Vzkazy pro rodiče - RNDr. Jaroslav Vrtěna

RNDr. Jaroslav Vrtěna-Učivo 23. 4.-27. 4. 2018

M 6. A

Osová souměrnost (PS 180-185).

M 8. A

Slovní úlohy (PS 148-155).

F 6

Hustota.

F 7

Atmosféra Země, tlak plynu v uzavřené nádobě.

F 8

Reostat, elektrická práce a energie.

F 9

Země a vesmír.

 

RNDr. Jaroslav Vrtěna-Učivo 16. 4.-20. 4. 2018

M 6. A

Souhrnné opakování (PS 174-179).

M 8. A

Lineární rovnice (PS 141-147).

F 6

Hustota.

F 7

Atmosféra Země..

F 8

Odpor rezistorů vedle sebe, reostat.

F 9

Země a vesmír.

 

RNDr. Jaroslav Vrtěna-Učivo 9. 4.-13. 4. 2018

M 6. A

Velikost úhlu (PS 169-172).

M 8. A

Lineární rovnice (PS 139-143).

F 6

Hustota.

F 7

Potápění, plování, vznášení se. Atmosféra Země..

F 8

Odpor rezistorů za sebou a vedle sebe.

F 9

Země a vesmír.

 

RNDr. Jaroslav Vrtěna-Učivo 2. 4.-6. 4. 2018

M 6. A

Velikost úhlu (PS 169-172).

M 8. A

Lineární rovnice (PS 135-137).

F 6

Měření hmotnosti.

F 7

Potápění, plování, vznášení se. Atmosféra Země..

F 8

Ohmův zákon.

F 9

Země a vesmír.

 

RNDr. Jaroslav Vrtěna-Učivo 26. 3.-30. 3. 2018

M 6. A

Úhel (PS 161-164).

M 8. A

Rozklad podle vzorců (PS 131-133).

F 6

Měření hmotnosti.

F 7

Potápění, plování, vznášení se. Atmosféra Země..

F 8

Ohmův zákon.

F 9

Jaderná energie-opakování.

 

RNDr. Jaroslav Vrtěna - Učivo v období 19. 9. - 23. 9. 2016

M 7. A

Opakování z 6. ročníku /str. 18-27/.

M 9. A

Opakování z 8. ročníku/str. 16-25/.

F 6

Těleso a látka.

F 7

Pohyb tělesa.

F 8

Práce.

F 9

Elektrický náboj, el pole.

 

RNDr. Jaroslav Vrtěna - Učivo v období 12. 9. - 16. 9. 2016

M 7. A

Opakování z 6. ročníku /str. 7-14/.

M 9. A

Opakování z 8. ročníku/str. 8-15/.

F 6

Těleso a látka.

F 7

Opakování z 6. ročníku.

F 8

Opakování ze 7. ročníku.

F 9

Opakování z 8. ročníku.

 

RNDr. Jaroslav Vrtěna - Učivo v období 2. 5. - 6. 5. 2016

M 6. A

Velikost úhlu /str. 171-179/.

M 8. A

Kruh, kružnice/str.176-182/.

F 6

Měření času.

F 7

Světelné zdroje, rychlost světla.

F 8

Počasí kolem nás.

F 9

Opakování fyziky-tepelné jevy.

 

RNDr. Jaroslav Vrtěna - Učivo v období 25. 4. - 29. 4. 2016

M 6. A

Souhlasné a střídavé úhly /str. 160-168/.

M 8. A

Kruh, kružnice/str.170-177/.

F 6

Hustota.

F 7

Mechanické vlastnosti plynů.

F 8

Vliv hluku na životní prostředí.

F 9

Opakování fyziky-mechanické vlastnosti kapalin a plynů.

 

RNDr. Jaroslav Vrtěna - Učivo v období 18. 4. - 22. 4. 2016

M 6. A

Úhel /str. 155-163/.

M 8. A

Vyjádření ze vzorce/str.160-169/.

F 6

Hustota.

F 7

Mechanické vlastnosti plynů.

F 8

Vliv hluku na životní prostředí.

F 9

Opakování fyziky-síla.

 

Strana 1 z 2