Vzkazy pro rodiče - Mgr. Simona Krejčí

12.2. - 2.3. 2018

ČESKÝ JAZYK 8.B

MluvniceSkladba - věta dvojčlenná, v. jednočlenná, v. ekvivalent, zápor. Učebnice str.66 - 75.

Literatura - Baroko. Referát o knize : 14.2. Adéla a Saša.

Sloh - některé důležité písemnosti (pozvánka, zpráva, oznámení...).  Mluvní cvičení 16.2. Honza B.

 

ČESKÝ JAZYK 9.B

Mluvnice - Větné členy, vedlejší věty. Učebnice str.76 - 85.

Literatura - protiválečná literatura.

Referát o knize : 13.2. - Tom a Pavel D.

Sloh - životopis. Výklad a výtah. Mluvní cvičení 16.2. :  Petr.

 

Ruský jazyk 9.AB

8.L. Učebnice str. 122- 126.  PS str. 70 - 71.  DÚ na 13.2. : 3.5 ab/str. 121 - výběr a kontrola sešitů (cvič. 3.3/str.121, 3.2b/str.120)

 

Ruský jazyk 8.AB

7.lekce - učebnice str.104 - 108.

Pracovní sešit str. 58 - 60.

12.2. Výběr a kontrola sešitů (sam.práce - str.101 překlad B.Pasternak, 3.4 ab/str.102, 1.1 a 1.2 ab/str.97-98).

 

Ruský jazyk 7.AB

4.lekce - učebnice str.56 - 60.

Pracovní sešit str.38-40.

13.2. Výběr a kontrola prac.sešitů - str. 33 - 37.

 

OV 7.AB

Majetek a vlastnictví.

Aktuality : 7.A  13.2. Vojta a Ondra M. / 7.B 12.2. Míša, Šimon a Jaroslav.

TEST : Přírodní a kultur.bohatství (7.A 13.2. / 7.B 12.2.)

 

VKZ 7.AB

TEST - zdravá výživa.Výživová pyramida. Poruchy příjmu potravy - 7.B 15.2. / 7.A 23.2.

Nová látka : Rizika ohrožující zdraví.

 

OV 8.AB

Asertivní jednání, člověk v sociálních vztazích.

Aktuality : 8.A  15.2. Václav a Honza. / 8.B  14.2. Adélka a Míša.

TEST - Zákony učení, křivka zapomínání. Emoce, nálady - 8.A 15.2.  / 8.B  21.2.

 

VKZ 8.A

Výživa a zdraví. 13.2. Referát - civilizační nemoci - nádory : Petr, Ondra a Lukáš.

 

15.1. - 1.2. 2018

ČESKÝ JAZYK 8.B

Mluvnice - oprava pololetní práce.

Slovesa.

Pravopis - shoda přísudku s podmětem.

Literatura - humanismus a renesance. Referát o knize : 17.1. David F. a Tom.

Do 17.1. Výběr čtenářských deníků. 24.1. Recitace (báseň podle vlastního výběru).

Sloh - referát a recenze. Mluvní cvičení 19.1. Michal.

 

ČESKÝ JAZYK 9.B

Mluvnice - Oprava pololetní práce.

Opakování - slovesa, slovesné kategorie, shoda přísudku s podmětem.

Větné členy, souvětí.

Literatura - protiválečná literatura.

TEST 16.1. Karel Čapek.

Do 20.1. odevzdání čtenářských deníků. 23.1. Recitace (báseň podle vlastního výběru).

Referát o knize : 16.1. Tom a Gabča.

Sloh - charakteristika.

 

Ruský jazyk 7.AB

4.lekce - slovní zásoba - procvičování, učebnice str.53 - 56.

Pracovní sešit str. 34 - 36, 41.

 

Ruský jazyk 8.AB

7.lekce - zkoušení slovní zásoby 7.lekce. Učebnice str. 98 - 104.

Pracovní sešit str. 57 - 59.

 

Ruský jazyk 9.AB

8.L. Učebnice str. 121- 124.

PS str. 69 -70.

 

OSV 6.AB

Techniky na budování vztahů ve třídě - vrstevnický program.

 

OV 7.AB

Přírodní a kulturní bohatství.

Aktuality : 7.A  16.1. Petra a Vojta.  / 7.B 15.1. Adéla a Jan.

