Zápis z 19. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 11. 6. 2018

Zápis z 19. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 11. 6. 2018

Setkání proběhlo v rámci výletu školního parlamentu do Permonia.

1. Program:

1. Zhodnocení výletu

2. Retro den

3. Den hudby

4. Pochvala za spolupráci během Zahradní slavnosti

2. Retro den

- Žákovský parlament se dohodl, že akce se uskuteční 21.6.

- Vzhledem k vysokým teplotám, je třeba uzpůsobit převleky, aby nikomu nebylo špatně!!!

- Třídy se samy domluví, co jim bude vyhovovat – oblečení nějakého období, účes, pokrývka hlavy, atd.

- V rámci třídy se vyberou nejlepší kostýmy, převleky, masky, účesy, atd.

- Během velké přestávky se povedené kostýmy, převleky, masky a účesy nafotí

- Mluvčí předají informace žákům a vyučujícím prvního stupně a žákům 9.A (její zástupci se neúčastnili výjezdu parlamentu)

- Vilík připraví na čtvrtek 14.6. a úterý 19.6. hlášení o Retro dnu

3. Den hudby

- Paní učitelka Matoušková domluví s vedením školy podrobnosti a termín

- Zástupci parlamentu odevzdají do 21.6. Jarikovi 4 písničky za třídu, které by rádi z rozhlasu slyšeli

- Jarik zajistí písničky a bude je žákům pouštět

4. Poslední setkání parlamentu, ve kterém zhodnotíme svou práci, proběhne v týdnu před prázdninami.

Zapsala: K. Prátová