Vzkazy pro rodiče - Mgr. Zuzana Toušková

22.10. - 25.10.2018

AJ

3.ročník -test na 2.l, 3.l - Super pets

4.ročník - test na 2. l , 3.l - Be healthy

5. ročník - U2.l - Computer Zone - can + sovesa smyslového vnímání; Halloween

6. ročník - Project 2 - U1A - řadové číslovky, present simple

7. ročník - 4. lekce - 4A  - počítatelná, nepočitatelná podst. jména

8. ročník -Project 3 -1B A Surprise for Smart Alec, otázka past simple, zk rozhovor uč. 11/5b

NJ

6. ročník - čísla 1 -20 , barvy, názvy zemí zkoušení: ABC (hláskování) a pozdravy, dny v týdnu, čtení čísel

7. ročník - 4. l  - test rozkaz, Landkarte Deutschlands

OV

7. ročník - Život mezi lidmi - Média, opakovat celek Život mezi lidmi, test: 31.10.

aktualita: Kristýna, Tomáš, Tobiáš,

 

15. - 19.10. 2018

AJ

3.ročník -2.  -The Tv show, my friendś monster , zopakovat celou 2.l

4.ročník - What´s in the house- there is/are, přivlastňovací pád, zopakovat celou 2.l

5. ročník - People an places - zopakovat celou 1.l, U2.l - Computer Zone - can + sovesa smyslového vnímání

6. ročník - Project 2 - Introduction - test, 1.l - řadové číslovky

7. ročník - Test na past simple,  4. lekce - 4A  - počítatelná, nepočitatelná podst. jména

8. ročník -Project 3 -U1A- zopakovat, test: past simple, 1B A surprise for Smart Alec

NJ

6. ročník - čísla 1 -20 , barvy,  zkoušení: ABC (hláskování) a pozdravy, dny v týdnu

7. ročník - 4. l  - rozkaz

OV

7. ročník - Život mezi lidmi - Komunikace

aktualita: Jan, Ondřej Z., Linda, Barbora, Viktor

 

8.10 - 12.10.2018

AJ

3.ročník -2.  -The Tv show, čísla 13 - 20, otázky ( jméno, věk, barva)

4.ročník - What´s in the house- there is/are, přivlastňovací pád

5. ročník - People an places - Family at the Sea, přít. čas prostý, there is/are

6. ročník - Project 2 - Introduction - opakování have got, přít. čas průběhový

7. ročník - Project 2 - v uč. Revision U3 ( opakování učiva 6. ročníku, rozhovor 42/2  - zk.) 4. lekce - 4A  - počítatelná, nepočitatelná pod.jména, pravidla výslovnosti

8. ročník -Project 3 -U1A- My life- minulý čas prostý , pravidelná, nepravidelná slovesa, sloveso být, rozhovor 9/7 - zk

NJ

6. ročník - čísla 1 -20 , barvy,  zkoušení: ABC (hláskování) a pozdravy, dny v týdnu

7. ročník - 4. l  školní potřeby, přídavná jména, vypsat slovíčka PS s. 42, 2. sloupec, zk slovní zásoba

OV

7. ročník - Život mezi lidmi - Mezi vrstevníky

aktualita: Jan, Ondřej Z., Lucie

   

1.10. . 5.10. 2018

 

 

AJ

3.ročník -2.  -The Tv show, test ( barvy, čísla, šk. potřeby, fráze)

4.ročník - What´s in the house, test 1.l ( sporty, sloveso can, hudební nástroje)

5. ročník - People an places - Family at the Sea,  Take home the history, zkoušení rozhovoru PS 9/3

6. ročník - Project 2 - Introduction - sloveso can, have, there is - opakování učiva, zkoušení rozhovoru PS 2/4

7. ročník - Project 2 - v uč. Revision U3 ( opakování učiva 6. ročníku, minulý čas prostý), minitest přítomné časy

8. ročník -Project 3 -U1A- My life- minulý čas prostý , pravidelná, nepravidelná slovesa, sloveso být

NJ

6. ročník - dny v týdnu, čísla 1 -20 , barvy,  zkoušení: ABC (hláskování) a pozdravy

7. ročník - 4. l  školní potřeby, přídavná jména, vypsat slovíčka PS s. 42, 2. sloupec, zkoušení rozhovor 43/5 a slovní zásoby

OV

7. ročník - Život mezi lidmi - Ve škole

aktualita: Lukáš K,. Isabela, Adéla, Pavlína

 

 

 

 

24. - 27.9. 2018

AJ

3.ročník -ABC -spelling, Hello classroom bugs - pokyny, přídavná jména (a blue pen...), říkanka uč. s. 5 - zkoušení

4.ročník - Sports Time - sporty. sloveso can, říkanka uč. 6/8 zkoušení od 27.9.

5. ročník - People and Places  - přítomný čas prostý 2. a 3. osoba, otázka a krátká odpověď, zkoušení rozhovoru uč. 6/2

6. ročník - Project 2 - Introduction -   At the sports centre -základní fráze a otázky,  přivlastňovací zájmena, sloveso can

7. ročník - Project 2 - v uč. Revision U2 ( opakování učiva 6. ročníku, přítomné časy, předmětná zájmena)

8. ročník -Project 3 - přítomné časy prostý a průběhový - test; U1A- slovíčka, My life

NJ

6. ročník - dny v týdnu, čísla 1 -20 , naučit ABC (hláskování) a pozdravy

7. ročník - 4. l  školní potřeby a jejich rody, mein, dein, kein

OV

7. ročník - Život mezi lidmi - Společenské a sociální skupiny, vliv rodiny

aktualita: Hana, František, Lukáš Kr.

   

Strana 1 z 2