Zápis z 1. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 16. 12. 2020, 15.00 (on-line). 2020

Program:

1. Vzájemné představení členů.

2. Stanovy.

3. Funkce v ŽP.

4. “Něco do zobáčku 2”.(info a propagace) - Eva Kubelková, Nela Švehlová - vytvoří plakátky k rozmístění do tříd a na nástěnku, dodají na setkání po Vánocích nebo předají p. uč. Matouškové)

5. Příští setkání: 

 

Úkoly:

1. Pročíst si stanovy.

2. Funkce, o kterou se chci přihlásit (Nachystej si proč)

3. Předání info o “Něco do zobáčku 2”. (Eva, Nela - plakátek)

4. Návrhy akcí - prober i se třídou.

příš setkání: leden 2021, bude upřesněno datum, čas a způsob

Zapsala: Olga Matoušková