Vzkazy pro rodiče - Mgr. Marie Dufková

14. 1. - 18. 1. 2019

Český jazyk: Slovní druhy, podstatná jména, pádové otázky, opakování.

Čtenářský deník na 14.1.2019

Matematika: Dělení dvojciferným děliltelem.průměrná rychlost, písemná práce

Geometrie: Jednotky obsahu, obsah čtverce obdélníku, převody jednotek

Vlastivěda: Republika po válce -  převrat roku 1948 a komunistický režim

Přírodověda: Podnebné pásy

Hv: J.S Bach - test

 

18.1. 2019 Recitační soutěž - třídní koloPROCVIČOVÁNÍ

ČESKÝ JAZYK

http://www.ucirna.cz/

https://skolakov.eu/

https://www.mojecestina.cz/article/2009062601-test-psani-predpon-s-z-vz-1


 

MATEMATIKA

http://zabavna-matematika.chytrak.cz/ulohy.html

https://www.hackmath.net/cz/slovni-ulohy?tag_id=100

https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy-5-trida


 

3.1. - 11.1.2019

Český jazyk: Vyjmenovana slova. Doplnit opravy v sešitech!! Opakujeme na pololetní písemku.

Čtení: Vybrat a naučit báseň (5 slok) na recitační soutěž  - (třídní kolo 17.1.)

Připravovat čtenářský deník, 2 přečtené a zapsané knihy na  14.1.

Matematika: Písemné dělení dvojciferným dělitelem. Průměrná rychlost. Opakujeme na pololetní písemku.

Geometrie: Jednotky obsahu, obsah čtverce obdélníku - opakování.

Vlastivěda: Druhá světová válka.

Přírodověda: Rozmanitost přírody.

 

8.1. 2019 v 17 hod  - třídní schůzky

 

17.12. - 21.12.2018

 

Český jazyk: Vyjmenovana slova. Sloh: Vánoce, zvyky, tradice.

Matematika: Písemné dělení dvojciferným dělitelem.

Geometrie: Jednotky obsahu, obsah čtverce obdélníku - opakování.

Vlastivěda: Novověk - naše země po vzniku republiky.

Přírodověda: Vesmír - test - pondělí. Rozmanitost přírody.

 

21.12. Vánoční dílna + besídka ve třídě. Výuka končí  v 11.40 hod.

 

Přeji  krásné Vánoce a pevné zdraví do nového roku.

   

10.12.-14.12.2018

 

Český jazyk: Přídavná jména odvozená příponou - ský, cký, vyjmenovaná slova

Matematika: Dělení přirozených čísel, dělení se zbytkem. Slovní úlohy. Příklady na rozvoj logického myšlení.

Geometrie: Jednotky obsahu, obsah čtverce obdélníku

Vlastivěda: Novověk - naše země po vzniku republiky

Přírodověda: Gravitační síla, ochranný obal Země. Počasí a podnebí.

 

 

3. 12. - 7. 12. 2018

Český jazyk: skupiny bě, bje, vě, vje, zdvojené souhlásky

Matematika: procvičování probraného učiva

Geometrie: souřadnice bodů,tělesa

Vlastivěda: 1. světová válka

Přírodověda: Gravitační síla, ochranný obal Země

 

Prosím o kontrolu 1. dílu matematiky, budeme ji vybírat.

7. 12. ŘEDITELSKÉ VOLNO


Procvičování:

www.skolakov.eu
www.vcelka.cz
www.cvicenionline.cz
www.umimecesky.cz
www.matika.in/cs
www.pipasik.cz
www.skolazvesela.cz
www.hrajozemi.cz
www.hravezijzdrave.cz/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=3&Itemid=36
cs.duolingo.com

   

Strana 1 z 37