Vzkazy pro rodiče - Mgr. Petr Duda

Informace pro 7.B na týden 24.6. - 28.6. 2019

Pondělí 24.6.: Výuka dle rozvrhu. Konec vyučování ve 12.35 hod.

Úterý 25.6.: Softballový turnaj 2. stupně. Sportovní areál Hroch, Veslařská. Sraz v 8.15 hod. na zastávce Zoologická zahrada. Konec školy po skončení turnaje, který se předpokládá 12.30 - 13.00 hod. Turnaje se zúčastní všichni žáci. Nehrající fandí, mají možnost dalších sportovních aktivit v areálu Hroch. Kdo nemá šalinkartu, vezme si s sebou dvě 15-ti minutové jízdenky na MHD.

Středa 26.6.: Třídnické práce- úklid učebny atd. 8.00 - 12.35 hod.

Čtvrtek 27.6.: Třídnické práce- úklid učebny atd. 8.00 - 12.35 hod.

Pátek 28.6.: Vydávání vysvědčení 8.55 - 9.40 hod.

Náhradní termíny pro vyzvednutí vysvědčení:

1.7. - 12.7. 2019,  5.8. - 31.8. 2019 vždy od 8.00 do 12.00 hod. v kanceláři školy

 

 

Učivo v týdnu 17.6. - 21.6. 2019

Angličtina 5.B: Opakování 3. a 4. lekce- test v pondělí. U5- Animal action.

Angličtina 6.AB: Minulý čas pravidelných sloves. Zápor v minulém čase.

Angličtina 7.AB: Doctor X- čtení a překlad textu. V pondělí test 6. lekce. Opakování učiva 7. ročníku.

Zeměpis 6.A: Biosféra- lesy mírného pásu, tundra, polární pustiny.

Zeměpis 6.B: Biosféra- lesy mírného pásu, tundra, polární pustiny.

Zeměpis 7.A: Asie- JZ, jižní a JV  Asie.

Zeměpis 7.B: Asie- JV, východní a střední Asie.

Zeměpis 8.B: Průmysl. Doprava a spoje.

Zeměpis 9.A: Zlínský kraj. Jihomoravský kraj.

Technická výchova 6.A: Stavebnice Merkur.

Technická výchova 6.B: Stavebnice Merkur.

 

Učivo v týdnu 10.6. - 14.6. 2019

Angličtina 5.B: Where on Earth? Opakování 4. lekce. Test 4. lekce ve čtvrtek.

Angličtina 6.AB: 3B- Our holiday. Minulý čas pravidelných sloves.

Angličtina 7.AB: Doctor X- čtení a překlad textu. Tvoření návrhů. Culture.

Zeměpis 6.A: Biosféra- referáty, subtropy.

Zeměpis 6.B: Biosféra- referáty, subtropy.

Zeměpis 7.A: Asie- referáty.

Zeměpis 7.B: Oblasti Asie- referáty, Jižní Asie.

Zeměpis 8.B: Průmysl.

Zeměpis 9.A: Moravskoslezský kraj.

Technická výchova 6.A: Stavebnice Merkur.

Technická výchova 6.B: Stavebnice Merkur.

   

Učivo v týdnu 3.6. - 7.6. 2019

Angličtina 5.B: Ball sports around world. Opakování 4. lekce.

Angličtina 6.AB: Was/were- test v úterý. Minulý čas pravidelných sloves. Zápor v minulém čase.

Angličtina 7.AB: Doctor X- čtení a překlad textu. Have to. 6D- The lost penguin. Tvoření návrhů.

Zeměpis 6.A: Biosféra- tropické deštné lesy, savany, pouště.

Zeměpis 6.B: Biosféra- tropické deštné lesy, savany, pouště.

Zeměpis 7.A: Asie- povrch, práce s mapou, oblasti Asie.

Zeměpis 7.B: Oblasti Asie- práce s mapou, JZ Asie.

Zeměpis 8.B: V pondělí test: lidé na Zemi, světové hospodářství. Světové zemědělství. Průmysl.

Zeměpis 9.A: Kraj Vysočina. Olomoucký kraj.

Technická výchova 6.A: Stavebnice Merkur.

Technická výchova 6.B: Stavebnice Merkur.

 

Učivo v týdnu 27.5. - 31.5. 2019

Angličtina 5.B: Stupňování přídavných jmen- test ve čtvrtek. Řadové číslovky. Ball sports around world.

Angličtina 6.AB: 3A- Where were you last week? Was/were. Minulý čas pravidelných sloves.

Angličtina 7.AB: 6B- Doctor X- čtení a překlad textu. 6C- Lights, cameras, action. Have to.

Zeměpis 6.A: Pedosféra.

Zeměpis 6.B: Pedosféra.

Zeměpis 7.A: Asie- povrch, práce s mapou.

Zeměpis 7.B: Asie- povrch, práce s mapou.

Zeměpis 8.B: Světové zemědělství.

Zeměpis 9.A: Pardubický kraj. Kraj Vysočina.

Technická výchova 6.A: Stavebnice Merkur.

Technická výchova 6.B: Stavebnice Merkur.

   

Strana 1 z 41