíček- Introduction. Přivlastňování- test v úterý. At the sports centre.

Angličtina 7.AB: 4A- food and drink. V pátek test- slovíčka 4A.

Zeměpis 6.A: Ve středu test vesmír. Poledníky a rovnoběžky.

Zeměpis 6.BVe středu test vesmír. Poledníky a rovnoběžky.

Zeměpis 7.A: Afrika- podnebí, vegetace.

Zeměpis 7.B: Afrika- podnebí, vegetace.

Zeměpis 8.B: Podnebí Evropy.

Zeměpis 9.A: Povrch ČR.

Technická výchova 6.A: Technický výkres.

Technická výchova 6.BTechnický výkres.

   

Strana 1 z 35