Zápis z 10. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 25. 1. 2019

Zápis z 10. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 25. 1. 2019

Program:

1. Vánoční dílničky a vánoční přání

- podle zástupců parlamentu se dětem obě akce líbily

- návrh na další rok- výzdoba dveří jednotlivých tříd – soutěž

2. Krmení do krmítek

- žáci naší školy vyrobili krmítka, vyhlašujeme sbírku ptačího krmení (proso, slunečnice,…) – jednotlivci, třídy

- předávat p. uč. Mitašovi nebo Matouškové, soutěž - p. uč. Matoušková má drobnou odměnu

- tiskoví mluvčí připomenout na 1. stupni

3. Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky

- připravit nástěnku s letáčky a fotkami z akcí parlamentu, zástupci na prezentaci s p. uč Matouškovou

4. Barevný týden

- úterý - zelená, středa – růžová, černá, čtvrtek - červená, pátek – modrá, žlutá

- nenutit k nákupu oblečení, ale půjčit si

- počítání – vzájemně v ročníku + zapsat na nástěnku, počítají se jen trička, mikiny, kalhoty,

ne doplňky, ponožky, atd…, poprosit vyučující 1. stupně o spočítání

- domluvit odměnu s paní Žaludovou

- plakátek 8.A + 5.B

- hlášení 6.A+8.A

- sčítací arch na nástěnku 8.B

- předsedkyně – seznámí s akcí vedení školy

5. Základní informace k Zahradní slavnosti

- karaoke soutěž

6. Příští setkání: pátek, 8. 2. 2019, relaxační místnost

Úkoly:

- duhový týden – hlášení, plakátek, sčítací arch, seznámit vedení s akcí

- krmení do školních krmítek

- nástěnka na Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky

Zapsala: K. Prátová, O. Matoušková