Vzkazy pro rodiče - Mgr. Zuzana Toušková

15. - 17.4. a 23. -26.4. 2019

AJ

3.ročník U9 - Bug Café - test 16.4., Opakování U7 - U9, 24.4. test U7 - U9, na 29.4. vypsat slovíčka U10 (1., 2., 3. h - hlava)

4.ročník U9 - My free time - test; Opakování U7 - U9 - 25.4. test, vypsat slovíčka U10 na 29.4.

5. ročník U3 a U4 - test 15.4., na 23.4. vypsat slovíčka U5 - rámeček, U5 - Animal action - příslovce, nepravidelná slovesa

6. ročník opakování celé lekce, test U2 - 16.4., U3 - Holidays - min. čas slovesa být

7. ročník -   6A - Entertainment - going to, na 29.4. naučit 6A

8. ročník - U3A - Times and places - minulý průběhový čas

NJ

6. ročník - 2.l  - test na 17.4., vypsat slovíčka 3.l - Meine freunde - otázka Wann, wie lange, um - Uhr x Stunde

7. ročník - na 16.4. vypsat slovíčka 8.l,  názvy měsz a zamí + nach / in die, podmiňovací způsob möchte, nepravidelné sloveso fahren

OV

7. ročník - Svět kolem nás- Tolerance nár. menšin/ Nadnárodní společenství a aliance

aktualita: Lukáš Kr., Izabela, František

 

 

8. - 12. 4. 2019

AJ

3.ročník U9 - Bug Café - Do you like? What do you like?, pá: zk - rozhovor podle uč. 43 (podle kartiček, je třeba znát

slovíčka), na 16.4. naučit celou lekci

4.ročník U9 - My free time, slovíčka na 8.4, přítomný prostý čas, psaní dopisu

5. ročník U4 - 8.4. test ; opakování U3 a U4 - test 15.4.

6. ročník -  2D - Chicken Licken - sloveso must, osobní zájmena v předmětném pádu, test 2D; opakování celé lekce, test U2 - 16.4.

7. ročník -   U5 - the USA, naučit the USA

8. ročník - U2 - Transport, The Solar system ( naučit)

NJ

6. ročník - 2.l -Opakování celé lekce na test na 17.4.

7. ročník - 7.l - opakování celé lekce, test 11.4.

OV

7. ročník - Svět kolem nás- Spolupráce mezi zeměmi Evropy

aktualita: Pavlína, Hana, Ondřej Z.

připravit 1) na test témata 19 - 25 a 2) dát do pořádku sešity (data, čísla hodin, řádně vyplněné PL)

na 10.4. 2019

 

1.4. - 5. 4. 2019

AJ

3.ročník U9 - BUg Café - Do you like? What do you like?, pá: zk - rozhovor podle uč. 43 (podle kartiček, je třeba znát

slovíčka)

4.ročník U8 - opakování, test U8; U9 - My free time, slovíčka na 8.4, přítomný prostý čas

5. ročník U4 - Where on Earth, opak. U4, test čt; opaková ní U3 a U4

6. ročník -  2D - Chicken Licken - sloveso must, osobní zájmena v předmětném pádu

7. ročník -   U5 - opakování celé lekce, 3.4. test U5; the USA

8. ročník - U2 - opakování celé lekce, test pá;, Transport

NJ

6. ročník - 2.l -Opakování celé lekce na test na 17.4.

7. ročník - 7.l -  množné číslo, měsíce, roční období, řadová číslovka ve 3. pádu; opakování celé lekce, test 11.4.

OV

7. ročník - Řízení společnosti - Začlenění do veřejného života

aktualita: Viktor, Lucie, Adéla, Ondřej Z.

připravit 1) na test témata 19 - 25 a 2) dát do pořádku sešity (data, čísla hodin, řádně vyplněné PL)

na 10.4. 2019

   

25.3. - 29. 3. 2019

AJ

3.ročník U8 - Super Clothes - otázka have got, přivlastňovací pád, zk PS 40/5 ( 1-4), test U8, U9 - BUg Café - slovíčka

4.ročník U8 - What´s on TV - do you like...? Yes, Ido. / No. I don´t , digitální čtení hodin, zk rozhovor PS 40/7

5. ročník U4 - World of sport - řadové číslovky, football in history

6. ročník -  2C - My favourite animal - přít. prostý čas x přít . průběhový, test 2C; 2D - Chicken Licken - sloveso must

7. ročník -  5D . Mickey and Millie go camping - nepr. příd. jména, přirovnání, test 5D; U5 - opakování celé lekce

8. ročník - 2D - Kids - fráz, will x going to, zk PS 20/1, test 2D; U5 - opakování celé lekce

NJ

6. ročník - 2.l -přivlastňovací pád, protiklady, naučit číst a překládat uč. 29/ 11

7. ročník - 7.l -  množné číslo, měsíce, roční období, řadová číslovka ve 3. pádu; test - čtení hodin

OV

7. ročník - Řízení společnosti - Volby

aktualita: Tomáš, Barbora, Kristina, Ema

připravit 1) na test témata 19 - 25 a 2) dát do pořádku sešity (data, čísla hodin, řádně vyplněné PL)

na 10.4. 2019

 

18. - 22. 3. 2019

AJ

3.ročník U8 - Super Clothes - otázka have got, přivlastňovací pád, neuč. PS 40/5 ( 1-4)

4.ročník U8 - What´s on TV - do you like...? Yes, Ido. / No. I don´t , digitální čtení hodin

5. ročník U4 - World of sport - stupňování přídavných jmen ( test) , řadové číslovky

6. ročník -  2C - My favourite animal - přít. prostý čas x přít . průběhový, meerkats

7. ročník -  5D . Mickey and Millie go camping - nepr. příd. jména, přirovnání

8. ročník - 2D - Kids - fráz, will x going to, zk PS 20/1

NJ

6. ročník - 2.l -přivlastňovací pád, protiklady, naučit číst a překládat uč. 29/ 11

7. ročník - 7.l - in + 3.p, čísla 0 - 100 ( test), množné číslo, čtení hodin

OV

7. ročník - Řízení společnosti - cesta k demokracii

aktualita: Lukáš Kad., Sebastian Jan , Tomáš

   

Strana 1 z 6