DÚ : 1. Napiš názvy národních parků v ČR. 2. Napiš názvy 10 chráněných krajiných oblastí. 3. Napiš názvy 3 hnutí (organizací), které se zabývají ochranou přírody. 4. Co označuje zkratka UNESCO ?

 

OV 8.AB

Aktuality : 8.A  18.1. Adéla a Nikola Z. / 8.B  3.1. nezadáno.

Zákony učení, křivka zapomínání. Emoce, nálady.

 

VKZ 7.AB

Zdravá výživa.Výživová pyramida. Poruchy příjmu potravy.

 

VKZ 8.A

Civilizační choroby. Referáty ve skupinách (obezita, cukrovka, nádorová oenmocnění, neurozy, alergie...).

 

3.1. - 12.1. 2018

ČESKÝ JAZYK 8.B

Mluvnice - spojky, částice, citoslovce. Slovesa. Pololetní písemná práce.

Literatura -  Nejstarší kroniky. Opakování - středověká literatura. Kontrola čtenářských zápisů.

Referát o knize : 3.1. : Míša, Ondra a Dominik H.

Sloh Oprava slohové práce. Refeát a recenze. Mluvní cvičení : 5.1. Míša.

 

ČESKÝ JAZYK 9.B

Mluvnice - TEST zájmena. Opakování na pololetní práci, pololetní práce.

Slovesa a přechodníky.

Literatura - TEST - K. Čapek. Kontrola čtenářských zápisů. Protiválečná literatura.

Ref. o knize : 9.1. Honza.

Sloh - Charakteristika. Mluvní cvičení : 5.1. Martin.

 

Ruský jazyk 7.AB

Úvod do 4.lekce - slovní zásoba, čtení úvodního textu - str.50 - 55, 60 - 62.

4.1. Rozhovory (viz strana 49). Pracovní sešit str. 34 - 36.

 

Ruský jazyk 8.AB

7.lekce - slovní zásoba, úvodní text. str.94 - 98.

3.1. Výběr a kontrola PS(str.53 - 56).

 

Ruský jazyk 9.AB

8.L. Učebnice str. 121- 124. 9.1.

Výběr a kontrola PS str. 65 - 68.

 

OSV 6.AB

Techniky na budování vztahů ve třídě - vrstevnický program.

 

OV 7.AB

Náboženství - základní symboly, památky, myšlenky. Projekt - nejznámější náboženské systémy - ve skupinách.

Aktuality : 7.A   8.1. Petra a Vojta.  / 7.B 8.1. Natka a Patrik.

 

OV 8.AB

Aktuality : 8.A  4.1. Katka a Kristýnka. / 8.B  3.1. Aneta a Alice.

Psychické stavy a procesy. Myšlení, paměť, pozornost.

 

VKZ 7.AB

Referáty - parazité (veš, blecha, roup ....) - zadání v trojicích - 7.B dokončení.

Zdravá výživa.

 

VKZ 8.A

Civilizační choroby.

 

27.11. - 22.12. 2017

ČESKÝ JAZYK 8.B

Mluvnice - test - zájmena. Číslovky (str.34 - 37).  27.11. Výběr a kontrola sešitů.

Literatura -  Středověká literatura, počátky písemnictví na našem území.

13.12. TEST - středověká iteratura.

Ref. o knize : 30.11. Aneta, 6.12. Alice, 13.12. Michal.

Sloh Charakteristika. Slohová práce. Mluvní cvičení : 1.12. Tomáš.

 

ČESKÝ JAZYK 9.B

Mluvnice - Přídavná jména - TEST 30.11. Zájmena, číslovky (učebnice str.54 - 59).

Literatura - Osobnosti české a světové literatury - K. Čapek, J. Seifert.

Ref. o knize : 12.12. Erik.

Sloh - Popis. Mluvní cvičení : 1.12. Vašek.

15.12. Módní přehlídka - skupiny.

 

Ruský jazyk 7.AB

3. lekce - dokončení-učebnice str.  47-49. Pracovní sešity str. 29, 31, 32.

Opakování 3.lekce - písemná práce, výběr a kontrola pracovních sešitů (str.27 - 32).

30.11. Výběr a kontrola sešitů (samostatné práce).

Úvod do 4.lekce - slovní zásoba, čtení úvodního textu.

 

Ruský jazyk 8.AB

6.lekce - str.87 - 93. Pracovní sešity str. 51 - 54. Výběr a kontrola PS(str.49 - 52).

