Vzkazy pro rodiče - Mgr. Marie Dufková

19.2. - 23.2. 2018

 

Český jazyk: Vzory podst. jmen rod ženský.Koncovky podstatných jmen ROD STŘEDNÍ - testík středa.

Sloh - přepsat Dopis do sešitu - na pátek.

Matematika: Rovnice. Nutné domácí procvičování písemného dělení!!

Geometrie: trojúhelníková nerovnost , dokončit konstrukci trojúhelníku v sešitě do pátku.

Vlastivěda:  Opakování, test 22.2. - RudolfII. - Marie Terezie, Josef II.

Přírodověda: Měření -  test 23.2.

 

Dbát na pečlivou přípravu na vyučování, co nejméně zapomínat!

20.2. Karneval - školní družina

21.2. Matematická soutěž Pangea - 2. hod.- školní kolo


23.2. Korfbal (turnaj - 1. vyuč.hod.),

 

12.2. - 16.2.2018

Český jazyk: Koncovky podstatných jmen ROD STŘEDNÍ - kontrolní cvičení, rod  ženský - úvod, slovní druhy.

Čtení: P. Šrut: Lichožrouti, čítanka

Matematika: rovnice, písemné násobení dvojcif. čísl.,

Geometrie: trojúhelníková nerovnost

Vlastivěda:  Marie Terezie a císař Josef II., opakování na závěrečný dějepisný test.

Přírodověda: Měření - opakování - test.

 

29.1.-2.2.2018

Český jazyk: Slovesné tvary, slovní druhy, koncovky podstatných jmen ROD STŘEDNÍ - kontrolní cvičení,

Čtení: P. Šrut: Lichožrouti, čítanka

Matematika: Počítáme do 1000 000, slovní úlohy, zokrouhlování

Geometrie: Kružnice, kruh

Vlastivěda: Jan Amos Komenský, Žvot v českých zemích po třicetileté válce


30.1. Recitační soutěž školní kolo (vybraní žáci)

31. 1. Rozdání pololetního vysvědčení

2. 2. Pololetní prázdniny

Od 5. 2. do 9. 2. 2018  jarní prázdniny.

Věci do Tv vzít domů na vyprání!

   

22.1. - 26.1.2018

Český jazyk: Slovesné tvary, slovní druhy, vzory podstatných jmen rodu středního

Čtení: ČÍST NAHLAS (denně 10 minut)

Matematika: Počítáme do 1000 000, slovní úlohy, zokrouhlování

Geometrie: Kružnice, kruh

Přírodověda: Měření.Hmotnost, objem, pokusy.

Vlastivěda: Habsburkové


26.1. výuka končí 11.40 - prezidentské volby

 

15.1. - 19.1. 2018

Český jazyk: Podstatná jména - rod střední, vzory. 18.1. písemná práce

Čtení: Naučit báseň o 5 slokách, třídní kolo rec. soutěže 19.1.

Matematika: Zaokrouhlování. Písemné sčítání, odčítání. 16.1. písemná práce

Geometrie: Kružnice

Přírodověda: Měření.Hmotnost

Vlastivěda: Jagellonci na českém trůně. Habsburkové - úvod.


Čtenářský deník   kontrola 15.1.2018


   

Strana 1 z 29