Vzkazy pro rodiče - Mgr. Simona Krejčí

7.1. - 31.1. 2019

ČESKÝ JAZYK 8.B

Mluvnice - Opakování pravopisu. Slovesný vid, slovesné třídy. Opakování pravopisu (učebnice str. 35- 41).

Věta jednoduchá a souvětí, větné členy, vedlejší věty. (učebnice str. 50 - 55).

Pololetní práce.

Literatura -  od 7.1. - 18.1. odevzdat dva zápisy ve čtenářském deníku.

Recitace básně (textu) podle vlastního výběru  - 11.1. a 18.1.

Referát o knize - 25.1. Terka a Tom Sáz.

Téma : Středověká literatura.

Sloh - mluvní cvičení : 9.1. Magda. Charakteristika - literární (filmové) postavy. Slohová práce.

9.1. DÚ : Charakteristika literární postavy - hádanka. Výběr a kontrola sešitů.

 

ČESKÝ JAZYK 9.B

Mluvnice - Tvarosloví - ohebné a neohebné slovní druhy (učebnice str.35 - 48). Pravopis - str.92 - 94.

Pololetní práce.

Literatura - od 7.1. - 16.1. odevzdat dva zápisy ve čtenářském deníku.

Recitace básně (textu) podle vlastního výběru  - 9.1. a 16.1.

Ref. o knize - 9.1 David F., 16.1. Michal St., 23.1. Míša.

9.1. Kontrola DÚ : rozbor básně J. Nerudy "Dědova mísa". Výběr a kontrola sešitů.

Osobnosti české lit. 19.stol. (Neruda). Výběr ze světové literatury 20. století.

Sloh -mluvní cvičení -  11.1 Honza. Popis pracovního postupu, uměleckého díla.

DÚ na 11.1. : 2b/str.117 + ústně popis.

 

Ruský jazyk 9.AB

8.lekce - str. 122 - 125.

PS : str.70 - 72.

 

Ruský jazyk 8.AB

Oprava testu 6.lekce.

7.lekce - čtení úvodního textu, slovní zásoba.

Učebnice str. 94 - 98. Pracovní sešit str. 57 - 59.

 

Ruský jazyk 7.AB

3. lekce  : oprava testu 3.lekce.

Pracovní sešit str. 29- 32 - výběr a kontrola 8.1.

Příprava rozhovorů str.49 - ve dvojicích, ústně.

4. lekce - čtení textu, slovní zásoba - učebnice str. 50 - 52, str.60 - 61.

 

Ruský jazyk 6.AB

1. lekce - Opakování učiva, oprava testu 1. lekce. Rozhovory str.15.

2. lekce - slovní zásoba, čtení textu. Nácvik azbuky.

Pracovní sešit  str.10 - 14. Učebnice str. 16 - 21., str.26 - 28.

 

Základy žurnalistiky

Útvary publicistického stylu - úvodník, zpráva.

Novinové titulky.

 

Výchova ke zdraví 7.AB

Zdravá výživa.

Výběr a kontrola sešitů : 7.A 11.1. / 7.B

 

Výchova ke zdraví 8.AB

Civilizační nemoci - TEST : 8.B 10.1. / 8.A  21.1.

Referáty ve skupinách - civilizační nemoci - příznaky, léčba, prevence (podle zadání) - pokračování.

Zdravá výživa.

 

Občanská výchova 8.B

Psychické procesy a stavy - vnímání, myšlení, paměť.

TEST - temperament, charaktre, IQ - 18.1.

Aktuality: 11.1. Iryna a Terka.

 

Občanská výchova 9.AB

Právní ochrana. Trestní právo.

Aktuality - 9.A  8.1. Nikola / 9.B 17.1. Michal Sp. + David Be.

9.A TEST - právní řád, právo hmotné a procesní, odvětví práva : 8.1.

 

10.12. - 4.1. 2019

ČESKÝ JAZYK 8.B

Mluvnice - Opakování pravopisu. Slovesný vid, slovesné třídy (učebnice str.29-34). TEST - cizí vlastní jména.