 

Ruský jazyk 9.AB

8.L. Učebnice str. 118 - 122. Pracovní sešity str. 67 - 69. Výběr a kontrola PS str. 65 - 68.

12.12. Výběr a kontrola pracovních sešitů str.65 - 68. 12.12. TEST - časování sloves 8.L (str.112-118).

 

OSV 6.AB

Strom třídy. Techniky na budování vztahů ve třídě - vrstevnický program.

 

OV 7.AB

Náboženství - základní symboly, památky, myšlenky. Projekt - nejznámější náboženské systémy - ve skupinách.

Aktuality : 7.A 28.11. Kuba Kuznik a Kája    / 7.B 18.12. Patrik a Ondra.

TEST - náboženské systémy (judaismus, křesťanství) - 7.B 18.12.

 

OV 8.AB

Aktuality : 8.A  7.12. Patrik S+ Roman. / 8.B  6.12. Nikola T. + Adéla S.

Osobnost - schopnosti, vlohy, inteligence. Psychické stavy a procesy.

TEST osobnost - 8.A 7.12. / 8.B 6.12.

 

VKZ 7.AB

Infekční choroby, postižení. Zásady péče o zdraví.

Referáty - parazité (moucha, klíště, roup, tasemnice....) - zadání v trojicích.

TEST - zdraví, infekční nemoci - 7.AB - 15.12.

 

VKZ 8.A

Jak pečovat o nemocné, podávání léků.

5.12. TEST - zdraví a nemoc, léky.

 

6.11. - 24.11. 2017

ČESKÝ JAZYK 8.B

Mluvnice - přídavná jména - str.26 - 28. Zájmena str.29 -32.

DÚ na 9.11. : 3,4,5/str.26, 6/str.28

13.11. Test + diktát - přídavná jména.

Literatura -  Nová látka - Římská literatura. Mytologie.

Ref. o knize : 8.11. Verča, 15.11. Dominik Č.

Sloh Charakteristika. Mluvní cvičení : 10.11. David F.

 

ČESKÝ JAZYK 9.B

Mluvnice - Psaní velkých písmen (str.51-52). TEST - velká písmena.

Tvarosloví - přídavná jména, zájmena, číslovky (str. 52 - 58).

Literatura - 7.11. TEST - Moderní umělecké směry 20.století. Osobnosti světové a české lit.20.století.

Ref. o knize : 7.11. Petr, 14.11. Andrea

Sloh - Popis. Mluvní cvičení : 10.11. Honza.

 

Ruský jazyk 7.AB

3. lekce - číslovky a časování sloves. Učebnice str.  38 - 42,45 - 49.

 

Ruský jazyk 8.AB

6.11. Rozhovory (viz str.78/4.4. - 1.)

6.lekce - str.80 - 82 (čtení úvodního textu, slovní zásoba 6.lekce). Profese - str.83 - 85.

 

Ruský jazyk 9.AB

7. 11. TEST - slovní zásoba 8.L. Učebnice str. 117 - 120.

 

OSV 6.AB

Techniky na zlepšení koncentrace a uvolnění.

 

OV 7.AB

Člověk a kultura.umění a jeho funkce.

Aktuality : 7.A  JItka a Šárka / 7.B 13.11. Radim a Pavel Ž.

TEST - komunikace, masmédia, umění a kultura : 7.A   / 7.B  20.11.

 

OV 8.AB

Aktuality : 8.A 9.11. Natka H., Patrik, Ondra / 8.B 15.11. Honza a Marek..

Osobnost - temperament a charakter.

TEST 8.B . 15.11. (Adolescence, dospělost, sebepojetí).

 

VKZ 7.AB

Člověk ve zdraví a nemoci. Infekční choroby, postižení.

 

VKZ 8.AB

Člověk ve zdraví a nemoci.

 

16.10. - 3.11. 2017

ČESKÝ JAZYK 9.B

Mluvnice - Tvarosloví - skloňování cizích slov, psaní velkých písmen (učebnice str. 45 - 52).

16.10. výběr sešitů a kontrola samostatné práce (cvič.1a/str.39, 3a/str.40-41, 5ab/str.41, 7b/str.42, 3/str.45-46).

19.10. Diktát a test (podst.jména, skloňování cizích slov).

Literatura - 17.10. Moderní umělecké směry 20.století. Dú - rozbor text Chlebnikov a vlastní kaligram.

Ref. o knize : 17.10. Vašek, 24.10. Pavel Ch., 31.10. Petr.

