Vzkazy pro rodiče - Mgr. Yvona Procházková

Plán od 17.06. do 21.06.2019

Český jazyk a literatura - 6.A:

JV: Skladba - větné členy - příslovečné určení 

LV: Čtení na prázdniny

KSV: Vypravování

20/6 a 24/6 - vybírání učebnic