2. setkání ŽP, pátek 24. 9. 2021, 7.00

  

1. Diskuze – stanovy – na příště promyslet hlasování (hosté – mohou hlasovat? Kdy? Člen – 2 hlasy?)

2. Volba: (kandidátské proslovy, hlasování)

Předsedkyně zvolena 11 hlasy z 18

Místopředsedkyně zvolena 11 hlasy z 18

 Dvě členky se účastnily on-line

 

3.Členové předají na nástěnky tříd letáček k EDJ

 

úkoly:

-       promyslet si akce na listopad

-       promyslet funkce

-       promyslet hlasování

 

Příští setkání: pátek, 8. října, 7.00, sborovna

 

Zapsala: Olga Matoušková