Vzkazy pro rodiče - Mgr. Simona Krejčí

29.4. - 31. 5. 2019

ČESKÝ JAZYK 8.B

Mluvnice -

Větné členy a druhy vedlejších vět - opakování.

Poměry mezi hlavními větami (uč. str.56 - 60).

Literatura

Referát o knize - 10. 5. : Míša, Tom Sed., Natka.

Téma : Romantismus ve světové a české literatuře.

Národní obrození.

Sloh - Úvaha (uč. str. 125 - 128). Slohová práce.

Mluvní cvičení : 15.5. Peťa.

 

ČESKÝ JAZYK 9.B

Mluvnice - Opakování učiva pravopisu a skladby. Větné rozbory, složitá souvětí.

Zajímavosti češtiny.

Literatura - Protiválečná literatura. TEST - 30. 4.

Ref. o knize - 30. 4. David F., Adéla, Dominik H.

Sloh  : Úvaha - slohová práce 2. - 3. 5. 2019.

Proslov.

Ruský jazyk 9.AB

Opakování učiva, rozhovory.

Konverzační témata : jídlo, popis cesty, zdraví a nemoci.

 

Ruský jazyk 8.AB

7.lekce - závěrečný opakovací test : 29. 4.

Pohádka - "Kolobok" - dramatizace, nácvik.

Opakování učiva, konvrezační témata.


Ruský jazyk 7.AB

5. lekce - uč. str. 70 - 79. Pracovní sešit str. 46 - 48.

TEST - slovíčka a fráze 5.lekce - 30. 4.

 

Ruský jazyk 6.AB

2. lekce - slovní zásoba, čtení textu. Nácvik azbuky - čtení a psaní.

Učebnice str. 23 - 31.

Pracovní sešit - str. 16 - 21.

15.5. Výběr a kontrola sešitu (sam. práce : 1.1 abc/str.17; 5.2 b/str.29; 4.5 b /str.23; pr.list - hodiny).

 

Základy žurnalistiky

Mediální výchova.

Média a masmédia, noviny.

 

Výchova ke zdraví 7.AB

Osobní bezpečí (bezpečný sport, doprava, domácí násilí, šikana....).

TEST - 7.B 7. 5.

 

Výchova ke zdraví 8.AB

Osobní bezpečí (bezpečný sport, doprava, domácí násilí, šikana....).


Občanská výchova 8.B

Hospodaření.

Aktuality: 10. 5. : Patrik, Natka a Lucka.


Občanská výchova 9.AB

Pracovní právo - TEST 9.B 2. 5.

Rodinné právo.  Hospodaření.

Aktuality - 9.A  30. 4. Kristýna, Patrik a Matěj.  / 9.B 2. 5. Saša, David Be., Michal.

 

 

25.3. - 26. 4. 2019

ČESKÝ JAZYK 8.B

Mluvnice -

Vedlejší věty. (učebnice str. 51 - 56), poměry mezi hlavními větami (uč. str.56 - 60).

Literatura

Referát o knize - 29. 3. Dan.

Téma : Humanismus a renesance v literatuře - Cervantes, Shakespeare. TEST - 5.4.

Barokní literatura - Komenský.

Sloh - Líčení (učebnice str. 119 - 124).

Mluvní cvičení : 27.3. Jarik.

 

ČESKÝ JAZYK 9.B

Mluvnice - Opakování učiva skladby - uč.str.58 - 62, 70 - 83

Literatura - Humor v literatuře českých a světových autorů.

Ref. o knize - 27. 3. David Be., Honza B., David Bö.

Sloh -mluvní cvičení -  29.3. David Be., Michal Sp.

Úvaha.


Ruský jazyk 9.AB

8.lekce - str. 127 - 128. Rozhovory 4.4/str. 126.

 

Ruský jazyk 8.AB

7.lekce - učebnice str.109 - 111.

Pracovní sešit str. 63 - 64.

Opakování učiva.


Ruský jazyk 7.AB

4. lekce - opakování. TEST - 2. 4.

5. lekce - úvodní text, slovní zásoba. pracovní sešit str. 43 - 45.

