Vzkazy pro rodiče - Mgr. Zuzana Toušková

18. - 22.2. 2019

AJ

3.ročník Opakování U4 - U6, test 22.2; U7 - The Body Rap  - slovíčka 7.l

4.ročník opakování U4 - U6, test 20.2; U7 - Space School

5. ročník U3 - minulý čas slovesa to be  - was, were, nepravidelná slovesa,test nepr. sloveas, opakování U3

6. ročník - U2 - present continuous - přítomný průběhový čas

7. ročník - U5 -5B - North and South - stupňování přídavných jmen

8. ročník -2B - The Detective of the year - užití will - nabídka, momentální rozhodnutí

NJ

6. ročník - 2.l - mein/meine, dein /deine, links, rechts, in der Mitte

7. ročník - 6. l - záporné zájmeno kein ve 4.p, zk rozhovor uč 66/13 d ( otázky a odpovědi v NJ)

OV

7. ročník - Majetek  v našem životě - Naše potřeby

aktualita: Karolína S., Tobiáš, Karolína Š.

 

4. - 8. 2. 2019

AJ

3.ročník U6 - Family Photos - členové rodiny, how many + have got - procvičení, test U6

4.ročník U6 - A Sunny Day - slovní zásoba počasí, procvičování, test U6, opakování U4 - U6

5. ročník U3 - minulý čas slovesa to be  - was, were, nepravidelná slovesa,zk rozhovor uč. 25/3

6. ročník - U2 - present continuous - přítomný průběhový čas

7. ročník - U5 - 5A - The UK - zk vyprávění o the UK - dozkoušení; test 5A; 5B - North and South

8. ročník -U2 - the future - budoucí čas prostý - test 2A; 2B - The Detective of the year - užití will

NJ

6. ročník - 2.l - mein/meine, dein /deine, links, rechts, in der Mitte

7. ročník - 6. l - záporné zájmeno kein ve 4.p

OV

7. ročník - Přírodní a kulturní bohatství - Zachraňme zemi

6.2. 2019 - test (témata 12 - 18 )

 

28. - 31. 1. 2019

AJ

3.ročník U6 - Family Photos - členové rodiny, how many + have got

4.ročník U6 - A Sunny Day - slovní zásoba počasí

5. ročník U3 - minulý čas slovesa to be  - was, were, nepravidelná slovesa

6. ročník - U1 - Progress check - opakování učiva celé lekce, test na celou lekci 29.1.

7. ročník - U5 - 5A - The UK - zk vyprávění o the UK

8. ročník -U2 - the future - budoucí čas prostý - zk rozhovor PS 15/6

NJ

6. ročník - 1. l  - test na celou 1.l; kontrola sešitů a PS, 2.l - slovní zásoba

7. ročník - 6. l -sloveso haben +4.p - test; záporné zájmeno kein ve 4.p

OV

7. ročník - Přírodní a kulturní bohatství - Ochrana přírodního a kulturního bohatství

6.2. 2019 - test (témata 12 - 18 )

   

21.1.-25.1.2019

AJ

3.ročník U6 - Family Photos - členové rodiny

4.ročník U5 -On Holiday - přítomný průběhový čas, 21.1. zk rozhovor uč. s. 21, test U5, U6 - A Sunny Day

5. ročník U3 - doplňovací otázky (WH - questions + přítomný čas - test ); minulý čas slovesa to be  - was, were

6. ročník - U1 - Progress check - opakování učiva celé lekce, test na celou lekci 29.1.

7. ročník - U5 - 5A - The UK

8. ročník -U2 - the future - budoucí čas prostý

NJ

6. ročník - 1. l - in+ názvy zemí, názvy měst, procvičování učiva 1.l

7. ročník - 6. l -sloveso haben +4.p

OV

7. ročník - Přírodní a kulturní bohatství - umělecké slohy v našich zemích

 

14. -18.1. 2019

AJ

3.ročník U5 - Funny Faces , sloveso to have, test U5 18.1.

4.ročník U5 -On Holiday - přítomný průběhový čas, 14.1. zk rozhovor uč. 25/34

5. ročník U3 - doplňovací otázky (WH - questions), dozkoušení rozhovoru PS 25/3

6. ročník - 1D - At home - frekvenční příslovce, přít. prostý čas, 18.1. test 1D

7. ročník - žáci na LVK

8. ročník - U1 - Culture, History: Early human migration - test; U2 - the future

NJ

6. ročník - 1. l - in+ názvy zemí, názvy měst

7. ročník - 6. l -sloveso haben +4.p

8.ročník - skupina p. uč. Grossové: opakování 2.l, st 16.1  test na celou druhou lekci  - píší dobrovolníci, výsledky tohoto  testu se započítávají do klasifikace

OV

7. ročník - žáci na LVK

   

Strana 1 z 5