Vzkazy pro rodiče - Mgr. Simona Krejčí

TÝDEN 7.12. - 22.12. 2015

ČESKÝ JAZYK 8.A

7.12. TEST - psaní velkých písmen(str.19-20), skloňování cizích slov (str.20-24), větný rozbor, vedlejší věty.

Přídavná jména (str.25-28).  7.12. výběr sešitů a kontrola (doplněná všechna vlepená cvičení, str.17 - odpovědi, 1/str.18, 2,3/str.23, 5,8/str.24)

Literatura 8.12. Referát o knize : Sabina. Téma : Středověká literatura.

Sloh -  oprava slohové práce. Referát a recenze (str.149 - 152). Mluvní cvičení na 11.12. Sabina.

ČESKÝ JAZYK 9.B

7.12. Výběr sešitů, kontrola (doplněná všechna vlepená cvičení,1/str.44, 4/str.46, 2b/str.47, 3,4/str.53).

Zájmena str.54-57.

9.12. TEST - opakování přídavných jmen (str.53-54), psaní velkých písmen (str.47-51).

Literatura - 8.12. Referát o knize : Jirka, Tom B. a Helena. Téma : Osobnosti světové a české literatury 1.pol.20.století.  Referát o knize : 1.12. Helena, Tom B., Jirka P.

Sloh - slohová práce (popis pracovního postupu /uměleckého díla/  líčení místa )

OV 8.AB

Testy osobnosti, inteligence, vlohy a schopnosti - test : 8.A 15.12. / 8.B 17.12.

8.A aktuality : 8.12. Nikola, Michal a Lukáš./. 8.B aktuality - 10.12. Terka H., Eliška C.

OV 9.A

Občanská práva, Listina práv a svobod.

16.12. TEST (občanská práva, občan a EU)

Aktuality na 9.12. : Karel, Terka H. a Romana Š.

VKZ 8AB

Civilizační choroby- referáty ve skupinách.

TEST (alternativní medicína, civilizační choroby).8.A 9.12./8.B 11.12.

D 6.B

Mezopotámie.

Děti si mohou připravit zajímavé referáty k probíranému učivu - dobrovolně (např. pyramidy, divy světa, život faraonů, mumie atd.)

Ruský jazyk 6.AB

8.12. Výběr pracovních sešitů - kontrola str.7,8,9. Příprava rozhovorů - podle učebnice str.15.

8.12. Diktát (viz cvičení 5.4 /str.15 nebo PS 7ab/str.8). Opakování 1.lekce.

15.12. Opakovací test z 1.lekce.

Ruský jazyk 7.AB

7.12. DÚ : PS str.30. Výběr sešitů a kontrola (cvičení 1.1/str.34, b/str.39, 4.8 ab/str.41)

10.12. DÚ : Pracovní sešit str.31-32. Výběr a kontrola PS str.27-32.

Učivo - učebnice str.46 - 49, dokončení 3.lekce, opakování, závěrečný test na učivo 3.lekce.

Ruský jazyk 8.AB

7. 12. Čtení textu str.92 (na známky), cvičení str.93.DÚ č.3 : 4.3/str.91, ústně rozhovory str.92/4.4.

14.12. Výběr a kontrola sešitů (2.6/str.86, rámeček str.86, 4.3/str.91). Opakování 6.lekce.

16.12. Test - učivo 6.lekce.

Ruský jazyk 9.AB

Učebnice str.104-108.

7.12.  Výběr pracovních sešitů- kontrola str.57-60, 62. DÚ č.1 : 4.3 + 4.4/str.108

Opakování časování sloves.

 

TÝDEN 23.11. - 4.12. 2015

ČESKÝ JAZYK 8.A

24.11. TEST - oprava srovnávacího testu z mluvnice (pravopis a skladba - viz učivo a oprava v sešitě!), dále test viz str.17.

Učivo : Obecná jména přejatá (str.20-24), přídavná jména (str.25-28).

30.11. Výběr sešitů, kontrola (doplněná všechna vlepená cvičení, str.17 - odpovědi, 1/str.18, 2,3/str.23, 5,8/str.24)

25.11. a 1.12. Čtenářská dílna - vzít s sebou vlastní knihu a sešit literatury.

