Vzkazy pro rodiče - Mgr. Marie Dufková

12. 11. - 16. 11. 2018

 

Český jazyk: Předložky, předpony  pod-, nad-, roz-, s-, z-, vz-

Matematika: Jednotky délky, hmotnosti, času. Římské číslice. Opakování - test - pondělí.

Geometrie: Trojúhelníky, kruh kružnice. Test v pátek 16.11.

Vlastivěda: 2.polovina 19.století, povstání v roce 1848

Přírodověda: Sluneční soustava.

 

INFO KE ŠKOLE V PŘÍRODĚ

Po ověření informací souvisejících s objektem Atlas v Čenkovicích hledáme vzhledem k dané situaci vhodnější zařízení.

Děkujeme za pochopení.

 

5.11. - 9.11.2018

Český jazyk: Předložky, předpony  pod-, nad-, roz-, s-, z-, vz-

Matematika: Slovní úlohy, jednotky času, písemné násobené, dělení.

Geometrie: Trojúhelníky, kruh kružnice.  Geometrie bude výjimečně ve čtvrtek.

Vlastivěda: Vynálezy. Test  - 6.11. - Marie Terezie, Jose II.  

Přírodověda: Půda - opakování. Slunce. Sluneční soustava.

 

Opakování M- G, čj na čtvrtletní písemné práce, termín upřesníme v deníčku.

6. listopadu v 17. 00 hod. hovorové hodiny


Procvičování:

www.skolakov.eu
www.vcelka.cz
www.cvicenionline.cz
www.umimecesky.cz
www.matika.in/cs
www.pipasik.cz
www.skolazvesela.cz
www.hrajozemi.cz
www.hravezijzdrave.cz/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=3&Itemid=36
cs.duolingo.com

 

29.10.-2.11. 2018

Český jazyk: Stavba slov, předložky, předpony pod-, nad-, roz-, s-, z-, vz-

Čtení: Číst doma krátce, pravidelně NAHLAS!

Matematika: Slovní úlohy, převody jednotek hmotnosti, času, písemné násobené, dělení.

Trojúhelník, kruh, kružnice.

Doplnit opravy v sešitech matematiky a českého jazyka.

Vlastivěda: Vynálezy

Přírodověda: Půda, půdní typy.

 

29.10.- 30.10. - Podzimní prázdniny

3. 11. Upíří stezka - akce klubu rodičů

 

   

22.10.- 26.10.2018

Český jazyk: Stavba slov, předpony, předložky

Čtení: M. Černík: Kutná Hora vás vítá, J. Havel: Znáte zajímavá místa naší vlasti, společná četba

Matematika: Písemné násobení, slovní úlohy, převody jednotek hmotnosti. Geometrie bude v úterý.

Vlastivěda: Marie Terezie, Josef II., Vynálezy mění život lidí.

Přírodověda: Půda, půdní typy, vesmír

Test - středa - energetické suroviny.

 

V pátek 26.10. projektový den "Stalete kořeny" ke 100. výročí republiky + Den elegance.

Výuka končí v 11.40 hod

29.-30.10. podzimní prázdniny

 

15. 10. - 19. 10. 2018

Český jazyk: Stavba slov, předpony, předložky

Čtení: M. Černík: Kutná Hora vás vítá, J. Havel: Znáte zajímavá místa naší vlasti, společná četba

Matematika: Písemné násobení, slovní úlohy, převody jednotek hmotnosti

Vlastivěda: Baroko, Marie Terezie

Přírodověda: Půda, půdní typy, vesmír

   

Strana 1 z 35