Vzkazy pro rodiče - RNDr. Jaroslav Vrtěna

RNDr. Jaroslav Vrtěna-Učivo 26. 2.-2. 3. 2018

M 6. A

Úhel (PS 126-130).

M 8. A

Vytýkání před závorku, vzorce (PS 122-126).

F 6

Měření hmotnosti.

F 7

Tlak v kapalině.

F 8

Elektrické pole.

F 9

Jaderné reakce, jad. energie.

 

RNDr. Jaroslav Vrtěna-Učivo 19. 2.-23. 2. 2018

M 6. A

Největší spol. dělitel (PS 120-125).

M 8. A

Vytýkání před závorku, vzorce (PS 120-124).

F 6

Měření hmotnosti.

F 7

Tlak v kapalině.

F 8

Elektrický náboj.

F 9

Jaderné záření, jad. reakce.

 

RNDr. Jaroslav Vrtěna - Učivo v období 12. 2. - 16. 2. 2018

M 6. A

Nejmenší spol. násobek (PS 113-118).

M 8. A

Násobení a dělení výrazů (PS 115-120).

F 6

Měření objemu.

F 7

Třecí síly, tlak v kapalině.

F 8

Spalovací motory.

F 9

Radioaktivita.

 

RNDr. Jaroslav Vrtěna - Učivo v období 29. 1. - 2. 2. 2018

M 6. A

Dělitelnost přirozených čísel, prvočísla a složená čísla. (PS 107-111).

M 8. A

Násobení a dělení výrazů (PS 110-114).

F 6

Měření objemu.

F 7

Tlak, třecí síly.

F 8

Změny skupenství látek, spalovací motory.

F 9

Radioaktivita.

 

RNDr. Jaroslav Vrtěna - Učivo v období 19. 9. - 23. 9. 2016

M 7. A

Opakování z 6. ročníku /str. 18-27/.

M 9. A

Opakování z 8. ročníku/str. 16-25/.

F 6

Těleso a látka.

F 7

Pohyb tělesa.

F 8

Práce.

F 9

Elektrický náboj, el pole.

 

RNDr. Jaroslav Vrtěna - Učivo v období 12. 9. - 16. 9. 2016

M 7. A

Opakování z 6. ročníku /str. 7-14/.

M 9. A

Opakování z 8. ročníku/str. 8-15/.

F 6

Těleso a látka.

F 7

Opakování z 6. ročníku.

F 8

Opakování ze 7. ročníku.

F 9

Opakování z 8. ročníku.

 

RNDr. Jaroslav Vrtěna - Učivo v období 2. 5. - 6. 5. 2016

M 6. A

Velikost úhlu /str. 171-179/.

M 8. A

Kruh, kružnice/str.176-182/.

F 6

Měření času.

F 7

Světelné zdroje, rychlost světla.

F 8

Počasí kolem nás.

F 9

Opakování fyziky-tepelné jevy.

 

RNDr. Jaroslav Vrtěna - Učivo v období 25. 4. - 29. 4. 2016

M 6. A

Souhlasné a střídavé úhly /str. 160-168/.

M 8. A

Kruh, kružnice/str.170-177/.

F 6

Hustota.

F 7

Mechanické vlastnosti plynů.

F 8

Vliv hluku na životní prostředí.

F 9

Opakování fyziky-mechanické vlastnosti kapalin a plynů.

 

RNDr. Jaroslav Vrtěna - Učivo v období 18. 4. - 22. 4. 2016

M 6. A

Úhel /str. 155-163/.

M 8. A

Vyjádření ze vzorce/str.160-169/.

F 6

Hustota.

F 7

Mechanické vlastnosti plynů.

F 8

Vliv hluku na životní prostředí.

F 9

Opakování fyziky-síla.

 

RNDr. Jaroslav Vrtěna - Učivo v období 11. 4. - 15. 4. 2016

M 6. A

Úhel /str. 146-155/.

M 8. A

Slovní úlohy /str. 154-158/, Vyjádření ze vzorce/str.159-162/.

F 6

Hustota.

F 7

Potápění, plování a vznášení se.

F 8

Ochrana před nadměrným hlukem.

F 9

Opakování fyziky-měření veličin, pohyb.


 

Strana 1 z 2