 

Ruský jazyk 6.AB

2. lekce - slovní zásoba, čtení textu. Nácvik azbuky - čtení a psaní.

Učebnice str. 25 - 31.

Pracovní sešit - str. 16 - 21.

 

Základy žurnalistiky

Mediální výchova.

Útvary publicistického stylu - fejeton.


Výchova ke zdraví 7.AB

Referáty podle zadání ve skupinách - psychotropní látky (druhy, účinky, poškození organismu).

Osobní bezpečí.

 

Výchova ke zdraví 8.AB

Závislosti, návykové látky - referáty podle zadání ve dvojicích na jednotlivé druhy závislostí (projevy, prevence) - alkoholismus, kouření, gambling, návykové látky, workholismus, netolismus....

Osobní bezpečí.


Občanská výchova 8.B

Člověk v sociálních vztazích - TEST 5.4.

Hospodaření.

Aktuality: 29.3. : Jarik a Šimon.


Občanská výchova 9.AB

Pracovní právo.

Aktuality - 9.A  26.3. Matěj a Patrik/ 9.B 28.3. Matyáš, David Bö., Marek

Výběr a kontrola sešitů - druhý pokus na opravu známek: 9.A  26.3.   / 9.B 28.3.

 

4.3. 2019 - 22.3. 2019

ČESKÝ JAZYK 8.B

Mluvnice - 4.3. TEST - pravopis (psaní bě/bje, vě/vje, mě/mně, pě) a určování slovesných tvarů.

Větné členy, vedlejší věty. (učebnice str. 51 - 56).

Literatura

Referát o knize - 8.3. Irča.

Téma : Humanismus a renesance v literatuře. Dante, Petrarca,Boccaccio, Cervantes, Shakespeare.

TEST - středověká literatura - 15.3.

Sloh - Oprava slohová práce. Nové téma : Líčení (učebnice str. 119 - 124).

Mluvní cvičení : 6.3. David.

 

ČESKÝ JAZYK 9.B

Mluvnice - Neohebné slovní druhy, opakování slovesných tvarů (uč. 48 - 55). Skladba - uč.str.56 - 63.

Literatura - Protiválečná literatura - osobnosti světové a české literatury. TEST - 13.3.

Ref. o knize - 6.3. + 13.3.  Saša, Adéla, David Be., Honza B.

Sloh -mluvní cvičení -  8.3. David Bö. 8.3. Módní přehlídka (popis).

Úvaha.


Ruský jazyk 9.AB

8.lekce - str. 127 - 128.

Opakování slovní zásoby, časování sloves.

4.3. TEST - časování sloves 8.L (seznámit se, pozvat, milovat, chodit...)

Rozhovory (viz 4.4 /str. 126).

 

Ruský jazyk 8.AB

7.lekce - časování sloves (viz učebnice str.106 - 109).

Pracovní sešit str. 59 - 61 (6. 3. Výběr a kontrola str. 57 - 60).


Ruský jazyk 7.AB

4. lekce - učebnice str. 58 - 65.

Výběr a kontrola samostatné práce v sešitě - 5.3. (cvičení : 3.4 b/str.56, 3.5 b, v/str.56, 3.7, 4.1/str.57, 4.3b /str.58)

7. 3. TEST - časování sloves (viz učebnice str. 62).

PS str.40 - 41 (výběr a kontrola PS str. 38 - 41 - 12. 3.).


Ruský jazyk 6.AB

2. lekce - slovní zásoba, čtení textu. Nácvik azbuky.

Učebnice str. 21 - 25.

6.3. TEST - azbuka - psaní (viz PS str.15).

6.3. Odevzdání a kontrola pracovních sešitů - str. 10 - 15.

 

Základy žurnalistiky

Mediální výchova.

Glosa, recenze.


Výchova ke zdraví 7.AB

Rizika ohrožující zdraví - závislosti. Doping.

TEST 7.A 15.3. / 7.B 12.3.

Referáty podle zadání ve skupinách - konopné látky, opiáty, stimulační drogy, halucinogeny, psychotropní látky (druhy, účinky, poškození organismu).