Referát o knize : 25.11. Míša.

Sloh - charakteristika - slohová práce (27.11.) Mluvní cvičení na 4.12. Sabča.

 

ČESKÝ JAZYK 9.B

24.11. TEST - oprava srovnávacího testu z mluvnice (pravopis a skladba - viz učivo a oprava v sešitě!), dále podstatná jména - skloňování cizích slov, mluvnické kategorie, slova hromadná, látková a pomnožná.

30.11. Výběr sešitů, kontrola (doplněná všechna vlepená cvičení,1/sr.44, 4/str.46, 2b/str.47, 3,4/str.53).

Přídavná jména str.52-54, zájmena str.54-57.

Literatura -10.11. TEST - romantismus.

25.11. a 1.12. Čtenářská dílna - vzít s sebou vlastní knihu a sešit literatury.

Referát o knize : 1.12. Helena, Tom B., Jirka P.

Sloh - popis, líčení.

23.11. mluvní cvičení - Tom B..

 

VKZ 8AB

Hodnota a podpora zdraví.Alternativní medicína, civilizační choroby.

8.B 27.11. TEST (zdraví, prožívání nemoci, léky).

 

OV 8.AB

Temperament a charakter, inteligence, vlohy a schopnosti.

8.A aktuality : 24.11. Nikola, Míša a Roman. 8.B aktuality - 26.11. Iveta a Verča S.

 

OV 9.A

Občanské právo, občan a EU.

25.11. TEST (petice, žádost o manželství, žádost o trvalý pobyt)

Aktuality na 25.11. : Adam V.. Tom K. a K.Navrátilová.

 

D 6.B

Egypt - opakování - 1.12. TEST.

Mezopotámie.

Děti si mohou připravit zajímavé referáty k probíranému učivu - dobrovolně (např. pyramidy, divy světa, život faraonů, mumie atd.)

 

Ruský jazyk 6.AB

Čtení textu v učebnici str.9 - 12 na známky.

Učebnice str.13-15. Pracovní sešity str.8-9.

1.12. Výběr a kontrola sešitů (cvičení 4.4/str.12, 5.1/str.14, 5.4/str.15)

8.12. Výběr pracovních sešitů - kontrola str.7,8,9.

 

Ruský jazyk 7.AB

26.11. TEST - časování sloves žít, znát a hovořit (3.lekce)

Učebnice str.38-42. Pracovní sešit str.30-32.

 

Ruský jazyk 8.AB

 

Projekt "Líbí se mi - zajímá mě/nelíbí se mi a nezajímá mě"- dokončení.

Text z PS str.55. DÚ na 25.11. : 2.6/str.86

Učebnice str.91-93.

 

Ruský jazyk 9.AB

Učebnice str.104-106.

30.11. Výběr pracovních sešitů- kontrola str.57-60, 62. DÚ č.1 : 4.3 + 4.4/str.108

Opakování časování sloves.

 

 

TÝDEN 9.11. - 20.11. 2015

ČESKÝ JAZYK 8.A

9.11. TEST - oprava srovnávacího testu z mluvnice (pravopis a skladba - viz učivo a oprava v sešitě!)

18.11.TEST - slovní zásoba a tvoření slov  (viz učebnice str.17), podstatná jména.

Tvarosloví - str.20 - 24.

Literatura : 10.11. test Antická literatura.

Literatura období středověku.

24.11. Čtenářská dílna - vzít s sebou vlastní knihu a sešit literatury.

Referát o knize : 10.11. Ondra, 24.11. Míša.

Sloh - charakteristika (pracovní listy vlepené v sešitě - DÚ č.2 : 3/str.53 na 13.11.) . Mluvní cvičení na 13.11. Simona.

 

ČESKÝ JAZYK 9.B

9.11. TEST - oprava srovnávacího testu z mluvnice (pravopis a skladba - viz učivo a oprava v sešitě!)

Velká písmena, skloˇ/nování cizích vlastních jmen - učebnice str.45-52.

Literatura -10.11. TEST - romantismus.

24.11. Čtenářská dílna - vzít s sebou vlastní knihu a sešit literatury.

Referát o knize : 10.11. Jirka Petr, 24.11. Tom Bušek, 1.12. Helena.

