Fotogalerie - Školní rok 2022/2023

Vítání prvňáčků

Adaptační kurz 6.B

Sportovní den prvního stupně

Projekt Pravěk 6. ročníky

Pasování prvňáčků na čtenáře

Parlamentní dopoledne

Kurz sexuální výchovy 9.ABC

Sázení stromu - moruše 

Halloween

Čáry máry s podzimními dary

Předávání slabikáře prvňáčkům

Vánoční řetěz

Adventní dílna ŠD

Hvězdy a komety - výstava KJM - ŠD

Rozsvícení vánočního stromku

Bystrcké Vánoce

Erasmus+

Mikuláš 9. třídy

České Vánoce ŠD

Papageno hraje na kouzelnou flétnu 3.B

BanalFatal

Adventní tvoření v oddělení ŠD

České vánoce  - instalace

Tutanchamon

Turnaj ve vybíjené

Přednáška - Kanada - Aljaška

Koncert pro II. stupeň

9.B návštěva v 1.B

1.B návštěva v 9.B

Pěvecké vystoupení ŠD v domově pro seniory

Včely a opylovači

Brněnské pověsti - beseda ŠD, KJM

Brněnské pověsti - Reduta 5.AB

Výletníček - Špilberk - kasematy

Vybíjená 

Vzpoura úrazům

Plavecké závody ŠD - oblastní kolo

Mahenovo divadlo 7. a 8. ročník

Planetárium 5. ročníky

Recitační soutěž I. stupeň

Strašidla v pohádkách - beseda v KJM 4. oddělení ŠD

Superstar ŠD

Čarodějův učeň - Výletníček

LVK - Kyčerka

Projekt 9 +1 čtení autorských pohádek (1.B, 9.B)

Superstar - oblastní kolo - mladší žáci ŠD

Česká televize

Lichožrouti-beseda v KJM, 5. a 6. odd.ŠD

Beseda o závislosti 8. a 9.roč

Superstar, oblastní kolo 3.-4. ročníky ŠD

Pověsti a báje nejen z našeho kraje ŠD

Zimní sportovní odpoledne v ŠD

Pověsti a báje nejen z našeho kraje ŠD

LVK-CVHS

Výletníček koniklece ŠD

Aprílová keramika ŠD

Vítání jara ŠD

Jaro už je tu  - domov pro seniory ŠD

Výletníček - Česká televize ŠD

Planetárium 4. ročníky

Projekt 9 +1 čtení autorských pohádek (1.B)

Superstar - městské kolo ŠD

Velikonoční dílna ŠD

Týden naruby

Projekt - Zámořské objevy

Knihovna 4. ročníky

Týden s Andersenem

Velikonoce v knihovně - beseda ŠD

Pověsti a báje nejen z našeho kraje - slavnostní zahájení oblastní výstavy ŠD

Jaro už je tu - instalace v KJM ŠD

Zápis do prvních tříd

Kyberšikana Podané ruce 5. ročník

Akce Páťák

Čeští ilustrátoři projekt 5. ročník

650 let Bystrce

ŠVP 2. třídy

Fotbálkový turnaj

Než užiješ alkohol, užij svůj mozek

Velký čarodějnický slet

Údolí oddechu - Výletníček, špekáčky

Nesmysly - beseda v KJM, 5. a 6. oddělení ŠD

Vídeň

Kurz první pomoci 8. ročník

Co nás v dějáku nenaučili, inscenace, dílny

Návštěva výstavy 650 let Bystrce ŠD

Atletický trojboj ŠD

Hvězdárna Brno

Exkurze Praha 5. ročník

Vystoupení ŠD v domově pro seniory

Anonymní alkoholici

Planetárium Brno

Koncert pěveckého sboru

Projekt Ovoce a mléko do škol - ochutnávka

Turnaj ŠD - kopaná a vybíjená

Stop šikaně

Ročníkové projekty

Výlet 8.A

2.B - výlet do ZOO Brno

Výlet 7.C - Lelekovice

Exkurze Praha 9.BC

Zahradní slavnost

Den bez aktovek

Pět domečků - KJM 5., 6. a 7. oddělení ŠD

Výlet 6.B

Výlet Zoo Lešná 3.B, 4.A, 4.B, 4.C

Pověsti a báje nejen z našeho kraje KJM

Výlet 1.B, 3.B

Výlet 7.A

1.B První pomoc

Zoo Výletníček

Rádio Legato, 9.B

První pomoc - projekt 5R

Kurz Přežít 8.AB

Finanční gramotnost projekt 5R

Rozmarné léto

Praha 9A

Sousední státy ČR-státy Evropy-projekt 5R

Vyhlášení Hey Foto

Dopravní hřiště 5B

Mimořádné situace - projekt 5R

Bowling 9.B

Exkurze do ČT Brno 8.A

 

 
Zobrazit 
 
 
Powered by Phoca Gallery