 

Výchova ke zdraví 8.AB

Výživa a zdraví. Alternativní strava, fast food. - TEST - 8.A 4.3./ 8.B 7.3.

Závislosti, návykové látky.

Referáty podle zadání ve dvojicích na jednotlivé druhy závislostí (projevy, prevence) - alkoholismus, kouření, gambling, návykové látky, workholismus, netolismus....


Občanská výchova 8.B

Člověk v sociálních vztazích.

8.3. TEST - Vnímání, myšlení, paměť, sociální poznávání a chyby při poznávání druhých lidí.

Aktuality: 8.3. : Tom Sed., David.


Občanská výchova 9.AB

Pracovní právo.

Aktuality - 9.A  5.3. Roman, Nikča Z. a Natka T./ 9.B 7.3. Nikča a Áďa.

Výběr a kontrola sešitů : 9.A  12.3.   / 9.B 14.3.

 

18.2. - 1.3. 2019

ČESKÝ JAZYK 8.B

MluvniceVěta jednoduchá a souvětí, větné členy, vedlejší věty. (učebnice str. 50 - 55).

Pravopis - skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně (uč. str. 46 - 48) - test 21.2.

Literatura

Referát o knize - 22.2. Patrik, Tom Sáz.

Téma : Středověká literatura.

Sloh - 20.2. Slohová práce - charakteristika literární (filmové) postavy.


ČESKÝ JAZYK 9.B

Mluvnice - Tvarosloví - opakování zájmena, číslovky, slovesa (uč. 40-  48). TEST 26.2.

Neohebné slovní druhy (učebnice str.49 - 51).

Literatura - Protiválečná literatura - osobnosti světové a české literatury.

Ref. o knize - 20.2. Tom, Áďa.

Sloh -mluvní cvičení -  22.2. Saša.


Ruský jazyk 9.AB

8.lekce - str. 126 - 128.

Opakování slovní zásoby, časování sloves.

 

Ruský jazyk 8.AB

7.lekce - časování sloves (viz učebnice str.103 - 104) - test 21.2.

Učebnice str. 103- 109. Pracovní sešit str. 58 - 61.


Ruský jazyk 7.AB

4. lekce - učebnice str. 57 - 60, str.62 - 65.

TEST - číslovky (viz str. 61) - 21.2.

PS str.38 - 41 (dokončení celé 4.lekce).


Ruský jazyk 6.AB

2. lekce - slovní zásoba, čtení textu. Nácvik azbuky.

Pracovní sešit  str.14 - 16. Učebnice str. 21 - 28.

DÚ na 20.2. : PS str. 12 - 13, nácvik čtení textu str. 17 - 20.

TEST - opakování azbuky 27.2.


Základy žurnalistiky

Mediální výchova - sociální sítě (profil uživatele).

Komentář, recenze.


Výchova ke zdraví 7.AB

Rizika ohrožující zdraví - závislosti.

Zdravá výživa - TEST 7.A 22.2.

Výběr a kontrola sešitů : 7.A  22.2. / 7.B 26.2.


Výchova ke zdraví 8.AB

Výživa a zdraví. Alternativní strava, fast food.

TEST - 8.A 25.2. /8.B 28.2.


Občanská výchova 8.B

Sociální poznávání, paměť.

Aktuality: 22.2. Tom Sáz. a Lukáš, Petra a Tom Sed.


Občanská výchova 9.AB

Pracovní právo.

Aktuality - 9.A  19.2. Petr a Roman / 9.B 21.2. Verča a Dominik.

9.B TEST - TRESTNÍ PRÁVO - 21.2.

 

7.1. - 8.2. 2019

ČESKÝ JAZYK 8.B

Mluvnice - Opakování pravopisu. Slovesný vid, slovesné třídy. Opakování pravopisu (učebnice str. 35- 41).

Pravopis - skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně.

Věta jednoduchá a souvětí, větné členy, vedlejší věty. (učebnice str. 50 - 55).

Pololetní práce.