Sloh - popis, líčení.

22.10. mluvní cvičení - Terka a Kristýna - 12.11.

 

VKZ 8AB

Hodnota a podpora zdraví.

 

OV 8.AB

Temperament a charakter.

8.A aktuality : 10.11. Nikola, Mates a David. 8.B aktuality - 12.11. Zvonko, Silva a Aneta K.

8.A TEST 10.11./8.B 19.11.  - Sebepojetí, adolescence, osobnost, temperament.

 

OV 9.A

Občan a právo.

Aktuality na 11.11. : Lucie, Adéla a Vendy.

 

D 6.B

10.11. TEST - Doba železná, Keltové (pravěk na našem území), starověk.

Egypt, Mezopotámie.

Děti si mohou připravit zajímavé referáty k probíranému učivu - dobrovolně (např. pyramidy, divy světa, život faraonů, mumie atd.)

 

Ruský jazyk 6.AB

Čtení textu v učebnici str.9 - 12 na známky.

Učebnice str.13-15. Pracovní sešity str.8-9.

 

Ruský jazyk 7.AB

Číslovky, slovesa - 3.lekce.

 

Ruský jazyk 8.AB

6.lekce - mluvní cvičení o sobě (viz str.90/cvič.4.1). Učebice str.85-86, 91-93. Pracovní sešit str.55-56.

9.11. Kontrola sešitů (3x samostatná práce - 1ab/str.82-83, 4.1a/str.90, 4.1 b/str.90)

Projekt "Líbí se mi - zajímá mě/nelíbí se mi a nezajímá mě"

 

Ruský jazyk 9.AB

Učebnice str.102-105. Pracovní sešit str.58-60.

9.11. DÚ č.3 : 3.4b/str.102 - výběr a kontrola sešitů.

12.11. TEST - časovní sloves 7.lekce (viz str.101-103).

 

TÝDEN 19.10. - 6.11. 2015

ČESKÝ JAZYK 8.A

Opakování pravopisu a skladby. 21.10. Srovnávací test z mluvnice (pravopis a skladba - viz učivo v sešitě!)

Slovní zásoba a tvoření slov - opakování (viz učebnice str.17). Tvarosloví - str.18 - 24.

Literatura :  Antická literatura - dokončení a test. Literatura období středověku.

DÚ č.3 : číst text Odysseus a nymfa Kalypso, do sešitu odpovědi podle zadání (vlepené v sešitě). 20.10. výběr sešitů literatury, kontrola samostatné práce.

Referát o knize : 20.10. Matyáš, 27.10. Sára, 3.11. Lukáš.

Sloh - charakteristika (str.135 - 140). Mluvní cvičení na 23.10.: Vítek.

 

ČESKÝ JAZYK 9.B

Opakování pravopisu a skladby. 21.10. Srovnávací test z mluvnice (pravopis a skladba - viz učivo v sešitě!)

Tvarosloví - podstatná a přídavná jména, velká písmena - učebnice str.44-52. DÚ č.1 (na 19/10) : 1/str.44.

Literatura -romantismus - čeští autoři (Mácha, Němcová, Erben).DÚ č.3 (na 27/10) - text Puškina - odpovědi na otázky zadané v sešitě. 27.10. výběr a kontrola sešitů.

Referát o knize : 20.10. Tomáš Ruth, 27.10. Kristýna Konečná, 3.11. Terka Brandejsová.

Sloh - Vypravování.

22.10. mluvní cvičení - Honza.

 

VKZ 8AB

8.B Sňatek, neshody v manželství. 23.10. TEST (Rodina). DÚ č.2 : V čem spočívá mateřská a otcovská role ? Jaký je předpoklad dobrého manželství ?

8.A Hledání ideálu. Hodnota a podpora zdraví. 4.11. DÚ č.3 : Jak se léčily nemoci v pravěku (Ríša); starověku/středověku/jak se léčí dnes ? (zadání podle skupin). 4.11. Kontrola sešitů a tří samostaných prací.

 

OV 8.AB

Osobnost - kde jsem a kam směřuji ? Temperament.

8.A aktuality : 20.10. Adéla a Simona.

