Vzkazy pro rodiče - Mgr. Tomáš Palupa

Technická výchova - leden

6. třída

- měření

- technické kreslení, kótování

- opracování dřeva

 

Tělesná výchova - leden

6. třída


- míčové hry: Basketbal, volejbal

- atletika - výška 
- gymnastika - prostná7. třída

- míčové hry: Basketbal, volejbal

- atletika - výška 
- gymnastika - prostná

8. třída

- míčové hry: Basketbal, volejbal

- atletika - výška 
- gymnastika - prostná

9. třída

- míčové hry: Basketbal, volejbal

- atletika - výška 
- gymnastika - prostná

 

Informatika - leden

6. třída

- úvod do učiva

- hardware/software

- Word


7. třída

- OS

- MS Office

- porty


8. třída

- vyhledávání na internetu

- MS Office - PowerPoint

- Inkscape