Vzkazy pro rodiče - Mgr. Yvona Procházková

Týdenní plán od 11.06. do 15.06.2018

Český jazyk a literatura - 7.B:

Jazyková výchova: Souhrnné opakování učiva 7. ročníku, procvičování pravopisu (uč. s. 99 - 110)

úterý 12/6 - závěrečný test (viz cvičný test - společně vypracováno + zkontrolováno ve vyuč. h. 8/6)

Literární výchova: Knižní bazar, hodnocení literárního testu, diktátu, vlepení kontrolních prací do sešitu Pravopisná cvičení, testy

Komunikační a slohová výchova: Výtah (uč. s. 125 + 126)

Výtvarná výchova - 5.ABC: Žabky

Výtvarná výchova - 9.A: Výtvarné umění - prezentace