8.B 22.10. TEST - vývoj člověka. DÚ č.3 - obrázek ruce (jaký jsem a jaký bych chtěl být?). Výběr sešitů (kontrola 3x samostatná práce).

8.B aktuality - 22.10. Zvonko, Gabča a Míša.

 

OV 9.A

Občan a úřad.

DÚ č.2 (na 21.10.) - vysvětli slovo "petice", získej 20 podpisů pod svou petici.

Aktuality na 21.10. : Eliška a Vendy. na 4.11. : Aneta a Nikola.

 

D 6.B

Doba železná, Keltové. 20.10. TEST - střední, mladší a pozdní doba kamenná, doba bronzová.

Stěhování národů.

 

Ruský jazyk 6.AB

Psaní písmen azbuky - procvičování. Čtení textu v učebnici str.9 na známky.

Učivo - učebnice str.10-15. Zápis slovíček 1.lekce (str.13) do slovníčku - naučit se nazpaměť !

Diktát - viz cvičení 5.4./str.15. Výběr pracovních sešitů - kontrola a hodnocení stran 7-9.

 

Ruský jazyk 7.AB

3. lekce - slovní zásoba - opakováníí. Nová látka - učebnice str.44 - 45. Jazykolamy str.35-36. Pracovní sešit str.27-29.

Ruský jazyk 8.AB

6.lekce - opakování slovní zásoby. Učebnice str.87 - 90. 19.10. TEST - vazba "stát se +7.pád", časováníí slovesa chtít

Pracovní sešit str.52. 21.10. Výběr pracovních sešitů. kontrola stran 49-52.

2.11. Odevzdání projektu "Líbí se mi - zajímá mě/nelíbí se mi a nezajímá mě"

 

Ruský jazyk 9.AB

Učebnice str.98-99. vazba "hrát na něco", "hrát něco" (sport, hudební nástroje).

Video "Kolja".

 

 

 

TÝDEN 5.10. - 16.10. 2015

ČESKÝ JAZYK 8.A

Opakování pravopisu a skladby. Slovní zásoba a tvoření slov. Tvarosloví - podstatná jména, str.11-24.

5.10. TEST (opakování pravopisu - str.13) a učivo o slovanských jazycích (str.10).

DÚ č.3 : cvič.8ab/str.16 - 5.10. výběr sešitů !

Literatura :  Antická literatura. Opakování- počátky slovesného umění (test) - 16.10.

Referát o knize : 6.10. Michal a Martin, 13.10. Simona.

Sloh - vypravování. Moje prázdniny - mluvní cvičení - na 9.10.Mluvní cvičení na 16.10.: Vítek.

 

ČESKÝ JAZYK 9.B

Tvarosloví - podstatná a přídavná jména - učebnice str.40-43. Opakování - větné členy, vedlejší věty.

5.10. Výběr sešitů - kontrola samostatné práce a domácích úkolů.

Literatura -romantismus.

Referát o knize : 6.10. Denisa, 13.10. Míša, 20.10. Tomáš R.

Sloh - Vypravování. : Příhoda z prázdnin - na 8.10.- všichni mluvní cvičení.

15.10. mluvní cvičení - Lukáš.

 

OV 9.A

Občan a obec. DÚ č.1 (na 7.10.) - vysvětli tyto pojmy : samospráva obce, státní správa, obecní úřad, obecní zastupitelstvo, statutární obec.

DÚ č.2 (na 14.10.) - vysvětli slovo "petice", získej 20 podpisů pod svou petici.

Aktuality na 7.10. : Mody a Kuba; na 14.10. : Martin M. a David S.

 

VKZ 8AB

Pravidla rodiny. 8.B - DÚ č.2 na 9.10. : Ideální partner - úvaha.

Sňatek, neshody v manželství. 8.A TEST (Rodina) - 14.10.

 

OV 8.AB

Osobnost - vývojová období v životě člověka. 8.A aktuality - 6.10. Vítek a Filip, 13.0. Lukáš a Martin.

8.A 6.10. TEST - vývoj člověka.

8.B aktuality - 8.10. Josef a Zvonko.