Literatura - Antická literatura - test 4.1.. Referát o knize - 14.12. Kája, Míša.

Sloh - mluvní cvičení : 10.1. Magda. Charakteristika - literární (filmové) postavy.

 

ČESKÝ JAZYK 9.B

Mluvnice -  13.12. TEST - vrstvy slovní zásoby (uč. str.20 - 23) a pravopis.

Tvarosloví - ohebné a neohebné slovní druhy (učebnice str.30 - 40)

Literatura - Osobnosti české lit. 19.stol. (Tyl, Neruda, Jirásek).

Ref. o knize - 12.12. Verča a Míša., 19.12. Michal St.

Sloh -mluvní cvičení -  5.1 Honza.

Popis.

 

Ruský jazyk 9.AB

8.lekce - str. 120 - 123.

PS : str.70 - 71.

 

Ruský jazyk 8.AB

6.lekce - opakování učiva. TEST (viz učebnice a pracovní sešit - 6.L) - 12.12.

projekt Líbí se mi /zajímá mě - pokračování.

 

Ruský jazyk 7.AB

3. lekce  : opakování učiva. TEST 3.Lekce (viz učebnice + pracovní sešit) - 18.12.

Pracovní sešit str. 30- 32.

 

Ruský jazyk 6.AB

1. lekce - Opakování učiva. TEST (slovní zásoba a učivo 1.lekce - viz učebnice a pracovní sešit) - 19.12.

 

Základy žurnalistiky

Útvary publicistického stylu - úvodník, zpráva

 

Výchova ke zdraví 7.AB

Lidé se zdravotním handicapem.

Referáty - cizopasníci (jak ovlivňují zdraví člověka) - ve skupinách - pokračování.

 

Výchova ke zdraví 8.AB

Civilizační nemoci.

Referáty ve skupinách - civilizační nemoci - příznaky, léčba, prevence (podle zadání).

 

Občanská výchova 8.B

Temperament a charakter.

Aktuality: 14.12. Kája.

 

Občanská výchova 9.AB

Právní ochrana. Občanské soudní řízení.

Aktuality - 9.A  11.12. Anička, Nikola a Kristýna. / 9.B 13.12. Tom a Míša.

 

19.11. - 7.12. 2018

ČESKÝ JAZYK 8.B

Mluvnice - Skloňování přejatých slov a cizích vlastních jmen (uč. str. 22 - 28). Opakování pravopisu.

Literatura - Antická literatura. Referát o knize : 23.11. Míša a Šimon. 30.11. Lucka. 7.12. Kája.

Sloh - mluvní cvičení : 21.11. Petra, 28.11. Radim.

Výklad.

 

ČESKÝ JAZYK 9.B

Mluvnice -  Opakování pravopisu - písemná práce. Synonyma, antonyma, homonyma (str.15-18). Vrstvy ve slovní zásobě (str. 19-23). Nauka o tvoření slov (uč. 24 - 29).

Literatura - Osobnosti české lit. 19.stol. (Borovský, Neruda, Jirásek). SP na 21.11. : Zjisti, co je epigram a do sešitu si zapiš dva Havlíčkovy Epigramy.

Ref. o knize - 21.11. David Be., Dominik Č.

Sloh -mluvní cvičení -  Ondra V.

Vypravování- pohádky pro prvňáčky - slohová práce.

 

Ruský jazyk 9.AB

8.lekce

PS : str.67, 68. Učebnice str.115 - 118.

 

Ruský jazyk 8.AB

6.lekce - učebnice str.  92 - 93, pracovní sešit str.52 - 56.

projekt Líbí se mi /zajímá mě - odevzdání 19.11.

 

Ruský jazyk 7.AB

3. lekce  :  Časování sloves (žít, znát, mluvit).

Učebnice str.  40 - 42, 46 - 49.   Pracovní sešit str. 29 - 32.