Literatura -  od 7.1. - 18.1. odevzdat dva zápisy ve čtenářském deníku.

Recitace básně (textu) podle vlastního výběru  - 11.1. a 18.1.

Referát o knize - 25.1. Terka a Tom Sáz.

Téma : Středověká literatura.

Sloh - mluvní cvičení : 9.1. Magda., 6.2. Šimon. Charakteristika - literární (filmové) postavy. Slohová práce.

9.1. DÚ : Charakteristika literární postavy - hádanka. Výběr a kontrola sešitů.

 

ČESKÝ JAZYK 9.B

Mluvnice - Tvarosloví - ohebné a neohebné slovní druhy (učebnice str.35 - 48). Pravopis - str.92 - 94.

Zájmena, číslovky, slovesa.

Pololetní práce.

Literatura - od 7.1. - 16.1. odevzdat dva zápisy ve čtenářském deníku.

Recitace básně (textu) podle vlastního výběru  - 9.1. a 16.1.

Ref. o knize - 9.1 David F., 16.1. Michal St., 23.1. Míša.

9.1. Kontrola DÚ : rozbor básně J. Nerudy "Dědova mísa". Výběr a kontrola sešitů.

Osobnosti české lit. 19.stol. (Neruda). TEST - 6.2.

Výběr ze světové literatury 20. století.

Sloh -mluvní cvičení -  11.1 Honza. Popis pracovního postupu, uměleckého díla.

DÚ na 11.1. : 2b/str.117 + ústně popis.

 

Ruský jazyk 9.AB

8.lekce - str. 122 - 125.

PS : str.70 - 72.

 

Ruský jazyk 8.AB

Oprava testu 6.lekce.

7.lekce - čtení úvodního textu, slovní zásoba. Skloňování osobních zájmen - TEST 4.2.

Učebnice str. 94 - 98. Pracovní sešit str. 57 - 59.

 

Ruský jazyk 7.AB

3. lekce  : oprava testu 3.lekce.

Pracovní sešit str. 29- 32 - výběr a kontrola 8.1.

Příprava rozhovorů str.49 - ve dvojicích, ústně.

4. lekce - čtení textu, slovní zásoba - učebnice str. 50 - 52, str.60 - 61. TEST - slovní zásoba 4.L - 5.2.

 

Ruský jazyk 6.AB

1. lekce - Opakování učiva, oprava testu 1. lekce. Rozhovory str.15.

2. lekce - slovní zásoba, čtení textu. Nácvik azbuky.

Pracovní sešit  str.10 - 14. Učebnice str. 16 - 21., str.26 - 28.

 

Základy žurnalistiky

Útvary publicistického stylu - úvodník, zpráva.

Novinové titulky.

 

Výchova ke zdraví 7.AB

Zdravá výživa.

Výběr a kontrola sešitů : 7.A 11.1. / 7.B

 

Výchova ke zdraví 8.AB

Civilizační nemoci - TEST : 8.B 10.1. / 8.A  21.1.

Referáty ve skupinách - civilizační nemoci - příznaky, léčba, prevence (podle zadání) - pokračování.

Zdravá výživa.

 

Občanská výchova 8.B

Psychické procesy a stavy - vnímání, myšlení, paměť.

TEST - temperament, charakter. IQ - 18.1.

Aktuality: 11.1. Iryna a Terka.

 

Občanská výchova 9.AB

Právní ochrana. Trestní právo.

Aktuality - 9.A  8.1. Nikola / 9.B 17.1. Michal Sp. + David Be.

9.A TEST - právní řád, právo hmotné a procesní, odvětví práva : 8.1.

 

10.12. - 4.1. 2019

ČESKÝ JAZYK 8.B

Mluvnice - Opakování pravopisu. Slovesný vid, slovesné třídy (učebnice str.29-34). TEST - cizí vlastní jména.

Literatura - Antická literatura - test 4.1.. Referát o knize - 14.12. Kája, Míša.

Sloh - mluvní cvičení : 10.1. Magda. Charakteristika - literární (filmové) postavy.

