Fotogalerie - leden - HEYRÁK ADOPTIVNÍM RODIČEM
Na konci loňského roku se na naší zahradní slavnosti konala prodejní výstava obrázků zvířat, které nakreslili nebo namalovali žáci naší školy. Z peněžního výtěžku jsme se rozhodli adoptovat zvíře v brněnské ZOO.
Žákovský parlament odhlasoval, že chceme být „adoptivními rodiči zvířete“. A doba pro uskutečnění adopce nastala v listopadu letošního školního roku. Dne 14. listopadu 2016 započalo hlasování :D
Členové parlamentu a tiskoví mluvčí zajistili předání informací o průběhu adopce ve všech třídách. Hlasování spočívalo v tom, že si každá třída nejprve vybrala jedno zvíře, které by chtěla adoptovat a vytvořila pro něj plakátek. Poté byly plakátky vybraných zvířat umístěny na nástěnku, kde měl každý možnost hlasovat pro jedno zvíře. Hlasování se mohl zúčastnit opravdu každý, včetně učitelů, personálu školy, zaměstnankyň kuchyně a dalších .
Po týdnu, tedy v pondělí 21. listopadu 2016, se sešly někteří členové parlamentu a někteří dobrovolníci kteří byli ochotni pomoct se sčítáním hlasů. Po dlouhém sčítání jsme znali vítěze! Vyhrál VLK ARKTICKÝ (příspěvek na adopci na jeden rok je 5000 Kč), na druhém místě skončila KOČKA POUŠTNÍ (příspěvek na adopci na jeden rok je 4000 Kč) a třetí byla SOVA SNĚŽNÁ .Vzhledem k tomu že bylo předem dané že částka na adopci je 9000 Kč, na následujícím setkání parlament odhlasoval, že adoptujeme nejen VLKA ARKTICKÉHO, ale i KOČKU POUŠTNÍ.
Naše škola se tedy stane na jeden rok adoptivním rodičem těchto dvou krásných zvířat. A 9. ledne 2017 jsme se dočkali! Zástupkyně brněnské ZOO, paní Miriam Slováková a Jana Galová, přišly, aby nám slavnostně předaly Adopční osvědčení o adopci. Nepřišly sami, ale dostavil se s nimi i zástupce zvířecí říše, papoušek Eda. Během setkání, kterého se zúčastnili zástupci všech tříd, vedení školy a paní Žaludová, jsme se dozvěděli nejen něco o Edovi, ale i o programech, které brněnská ZOO připravila pro žáky škol. Tímto bych chtěla poděkovat všem členům parlamentu, paní učitelce Matouškové, která koordinuje práci parlamentu, všem co hlasovali a následně pomáhali sčítat hlasovací lístky a v neposlední řadě i paní Žaludové z Klubu rodičů a přátel naší školy, KRAP, která nám pomohla s uzavřením smlouvy s brněnskou ZOO.
Barbora Sedlaříková, 8. B, předsedkyně žákovského parlamentu na Heyráku
P1070032
P1070032
P1070035
P1070035
P1070036
P1070036
P1070037
P1070037
P1070038
P1070038
P1070042
P1070042
 
Zobrazit 
 
 
Powered by Phoca Gallery