20.11. Výběr a kontrola sešitu (cv. 1.1/str.34, pracovní list - 1AB + 2, cv.4.3 bc/str.39, 4.4b/str.39)

20.11. Výběr a kontrola pracovních sešitů ((str.22 - 28).

 

Ruský jazyk 6.AB

1. lekce - seznámení s azbukou, procvičování - čtení a psaní.

Učebnice str. 14 - 15.

Slovní zásoba 1.lekce - str.13 - naučit se psát a číst - 21.11. zkoušení. (28.11. TEST).

Je možné opravit si a dopsat pracovní sešit str.7 - 9 (oprava známky).

 

Základy žurnalistiky

Rozhovor - znaky, tvorba textu.

Samostatná práce - rozhovor s významnou osobností školy.

Další útvary publicistického stylu.

 

Výchova ke zdraví 7.AB

Hodnota a podpora zdraví.

Referáty - cizopasníci (jak ovlivňují zdraví člověka) - ve skupinách - 7.A  23.11.  / 7.B  27.11.

 

Výchova ke zdraví 8.AB

Hodnota a podpora zdraví - vznik nemoci, léky.

TEST 8.A 26.11. / 8.B 29.11.

 

Občanská výchova 8.B

Dospívání. Temperament.

Aktuality: 23.11. Magda a Míša.

 

Občanská výchova 9.AB

Občan - obce, státu, EU - test 9.A 27.11.

Právní řád, právní normy, odvětví práva.

Aktuality - 9.A 20.11. Vašek, Natka a Nikča / 9.B 22.11. Domink a Verča Č.

 

22.10. - 16.11. 2018

ČESKÝ JAZYK 8.B

Mluvnice - TEST a diktát - oprava (pravopis - psaní i/y a velká písmena; synonyma, antonyma, homonyma, slova mnohoznačná, archaismy a neologismy).

Slova přejatá (učebnice str. 14 - 24).

Literatura - Bible. Antická literatura. Referát o knize : 16.11. Míša, Šimon.

2.11. TEST - Starověká literatura. Výběr a kontrola sešitů.

Sloh - mluvní cvičení - 14.11. Šimon, Kája.

Charakteristika literární postavy.

 

ČESKÝ JAZYK 9.B

Mluvnice -  Opakování pravopisu (str. 93). Slov. zásoba a její obohacování (str.13 - 23).

Literatura - Národní obrození. osobnosti české lit. 19.stol. (Borovský, Neruda, Jirásek).

Ref. o knize - 14.11. David Bed., David Bö, Dominik Č. DÚ na 14.11. Jak to bylo s Tomanem a lesní pannou doopravdy?

Sloh -mluvní cvičení - 2.11. Ondra Š., 23.11. Ondra V.

Vypravování- pohádky.

 

Ruský jazyk 9.AB

8.lekce - 22.10. TEST - slovíčka 8.lekce. DÚ : seznamovací inzerát (viz učebnice str. 112-113).

Rozhovory - seznamování.

PS : str.67, 68. Učebnice str.115 - 118.

 

Ruský jazyk 8.AB

6.lekce - učebnice str.87 - 91, pracovní sešit str. 51 - 54.

Test - časování sloves (pracovat, učit se, chtít) a názvy profesí.

 

Ruský jazyk 7.AB

3. lekce  : Národnosti, dny v týdnu, číslovky.

Učebnice str. 37 - 44. Pracovní sešit str. 27 - 30.

25.10. TEST - národnosti, dny v týdnu + diktát (viz texty v PS str. 22, 26).

 

Ruský jazyk 6.AB

1. lekce - seznámení s azbukou, procvičování - čtení a psaní.

Učebnice str. 11 - 13. Pracovní sešit str. 7 - 9.

Slovní zásoba 1.lekce - str.13 - 15.

 

Základy žurnalistiky

12.11. TEST : Publicistika - znaky, útvary, jazykové prostředky.

Rozhovor - znaky, tvorba textu.

 

Výchova ke zdraví 7.AB

Rodina - ekonomika domácnosti.