 

ČESKÝ JAZYK 9.B

Mluvnice -  13.12. TEST - vrstvy slovní zásoby (uč. str.20 - 23) a pravopis.

Tvarosloví - ohebné a neohebné slovní druhy (učebnice str.30 - 40)

Literatura - Osobnosti české lit. 19.stol. (Tyl, Neruda, Jirásek).

Ref. o knize - 12.12. Verča a Míša., 19.12. Michal St.

Sloh -mluvní cvičení -  5.1 Honza.

Popis.

 

Ruský jazyk 9.AB

8.lekce - str. 120 - 123.

PS : str.70 - 71.

 

Ruský jazyk 8.AB

6.lekce - opakování učiva. TEST (viz učebnice a pracovní sešit - 6.L) - 12.12.

projekt Líbí se mi /zajímá mě - pokračování.

 

Ruský jazyk 7.AB

3. lekce  : opakování učiva. TEST 3.Lekce (viz učebnice + pracovní sešit) - 18.12.

Pracovní sešit str. 30- 32.

 

Ruský jazyk 6.AB

1. lekce - Opakování učiva. TEST (slovní zásoba a učivo 1.lekce - viz učebnice a pracovní sešit) - 19.12.

 

Základy žurnalistiky

Útvary publicistického stylu - úvodník, zpráva

 

Výchova ke zdraví 7.AB

Lidé se zdravotním handicapem.

Referáty - cizopasníci (jak ovlivňují zdraví člověka) - ve skupinách - pokračování.

 

Výchova ke zdraví 8.AB

Civilizační nemoci.

Referáty ve skupinách - civilizační nemoci - příznaky, léčba, prevence (podle zadání).

 

Občanská výchova 8.B

Temperament a charakter.

Aktuality: 14.12. Kája.

 

Občanská výchova 9.AB

Právní ochrana. Občanské soudní řízení.

Aktuality - 9.A  11.12. Anička, Nikola a Kristýna. / 9.B 13.12. Tom a Míša.

 

19.11. - 7.12. 2018

ČESKÝ JAZYK 8.B

Mluvnice - Skloňování přejatých slov a cizích vlastních jmen (uč. str. 22 - 28). Opakování pravopisu.

Literatura - Antická literatura. Referát o knize : 23.11. Míša a Šimon. 30.11. Lucka. 7.12. Kája.

Sloh - mluvní cvičení : 21.11. Petra, 28.11. Radim.

Výklad.

 

ČESKÝ JAZYK 9.B

Mluvnice -  Opakování pravopisu - písemná práce. Synonyma, antonyma, homonyma (str.15-18). Vrstvy ve slovní zásobě (str. 19-23). Nauka o tvoření slov (uč. 24 - 29).

Literatura - Osobnosti české lit. 19.stol. (Borovský, Neruda, Jirásek). SP na 21.11. : Zjisti, co je epigram a do sešitu si zapiš dva Havlíčkovy Epigramy.

Ref. o knize - 21.11. David Be., Dominik Č.

Sloh -mluvní cvičení -  Ondra V.

Vypravování- pohádky pro prvňáčky - slohová práce.

 

Ruský jazyk 9.AB

8.lekce

PS : str.67, 68. Učebnice str.115 - 118.

 

Ruský jazyk 8.AB

6.lekce - učebnice str.  92 - 93, pracovní sešit str.52 - 56.

projekt Líbí se mi /zajímá mě - odevzdání 19.11.

 

Ruský jazyk 7.AB

3. lekce  :  Časování sloves (žít, znát, mluvit).

Učebnice str.  40 - 42, 46 - 49.   Pracovní sešit str. 29 - 32.

20.11. Výběr a kontrola sešitu (cv. 1.1/str.34, pracovní list - 1AB + 2, cv.4.3 bc/str.39, 4.4b/str.39)

20.11. Výběr a kontrola pracovních sešitů ((str.22 - 28).

 

Ruský jazyk 6.AB

1. lekce - seznámení s azbukou, procvičování - čtení a psaní.

Učebnice str. 14 - 15.

