Vzkazy pro rodiče - Mgr. Zuzana Toušková

17.-21.12.2018

AJ

3.ročník Christmas

4.ročník Christmas

5. ročník Christmas

6. ročník - Project 2 -1C - test otázka přítomného prostého času; Christmas

7. ročník - test 4D, U4 -PS -Progress check ; Christmas

7.1. 2019 - test na celou 4.l + minulý čas

8. ročník - Christmas

NJ

6. ročník - 1. l - zk rozhovor PS 11/2a ; otázka, záopr, mögen, Weihnachten

7. ročník - 5. l - Wiederholung - příprava na test na 8.1. 2019; Weihnachten

OV

7. ročník - Člověk a kultura: Náboženství - dokončení prezentace projektu  - žáci, kteří nebyli přítomní 12.12.

Viktorie, Karolína S., Karolína Š., Tomáš, Ema

 

10. - 14. 12. 2018

AJ

3.ročník 4. l -The Pirates, sloveso být, pocity (I´m tired, hungry...). část dne, v pá test na 4.l

4.ročník 4.l - My town - předložky a směry, opakovat celou lekci na 17.12 - test 4.l

5. ročník - Opakování učiva 1. a 2.l  - test 13.12.

6. ročník - Project 2 - 1C - otázka přítomného prostého času

7. ročník - 4D - Emma ´s apple crumble, a/some/ the, a few/ a little, opak. na test 4D

8. ročník -Revision U1, test z celé 1. lekce

NJ

6. ročník - 1. l - zk rozhovor PS 11/2a ; otázka, záopr, mögen

7. ročník - 5. l - zpodstatnělá slovesa sloveso sein, am + dny v týdnu, nepřímý pořádek ve větě, rozhovory, psaní e- mailu, test : nepřímý pořádek

OV

7. ročník - Člověk a kultura: Náboženství - prezentace projektu ( hodnotí se 1. skupina jako celek 2. výkon jednotlivého žáka)

 

3.12 - 6.12. 2018

AJ

3.ročník 4. l -The Pirates, sloveso být, pocity (I´m tired, hungry...). části dne

4.ročník 4.l - My town - předložky a směry

5. ročník - U2 -  What on Earth? . opakování celé lekce na test

6. ročník - Project 2 - test - čtení dat; 1C - otázka přítomného protstéhočasu

7. ročník - 4D - Emma ´s apple crumble, a/some/ the, a few/ a little

8. ročník -test 1D; opakování učiva  celé 1. lekce

NJ

6. ročník - 1. l - otázka, zápor, sloveso mögen, naučit rozhovor PS 11/2a na příště

7. ročník - 5. l - zpodstatnělá slovesa sloveso sein, am + dny v týdnu, nepřímý pořádek ve větě, rozhovory, psaní e- mailu

OV

7. ročník - Člověk a kultura: Náboženství

1. kontrola sešitů (hodnotí se : úplnost a správnost zápisů, data, čísla hodin, celková úprava)

2. test - Člověk a kultura (témata 8 - 11)

3. Projekt Náboženství ( viz vzkaz 12. - 16. 11.2018)

   

26. - 30.11. 2018

AJ

3.ročník Test 1. - 3. l, 4. l -The Pirates, sloveso být, pocity (I´m tired, hungry...)

4.ročník Test 1. - 3. l - My town - předložky a směry

5. ročník - U2 -  test čtení hodin ; U2 - Computer world

6. ročník - Project 2 - 1B - Birthdays - čtení dat, naučit číst data na test

7. ročník - 4.l - 4C - How much/ many, počítatelnost nepočitatelných - test 1C, 4D - vypsat slovíčka

8. ročník -Project 3  -  1D Kids - like + ing, zk: rozhovor  PS 11/6, opakování učiva 1. lekce

NJ

6. ročník - 1. l - slovíčka - časování sloves - pravidelná slovesa,  sloveso heißen a  sein

7. ročník - 5. l - test časování sloves;zpodstatnělá slovesa sloveso sein, am + dny v týdnu, nepřímý pořádek ve větě

OV

7. ročník - Člověk a kultura: Nejstarší formy náboženství

aktualita:Karolína Š.

! 5.12: 1. kontrola sešitů (hodnotí se : úplnost a správnost zápisů, data, čísla hodin, celková úprava)

2. test - Člověk a kultura (témata 8 - 11)

3. Projekt Náboženství ( viz vzkaz 12. - 16. 11.2018)

 

 

19.11 - 23.11. 2018

AJ

3.ročník Review A-opakování učiva 1. - 3. l

4.ročník Review A- opakování učiva 1. - 3. l

5. ročník - U2 -  test slovesa smyslového vnímání, hodiny, PC slovní zásoba

6. ročník - Project 2 - 1B - Birthdays - čtení dat

7. ročník - 4.l - 4C - How much/ many, počítatelnost nepočitatelných

8. ročník -Project 3 -1C - test, 1D Kids - like + ing

NJ

6. ročník - 1. l - slovíčka - Ich heiße,  ch wohne

7. ročník - 5. l -  časování sloves, sloveso sein, am + dny v týdnu, nepřímý pořádek ve větě

OV

7. ročník - Člověk a kultura: Slušnost na každý den, kam za kulturou

aktualita: Sebastian, Karolína Š. a Karolína S.

Příprava projektu Náboženství na 5.12. ( viz vzkaz 12. - 16. 11)

   

Strana 1 z 4