 

D 6.B

6.10. Střední doba kamenná.TEST - Doba kamenná, vývoj člověka.

 

Ruský jazyk 6.AB

6.10. Výběr pracovních sešitů - str.4,5,6.

13.10. TEST azbuka - písmena viz PS str.5-7.

1.lekce v učebnici - čtení textu a slovní zásoba.

 

Ruský jazyk 7.AB

5.10. Opakování - azbuka (test).

3. lekce - slovní zásoba - opakování. Kontrola čtení - učebnice str.33. Nová látka - učebnice str.34 - 36.

 

Ruský jazyk 8.AB

6.lekce - opakování slovní zásoby. Čtení na znáky str.81. DÚ č.1 : 1.1b/str.83 (na 5.10.)

Učebnice str.83 - 86. 7.10. TEST - slovní zásoba 6.lekce.

 

Ruský jazyk 9.AB

Opakování - slovíčka 1.-7.lekce, číslovky 1-900, názvy měsíců, dnů v týdnu, slovíčka ovoce a zelenina, časování sloves (viz pracovní list v sešitě). 5.10. TEST.

Čtení na známky str.95, 98. Samostatná práce : 1.2/str.97 + 1.2b/str.98. Zápis str.99. PS str.62.

 

 

TÝDEN 21.9. - 2.10. 2015

ČESKÝ JAZYK 8.A

Opakování pravopisu a skladby. Slovní zásoba a tvoření slov. Tvarosloví - podstatná jména, str.11-24.

21.9. Diktát (opakování pravopisu) a test na učivo o slovanských jazycích (str.7-10).

DÚ č.2 : cvič.5a/str.10

Literatura - referát o knize : 22.9. Filip, 29.9. Martin, 6.10. Michal. Počátky slovesného umění.

Sloh - vypravování. Moje prázdniny - mluvní cvičení - na 2.10.Mluvní cvičení na 25.9.: Ondra.

 

ČESKÝ JAZYK 9.B

21.9. Diktát (opakování pravopisu). Tvarosloví - slovní druhy, podstatná jména - str.38-43.

DÚ č.3 na 30.10.: cvič.4/str.39.

Literatura - 22.9. TEST - základní literární pojmy, literární žánry. DÚ č.2 na 22.9.: M.Holub - Sručná úvaha o smíchu - rozbor textu podle otázek v sešitě. Referát o knize : 22.9. Vojta, 29.9. Natálie, 6.10. Denisa.

Sloh - zadání pravidel mluvního cvičení. Vypravování. : Příhoda z prázdnin - na 2.10.

 

OV 9.A

Občan a obec. Hodnocení kurzu Sexuální výchovy.

 

VKZ 8AB

Krize současné rodiny. 8.A - DÚ č.1 na 22.9. : Rodina dříve a dnes - úvaha.

 

OV 8.AB

Osobnost - vývojová období v životě člověka. 8.A aktuality - 22.9. Terka a Eliška;( 29.9.) 6.10. Vítek a Filip.

 

D 6.B

22.9. TEST - periodizace dějin, prameny. Nová látka : Starší doba kamenná, vývoj člověka.

 

Ruský jazyk 6.AB

Opakování - slovanské jazyky, azbuka - nácvik jednotlivých písmen - pracovní sešit str.4-6. Učebnice str.9 (čtení).

Základní fráze : pozdrav, poděkování, představení se.

 

Ruský jazyk 7.AB

Opakování učiva - lekce 1-2. Slovíčka, fráze. Názvy měsíců, dnů, číslovky. 1.10. TEST.

3. lekce - slovní zásoba - zápis do slovníčku. Nácvik čtení - učebnice str.33 - 37.

Do sešitu písemně odpovědi 1.1/str.34 (podle textu v učebnici str.33).

1.10. Výběr pracovních sešitů str.22 - 26.

 

Ruský jazyk 8.AB

23.9. TEST - slovíčka 1.-5.lekce, číslovky 1-900, názvy měsíců, dnů v týdnu, slovíčka ovoce a zelenina, časování sloves (viz pracovní list v sešitě).

6.lekce - zápis slovní zásoby do slovníčku.

 

Ruský jazyk 9.AB

Opakování - slovíčka 1.-7.lekce, číslovky 1-900, názvy měsíců, dnů v týdnu, slovíčka ovoce a zelenina, časování sloves (viz pracovní list v sešitě). 1.10. TEST.