Slovní zásoba 1.lekce - str.13 - naučit se psát a číst - 21.11. zkoušení. (28.11. TEST).

Je možné opravit si a dopsat pracovní sešit str.7 - 9 (oprava známky).

 

Základy žurnalistiky

Rozhovor - znaky, tvorba textu.

Samostatná práce - rozhovor s významnou osobností školy.

Další útvary publicistického stylu.

 

Výchova ke zdraví 7.AB

Hodnota a podpora zdraví.

Referáty - cizopasníci (jak ovlivňují zdraví člověka) - ve skupinách - 7.A  23.11.  / 7.B  27.11.

 

Výchova ke zdraví 8.AB

Hodnota a podpora zdraví - vznik nemoci, léky.

TEST 8.A 26.11. / 8.B 29.11.

 

Občanská výchova 8.B

Dospívání. Temperament.

Aktuality: 23.11. Magda a Míša.

 

Občanská výchova 9.AB

Občan - obce, státu, EU - test 9.A 27.11.

Právní řád, právní normy, odvětví práva.

Aktuality - 9.A 20.11. Vašek, Natka a Nikča / 9.B 22.11. Domink a Verča Č.

 

22.10. - 16.11. 2018

ČESKÝ JAZYK 8.B

Mluvnice - TEST a diktát - oprava (pravopis - psaní i/y a velká písmena; synonyma, antonyma, homonyma, slova mnohoznačná, archaismy a neologismy).

Slova přejatá (učebnice str. 14 - 24).

Literatura - Bible. Antická literatura. Referát o knize : 16.11. Míša, Šimon.

2.11. TEST - Starověká literatura. Výběr a kontrola sešitů.

Sloh - mluvní cvičení - 14.11. Šimon, Kája.

Charakteristika literární postavy.

 

ČESKÝ JAZYK 9.B

Mluvnice -  Opakování pravopisu (str. 93). Slov. zásoba a její obohacování (str.13 - 23).

Literatura - Národní obrození. osobnosti české lit. 19.stol. (Borovský, Neruda, Jirásek).

Ref. o knize - 14.11. David Bed., David Bö, Dominik Č. DÚ na 14.11. Jak to bylo s Tomanem a lesní pannou doopravdy?

Sloh -mluvní cvičení - 2.11. Ondra Š., 23.11. Ondra V.

Vypravování- pohádky.

 

Ruský jazyk 9.AB

8.lekce - 22.10. TEST - slovíčka 8.lekce. DÚ : seznamovací inzerát (viz učebnice str. 112-113).

Rozhovory - seznamování.

PS : str.67, 68. Učebnice str.115 - 118.

 

Ruský jazyk 8.AB

6.lekce - učebnice str.87 - 91, pracovní sešit str. 51 - 54.

Test - časování sloves (pracovat, učit se, chtít) a názvy profesí.

 

Ruský jazyk 7.AB

3. lekce  : Národnosti, dny v týdnu, číslovky.

Učebnice str. 37 - 44. Pracovní sešit str. 27 - 30.

25.10. TEST - národnosti, dny v týdnu + diktát (viz texty v PS str. 22, 26).

 

Ruský jazyk 6.AB

1. lekce - seznámení s azbukou, procvičování - čtení a psaní.

Učebnice str. 11 - 13. Pracovní sešit str. 7 - 9.

Slovní zásoba 1.lekce - str.13 - 15.

 

Základy žurnalistiky

12.11. TEST : Publicistika - znaky, útvary, jazykové prostředky.

Rozhovor - znaky, tvorba textu.

 

Výchova ke zdraví 7.AB

Rodina - ekonomika domácnosti.

Výběr a kontrola sešitů (sam.prací) - 7.A 2.11. / 7.B 23.10.

 

Výchova ke zdraví 8.AB

Podpora zdraví.

 

Občanská výchova 8.B

Vývoj osobnosti - puberta, adolescence. TEST - 16.11.

 

Občanská výchova 9.AB

Občan - obce, státu, EU.

 

1.10. - 19.10. 2018

ČESKÝ JAZYK 8.B

Mluvnice - TEST a diktát (opakování 7.ročníku - uč.str.6-8).

