Vzkazy pro rodiče - Mgr. Yvona Procházková

Plán od 25.03. do 29.03.2019

Český jazyk a literatura - 6.A:

Jazyková výchova - Zájmena - druhy zájmen, zájmeno já - skloňování (mě/mně), sebou x s sebou, skloňování zájmen podle vzoru ten a náš (uč. s. 44 - 46); procvičování pravopisu - skupiny bě, pě, vě, mě/bje, vje, mně

D.Ú. na úterý 26/3 - nalepit do sešitu JV přehled skloňování zájmena já + cvičení (rozdáno ve čtvrtek 21/3), vypracovat úkol vlepený v sešitě JV - Ježek, naučit se vyjmenovat zájmena podle druhů

úterý 26/3 - test - druhy zájmen

středa 27/3 - odevzdat sešit "Diktáty, pravopis. cvičení, testy" s opravou posledního diktátu 

Komunikační a slohová výchova - Popis místnosti (uč. s. 121 + 22)

Literární výchova - Staré řecké báje a pověsti, E. Petiška

Prosím rodiče, aby dohlédli na to, že děti mají mezi potřebami na výuku také LEPIDLO.