Zápis z 14. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 6.4 2018

Zápis z 14. setkání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, 6.4 2018

1) Týden na ruby

- akce byla povedená, žáci i učitelé byli spokojeni.

- učitelé byli mile překvapeni připraveností žáků, kteří si na hodinách, které učili, dali opravdu

záležet

- Pro příště: žáci musí učiteli, který je v danou hodinu učí oznámit, že odchází učit

- Ohlasy žáků si můžete přečíst i na webu školy.

2) Den Země

-30. dubna

-náplň programu:

- 2 části:- úklid

- soutěžní program s ekologickou tematikou pro první stupeň

- promyslet si stanoviště, čas, ceny pro soutěžící třídy

3) Zahradní slavnost

- organizace: paní učitelka Šmídová

- návrhy: - prezentace akcí, které parlament organizoval

- organizace jedné určité akce

4) Úkoly

- na TH s TU: promyslet si čas, stanoviště, ceny (20 čistých odpadků)

- promyslet si návrhy na zahradní slavnost

- podrobné informace – na nástěnce ŽP nebo si je můžete vyzvednout u p. uč. Matouškové


Příští parlament: 20.4 2018, 7:00, učebna CJ

Zapsala: Andrea J.