Vzkazy pro rodiče - Mgr. Yvona Procházková

Týdenní plán od 14.01. do 18.01.2019

Český jazyk a literatura - 6.A:

Jazyková výchova: Tvoření přídavných jmen a jejich tvarů (uč. s. 34 + 35)

15. + 16. 1. Opakování a procvičování před pololetním testem

15.1. 1. pravopisné cvičení na známky - koncovky přídavných jmen

17. 1. Pololetní test - na známky

Literární výchova: Epos o Gilgamešovi

Komunikační a slohová výchova: Popis budovy 

Výtvarná výchova, pracovní činnosti - 3.C, 4.B: Zima