Čtení na známky str.95, 98. Samostatná práce : 1.2/str.97 + 1.2b/str.98. Zápis str.99.

 

 

TÝDEN 7.9. - 18.9. 2015

ČESKÝ JAZYK 8.A

Opakování pravopisu a skladby. Slovní zásoba a tvoření slov. Tvarosloví - podstatná jména, str.11-20.

Literatura - opakování učiva, zadání referátů, doporučené četby.

Sloh - vypravování. Moje prázdniny - mluvní cvičení.

 

ČESKÝ JAZYK 9.B

Opakování pravopisu. Tvarosloví - slovní druhy, podstatná jména - str.38-43.

Literatura - základní literární pojmy, literární žánry. Zadání referátů, doporučené četby.

Sloh - zadání pravidel mluvního cvičení. Vypravování. : Příhoda z prázdnin.

 

OV 9.A

Úvod, plán učiva, zadání úkolů. Občan a obec.

 

VKZ 8AB

Úvod, plán učiva, zadání úkolů. Život v rodině. Jak najít toho pravého ?

 

OV 8.AB

Úvod, plán učiva, zadání úkolů. osobnost - jak se znám.

 

D 6.B

Úvod do dějepisu, čas,jak se počítají roky. Periodizace dějin - str. 8- 18.

 

Ruský jazyk 6.AB

Ruský jazyk jako jeden ze slovanských jazyků, azbuka - nácvik jednotlivých písmen.

Základní fráze : pozdrav, poděkování, představení se.

 

Ruský jazyk 7.AB

Opakování učiva. Slovíčka, fráze. Názvy měsíců, dnů, číslovky.

3. lekce - slovní zásoba.

 

Ruský jazyk 8.AB

opakování  - slovíčka 1.-5.lekce, číslovky 1-900, názvy měsíců, dnů v týdnu, časování sloves.

 

Ruský jazyk 9.AB

opakování - slovíčka 1.-6.lekce, číslovky 1-900, názvy měsíců, dnů v týdnu, časování sloves.

 

TÝDEN 1.6. - 29. 6. 2015

ČESKÝ JAZYK 7.A

Mluvnice : Synonyma, antonyma, homonyma. Tvoření slov - str.63 - 82. Pololetní písemná práce (8.6.)

Literatura : Do 2.6. odevzdání čtenářského deníku - dva zápisy z četby. 2. 6. Referát o knize - Michal.

Jan Neruda - Povídky malostranské. Opakování učiva.

Sloh : Mluvní cvičení 5.6. Michal. Práce s informacemi. Vypracování vlastního životopisu.

 

ČESKÝ JAZYK 9.B

Mluvnice : Souhrnná opakování, závěr klasifikace.

Literatura : Čtenářská beseda. Kniha mého srdce.Referát o knize : Jan Dudy. Do 2.6. odevzdání čtenářského deníku.

Sloh - Příprava závěrečného proslovu.. Mluvní cvičení na 5.6. Terka Juránková.

 

OV 7.AB

Lidská práva. Test - nadnárodní organizace, společenské předsudky.

 

VKZ 7AB

TEST - šikana, bezpečné sportování, důležitá telefonní čísla, první pomoc.

Reprodukční zdraví.

 

VKZ 9.AB

Reprodukční zdraví.

 

Ruský jazyk 6.AB

- dokončení 2.lekce, závěrečný test. 2.6. odevzdání pracovních sešitů - kontrola stran 18 - 21.

 

Ruský jazyk 7.AB

Opakování - 5.lekce. Závěrečný test.

 

Ruský jazyk 8.AB

7. lekce - opakování slovní zásoby, čtení. Konverzace.

 

Ruský jazyk 9.AB

8.lekce - dokončení. Seznamovací inzeráty. Opakování, závěr klasifikace.

 

TÝDEN 11.5. - 29.5. 2015

ČESKÝ JAZYK 7.A

Mluvnice : Procvičování - větné členy, druhy vedlejších vět. Větné rozbory. Nauka o slovní zásobě (str.57-70).