Sloh - vypravování. Pohádka pro prvňáčky.- slohová práce 20.10. + 23.10.

 

ČESKÝ JAZYK 8.B

Mluvnice - podstatná jména - str.19- 24. Přídavná jména - str.25 - 28.

DÚ na 16.10. : 2,3/str.23

Literatura - 18.10. TEST - nejstarší literární projevy - foklór, ústní lidová slovesnost, starověká literatura.

Nová látka - antická literatura. Ref. o knize : 18.10. David Bednář, Matyáš, 25.10. Honza, David Böhm, Verča.

Sloh Charakteristika - str. 137 - 140. 20.10. Mluvní cvičení : David Bednář, 3.11. Verča.

 

OV 7.AB

Život mezi lidmi - škola, vrstevníci.

Aktuality : 7.A 17.10. Matyáš Z. + David M. / 7.B 16.10. Kája K. + Andrea + Matyáš S.

Výběr a kontrola sešitů - 7.A  31.10./ 7.B 23.10.

TEST - 7.A  31.10.  / 7.B 23.10.

 

VKZ 7.AB

Rodina a komunikace. Ekonomika domácnosti.

Výběr a kontrola sešitů - 7.A 3.11./ 7.B 3.11.

7.A 20.10. TEST.

 

OV 8.AB

Vývoj lidského jedince, jednotlivá vývojová období.

Aktuality - 8.A 19.10. Jenda B. + Natka / 8.B18.10. Michal Sp. + Dominik H.

TEST - 8.A 2.11. / 8.B 25.10.

 

VKZ 8A

Ideální partner, neshody v manželství.

17.10. Výběr a kontrola sešitů.

 

Ruský jazyk 7.AB

3. lekce - slovní zásoba (str.42-44), azbuka - dokončení. Čtení textu (str.33) na známky. PS - 3.lekce - str. 25 - 26.

Národnosti a dny v týdnu (str.44). Učebnice str. 34 - 40.

24.10. TEST - slovní zásoba 3. lekce, překlad, národnosti a dny v týdnu.

24.10. Výběr a kontrola pracovních sešitů - sstr. 22 - 26.

 

Ruský jazyk 8.AB

 

5. lekce - čtení textu (str.67) na známky. Látka - učebnice str. 76 - 79.

 

PS str. 46 - 48 - výběr a kontrola.

18.10. TEST (viz učebnice str. 70 -74, PS str.46).

 

Ruský jazyk 9.AB

Dovolte mi, abych se představil - rusky (mluvní cvičení).

8. lekce - čtení úvodního textu na známky - str.112-113. Slovní zásoba - str.114 - zápis do slovníčku, naučit se.

DÚ na 17.10. : 1.1 + 1.2/str.115.

 

OSV 6.AB

Reportéři - co jsem zjistil o spolužácích ? Strom třídy.

 

25.9. - 13.10. 2017

ČESKÝ JAZYK 9.B

25.9. TEST - diktát (y/i vzory podst.jmen) a slovní druhy.

Tvarosloví - podstatná jména, psaní velkých písmen,str.42 - 52.

Literatura - 26.9. TEST - opakování (dějiny literatury, literární teorie). Dú na 26.9- Ex libris.

Ref. o knize : 26.9. Bára, 3.10. Míša, 10.10. Eliška.

Sloh - vypravování. Moje prázdniny - mluvní cvičení. Pohádka pro prvňáčky.

 

ČESKÝ JAZYK 8.B

Mluvnice - obohacování slovní zásoby, tvoření slov - str. 13 - 17. Podstatná jména - str.18- 24.

Literatura - 27.9. DÚ : Ex libris. Nejstarší literární projevy - foklór, ústní lidová slovesnost. Starověká literatura.

Ref. o knize : 11.10. David Bednář (Matyáš), 18.10. Matyáš (Honza).

Sloh vypravování. : Moje prázdniny. Charakteristika.

 

OV 7.AB

Život mezi lidmi. Společenské skupiny.

Aktuality : 7.A 26.9. Veronika Š. a Martina Ř. / 7.B 25.9. Vojta a David C.

 

VKZ 7.AB

Rodina - práva a povinnosti členů rodiny, domov. Rodina a komunikace.

13.10. TEST.

 

OV 8.AB

Vývoj lidského jedince, jednotlivá vývojová období.

 

VKZ 8A

Rodina - pravidla.

