Vzkazy pro rodiče - RNDr. Jaroslav Vrtěna

RNDr. Jaroslav Vrtěna-Učivo 25. 3.-29. 3. 2019

M 7. A

Trojčlenka /str. 166-172/.

M 9. A

Opakování učiva 6. a 7. roč. /str. 158-170/.

F 6

Měření hmotnosti, hustota.

F 7

Atmosféra Země, atmosférický tlak.

F 8

Ohmův zákon.

F 9

Země a vesmír.

 

RNDr. Jaroslav Vrtěna-Učivo 18. 3.-22. 4. 2019

M 7. A

Soustava souřadnic, nepřímá úměrnost /str. 156-164/.

M 9. A

Opakování učiva 6. a 7. roč. /str. 152-167/.

F 6

Měření hmotnosti.

F 7

Mechanické vlastnosti kapalin, Archimedův zákon.

F 8

Elektrický  proud, Ohmův zákon.

F 9

Jaderná energie.

 

RNDr. Jaroslav Vrtěna-Učivo 11. 3.-15. 3. 2019

M 7. A

Poměr /str. 149-159/.

M 9. A

Lineární funkce /str. 130-140/.

F 6

Měření hmotnosti.

F 7

Mechanické vlastnosti kapalin.

F 8

Elektrický  proud.

F 9

Jaderná energie.

 

RNDr. Jaroslav Vrtěna-Učivo 4. 3.-8. 3. 2019

M 7. A

Početní operace s racionálními čísly /str. 140-148/.

M 9. A

Slovní úlohy na směsi /str. 123-129/.

F 6

Měření hmotnosti.

F 7

Mechanické vlastnosti kapalin.

F 8

Elektrický náboj, el. proud.

F 9

Jaderná energie.

 

RNDr. Jaroslav Vrtěna - Učivo v období 19. 9. - 23. 9. 2016

M 7. A

Opakování z 6. ročníku /str. 18-27/.

M 9. A

Opakování z 8. ročníku/str. 16-25/.

F 6

Těleso a látka.

F 7

Pohyb tělesa.

F 8

Práce.

F 9

Elektrický náboj, el pole.

 

RNDr. Jaroslav Vrtěna - Učivo v období 12. 9. - 16. 9. 2016

M 7. A

Opakování z 6. ročníku /str. 7-14/.

M 9. A

Opakování z 8. ročníku/str. 8-15/.

F 6

Těleso a látka.

F 7

Opakování z 6. ročníku.

F 8

Opakování ze 7. ročníku.

F 9

Opakování z 8. ročníku.

 

RNDr. Jaroslav Vrtěna - Učivo v období 2. 5. - 6. 5. 2016

M 6. A

Velikost úhlu /str. 171-179/.

M 8. A

Kruh, kružnice/str.176-182/.

F 6

Měření času.

F 7

Světelné zdroje, rychlost světla.

F 8

Počasí kolem nás.

F 9

Opakování fyziky-tepelné jevy.

 

RNDr. Jaroslav Vrtěna - Učivo v období 25. 4. - 29. 4. 2016

M 6. A

Souhlasné a střídavé úhly /str. 160-168/.

M 8. A

Kruh, kružnice/str.170-177/.

F 6

Hustota.

F 7

Mechanické vlastnosti plynů.

F 8

Vliv hluku na životní prostředí.

F 9

Opakování fyziky-mechanické vlastnosti kapalin a plynů.

 

RNDr. Jaroslav Vrtěna - Učivo v období 18. 4. - 22. 4. 2016

M 6. A

Úhel /str. 155-163/.

M 8. A

Vyjádření ze vzorce/str.160-169/.

F 6

Hustota.

F 7

Mechanické vlastnosti plynů.

F 8

Vliv hluku na životní prostředí.

F 9

Opakování fyziky-síla.

 

RNDr. Jaroslav Vrtěna - Učivo v období 11. 4. - 15. 4. 2016

M 6. A

Úhel /str. 146-155/.

M 8. A

Slovní úlohy /str. 154-158/, Vyjádření ze vzorce/str.159-162/.

F 6

Hustota.

F 7

Potápění, plování a vznášení se.

F 8

Ochrana před nadměrným hlukem.

F 9

Opakování fyziky-měření veličin, pohyb.


 

Strana 1 z 2