Vzkazy pro rodiče - Mgr. Eva Barovjanová

17. 6. - 28. 6. 2019

ČESKÝ JAZYK

Pádové otázky, opakování učiva.

MATEMATIKA

Opakování učiva.

PRVOUKA

Člověk - dokončení, rostliny.

Vybírání učebnic od 20. 6. do 24. 6. , prosím o řádnou kontrolu a opravu učebnic. Děkuji.

25. 6. - 27. 6. končí výuka 11:40 hod, v pátek 28. 6. se rozdává vysvědčení ve druhé vyučovací hodině 8:45 - 9:40hod. Oběd i družina navazují.

Srdečně zdravím a přeji pevné nervy do posledních dnů a krásné dny dovolené. E.B.

 

3. 6. - 14. 6. 2019

ČESKÝ JAZYK

Dokončení slovních druhů, pádové otázky.

MATEMATIKA

Písemné násobení jednociferným činitelem. G - konstrukce trojúhelníku.

PRVOUKA

Ptáci, savci, člověk.

Akce třídy: Ve středu 12. 6. Výlet - podrobnosti ŽP. Ve čtvrtek 13. 6. Bystrouška.

Srdečně zdravím a přeji hodně sil před cílovou páskou, E. B.

 

PĚSTIPELSÉ PRÁCE 7.B

Léčivé byliny, význam, užití. E.B.

 

13. 5. - 24. 5. 2019

ČESKÝ JAZYK

Slovní druhy - přídavná jm., zájmena.

MATEMATIKA

Násobení a dělení momo obor násobilky - rozkladem.

PRVOUKA

Živočichové - stavba těla, referáty.

 

 

29. 4. - 10. 5. 2019

ČESKÝ JAZYK

VS - Z, dokončení VS a procvičování, slovní druhy.

MATEMATIKA

Dělení se zbytkem, násobení dvoj a trojciferných čísel jednociferným, slovní úlohy. G. porovnávání úseček.

PRVOUKA

Živočichové - vlastnosti, dělení živočichů, presentace zadaných referátů.

Akce třídy: Za příznivého počasí bude Tv probíhat venku. Na 9. května mají děti zadaný referát o A. Dvořákovi - stručný životopis, nejznámější díla.

Přeji vám příjemné jarní a sváteční dny, E.B.

 

Pěstitelské práce 7.B

Zelenina - dělení, zástupci. ZR- květen.

 

8. 4. - 17. 4. 2019

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova - V, řada, slova příbuzná.

MATEMATIKA

Dokončení uč. M2 ( prosím učebnici dát do pořádku, děkuji), G - kružnice, kruh - prosím procvičovat práci s kružítkem.

PRVOUKA

Objem, teplota, čas - veličiny, které měříme. Zadání referátů do živé přírody - zvířata.

Akce třídy:

Ve středu 17. 4. jdeme za pěkného počasí na vycházku do okolí školy – Den Země – Ukliďme si Česko. Vycházíme a přijdeme do školy. S sebou svačinu, přezůvky, pracovní rukavice- kdo má, čip na obědy. Družina následuje.

 

Příjemné prožití Velikonoc vám i dětem , E.B.

 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 7.B

Dokončení Atlasu pokojových rostlin - minitest a úprava atlasu. Jarní zelenina, práce na zahradě, Zahradníkův rok.

Péče o předpěstovávanou sadbu - papriky. E.B.

 

18. 3. - 29. 3. 2019

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova po S, řada, slova příbuzná. Jak správně telefonovat, co sdělit v hovoru... Adresa.

MATEMATIKA

Pamětné a písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel. Slovní úlohy. G - kružnice.

PRVOUKA

Slunce, měření základních vlastností látek.

Akce třídy:

21. 3. - Beseda nad knihou -  Mobilománie.

Pěkné jarní dny, E.B.

 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 7.B

Atlas pokojových rostlin - r. na stinná místa, dokončení atlasu. E.B.

 

 

4. 3. - 16. 3. 2019

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova -P. Věta souvětí.

MATEMATIKA

Počítání s čísly do 1000, slovní úlohy, převody jednotek délky, hmotnosti, objemu. G - obdélník, čtařúhelníky.

PRVOUKA

Vzduch, horniny a nerosty.

Krásné dny všem, E.B.

 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE

Atlas pokojových r. - rostliny na slětlá místa. Přesazování paprik- nutná čtvercová krabička od nápojů 1/2 l. E.B.

 

18. 2. - 1. 3. 2019

ČESKÝ JAZYK

Dokončení VS-M. Úvod do VS-P.

MATEMATIKA

Počítání s čísla do 1000, prosím procvičovat hlavně očítání typu: 630-70. Jednotky délky.

G - měření stran trojúhelníku, čtverec.

PRVOUKA

Neživá příroda, látková skupenství, voda, koloběh vody v přírodě.

Akce třídy: Ve čtvrtek 21. února jdeme do CVČ Lužánky na program dětských autorů: Macourek - Born. Vstupné je 50,-Kč, odchod i příchod je ze školy.

Pěkné dny všem, E.B.

PP 7.B

Založení Atlasu pokojových rostlin. Zmlazování a přesazování pokojových rostlin.

 

25. 1. - 8. 2. 2019

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova - M, Sl - adresa, dopis. Začínáme s prezentací čtenářských deníků.

MATEMATIKA

Počítání s čísly do 1000,  slovní úlohy. G - trojúhelník, práce s kružítkem.

PRVOUKA

Těžba surovin, zboží, odpad.

Akce třídy: Ve čtvrtek jdeme do KJM na Brněnské pověsti, v poslední hodině je vydávání výpisu vysvědčení.

V pátek 1. 2. jsou pololetní prázdniny.

PĚSTITELSKÉ PRÁCE

Zahradníkův rok- co dělat v lednu, únoru. Výsev paprik - rychlení zeleniny.

Na březen je potřeba mít připravenou čtvercovou krabičku od litového nápoje - mléko, džus... - druhotné využití surovin.

Do krabičky budeme přesazovat vzešlé papriky. Děkuji. E.B.

 

14. 1. - 25. 1. 2019

ČESKÝ JAZYK

Procvičování VS - B,L. Nová řada VS - M

MATEMATIKA

Počítání s čísly do 1000, porovnávání, zápis a pamětné +, -. G _ rovina.

PRVOUKA

Svět kolem nás, neživá příroda.

Probíhá uzavírání klasifikace za 1. pol. - do 22.1. 2019. Příští týden kontrolní práce ČJ - středa, M - čtvrtek.

Do 18. 1. je zadána básnička z čítanky na třídní kolo soutěže v recitaci. Tři žáci postupují do školního kola. Hodně úspěchu při nácviku.

Krásný začátek roku a hlavně zdraví přeje E.B.

 

Strana 1 z 10