18. setkání ŽP, pátek 10. 6. 2022, 7.00

  1. Poděkování za pomoc při Zahradní slavnosti

  2. Fotbálek  - Adri P., Lucka K a Lucka Č - vyhlásí výsledky a předají ceny

  3. Kronika - Ema K.

5. Výlet ŽP - viz informační leták, finance - čekáme na rozhodnutí KRAP, zda nám věnují finanční podporu (Komunikuje p. uč Matoušková s paní Macháčkovou)

  • potvrzení odevzdat do 15. 6. s podpisem zákonných zástupců

6. Zpětná vazba ke školnímu roku - dokončíme v rámci programu na výletě.

úkoly: předat ocenění za turnaj ve fotbálku

odevzdat vyjádření ohledně výletu, kopie kartičky ZP (p. uč Matouškové)

zapsala: Olga Matoušková