Vzkazy pro rodiče - RNDr. Jaroslav Vrtěna

RNDr. Jaroslav Vrtěna-Učivo 21. 1.-25. 1. 2019

M 7. A

Složené zlomky /str. 100-110/.

M 9. A

Řešení soustavy dvou lineárních rovnic /str. 94-104/.

F 6

Měření objemu.

F 7

Deformační účinky síly.

F 8

Změny skupenství.

F 9

Světelné jevy.

 

RNDr. Jaroslav Vrtěna-Učivo 14. 1.-18. 1. 2019

M 7. A

Násobení a dělení zlomků.

M 9. A

Vyjádření neznámé ze vzorce /str. 86-92/.

F 6

Měření objemu.

F 7

Otáčivé účinky síly.

F 8

Změny skupenství.

F 9

Elektromagnetické záření.

 

RNDr. Jaroslav Vrtěna-Učivo 3. 1.-11. 1. 2019

M 7. A

Násobení a dělení zlomků /str. 90-99/.

M 9. A

Lineární rovnice, vyjádření neznámé ze vzorce /str. 81-88/.

F 6

Měření délky.

F 7

Pohybové zákony, otáčivé účinky síly.

F 8

Změny skupenství.

F 9

Elektromagnetické záření.

 

RNDr. Jaroslav Vrtěna - Učivo v období 19. 9. - 23. 9. 2016

M 7. A

Opakování z 6. ročníku /str. 18-27/.

M 9. A

Opakování z 8. ročníku/str. 16-25/.

F 6

Těleso a látka.

F 7

Pohyb tělesa.

F 8

Práce.

F 9

Elektrický náboj, el pole.

 

RNDr. Jaroslav Vrtěna - Učivo v období 12. 9. - 16. 9. 2016

M 7. A

Opakování z 6. ročníku /str. 7-14/.

M 9. A

Opakování z 8. ročníku/str. 8-15/.

F 6

Těleso a látka.

F 7

Opakování z 6. ročníku.

F 8

Opakování ze 7. ročníku.

F 9

Opakování z 8. ročníku.

 

RNDr. Jaroslav Vrtěna - Učivo v období 2. 5. - 6. 5. 2016

M 6. A

Velikost úhlu /str. 171-179/.

M 8. A

Kruh, kružnice/str.176-182/.

F 6

Měření času.

F 7

Světelné zdroje, rychlost světla.

F 8

Počasí kolem nás.

F 9

Opakování fyziky-tepelné jevy.

 

RNDr. Jaroslav Vrtěna - Učivo v období 25. 4. - 29. 4. 2016

M 6. A

Souhlasné a střídavé úhly /str. 160-168/.

M 8. A

Kruh, kružnice/str.170-177/.

F 6

Hustota.

F 7

Mechanické vlastnosti plynů.

F 8

Vliv hluku na životní prostředí.

F 9

Opakování fyziky-mechanické vlastnosti kapalin a plynů.

 

RNDr. Jaroslav Vrtěna - Učivo v období 18. 4. - 22. 4. 2016

M 6. A

Úhel /str. 155-163/.

M 8. A

Vyjádření ze vzorce/str.160-169/.

F 6

Hustota.

F 7

Mechanické vlastnosti plynů.

F 8

Vliv hluku na životní prostředí.

F 9

Opakování fyziky-síla.

 

RNDr. Jaroslav Vrtěna - Učivo v období 11. 4. - 15. 4. 2016

M 6. A

Úhel /str. 146-155/.

M 8. A

Slovní úlohy /str. 154-158/, Vyjádření ze vzorce/str.159-162/.

F 6

Hustota.

F 7

Potápění, plování a vznášení se.

F 8

Ochrana před nadměrným hlukem.

F 9

Opakování fyziky-měření veličin, pohyb.


 

RNDr. Jaroslav Vrtěna - Učivo v období 4. 4. - 8. 4. 2016

M 6. A

Úhel /str. 142-146/.

M 8. A

Slovní úlohy /str. 151-156/.

F 6

Hustota.

F 7

Vztlaková síla, Archimedův zákon.

F 8

Zvuk.

F 9

Jaderná energetika, opakování fyziky-částicové složení látek. 

Strana 1 z 2