Výběr a kontrola sešitů (sam.prací) - 7.A 2.11. / 7.B 23.10.

 

Výchova ke zdraví 8.AB

Podpora zdraví.

 

Občanská výchova 8.B

Vývoj osobnosti - puberta, adolescence. TEST - 16.11.

 

Občanská výchova 9.AB

Občan - obce, státu, EU.

 

1.10. - 19.10. 2018

ČESKÝ JAZYK 8.B

Mluvnice - TEST a diktát (opakování 7.ročníku - uč.str.6-8).

Obohacování slovní zásoby (uč.str.9 - 19)

Literatura - Úvod do dějin literatury, počátky slovesného umění. Antická literatura.

Sloh - mluvní cvičení - vyprávění o prázdninách.

Charakteristika literární postavy.

 

ČESKÝ JAZYK 9.B

Mluvnice - TEST a diktát (opakování učiva 8.ročníku - učebnice str. 6 - 9).

Slovní zásoba a význam slova (učebnice st. 10 - 23).

Literatura - Romantismus - dokončení (dílo K.J.Erbena a B. Němcové) - test.

Národní obrození. Realismus a jeho představitelé.

Sloh -mluvní cvičení - vyprávění o prázdninách.

Vypravování.

 

Ruský jazyk 9.AB

8.lekce - čtení textu, slovní zásoba.

Rozhovory - seznamování.

Seznamovací inzerát.

 

Ruský jazyk 8.AB

6.lekce - čtení textu a překlad.

Slovní zásoba - procvičování.

 

Ruský jazyk 7.AB

3. lekce - čtení textu, slovní zásoba.

Národnosti, dny v týdnu.

 

Ruský jazyk 6.AB

1. lekce - seznámení s azbukou, procvičování - čtení a psaní.

Základní fráze : Jak se jmenuješ ? Já se jmenuji. Pozdrav, rozloučení, omluva, poděkování.

 

Základy žurnalistiky

Novinářská etika.

Rozhovor.

 

Výchova ke zdraví 7.AB

Rodina - práva a povinnosti členů rodiny.

 

Výchova ke zdraví 8.AB

Rodina - uzavírání sňatku.

 

Občanská výchova 8.B

Faktory ovlivňující vlastnosti osobnosti. Vývoj osobnosti.

 

Občanská výchova 9.AB

Občan - obce, státu, EU. Petiční právo.

 

10.9. - 27.9. 2018

ČESKÝ JAZYK 8.B

Mluvnice - Opakování 7.ročníku (uč.str.6-8)

Literatura - zadání referátů, četby. Opakování učiva, základní literární žánry.

Úvod do dějin literatury, počátky slovesného umění.

Sloh - mluvní cvičení - zadání, Vyprávění o prázdninách.

Úvod k výuce slohu.

 

ČESKÝ JAZYK 9.B

Mluvnice - Opakování učiva 8.ročníku (učebnice str. 6 - 9)

Literatura - zadání referátů, četby. Opakování učiva, základní literární žánry, dějiny literatury.

Sloh -mluvní cvičení - zadání, Vyprávění o prázdninách.

Úvod k výuce slohu.

 

Ruský jazyk 9.AB

Opakování učiva, slovní zásoby.

8.lekce - čtení textu, slovní zásoba.

 

Ruský jazyk 8.AB

Opakování učiva, slovní zásoby (lekce 3. - 5.lekce)

5.lekce - dokončení - učebnice + pracovní sešity.

 

Ruský jazyk 7.AB

Dělení indoevropských jazyků, ruský jazyk a další slovanské jazyky.

Opakování učiva (L 1 - 2) - slovní zásoba, azbuka - psaní a čtení.

3. lekce - čtení textu, slovní zásoba.

 

Ruský jazyk 6.AB

Slovanské jazyky a jejich začlenění mezi jazyky indoevropské.

1. lekce - seznámení s azbukou.

 

Základy žurnalistiky

Seznámení s obsahem učiva.

Novinové články.

Rozhovor.

 

Výchova ke zdraví 7.AB

Seznámení s obsahem učiva.

