Zápis z 20. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 19. 6. 2019:

Zápis z 20. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 19. 6. 2019:

VÝLET ZA ODMĚNU, KŘIŽANOV RS DRAK

 Program:

1. Bumperball

 2. Zhodnocení činnosti práce ŽP za školní rok 2018-19

- akce, které se podařily x mohly být lepší

 - anketka o osobním zapojení se do ŽP

žáci kladně hodnotili:

že měli možnost poznat přípravu akcí ze strany organizátora

učili se organizovat, komunikovat

dobrá atmosféra v týmu

fajn poznat další lidi z různých ročníků

zažít i to, když druzí nedocení práci a nejsou ochotni se zapojit

 - co v příštím školním roce? – akce, které by bylo dobré zopakovat: fotbálkový turnaj, Duhový týden, Týden naruby, Den laskavosti, Den hudby, Vánoční přání

- rádi by se opět zapojili do přípravy Zahradní slavnosti a Sportovního dne pro 1. stupeň

 3. Poděkování za zapojení se do přípravy akcí v průběhu školního roku, ocenění ranního vstávání – O. Matoušková, K. Prátová

 4. Týmové aktivity pod vedením instruktorek (COP)

 Zapsala: Olga Matoušková