Vzkazy pro rodiče - Mgr. Marie Dufková

18.3. - 22.3.2019

Český jazyk: Přídavná jména - procvičování. Přídavná jména - kontrolní cvičení, testík.

Zájmena.

Čtení: Čtení s porozuměním, práce s textem. Čtenářská dílna.

Sloh: Pozvánka.

Matematika: Desetinná čísla, sčítání, odčítání.. Příklady na rozvoj logického myšlení. Slovní úlohy.

Geometrie: Kvádr, krychle - povrch.

Vlastivěda: Hlavní město Praha. Středočeský kraj.

Co už víme o ČR - opakování.

Přírodověda: Člověk, kostra.
Třídění živých organismů. rostliny, živočichové, botanické a zoologické zahrady - kontrolní opakování.


20.3.   Akce PÁŤÁK : 8:00 - 12:35 hod, pouzdro, nůžky, blok, čip.

21.3.  Babylon - Rozumíme si? Okresní kolo soutěže ve čtenářské gramotnosti - vybraní žácí, podrobnější info v ŽP.

22.3.   Matematický klokan

 

11.3.-15.3.2019

Český jazyk: Přídavná jména - vzory, skloňování, změna některých souhlásek v koncovkách. Stupňování přídavných jmen. Přídavná jména - kontrolní cvičení.

Čtení: Čtení s porozuměním, práce s textem. Čtenářská dílna.

Sloh: přinést dopisní papír, obálku, adresu, v bloku připravený dopis

Matematika: Desetinná čísla, porovnávání. Dělení dvojciferným dělitelem. Slovní úlohy.

Geometrie: Kvádr, krychle

Vlastivěda: Česká republika - obyvatelstvo, povrch. Hlavní město Praha.

Přírodověda: Třídění živých organismů. rostliny, živočichové. Člověk, kostra. Orientační zkoušení.

Pracovní činnosti -  malé rovné nůžky na nehty

 

4.3.-8.3.2019

Český jazyk: Přídavná jména - vzory, skloňování, změna některých souhlásek v koncovkách. Stupňování přídavných jmen. Kontrola oprav v sešitech!!

Čtení: Čtení s porozuměním, práce s textem.

Matematika: Desetinná čísla, porovnávání. Dělení dvojciferným dělitelem. Slovní úlohy.

Geometrie: Vlastnosti trojúhelníku, střed úsečky a osa úsečky- test ve čtvrtek.

Vlastivěda: Česká republika - obyvatelstvo, povrch. Hlavní město Praha.

Přírodověda: Společenstva v ČR. Třídění živých organismů. Orientační písemné zkoušení probraného učiva.


 

4.3. 2019  - pondělí : Výukový program Staré řecké báje a pověsti -  SVČ Labyrint, pdrobné informace v žákovském průkazu.

7.3. 2019  - čtvrtek- výuka končí v 11:40 hod

   

25.2.-1.3.2019

Český jazyk: Podstatná jména - test - pondělí. Přídavná jména - vzory, skloňování.

Čtení: Čtení s porozuměním, práce s textem. Bajky. Sloh: Dokončit dopis, kdo neodevzdal v pátek.

Matematika: Desetiné zlomky, desetinná čísla. Dělení dvojciferným dělitelem. Slovní úlohy.

Geometrie: Vlastnosti trojúhelníku, konstrukce.

Vlastivěda: Přinest učebnici 2.díl. Česká republika - obyvatelstvo, povrch.

Přírodověda: Botanické a zoologické zahrady.Společenstva v ČR.


Plánované akce:

4.3. 2019  - pondělí : Výukový program Staré řecké báje a pověsti - 50 Kč (přinést během týdne)

Další informace k akci  budou v žákovském průkazu.

 

18.2. - 22.2.2019

Český jazyk: Přídavná jména - vzory.Nosit pracovní sešit.

Podstatná jména rod, číslo, pád, vzor - opakování, procvičování. Podstatná jména - test. Opravy v sešitech!!

Čtení: Čtení s porozuměním, práce s textem.

Matematika:Úvod do učiva desetin. čísel, dělení dvojciferným dělitelem, práce s tabulkami

Geometrie: Osa úsečky, konstrukce - obdélník, čtverec, trojúhelník

Vlastivěda: Události posledních let. Test - čtvrtek.

Přírodověda: Pozorování rostlin a živočichů, botanické a zoologické zahrady.

 

11.2.  - 15.2. 2019 jarní prázdniny

Po prázdninách si nezapomeňte přinést úbor do Tv ! :-)

 

   

Strana 1 z 38