Vzkazy pro rodiče - Mgr. Yvona Procházková

Plán od 27.05. do 31.05.2019

Český jazyk a literatura - 6.A:

Skladba - větné členy, základní skladební dvojice, přívlastek (uč. s. 68 - 72); procvičování pravopisu - předpony s-/z-/vz- 

28/5 4. pravopisné cvičení na známky (předpony s-, z-, vz-)

30/5 5. pravopisné cvičení na známky (předpony s-, z-, vz-)

Celý týden potřebujeme pouze sešit Český jazyk JV.

Prosím rodiče, aby dohlédli na to, že děti mají mezi potřebami na výuku také LEPIDLO.