Zápis z 8. a 9. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 14. 12. 2018 a 8. 1. 2019

 

Zápis z 9. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 8. 1. 2019

Program:

1. Přání do nového roku

2. Duhový týden:

- promyslet

- propagační plakátek, nástěnka – kdo?

3. Krmení do krmítek

- žáci naší školy vyrobili krmítka, vyhlašujeme sbírku ptačího krmení (proso, slunečnice,…) – jednotlivci, třídy

- předávat p. uč. Mitašovi nebo Matouškové

- tiskoví mluvčí – na 1. stupeň

4. příští setkání: pátek, 25. 1. 2019, relaxační místnost

Úkoly:

- doladění duhového týdne

- krmení do školních krmítek

Zapsala: O. Matoušková

 

 

Zápis z 8. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 14. 12. 2018

Program:

1. Příprava vánočních dílniček

2. Vánoční přání

- 8. A horní chodba 1. stupeň + kabinety

- 5. A dolní chodba 1. stupeň + kabinety

- 6. A horní chodba 2. stupeň + kabinety

- 7. A dolní chodba 2. stupeň + kabinety

- 7. B zaměstnanci

3. Přípravy ve čtvrtek

- technika 9. A,B+ nováčci ve čtvrtek 6. vyučovací hodina připravit do jazykovky

- cukroví připraví ve čtvrtek 7.A,B o velké přestávce ve sborovně

4. Duhový týden

- v týdnu po jarních prázdninách, vyhlásí se v pátek před prázdninami a v pondělí po prázdninách

- barvy  - úterý- zelená

- středa- černá a růžová

- čtvrtek- červená

-pátek-modrá a žlutá

- počítat si budou třídy samy, vzájemně v ročníku přepočítají – příště doladit

- zeptat se Klubu rodičů, zda by rodiče nedodali nějakou cenu vítězi

- k promyšlení - propagační plakátek, nástěnka – kdo? – nahlásí se

Úkoly:

- doladění duhového týdne

Příští setkání: 8. ledna 2019, učebna cj

Zapsala: K. Prátová