Vzkazy pro rodiče - Mgr. Marie Dufková

24.6.-28.6.2019

 

24.6. - Divadlo Radost-Kabaret Nohavica

2 jízdeny, sraz ve třídě v běžný čas 8:00 hod. Odjíždíme po první vyuč. hodině. Návrat ve 12:30 hod.

přinést  zbytek učebnic

25.6. - úklid třídy ( hadr na vyyčištění lavic)

- zkrácené vyučování do 11:40 hod

26.6. - seznámení s budoucími spolužáky 6. ročníku

- třídnické práce

- zkrácené vyučování do 11:40 hod

27.6. - třídnické práce

- vyklizení šaten!

- zkrácené vyučování do 11:40 hod

28.6. - rozdání vysvědčení  (škola na 8:55 hod) - přinést si s sebou slohu

- obědy 9:40 - 10:30 hod

 

Přeji Vám krásné odpočinkové prázdniny.

 

 

17.6.-21.6.2019

Český jazyk: Stavba věty. Přísudek slovesný, jmenný se sponou. Přímá řeč.

Matematika: Početní výkony s přirozenými čísly. Aplikace znalostí v praktickém životě. Příklady na rozvoj logického myšlení. Opakování geometrie 3.díl.

Vlastivěda: Evropa. Sousední státy.

Přírodověda: Chráníme si své zdraví (závislosti, zdravý životní styl,...) Peníze a my.


24.6. Kabaret Nohavica - divadlo Radost

Připravujeme učebnice k odevzdání, pokud je nutné slepit,  vygumovat....

(Vlastivěda + mapa)

Přinést tašku na výkresy, kufřík - pátek.

 

 

10.6.-14.6. 2019

Český jazyk: Stavba věty. Podmět nevjádřený, několikanásobný,....

Písemná práce 12.6.

Čtení: Čtenářský deník ke kontrole, prezentace jedné ze zapsaných knih - pondělí, úterý10.-11.6.)

Matematika: Početní výkony s přirozenými čísly. Aplikace znalostí v praktickém životě. Příklady na rozvoj logického myšlení. Útvary rovinné a prostorové.

Vlastivěda: Oceány a světadíly, zápis do sešitu. Evropa. 

Přírodověda: Lidské tělo - test 10.6. Chráníme si své zdraví (závislosti, zdravý životní styl,...)

 

   

3.6.-7.6.2019

Český jazyk: Slovesa - souhrnné opakování. Stavba věty.

Čtení: Čtenářský deník ke kontrole  - 7.6.2019 (prezentace jedné ze zapsaných knih - pondělí, úterý10.-11.6.)

Matematika: Násobení a dělení desetinného čísla číslem přirozeným. Pololetní písemná práce 7.6.

Vzájemná poloha dvou kružnic, tělesa.

Vlastivěda: Opakování souhrnné  - všechny kraje -  čtvrtek.      Evropa. 

Přírodověda: Lidské tělo - souhrnné opakování - středa.

 

4.6. - Zahradní slavnost (17:00 - 20:00 hod)

7.6. - sportovní den v případě příznivého počasí 10:00 - 11:40  (zkrácené vyučování do 11:40 hod)

 

27.5. - 31.5.2019

Český jazyk: Slovesa. Opakování na písemnou práci.

Čtení: Čtenářský deník ke kontrole  - 7.6.2019

Matematika: Počítání se zlomky. Opakování na písemnou práci.

Vlastivěda: Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj - opakování. Moravskoslezský kraj.

Přírodověda: Smyslová soustava - opakování

 

 

28.5. - třídní schůzky (v 17:00 hod)

29.5. - sportovní den v případě příznivého počasí (zkrácené vyučování do 11:40 hod)

   

Strana 1 z 41