11.5. TEST - větné členy, vedlejší věty (viz cvičení v pracovních listech v sešitě).

Literatura : Referát o knize 12.5. Michal.  Lyrickoepické žánry. Romance helgolandská - práce ve skupinách, rozbor textu. Do konce května odevzdání čtenářského deníku - dva zápisy z četby.

Sloh : Životopis. Práce s informacemi. Mluvní cvičení 15.5. Michal.

 

ČESKÝ JAZYK 9.B

Mluvnice : Rozbory souvětí, opakování pravopisu, čárka v souvětí.

Literatura : Sci-fi a fantasy literatura. Referát o knize : Kuba N. + Marek S.

DÚ č.2 (na 13.5.) Orwell : 1984 (číst ukázku v čítance a odpovědi písemně podle zadání v sešitě).

Sloh - Proslov a diskuse. MLuvní cvičení na 15.5. Terka Nekudová.

 

OV 7.AB

Spolupráce mezi zeměmi EU. Lidská práva.

Aktuality 7.B - 12.5. Dan Castellini./ 7.A - 14.5. Lucka a Sabča.

VKZ 7AB

Osobní bezpečí. Ochrana člověka za mimořádných okolností.

VKZ 9.AB

Násilí ve společnosti - prevence kriminality.

Ruský jazyk 6.AB

Opakování slovní zásoby 2.lekce. Dobrovolná úloha - jazykolamy zpaměti (str.19). DÚ na 12.5. : Pracovní sešit str.18, obrázek : Jak se jmenuji a jak mi říkají (viz učebnice str.26/cvič.4.10. Dobrovolně - rozhovor (viz str.22-23).

DÚ na 12.5. : cvičení 4.5b/str.23.

Učebnice str.24-25, 29-31. Pracovní sešit str.19-21.

Ruský jazyk 7.AB

Nová látka - učebnice str.76-79. Pracovní sešity str.43, 47,48.

Ruský jazyk 8.AB

Učebnice str.99 - 105. Pracovní sešity str.57-60.

Ruský jazyk 9.AB

8.lekce - učebnice str.119-125.Pracovní sešity str.69-70.

 

TÝDEN 27.4. - 7.5. 2015

ČESKÝ JAZYK 7.A

Mluvnice : Procvičování - větné členy, druhy vedlejších vět.

Literatura : Referát o knize 28.4. Michal.  Lyrickoepické žánry.

Sloh : Životopis.

ČESKÝ JAZYK 9.B

Mluvnice : Rozbory souvětí, opakování pravopisu, čárka v souvětí (str.113-114, 129-134).

Literatura : Sci-fi a fantasy literatura. Referát o knize : 29.4. Patrik.

29.4. TEST - J. Hašek

Sloh - Proslov a diskuse.

OV 7.AB

Spolupráce mezi zeměmi EU.

Aktuality 7.A 30.4. Eliška a Terka/ 7.5. David a Lukáš.

Aktuality 7.B 28.4. Zdeněk a Michal M. / 5.5. Daniel.

VKZ 7AB

Osobní bezpečí. Ochrana člověka za mimořádných okolností.

VKZ 9.AB

Osobní bezpečí. 29.4. Beseda - Nástrahy alkoholismu.

Ruský jazyk 6.AB

Opakování slovní zásoby 2.lekce. Dobrovolná úloha - jazykolamy zpaměti (str.19). DÚ na 28.4. : Pracovní sešit str.18, obrázek : Jak se jmenuji a jak mi říkají (viz učebnice str.26/cvič.4.10. Dobrovolně - rozhovor (viz str.22-23).

učebnice str.23-25, pracovní sešit str.19.

Ruský jazyk 7.AB

DÚ na 27.4. : Pracvoní sešit str.42 - výběr a kontrola pracovních sešitů str.42,44,45,46.

Ruský jazyk 8.AB

27.4. Slovní zásoba 7.lekce - str.94-97- opakování. Čtení textu na známky str.95.

4.5. DÚ č.3  : 1.1+1.2/str.97 - výběr sešitů a kontrola tří domácích úkolů (5.7/str.93, text - 10 vět v ruštině o sobě).

Učebnice str.98 - 100.

Ruský jazyk 9.AB

8.lekce - učebnice str.116-120. Seznamovací inzeráty. Pracovní sešity str.67-70.

 

Strana 6 z 8