Zápis z 12. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 1. 3. 2019

Zápis z 12. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 1. 3. 2019

Program:

1. Zhodnocení zapojení žákovského parlamentu do Dne otevřených dveří

- zástupci parlamentu si vyzkoušeli odprezentovat práci školního parlamentu a představili

rodičům a budoucím prvňáčkům některé akce, které parlament zorganizoval

- zástupci parlamentu pomohli vyučujícím s prováděním po škole

- kladně hodnoceno to, že postupně opadal stres a nervozita.

2. Zhodnocení duhového týdne:

- akce se podařila

- zapojilo se hodně tříd i na 2. stupni, žáci ve třídách byli schopni se domluvit a spolupracovat

- třídy byly spokojené s výhrou, dort – dobrá motivace

- dobrý přenos informací přes tiskové mluvčí (zpětná reakce TU z 1. st.)

- problémy: zajištění cen, vítězů bylo sedm

- do příště důsledně splnit, co slíbím, že zařídím

3. Úkol – vybrat karaoke verzi písničky pro zahradní slavnost

- nejzazší termín 28.3.

- zapsat do tabulky na nástěnce školního parlamentu

- více na dalším setkání

- popřemýšlet na o tom, jak se školní parlament zapojí do pořádání zahradní slavnosti

4. Vystoupení zástupce žáků

– dvoudenní výlety pro žáky 2. stupně – zástupci parlamentu se dohodli, že vyberou max čtyři zástupce, kteří si domluví schůzku s paní ředitelkou a projednají s ní svou žádost

5. Příští setkání: pátek, 15. 3. 2019, relaxační místnost

Úkoly:

vybrat karaoke verzi písničky pro zahradní slavnost, zapsat na nástěnku

2 zápisy do kroniky a na stránky školy

Zapsala: K. Prátová