přejeme všem i sobě hezký a poklidný školní rok 2018-19:)

Žákovský parlament.