8. setkání ŽP, pátek 14. 1. 2022, 7.00

Vánoce

Jak se líbilo pouštění písniček do rozhlasu.

Sladit rozhlas ( v některých třídách je rozhlas nahlas a v některý potichu).

Jak se líbila akce Zimní básnění:

Něco jiného než soutěžení a sportovní aktivity.

Příště - více času, více recitátorů do rozhlasu - byl zájem

Šlo by i jiné téma?

 

Valentýn

Výzdoba jídelny - Dora, Ema, Lucie, p. uč. Matoušková

tým najde a navrhne motivy na výzdobu, promyslí, které třídy by mohly realizovat (např. projekt 9+1 - 9. ročník vyrobí, 1. ročník dokreslí,...)

Písničky do rozhlasu - Dan, Verča, Kristýna

vyberou šest písniček, pošlou k odsouhlasení - vloží do Google učebny ŽP (dokument: Písničky - Valentýn)

Akce třídy - papírky se vzkazy, básničkami, malé dárky, překvapeníčko,...

 

Úkoly:

promyslet Valentýnské třídní akce

týmy promyslí výzdobu a písničky, co půjde uskuteční

Ema - zápis do kroniky - Zimní básnění (může využít text na webu ŽP)

Plánované akce předložit vedení školy

 

Příští setkání - 28. 1. 2022, 7.00, školní jídelna

 

Zapsala- Michaela 8.A, O. Matoušková