Vzkazy pro rodiče - Mgr. Zuzana Toušková

10. - 14. 6 2019

AJ

3.ročník Opakování celé učebnice, test 14.6.

4.ročník Opakování učiva celé učebnice,  test 13.6.

5. ročník U6 - must a mustn´t, slovní zásoba životní prostředí - test; frekvenční příslovce + přítomný čas

6. ročník U3D - otázka minulého času

7. ročník - U6  - test 10.6.; U6 - Culture -

8. ročník - U3 -Culture - Britain

NJ

6. ročník - 3.l - Meine Freunde - gern x am liebsten, nepřímý pořádek ve větě,  sein/e x ihr/e

7. roční, - vazba es gibt -opakování 4.p a množného čísla podstatných jmen, opakování učiva 7. ročníku

OV

7. ročník - Lidská práva - Mravnost a morálka

 

3. - 7.6.2019

AJ

3.ročník Opakování celé učebnice, test 14.6.

4.ročník Opakování učiva, test U11 - 5.6., 13.6.  - test na U1 - 12

5. ročník U6 - must a musn´t, frekvenční příslovce

6. ročník U3 - minulý čas nepravidelných sloves, út - test; U3D - otázka minulého času

7. ročník - 6D - suggestions - návrhy, opakování U3 , test 10.6.

8. ročník - Opakování U3, test 7.6.

NJ

6. ročník - 3.l - Meine Freunde - gern x am liebsten, nepřímý pořádek ve větě,  sein/e x ihr/e

7. ročník - test 8. l 4.6., vazba es gibt -opakování 4.p a množného čísla podstatných jmen

OV

7. ročník - Lidská práva -Svoboda


 

27.5. - 31.5. 2019

AJ

3.ročník test U11  -29.5., My friend is a monster U11 a U12

4.ročník test U11 - 6.6., 13.6.  - test na U1 - 12

5. ročník test U5 28.5., U6 - must a musn´t

6. ročník U3 - minulý čas nepravidelných sloves, příští týden test 3C

7. ročník -  6C - test, 6D - suggestions - návrhy

8. ročník - 3C - Murder in the library - vyprávění; 3D - Kids - fráze

NJ

6. ročník - 3.l - Meine freunde - gern x am liebsten, nepřímý pořádek ve větě,  sein/e x ihr/e ;TEST: Uhr x Stunde + popis osob ( s. 35)

7. ročník - 8.l. -opakování, test 8. l 4.6.

OV

7. ročník - Lidská práva - Lidská práva v dokumentech

 

   

20 - 24 . 5. 2019

AJ

3.ročník U11 - My favourite things - otázka there is/are, test U11  -29.5.

4.ročník U11 - minulý čas sloves být a mít, test U11 - 5.6.

5. ročník test U5 28.5.

6. ročník U3 -3B - Our holiday - minulý čas prostý pravidelná slovesa

7. ročník -  6C - have to - otázka, zápor, oznam. věta

8. ročník - 3B -  test, 3C - Murder in the library

NJ

6. ročník - 3.l - Meine freunde - gern x am liebsten, nepřímý pořádek ve větě, na 22.5. naučit Uhr x Stunde + popis osob ( s. 35)

7. ročník - 8.l. - fahren na test; Osobní dotazník + opakování 8.l, test 8. l 4.6.

OV

7. ročník - Svět kolem nás: Skupina vrstevníků, agresoři a oběti  test téme 26 - 30

 


 

13. - 17.5. 2019

AJ

3.ročník 14.5. test U10, U11 - slovíčka (1., 2., 3. h - hlava) na 17.5., U11 - Myfavourite things - otázka there is/are

4.ročník U10 - 15.5. test U10, slovíčka U11 (1., 2., 3. h  - hlava) na20.5, U11 - minulý čas sloves být a mít

5. ročník 3. stupeň příd. jmen - tets 13.5; What ś on Earth + opakování U5, test U5 28.5.

6. ročník U3 -3B - Our holiday - minulý čas prostý pravidelná slovesa

7. ročník -   6B - příslovce 15.5. test, vprávění DR X na 17.5., 6C - have to

8. ročník - 3B - min. čas prostý a min. čas průběhový, opak. na test

NJ

6. ročník - 3.l - Meine freunde - gern x am liebsten, nepřímý pořádek ve větě

7. ročník - 8.l,  rozhovor uč. 79/ 7 ( s doplněnými údaji o sobě)  na 14.5., fahren - opakování + 4.p podst. jmen, naučit fahren na test

OV

7. ročník - Ochrana obyvatel za mimořádných situací

15.5. - aktualita: František

na 22.5. naučit témata 26 - 30 na test


   

Strana 1 z 8