Vzkazy pro rodiče - Mgr. Petr Duda

Učivo v týdnu 14.1. - 18.1. 2019

Angličtina 5.B: Opakování 1. a 2. lekce. Slovní zásoba 3. lekce. Sloveso have got.

Angličtina 6.AB: Přítomný prostý čas. Příslovce četnosti.

Angličtina 7.AB: Procvičování probraného učiva.

Zeměpis 6.A: Litosféra- oceánské dno, zemětřesení.

Zeměpis 6.B: Litosféra- oceánské dno, zemětřesení.

Zeměpis 7.A: Nebude- LVK.

Zeměpis 7.B: Nebude- LVK.

Zeměpis 8.B: Západní Evropa- práce s atlasem.

Zeměpis 9.A: Nebude- změny v rozvrhu.

Technická výchova 6.A: Krmítko- výroba.

Technická výchova 6.B: Krmítko- výroba.

 

Učivo v týdnu 7.1. - 11.1. 2019

Angličtina 5.B: Velká písmena. Poslech. Where on Earth? Opakování. Test 2. lekce ve čtvrtek.

Angličtina 6.AB: V pondělí test- datumy. 1C: Mickey, Millie and Mut. Přítomný prostý čas.

Angličtina 7.AB: U4- Culture- food. English across the Curriculum.

Zeměpis 6.A: Ve středu test- pololetní opakování. Krajinná sféra. Litosféra- stavba Země.

Zeměpis 6.B: Ve středu test- pololetní opakování. Krajinná sféra. Litosféra- stavba Země.

Zeměpis 7.A: V úterý test Afrika. Oceánie.

Zeměpis 7.B: Referáty.

Zeměpis 8.B: Jižní Evropa.

Zeměpis 9.A: Nerostné suroviny ČR.

Technická výchova 6.A: Krmítko- výroba.

Technická výchova 6.B: Krmítko- výroba.

 

Učivo v týdnu 3.1. - 4.1. 2019

Angličtina 5.B: Množné číslo podstatných jmen.

Angličtina 6.AB: 1C: Mickey, Millie and Mut.

Angličtina 7.AB: U4- Culture, English across the Curriculum.

Zeměpis 6.A: V pátek test- mapy.

Zeměpis 6.B: V pátek test- mapy.

Zeměpis 7.A: Afrika- opakování.

Zeměpis 7.B: Oceánie- práce s mapou.

Zeměpis 8.B: Nebude.

Zeměpis 9.A: Nerostné suroviny ČR.

Technická výchova 6.A: Krmítko- výroba.

Technická výchova 6.B: Krmítko- výroba.

   

Učivo v týdnu 17.12. - 21.12. 2018

Angličtina 5.B: Zkoušení slovíček 1. lekce od úterý. Computer firsts. Poslech. Množné číslo podstatných jmen.

Angličtina 6.AB: Birthdays in Britain. 1C: Mickey, Millie and Mut.

Angličtina 7.AB: U4- Culture, English across the Curriculum.

Zeměpis 6.A: Práce s turistickou mapou.

Zeměpis 6.B: Práce s turistickou mapou.

Zeměpis 7.A: Jižní Afrika.

Zeměpis 7.B: V pondělí test Afrika. Oceánie.

Zeměpis 8.B: Jižní Evropa.

Zeměpis 9.A: Nerostné suroviny ČR.

Technická výchova 6.A: Krmítko- výroba.

Technická výchova 6.B: Krmítko- výroba.

 

Učivo v týdnu 10.12. - 14.12. 2018

Angličtina 5.B: Sloveso can- test v pondělí. Školní předměty. Dny v týdnu.

Angličtina 6.AB: Měsíce. Birthdays. Datumy.

Angličtina 7.AB: 4D- Emma´s apple crumble. A, an/some/the.

Zeměpis 6.A: Mapy- výškopis, polohopis.

Zeměpis 6.B: Mapy- výškopis, polohopis.

Zeměpis 7.A: Východní Afrika. Střední Afrika.

Zeměpis 7.B: Jižní Afrika. Afrika- opakování.

Zeměpis 8.B: Referáty. Nerostné suroviny Evropy.

Zeměpis 9.A: Ochrana přírody ČR.

Technická výchova 6.A: Krmítko- výroba.

Technická výchova 6.B: Krmítko- výroba.

   

Strana 1 z 36