Vzkazy pro rodiče - RNDr. Jaroslav Vrtěna

RNDr. Jaroslav Vrtěna-Učivo 12. 11.-16. 11. 2018

M 7. A

Zlomky /str. 58-64/.

M 9. A

Operace s algebraickými výrazy /str. 60-64/.

F 6

Magnety.

F 7

Skládání sil.

F 8

Vnitřní energie.

F 9

El. proud v plynech, polovodiče.

 

RNDr. Jaroslav Vrtěna-Učivo 5. 11.-9. 11. 2018

M 7. A

Zlomky /str. 55-59/.

M 9. A

Podobnost /str. 55-59/.

F 6

Magnety.

F 7

Síla.

F 8

Mechanická energie.

F 9

El. proud v kapalinách.

 

RNDr. Jaroslav Vrtěna-Učivo 29. 10.-2. 11. 2018

M 7. A

Zlomky /str. 52-57/, čtvrtletní práce.

M 9. A

Podobnost /str. 51-57/.

F 6

Magnety.

F 7

Síla.

F 8

Mechanická energie.

F 9

Transformátor, rozvodná elektrická síť.

 

RNDr. Jaroslav Vrtěna-Učivo 22. 10.-26. 10. 2018

M 7. A

Zlomky /str. 46-52/.

M 9. A

Souhrnné opakování /str. 44-50/.

F 6

Částicová stavba látek..

F 7

Průměrná rychlost, síla.

F 8

Účinnost.

F 9

Střídavý proud.

 

RNDr. Jaroslav Vrtěna - Učivo v období 19. 9. - 23. 9. 2016

M 7. A

Opakování z 6. ročníku /str. 18-27/.

M 9. A

Opakování z 8. ročníku/str. 16-25/.

F 6

Těleso a látka.

F 7

Pohyb tělesa.

F 8

Práce.

F 9

Elektrický náboj, el pole.

 

RNDr. Jaroslav Vrtěna - Učivo v období 12. 9. - 16. 9. 2016

M 7. A

Opakování z 6. ročníku /str. 7-14/.

M 9. A

Opakování z 8. ročníku/str. 8-15/.

F 6

Těleso a látka.

F 7

Opakování z 6. ročníku.

F 8

Opakování ze 7. ročníku.

F 9

Opakování z 8. ročníku.

 

RNDr. Jaroslav Vrtěna - Učivo v období 2. 5. - 6. 5. 2016

M 6. A

Velikost úhlu /str. 171-179/.

M 8. A

Kruh, kružnice/str.176-182/.

F 6

Měření času.

F 7

Světelné zdroje, rychlost světla.

F 8

Počasí kolem nás.

F 9

Opakování fyziky-tepelné jevy.

 

RNDr. Jaroslav Vrtěna - Učivo v období 25. 4. - 29. 4. 2016

M 6. A

Souhlasné a střídavé úhly /str. 160-168/.

M 8. A

Kruh, kružnice/str.170-177/.

F 6

Hustota.

F 7

Mechanické vlastnosti plynů.

F 8

Vliv hluku na životní prostředí.

F 9

Opakování fyziky-mechanické vlastnosti kapalin a plynů.

 

RNDr. Jaroslav Vrtěna - Učivo v období 18. 4. - 22. 4. 2016

M 6. A

Úhel /str. 155-163/.

M 8. A

Vyjádření ze vzorce/str.160-169/.

F 6

Hustota.

F 7

Mechanické vlastnosti plynů.

F 8

Vliv hluku na životní prostředí.

F 9

Opakování fyziky-síla.

 

RNDr. Jaroslav Vrtěna - Učivo v období 11. 4. - 15. 4. 2016

M 6. A

Úhel /str. 146-155/.

M 8. A

Slovní úlohy /str. 154-158/, Vyjádření ze vzorce/str.159-162/.

F 6

Hustota.

F 7

Potápění, plování a vznášení se.

F 8

Ochrana před nadměrným hlukem.

F 9

Opakování fyziky-měření veličin, pohyb.


 

Strana 1 z 2