Vzkazy pro rodiče - RNDr. Jaroslav Vrtěna

RNDr. Jaroslav Vrtěna-Učivo 24. 9.-28. 9. 2018

M 7. A

Opakování z 6. ročníku /str. 19-21/.

M 9. A

Opakování z 8. ročníku /str. 19-22/.

F 6

Těleso a látka.

F 7

Rychlost, dráha.

F 8

Práce.

F 9

Opakování-8. roč.

 

RNDr. Jaroslav Vrtěna-Učivo 17. 9.-21. 9. 2018

M 7. A

Opakování z 6. ročníku /str. 11-15/.

M 9. A

Opakování z 8. ročníku /str. 18-22/.

F 6

Těleso a látka.

F 7

Opakování učiva 6. ročníku.

F 8

Opakování učiva 7. ročníku.

F 9

Opakování učiva 8. ročníku.

 

RNDr. Jaroslav Vrtěna-Učivo 10. 9.-14. 9. 2018

M 7. A

Opakování z 6. ročníku /str. 1-15/.

M 9. A

Opakování z 8. ročníku/str. 6-20/.

F 6

Těleso a látka.

F 7

Opakování učiva 6. ročníku.

F 8

Opakování učiva 7. ročníku.

F 9

Opakování učiva 8. ročníku.

 

RNDr. Jaroslav Vrtěna - Učivo v období 19. 9. - 23. 9. 2016

M 7. A

Opakování z 6. ročníku /str. 18-27/.

M 9. A

Opakování z 8. ročníku/str. 16-25/.

F 6

Těleso a látka.

F 7

Pohyb tělesa.

F 8

Práce.

F 9

Elektrický náboj, el pole.

 

RNDr. Jaroslav Vrtěna - Učivo v období 12. 9. - 16. 9. 2016

M 7. A

Opakování z 6. ročníku /str. 7-14/.

M 9. A

Opakování z 8. ročníku/str. 8-15/.

F 6

Těleso a látka.

F 7

Opakování z 6. ročníku.

F 8

Opakování ze 7. ročníku.

F 9

Opakování z 8. ročníku.

 

RNDr. Jaroslav Vrtěna - Učivo v období 2. 5. - 6. 5. 2016

M 6. A

Velikost úhlu /str. 171-179/.

M 8. A

Kruh, kružnice/str.176-182/.

F 6

Měření času.

F 7

Světelné zdroje, rychlost světla.

F 8

Počasí kolem nás.

F 9

Opakování fyziky-tepelné jevy.

 

RNDr. Jaroslav Vrtěna - Učivo v období 25. 4. - 29. 4. 2016

M 6. A

Souhlasné a střídavé úhly /str. 160-168/.

M 8. A

Kruh, kružnice/str.170-177/.

F 6

Hustota.

F 7

Mechanické vlastnosti plynů.

F 8

Vliv hluku na životní prostředí.

F 9

Opakování fyziky-mechanické vlastnosti kapalin a plynů.

 

RNDr. Jaroslav Vrtěna - Učivo v období 18. 4. - 22. 4. 2016

M 6. A

Úhel /str. 155-163/.

M 8. A

Vyjádření ze vzorce/str.160-169/.

F 6

Hustota.

F 7

Mechanické vlastnosti plynů.

F 8

Vliv hluku na životní prostředí.

F 9

Opakování fyziky-síla.

 

RNDr. Jaroslav Vrtěna - Učivo v období 11. 4. - 15. 4. 2016

M 6. A

Úhel /str. 146-155/.

M 8. A

Slovní úlohy /str. 154-158/, Vyjádření ze vzorce/str.159-162/.

F 6

Hustota.

F 7

Potápění, plování a vznášení se.

F 8

Ochrana před nadměrným hlukem.

F 9

Opakování fyziky-měření veličin, pohyb.


 

RNDr. Jaroslav Vrtěna - Učivo v období 4. 4. - 8. 4. 2016

M 6. A

Úhel /str. 142-146/.

M 8. A

Slovní úlohy /str. 151-156/.

F 6

Hustota.

F 7

Vztlaková síla, Archimedův zákon.

F 8

Zvuk.

F 9

Jaderná energetika, opakování fyziky-částicové složení látek. 

Strana 1 z 2