Vzkazy pro rodiče - Mgr. Eva Barovjanová

10. 9. - 21. 9. 2018

ČESKÝ JAZYK

Opakování učiva - měkké a tvrdé slabiky, hláska, písmeno, slabika, slovo, věta.

MATEMATIKA

Počítáme do 100, malá násobilka.

PRVOUKA

Místo, kde žijeme.  Domov, Bystrc, Brno.

Přeji všem rodičům i dětem šťastné vykročení do nového školního roku a těším se na spolupráci. Eva Barovjanová

 

18. 6. - 29. 6. 2018

ČESKÝ JAZYK

Skladba, přívlastek, věta hlavní a vedlejší. Opakování učiva.

MATEMATIKA

Opakování učiva.

VLASTIVĚDA

Jižní Čechy, Vysočina, Brno.

PŘÍRODOVĚDA

krevní oběh, trávicí soustava, vylučovací soustava.

Připomínám, že od středy 20. 6. vybírám učebnice, pečlivě dané do pořádku - poslepované, vygumované... děkuji.

V případě pěkného počasí a budeme-li mít všechny náležitosti hotovy ( peníze za foto, učebnice, mapy...) půjdeme do ZOO Brno na celé dopoledne. Cena vstupu je 90,-Kč

 

4. 6. - 15. 6. 2018

ČESKÝ JAZYK

Skloňování zájmen já, ty, se ...... Číslovky, shoda P+P.

Koncem června proběhne opět představování čtenářských deníků.

MATEMATIKA

Násobení a dělení des. čísel 10, 100, 1000. G - výpočet obsahu složitějších g. tvarů.

PŘÍRODOVĚDA

Kůže, dýchací soustava.

VLASTIVĚDA

Severní a západní Čechy.

Srdečně zdravím a připomínám, že finišujeme v prověřování probraného učiva. Hezké jarní dny, E.B.

 

14.5. - 25.5.2018

ČJ - stupňování přídavných jmen, zájmena

M  - sčítání a odčítání zlomků, G - pravidelné obrazce

Vl - střední a východní Čechy

Př - člověk - kostra, svalstvo

V pátek 18.5. 2018 jedeme na dopravní hřiště. (Cyklistickou helmu, přezůvky, svačinu a pití, 2 krátké jízdenky, vhodné oblečení.)

Prosím o urychlené zaslání - potvrzených  "Posudků o zdravotní způsobilosti žáka" na ŠVP

- objednávkových lístků na fotografování žáků

- drobné odměny pro děti na ŠVP (reklamní předměty apod.)

Hezký víkend i následující dny přeje D. Radvanová

 

 

 

30.4. - 11.5.2018

V pondělí 30.4. 2018 - Den Země. Žáci si přinesou pracovní rukavice, případně menší nářadí.

ČJ - Přídavná jména - opakování. Zájmena.

M - Aritmetický průměr. Počítání se zlomky.

G - Osová souměrnost.

Vl - Česká republika

Př - Opakování - rozmanitosti přírody.

Člověk - lidské tělo.

Přeji všem krásné dny. D. Radvanová

 

Výlet Praha

Vážení rodiče,

prosím o zaslání kopií kartiček zdravotní pojišťovny vašeho dítěte. Budeme je potřebovat i na školu v přírodě.

Dále prosím, pokud vaše dítě bude po návratu z exkurze do Prahy odcházet samo nebo s doprovodem někoho jiného než rodičů, zašlete mi lístek s těmito údaji včetně data 24.4.2018.

Je možné zaslat i předem.

Děkuji a přeji hezký den. D. Radvanová

 

16.4. - 27.4.2018

ČESKÝ JAZYK

Přídavná jména, vzory mladý a jarní. Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích. Stupňování přídavných jmen.

MATEMATIKA

Desetinná čísla - procvičování. Aritmetický průměr. G: porovnávání úhlu, osa úhlu.

VLASTIVĚDA

Státy východní Evropy. Sousední státy ČR. Orientace na mapě.

PŘÍRODOVĚDA

Botanické a zoologické zahrady. Co už víme o ČR. Třídění živých organizmů.

24. 4. Exkurze Praha (pokyny v ŽP)

 

 

 

 

26.3. - 6. 4. 2018

ČESKÝ JAZYK

Přídavná jména, vzory mladý a jarní.

MATEMATIKA

Slovní úlohy, převody jednotek obsahu. G: střed a osa úsečky.

VLASTIVĚDA

Státy jižní Evropy, opakování probraných částí Evropy dle mapy.

PŘÍRODOVĚDA

Subpolární a polární pásy, opakování podnebných pásů.

Akce třídy: v úterý připomínám hovorové hodiny 17:00 - 18:30hod. Ve středu máme besedu na téma - Komiksový workshop s panem D. Vydrou. Od čtvrtka mají děti velikonoční prázdniny.

Přeji vám všem klidné a radostné Velikonoce, E. Barovjanová

 

12. 3. - 23. 3. 2018

ČESKÝ JAZYK

Opakování PJm rodu ženského, středního. Nácvik sestavení osnovy vyprávění. Slovní druhy, vzorce souvětí.

MATEMATIKA

Desetinná čísla - zápis, čtení, porovnávání. G - převody jednotek obsahu, střed a osa úsečky, vlastnosti trojúhelníku.

VLASTIVĚDA

Státy západní, střední a jižní Evropy - referáty. Práce s mapou - probrané umět ukázat na mapě.

PŘÍRODOVĚDA

Mírný pás- step, lesy - tajga. Subpolární pás - tundra. Polární pás.

Akce třídy: Ve čtvrtek 15. 3. divadlo Radost - Bylo nás pět. Odcházíme ze školy před devátou hodinou, návrat bude opet do školy, konec výuky je dle rozvrhu. 27. 3. budou od 17:00hod hovorové hodiny.

Pěkné jarní dny vám přeje E.B.

 

19. 2. - 2. 3. 2018

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména, kategorie, vzory, určování PJm.

MATEMATIKA

Počítáme s velkými čísly, slovní úlohy, zlomky, převody jednotek. Stále kulháme při písemném dělení dvojciferným dělitelem!!!!

G: konstrukce známých g. obrazců, převody jednotek obsahu.

VLASTIVĚDA

Evropa - referáty: nížiny a hory, podnebí, vodstvo a rostlinstvo.

PŘÍRODOVĚDA

Podnebné pásy - subtropický, mírný, polární.

 

 

Strana 1 z 8