3.10. TEST - funkce rodiny, role členů rodiny, uzavírání manželství.

 

Ruský jazyk 7.AB

3. lekce - slovní zásoba (str.42-44), azbuka - dokončení. Čtení textu (str.33) na známky. PS - 3.lekce.

3.10. DÚ : 1.1/str.34.  3.10. TEST - slovní zásoba 1. - 3. lekce.

 

Ruský jazyk 8.AB

27.9. TEST - slovní zásoba 1. - 5.lekce.

5. lekce - čtení textu (str.67) na známky.

25.9.DÚ : 2.2/str.69.

Učebnice str. 70 - 75. PS str. 46 - 48.

 

Ruský jazyk 9.AB

26.9. DÚ : Dovolte mi, abych se představil - rusky (mluvní cvičení).

Opakování slovní zásoby 1. - 7.lekce - 3.10. TEST.

 

OSV 6.AB

Pravidla třídy. oslovování.

Reportéři - co jsem zjistil o spolužácích ?

 

11.9. - 22.9. 2017

ČESKÝ JAZYK 8.B

Opakování pravopisu a skladby. Slovní zásoba a tvoření slov. Tvarosloví - podstatná jména, str.11-20.

Literatura - opakování učiva, zadání referátů, doporučené četby.

Sloh - vypravování. Moje prázdniny - mluvní cvičení.

 

ČESKÝ JAZYK 9.B

Opakování pravopisu. Tvarosloví - slovní druhy, podstatná jména - str.38-43.

Literatura - základní literární pojmy, literární žánry. Zadání referátů, doporučené četby.

Sloh - zadání pravidel mluvního cvičení. Vypravování. : Příhoda z prázdnin.

 

OV 7.AB

Úvod, seznámení s obsahem učiva. Zadání aktualit. Život mezi lidmi.

 

VKZ 7.AB

Úvod, seznámení s obsahem učiva. Rodina - práva a povinnosti členů rodiny, domov.

 

OV 8.AB

Úvod, plán učiva, zadání úkolů. osobnost - jak se znám.

 

VKZ 8A

Úvod, plán učiva, zadání úkolů. Život v rodině. Jak najít toho pravého ?

 

Ruský jazyk 7.AB

Opakování učiva. Slovíčka, fráze. Názvy měsíců, dnů, číslovky.

3. lekce - slovní zásoba, azbuka.

Základní fráze : pozdrav, poděkování, představení se.

 

Ruský jazyk 8.AB

opakování  - slovíčka 1.-5.lekce, číslovky 1-900, názvy měsíců, dnů v týdnu, časování sloves.

 

Ruský jazyk 9.AB

opakování - slovíčka 1.-6.lekce, číslovky 1-900, názvy měsíců, dnů v týdnu, časování sloves.

 

OSV 6.AB

Pravidla třídy. oslovování.

Erb třídy.

 

Školní rok 2017 - 2018

 

5.6. - 30.6. 2017

ČESKÝ JAZYK 9.A

Mluvnice .

Oprava pololetní práce. Závěrečné opakování.

Obecné poučení o jazyce - vývoj jazyka, vrstvy jazyka. Slovanské jazyky.

Literatura

Referát 9/6 : Simona.

Téma : Kniha mého srdce, čtenářská beseda.

Sloh

Příprava závěrečného proslovu třídy.

 

ČESKÝ JAZYK 8.B

Mluvnice

Složité souvětí, čárka v v souvětí.

Oprava pololetní práce. závěrečné opakování.

Literatura

Romantismus ve světové a české literatuře.

Referát o knize :6.6. Tom.

6.6. TEST - romantismus.

Sloh

Oprava slohové práce.

Stylistická a řečnická cvičení.

 

RUSKÝ JAZYK 7.AB

5. lekce - úvodní text, slovní zásoba.

Pracovní sešit - 5.lekce.

Opakování učiva, rozhovory.

 

RUSKÝ JAZYK 8.AB

Učebnice str.109 - 111, dokončení 7.lekce.

Opakování učiva, rozhovory.

 

RUSKÝ JAZYK 9.AB

Opakování učiva, konverzace.

 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 8.AB

Reprodukční zdraví, manželství a rodičovství.

 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 9.AB

Sexuální výchova, reprodukční zdraví.

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.B

Aktuality : 8.6. Natka Rosíková a Patrik Šymon.

Téma : Má vlast, vlastenectví.

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 9.AB

Problémy současného svět, osobní bezpečí.

 

 

 

Strana 1 z 6