Vzkazy pro rodiče - Mgr. Petr Duda

Učivo v týdnu 24.9. -28.9. 2018

Angličtina 5.B: Slovní zásoba 1. lekce- test v pondělí (rámeček). Opakovaní učiva 4. třídy. U1- předložky.

Angličtina 6.AB: Opakování učiva- to be, to have- test v pondělí. Opakování slovesa can.

Angličtina 7.AB: Opakování učiva- přítomný čas prostý a průběhový.

Zeměpis 6.A: Sluneční soustava. Slunce.

Zeměpis 6.B: Sluneční soustava. Slunce.

Zeměpis 7.A: Přehled světadílů a oceánů. Afrika- úvod.

Zeměpis 7.B: Přehled světadílů a oceánů. Afrika- úvod.

Zeměpis 8.B: Opakování učiva 7. třídy- Asie.

Zeměpis 9.A: Česká republika- poloha, základní údaje.

Technická výchova 6.A: Měření.

Technická výchova 6.B: Měření.

 

Učivo v týdnu 17.9. -21.9. 2018

Angličtina 5.B: Opakování učiva 4. třídy- test v úterý. Slovní zásoba 1. lekce.

Angličtina 6.AB: Opakování učiva- to be, to have, can.

Angličtina 7.AB: Opakování učiva- minulý čas, přítomné časy.

Zeměpis 6.A: Úvod do zeměpisu. Vesmír.

Zeměpis 6.B: Vesmír. Sluneční soustava.

Zeměpis 7.A: Polární oblasti.

Zeměpis 7.B: Polární oblasti.

Zeměpis 8.B: Opakování učiva 7. třídy- Asie.

Zeměpis 9.A: Opakování učiva- Evropa.

Technická výchova 6.A: Surovina, materiál, výrobek.

Technická výchova 6.B: Surovina, materiál, výrobek.

 

Učivo v týdnu 10.9. -14.9. 2018

Angličtina 5.B: Opakování učiva 4. třídy. Prosím o vytištění slovníčků k učebnici Happy Earth 1- odkaz zde.

Angličtina 6.AB: Opakování učiva 5. třídy.

Angličtina 7.AB: Opakování učiva 6. třídy.

Zeměpis 6.A: Pravidla. Úvod do zeměpisu.

Zeměpis 6.B: Úvodní hodina. Pravidla. Úvod do zeměpisu.

Zeměpis 7.A: Opakování učiva 6. třídy.

Zeměpis 7.B: Opakování učiva 6. třídy.

Zeměpis 8.B: Úvodní hodina. Pravidla. Opakování učiva 7. třídy.

Zeměpis 9.A: Pravidla. Opakování učiva 8. třídy.

Technická výchova 6.A: Nebude- adaptační kurz.

Technická výchova 6.B: Úvodní hodina. Bezpečnost. Plán práce.

 

   

Informace k týdnu 3.9. - 7.9. 2018

Pondělí- zahájení školního roku 8.00 - 8.45

Úterý- třídnické práce 8.00 - 12.35

Středa- třídnické práce 8.00 - 12.35

Čtvrtek- výuka dle rozvrhu 8.00 - 13.30

Pátek- výuka dle rozvrhu: dívky 8.00 - 13.30, chlapci 8.00 - 14.25

 

Týden 25.6. - 29.6 2018

Informace pro 6.B: 

Pondělí 25.6.: Branný závod
- sraz 7.30 na zastávce ZOO
- s sebou sportovní oblečení a obuv
- svačinu, pití, 2 jízdenky MHD 15 minut
- konec 12.35 hod.

Úterý 26.6., středa 27.6.:
- výuka není dle rozvrhu
- 8.00 - 12.35 - úklid třídy, vyklizení šatny, odnos věcí ......

Čtvrtek 28.6.: Softbalový turnaj- v areálu Rugby Bystrc
- sraz 7.40 na zastávce ZOO
- s sebou sportovní oblečení a obuv
- konec 12.35  - 13.00 hod. (po skončení turnaje)

Pátek 29.6.: Vydávání vysvědčení
- žáci přijdou na 2. vyučovací hodinu: 8.55 - 9.40
- výdej obědů 9.40 - 10.30

   

Strana 1 z 33