Vzkazy pro rodiče - Mgr. Yvona Procházková

Plán 16.04. - 20.04.2018

Český jazyk - 7.B:

Jazyková výchova - Skladba - Rozvíjející větné členy - přívlastek, doplněk (uč. 84 - 87); procvičování pravopisu - shoda přísudku s podmětem (čtvrtek 19/4 + pátek 20/4)

Komunikační a slohová výchova - Charakteristika literární nebo filmové postavy - slohová práce - dokončení (16/4)

Literární výchovanebude - přijímací zkouška na víceletá gymnázia (17/4)

Výtvarná výchova - 5. ročník:

Stavby z kostek - malba temperou

Výtvarná výchova - 9.A:

Op art