Vzkazy pro rodiče - Mgr. Yvona Procházková

Plán 12.02. - 16.02.2018

Český jazyk - 7.B:

Jazyková výchova - Slovesný rod činný x trpný (uč. 62 - 64)

Komunikační a slohová výchova - Charakteristika (uč. 117 + 118)

Literární výchova - Romance o Karlu IV., J. Neruda - práce s textem

Výtvarná výchova - 5. ročník:

Pohádka - ilustrace 

Výtvarná výchova - 9.A:

Logo