Vzkazy pro rodiče - Mgr. Yvona Procházková

Týdenní plán od 17.09. do 21.09.2018

Český jazyk a literatura - 6.A:

Jazyková výchova: Opakování učiva 5. ročníku, opakování slovních druhů (uč. s. 7 - 10)

Literární výchova: Literatura, počátky slovesného umění, pranostiky

Komunikační a slohová výchova: Mluvní cvičení - losování, témata na září, říjen, práce s textem (jména)

Výtvarná výchova, pracovní činnosti - 3.C, 4.B: Podzimní námět