Vzkazy pro rodiče - Mgr. Yvona Procházková

Týdenní plán od 12.11. do 16.11.2018

Český jazyk a literatura - 6.A:

Jazyková výchova: Podstatná jména obecná a vlastní - několikaslovné vlastní názvy (uč. s. 18 + 19);  Procvičování tvarů podstatných jmen podle vzorů (uč. s. 20 + 21)

úterý 13/11 - 2. pravopisné cvičení na známky - podstatná jména obecná a vlastní (velká písmena)

čtvrtek 15/11 - 3. pravopisné cvičení na známky - podstatná jména obecná a vlastní (velká písmena)

Literární výchova: Dukáty ve vejcích, pohádka, pověst - dokončení práce s textem

Komunikační a slohová výchova: Dopis osobní (uč. s. 115)

čtvrtek 15/11 - odevzdat oznámení (pozvánka, plakát)

Výtvarná výchova, pracovní činnosti - 3.C, 4.B: Ozdoba na vánoční strom