Vzkazy pro rodiče - Mgr. Marie Dufková

16.4.-20.4.2018

ČJ - shoda podmětu s přísudkem, vzory podstatných jmen, slovní druhy, VS

M - počítáme do milionu

M geom. -obvod obdélníku, čtverce  - opakování

Př - hospodářská zvířata - opakování - testík

Vl - ČR, pohoří, nížiny, vodstvo

 

9.4.-13.4.2018

 

ČJ - vzory podstatných jmen - rod ženský, střední, mužský, vyjmenovaná slova, slovní druhy - procvičování

M - Opakování, 3. díl učebnice - milion

M geom. -obvod obdélníku, čtverce  - opakování

Př - jarní rostliny, hospodářská zvířata

Vl - ČR, pohoří, nížiny

 

Zábavné učení:

 

 

2.4. - 6.4.2018

ČJ - vzory podstatných jmen - rod ženský, střední, mužský

Mt - obvod čtverce a obdélníku, převody jednotek, opakování II. díl,

Př - hospodářská zvířata

Vl - ČR, poloha, rozloha

 

5.4. 2018 - Beseda s herečkou a spisovatelkou Michaelou Fišarovou

 

   

26.3.- 30.3.2018

 

ČJ - vzory podstatných jmen - rod ženský, střední, mužský

Mt - obvod čtverce a obdélníku, opakování II. díl, převody jednotek

Geometrie v úterý!!

Př - hospodářská zvířata

Vl - ČR, poloha, rozloha

 

27. 3. v 17 ho d hovorové hodiny

29. 3. - 2. 4. Velikonoční prázdniny

 

Další plánované akce

5.4. 2018 - Beseda s herečkou a spisovatelkou Michaelou Fišarovou, vybíráme 50 Kč.

 

 

 

19.3.-23.3.2018

Český jazyk: Vzory - rod mužský. Vzory a koncovky podst.- jmen rod ženský, střední - opakování.

Matematika: Písemné násobení dvojciferným číslem, písemné dělení. Slovní úlohy. Převody jednotek.

Čtení: H.CH. Andersen - život a tvorba. J. Foglar: Rychlé šípy

Geometrie: Osa úsečky. Obdélník, čtverec. Geometrie tento týden - pondělí, pátek!

Vlastivěda: Práce s mapou, poloha, rozloha, počet obyvatel.

Přírodověda: Jaro - rostliny a živočichové na jaře. Ústní  a písemné zkoušení.


V sešitech českého jazyka a matematiky dodělat opravy!

HV - testík život a dílo L.Janáčka

   

Strana 1 z 31