1. Setkání ŽP, středa 16. 12. 2020, 15.00 (on-line)

Program:

1. Vzájemné představení členů.

2. Stanovy.

3. Funkce v ŽP.

4. “Nakrmte ptačí bříška”.(info a propagace) - Eva K, Nela Š - vytvoří plakátky k rozmístění do tříd a na nástěnku, dodají na setkání po Vánocích nebo předají p. uč. Matouškové)

 

Příští setkání: 12. 2. 2021, 13.30

 

Úkoly:

- Pročíst si stanovy.

- Funkce, o kterou se chci přihlásit (Nachystej si proč)

- Předání info o “Nakrmte ptačí bříška”. (Eva, Nela - plakátek)

- Návrhy akcí - prober i se třídou.

zapsala Olga Matoušková