Zápis z 1. a 2. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 2019

Zápis z 1. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 4.9. 2019:

Program:

1. Setkání nových a starých členů žákovského parlamentu

2. Předání si zkušeností

3. Očekávání od žákovského parlamentu

Další setkání: 13.9. v 7.00 ve školní jídelně

Zapsala: Karla Prátová

 

Zápis z 2. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 13.9. 2019:

Program:

1. Brněnské dny pro zdraví 23.9. od 15.30 do 18.00 - organizace, pomoc na stanovištích

2. Představení Brněnských dnů pro zdraví - 5.-9. třídy zástupci parlamentu řeknou ve třídách vše potřebné o akci, seženou pomocníky do 16.9.

3. Informace o stmelovacím dopoledni žákovského parlamentu 16.9.

4. Změna zástupců parlamentu ve třídě 6.A

Úkoly:

1. 9.B informuje o BDPZ 1.-3. třídy, 7.B informuje 4.AB, 9.B informuje 4.C

2. Promyslet akce žákovského parlamentu, zamyslet se, co se líbilo

3. Popřemýšlet o tom, kdo by chtěl dělat předsedu, místopředsedu, tiskové mluvčí, kronikáře, …

4. Přinést jména pomocníků na BDPZ

Další setkání: 16.9. v 10.55 u šaten

Zapsala: Karla Prátová