Obohacování slovní zásoby (uč.str.9 - 19)

Literatura - Úvod do dějin literatury, počátky slovesného umění. Antická literatura.

Sloh - mluvní cvičení - vyprávění o prázdninách.

Charakteristika literární postavy.

 

ČESKÝ JAZYK 9.B

Mluvnice - TEST a diktát (opakování učiva 8.ročníku - učebnice str. 6 - 9).

Slovní zásoba a význam slova (učebnice st. 10 - 23).

Literatura - Romantismus - dokončení (dílo K.J.Erbena a B. Němcové) - test.

Národní obrození. Realismus a jeho představitelé.

Sloh -mluvní cvičení - vyprávění o prázdninách.

Vypravování.

 

Ruský jazyk 9.AB

8.lekce - čtení textu, slovní zásoba.

Rozhovory - seznamování.

Seznamovací inzerát.

 

Ruský jazyk 8.AB

6.lekce - čtení textu a překlad.

Slovní zásoba - procvičování.

 

Ruský jazyk 7.AB

3. lekce - čtení textu, slovní zásoba.

Národnosti, dny v týdnu.

 

Ruský jazyk 6.AB

1. lekce - seznámení s azbukou, procvičování - čtení a psaní.

Základní fráze : Jak se jmenuješ ? Já se jmenuji. Pozdrav, rozloučení, omluva, poděkování.

 

Základy žurnalistiky

Novinářská etika.

Rozhovor.

 

Výchova ke zdraví 7.AB

Rodina - práva a povinnosti členů rodiny.

 

Výchova ke zdraví 8.AB

Rodina - uzavírání sňatku.

 

Občanská výchova 8.B

Faktory ovlivňující vlastnosti osobnosti. Vývoj osobnosti.

 

Občanská výchova 9.AB

Občan - obce, státu, EU. Petiční právo.

 

10.9. - 27.9. 2018

ČESKÝ JAZYK 8.B

Mluvnice - Opakování 7.ročníku (uč.str.6-8)

Literatura - zadání referátů, četby. Opakování učiva, základní literární žánry.

Úvod do dějin literatury, počátky slovesného umění.

Sloh - mluvní cvičení - zadání, Vyprávění o prázdninách.

Úvod k výuce slohu.

 

ČESKÝ JAZYK 9.B

Mluvnice - Opakování učiva 8.ročníku (učebnice str. 6 - 9)

Literatura - zadání referátů, četby. Opakování učiva, základní literární žánry, dějiny literatury.

Sloh -mluvní cvičení - zadání, Vyprávění o prázdninách.

Úvod k výuce slohu.

 

Ruský jazyk 9.AB

Opakování učiva, slovní zásoby.

8.lekce - čtení textu, slovní zásoba.

 

Ruský jazyk 8.AB

Opakování učiva, slovní zásoby (lekce 3. - 5.lekce)

5.lekce - dokončení - učebnice + pracovní sešity.

 

Ruský jazyk 7.AB

Dělení indoevropských jazyků, ruský jazyk a další slovanské jazyky.

Opakování učiva (L 1 - 2) - slovní zásoba, azbuka - psaní a čtení.

3. lekce - čtení textu, slovní zásoba.

 

Ruský jazyk 6.AB

Slovanské jazyky a jejich začlenění mezi jazyky indoevropské.

1. lekce - seznámení s azbukou.

 

Základy žurnalistiky

Seznámení s obsahem učiva.

Novinové články.

Rozhovor.

 

Výchova ke zdraví 7.AB

Seznámení s obsahem učiva.

Rodina, role členů rodiny, práva a povinnosti.

 

Výchova ke zdraví 8.AB

Seznámení s obsahem učiva.

Rodina, faktory ovlivňující stabilitu rodiny.

 

Občanská výchova 8.B

Seznámení s obsahem učiva. Zadání aktualit.

 

 

Občanská výchova 9.AB

Seznámení s obsahem učiva. Zadání aktualit.

Občan - obce, státu, EU.


 

Strana 1 z 8