Zápis z 14. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 29. 3. 2019

Zápis ze 14. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 29. 3. 2019

  Program:

 1. Úkol – vybrat karaoke verzi písničky pro zahradní slavnost

- některé třídy zatím nedodaly, pokud nestihnou vybrat, zapsat do tabulky na nástěnce nebo proškrtnout

- pokud bude málo písniček, může ŽP navrhnout několik dalších.

  2. Ohlédnutí se za setkáním s paní ředitelkou

- všechny třídy pozitivně hodnotí delší výjezdy v jednotlivých ročnících

- návrhy na využití peněz z KRAPu

                1. sedačky, ale jen rozšířit jejich množství a staré nechat

                2. osvětlení ve třídách (vyměnit zvučící zářivky)

                3. nová výzdoba jídelny a chodeb (domluva s učiteli, kteří za to zodpovídají – pomoc s výměnou výkresů,..)

                4. dovybavení školní kuchyňky

                5. kulečník

                6. stůl na ping pong, pálky

                7. oprava tyček u fotbálku

                8. odpadkové koše na chodby

                9. oplocení basketbalového hřiště venku

3. Týden naruby

- první zkušenosti s výukou v rámci Týdne naruby

- vzhledem k řešení dalších záležitostí uspořádán poměrně narychlo

- příště více dopředu, více papírů – seznamů kdo kdy učí – do obálky na nástěnku

- seznámit děti na 1. stupni s akcí rodičů OSENÍ – tiskoví mluvčí, totéž během třídnických hodin

- rozmístit letáčky do tříd

4. Příprava podkladů pro setkání zástupců parlamentu s paní ředitelkou

- předání nápadů, co by se dalo pořídit pro žáky

- zeptat se, zda by se žáci nemohli podívat na návrh nového atria a vyjádřit se k němu

5. Příští setkání: pátek 12. 4. 2019. relaxační místnost

Úkoly:

- doplnit karaoke verzi písničky pro zahradní slavnost, kdo zapomněl

- Osení – informovat ve třídách

Zapsala: K. Prátová