Vzkazy pro rodiče - Mgr. Petr Duda

Týden 25.6. - 29.6 2018

Informace pro 6.B: 

Pondělí 25.6.: Branný závod
- sraz 7.30 na zastávce ZOO
- s sebou sportovní oblečení a obuv
- svačinu, pití, 2 jízdenky MHD 15 minut
- konec 12.35 hod.

Úterý 26.6., středa 27.6.:
- výuka není dle rozvrhu
- 8.00 - 12.35 - úklid třídy, vyklizení šatny, odnos věcí ......

Čtvrtek 28.6.: Softbalový turnaj- v areálu Rugby Bystrc
- sraz 7.40 na zastávce ZOO
- s sebou sportovní oblečení a obuv
- konec 12.35  - 13.00 hod. (po skončení turnaje)

Pátek 29.6.: Vydávání vysvědčení
- žáci přijdou na 2. vyučovací hodinu: 8.55 - 9.40
- výdej obědů 9.40 - 10.30

 

Učivo v týdnu 18.6. - 22.6. 2018

Angličtina 4.B: U10- Amazing animals.

Angličtina 5. ročník: Opakování 3. a 4. lekce.

Angličtina 7.B: Test 6. lekce v pondělí. Culture.

Dějepis 6.B: Starověký Řím- dominát, křesťanství.

Dějepis 7.B: Novověk- české země po r. 1526.

Dějepis 8.B: České země před 1. svět. válkou. Česká kultura.

Zeměpis 6.A: Biosféra- dokončení.

Zeměpis 6.B: Biosféra- dokončení.

Zeměpis 8.A: Prezentace samostatné práce- zájezd. Cestovní ruch.

Informatika 5.A: Baltík- práce s programem.

Informatika 5.B: Baltík- práce s programem.

Technická výchova 6.A: Práce se dřevem- rámeček.

Technická výchova 6.B: Práce se dřevem- rámeček.

 

Učivo v týdnu 11.6. - 15.6. 2018

Angličtina 4.B: U10- Amazing animals.

Angličtina 5. ročník: Zkoušení slovní zásoby 4. lekce. Ball sports. Where on Earth? Opakování. test 4. lekce v pátek.

Angličtina 7.B: Have to. 6D- The lost penguin.

Dějepis 6.B: Starověký Řím- referáty, císařství.

Dějepis 7.B: Novověk- Anglie, Francie, Rusko.

Dějepis 8.B: 2. pol. 19. stol.- Rakousko- uherské vyrovnání. Industrializace.

Zeměpis 6.A: Biosféra- referáty, subtropy.

Zeměpis 6.B: Biosféra- referáty, subtropy.

Zeměpis 8.A: Prezentace samostatné práce- zájezd.

Informatika 5.A: Baltík- práce s programem.

Informatika 5.B: Baltík- práce s programem.

Technická výchova 6.A: Práce se dřevem- rámeček.

Technická výchova 6.B: Práce se dřevem- rámeček.

   

Učivo v týdnu 4.6. - 8.6. 2018

Angličtina 4.B: Review C- opakování 7. - 9. lekce- test ve čtvrtek.

Angličtina 5. ročník: Druhý stupeň přídavných jmen- test v úterý. Zkoušení slovní zásoby 4. lekce. Řadové číslovky.

Angličtina 7.B: 6C- Lights, cameras, action. Have to.

Dějepis 6.B: Starověký Řím- zánik republiky.

Dějepis 7.B: Reformace a protireformace. Španělsko.

Dějepis 8.B: 2. pol. 19. stol.- Bachovský absolutismus.

Zeměpis 6.A: Biosféra- savany, pouště.

Zeměpis 6.B: Biosféra- savany, pouště.

Zeměpis 8.A: Prezentace samostatné práce- zájezd.

Informatika 5.A: Vyhledávání na internetu- mapy.

Informatika 5.BVyhledávání na internetu- mapy.

Technická výchova 6.A: Práce se dřevem- rámeček.

Technická výchova 6.B: Práce se dřevem- rámeček.

 

Učivo v týdnu 28.5. - 1.6. 2018

Angličtina 4.B: U9- test slovíček 9. lekce v pondělí. The Dragon Crown. Opakování 9. lekce.

Angličtina 5. ročník: Přítomný průběhový čas- kontrola samostatné práce.

Angličtina 7.B: 6B- příslovce, slovní zásoba.

Dějepis 6.B: Starověký Řím- krize republiky.

Dějepis 7.B: Novověk- zámořské objevy.

Dějepis 8.B: 2. pol. 19. stol.- Rusko, Japonsko.

Zeměpis 6.A: Biosféra- úvod, tropické deštné lesy.

Zeměpis 6.B: Biosféra- úvod, tropické deštné lesy.

Zeměpis 8.A: Referáty, prezentace samostatné práce- zájezd.

Informatika 5.A: Vyhledávání na internetu- mapy.

Informatika 5.BVyhledávání na internetu- mapy.

Technická výchova 6.A: Práce se dřevem- rámeček.

Technická výchova 6.B: Práce se dřevem- rámeček.

   

Strana 1 z 32