Vzkazy pro rodiče - Mgr. Petr Duda

Učivo v týdnu 16.4. - 20.4. 2018

Angličtina 4.B: U7- určování času- procvičování, ve středu test. My school.

Angličtina 5. ročník: Scary monsters- práce s textem- test v pondělí. Minulý čas. Poslech.

Dějepis 6.B: Starověké Řecko- Filip Makedonský. Alexandr Makedonský.

Dějepis 7.B: Opakování- vrcholný středověk- ve čtvrtek test. Husitství.

Dějepis 8.B: Revoluční rok 1848- v úterý test. 2. polovina 19. stol.- Velká Británie.

Zeměpis 6.A: Hydrosféra- vodstvo na pevninách.

Zeměpis 6.B: Hydrosféra- vodstvo na pevninách.

Zeměpis 8.A: Lesy. Průmysl.

Informatika 5.A: Historie výpočetní techniky.

Informatika 5.B: Historie výpočetní techniky.

Technická výchova 6.A: Práce se dřevem- hrací kostky.

Technická výchova 6.BPráce se dřevem- hrací kostky.

 

Učivo v týdnu 9.4. - 13.4. 2018

Angličtina 4.B: U7- školní předměty, rozvrh hodin, určování času.

Angličtina 5. ročník: Zkoušení rozhovoru- uč. str. 25. Minulý čas- pravidelná, nepravidelná slovesa.

Dějepis 6.B: Starověké Řecko- Athény po řecko- perských válkách, peloponéská válka.

Dějepis 7.B: Václav IV. Jan Hus.

Dějepis 8.B: Revoluční rok 1848 v českých zemích.

Zeměpis 6.A: Hydrosféra- oceány, pohyby vody v oceánech.

Zeměpis 6.B: Hydrosféra- oceány, pohyby vody v oceánech.

Zeměpis 8.A: Zemědělství.

Informatika 5.A: Historie výpočetní techniky.

Informatika 5.B: Historie výpočetní techniky.

Technická výchova 6.A: Práce se dřevem- hrací kostky.

Technická výchova 6.BPráce se dřevem- hrací kostky.

 

Učivo v týdnu 3.4. - 6.4. 2018

Angličtina 4.B: U7- školní předměty, rozvrh hodin.

Angličtina 5. ročník: Minulý čas.

Dějepis 6.B: Starověké Řecko- Athény. Řecko- perské války.

Dějepis 7.B: Karel IV.

Dějepis 8.B: Revoluční rok 1848.

Zeměpis 6.A: Hydrosféra- úvod, oběh vody.

Zeměpis 6.B: Hydrosféra- úvod, oběh vody.

Zeměpis 8.A: Průmysl.

Informatika 5.A: Internet.

Informatika 5.B: Internet.

Technická výchova 6.AStavebnice Merkur.

Technická výchova 6.BStavebnice Merkur.

   

Učivo v týdnu 26.3. - 28.3. 2018

Angličtina 4.B: U7- Space school- školní předměty, určování času.

Angličtina 5. ročník: Was x were- procvičování, v úterý test.

Dějepis 6.B: Starověké Řecko- Athény.

Dějepis 7.B: Jan Lucemburský.

Dějepis 8.B: Revoluční rok 1848.

Zeměpis 6.A: Ve středu test atmosféra.

Zeměpis 6.B: Ve středu test atmosféra.

Zeměpis 8.A: Světové hospodářství

Informatika 5.A: Program Malování- kniha.

Informatika 5.BProgram Malování- kniha.

Technická výchova 6.AStavebnice Merkur.

Technická výchova 6.B: Nebude- velikonoční prázdniny.

 

Učivo v týdnu 19.3. - 23.3. 2018

Angličtina 4.B: Test 6. lekce v pondělí. Review B- opakování 4.-6. lekce- test ve čtvrtek.

Angličtina 5. ročník: Přítomný prostý čas- test v pondělí. Was x were- minulý čas slovesa být.

Dějepis 6.B: Starověké Řecko- archaické období, Sparta, Athény.

Dějepis 7.B: Poslední Přemyslovci.

Dějepis 8.B: Metternichovský absolutismus.

Zeměpis 6.A: Atmosféra- tornáda a hurikány, opakování.

Zeměpis 6.B: Atmosféra- tornáda a hurikány, opakování.

Zeměpis 8.A: Světové hospodářství

Informatika 5.A: Program Malování- kniha.

Informatika 5.BProgram Malování- kniha.

Technická výchova 6.AStavebnice Merkur.

Technická výchova 6.BStavebnice Merkur.

   

Strana 1 z 30