Vzkazy pro rodiče - Mgr. Marie Dufková

24.9.-28.9.2018

 

Český jazyk: Slovesa, věta jednoduchá, souvětí. Zkoušení: Výjmenovaná slova

Matematika: Písemné násobení, dělení, slovní úlohy

Geometrie bude výjimečně ve čtvrtek (pátek odpadá).  Kontrola sešitů. Test - bod, úsečka, přímka,  čtverec, obdélník, trojúhelník (rýsování, vlastnosti).

Přírodověda: Horniny

Test  - Člověk a jeho vliv na přírodu, podmínky života

Vlastivěda: Novověk - Habsburkové na českém trůnu

 

 

24.9. Brněnské dny pro zdraví

25.9. Družinové odpoledne pro děti a rodiče + piknik pro rodiče (KRAP)

28.9. Státní svátek

 

 

17.9.-21.9.2018

ČJ: Opakování: stavba slova- kořen, předpona, přípona, koncovka.Podstatná jména - rod střední, ženský a mužský, vzory.

SLOH: popis osoby

M. Opakování - písemné sčítání , odčítání, slovní úlohy G: geometrické útvary, jejich vlastnosti, trojúhelníková nerovnost

Vl: Opakování - středověk, novověk. Čtvrtek - testík- pravěk, středověk.

Př: Opakování - živá a neživá příroda

 

 

10.9. - 14.9.2018

ČJ: Opakování: Stavba slova, podstatná jména

M: Opakování: učivo 4.ročníku, nosit průhlednou folii, pomůcky do geometrie!

Vl: Opakování - středověk, novověk

Př: Opakování učiva 4.ročníku, živé organismy.

 

Prosím obalit učebnice a sešity.

11.9.2018 se konají v 17 hodin třídní schůzky

 

 

   

3.9. - 7.9. 2018

 


Vítejte v novém školním roce! :-)


3. 9. výuka 8.00 - 8.45 hod.; vydávání obědů 9.30 - 11.00 hod.

4. 9. výuka 8.00 - 11.40 (přinést všechny sešity, pouzdro)

5. 9. výuka 8.00 - 11.40 (přinést aktovku, rozdávání učebnic)

od čtvrtka 6. 9. výuka dle rozvrhu

 

Prosím o napsání lístečku s odchodem dítěte ze školy!

 

25.6.-29.6.2018

 

Pondělí 25. 6. - výuka podle rozvrhu

Přinést učebnice, které zůstaly doma, tašku na kufřík a šanon, sportovní oblečení

Úterý 26. 6. až čtvrtek 28. 6. - výuka do 11,40 h (na oběd jdeme společně v 11,30 h). Třídnické práce, úklid třídy atd.

Batoh, pouzdro, deníčky, taška na přezůvky a jiné věci k odněšení.

Pátek 29. 6. - výuka od 8,55 h do 9,40 h - rozdávání vysvědčení.

S sebou obal na vysvědčení, informaci o odchodu dětí ze školy (čas odchodu, sám nebo s doprovodem) na lístečku nebo v deníčku.

Obědy se vydávají od 9,40 h do 10,30 hod

 

Přeji všem krásné prázdniny!

Marie Dufková

   

Strana 1 z 34