Rodina, role členů rodiny, práva a povinnosti.

 

Výchova ke zdraví 8.AB

Seznámení s obsahem učiva.

Rodina, faktory ovlivňující stabilitu rodiny.

 

Občanská výchova 8.B

Seznámení s obsahem učiva. Zadání aktualit.

 

 

Občanská výchova 9.AB

Seznámení s obsahem učiva. Zadání aktualit.

Občan - obce, státu, EU.


 

ŠKOLNÍ ROK 2018 - 2019

ŠKOLNÍ ROK 2018 - 2019

 

4.6. - 29.6. 2018

ČESKÝ JAZYK 8.B

Mluvnice - 4.6. Pololetní práce z češtiny.

Oprava pololetní práce, opakování učiva.

Literatura - Referát o knize :  David F.  Do 6.6. Odevzdání čtenářského deníku.

Národní obrození.

Sloh - Shrnutí učiva o slohu. Mluvní cvičení:15.6. Ondra V., Ondra Š.

 

ČESKÝ JAZYK 9.B

Mluvnice - 4. 6. Pololetní práce.

Oprava pololetní práce, opakování učiva pravopisu a skladby.

Literatura - Zakázaná literatura. Referát o knize : 5.6. Bodanská.

Sloh - Proslov. Mluvní cvičení:  :  5.6. Klárka a Bára.

 

Ruský jazyk 9.AB

Opakování učiva, závěr klasifikace.

 

Ruský jazyk 8.AB

7.lekce - opakování učiva, závěr klasifikace.

 

Ruský jazyk 7.AB

5.lekce - dokončení.

Pracovní sešity str. 46- 48 - výběr 12.6.

Opakování učiva, závěr klasifikace.

 

OV 7.AB

Aktuality : 7.A  5.6.  Vojta S. a Tom W. /  7.B  4. 6. Natka R., Matyáš S., Dan S., Tom S., Jan S. a Lukáš T.

TEST - Ochrana obyvatel za mimoř. okolností - 7.A 5.6 / 7.B 11.6. .

 

VKZ 7.AB

Sexuální dospívání.

 

OV 8.AB

Právo a morálka, právní systém ČR, právní způsobilost.

Aktuality : 8.A  14.6. Matěj V., Jan B. a Nikča R./ 8.B  6.6. Saša.

TEST - právo a morálka - / 8.A 14.6. / 8.B 6.6.

 

 

VKZ 8.A

Sexuální dospívání.

 

OSV 6.AB

Závěrečné hodnocení, techniky na upevnění kooperace kolektivu.

 

14.5. - 1.6. 2018

ČESKÝ JAZYK 8.B

MluvniceSkladba - poměry mezi hlavními větami. Rozbory souvětí. Opakování pravopisu.

Literatura - Referát o knize :  16.5. Böhm, Bednář, Minařík.  Nová látka :  Národní obrození.

Sloh - Úvaha - oprava slohové práce. Shrnutí učiva o slohu. Mluvní cvičení:18.5. Vojtěch, Švejnoha.

 

ČESKÝ JAZYK 9.B

Mluvnice - Opakování učiva pravopisu a skladby. Rozbory složitých souvětí.

Literatura - Zakázaná literatura. Referát o knize : 15.5. Bodanská.

Sloh - Úvaha. Mluvní cvičení:  :  18.5. Klárka, Honza a Bára.

 

Ruský jazyk 9.AB

Rozhovory 4.4/str.126 - ve dvojicích. Čtení textu : str.126 - 127.

Samostatná práce: 5.1/str.126-127, b,v, 5.5 /str.128.

15.5. Výběr sešitů, kontrola samostatné práce.

 

Ruský jazyk 8.AB

7.lekce - dokončení (učebnice str.109- 111).

Rozhovory 4.5/str.108.

14.5. Výběr a kontrola sešitů (cvičení : 5.2, 5.3, 5.4 / str.110)

 

Ruský jazyk 7.AB

5.lekce - učebnice str. 75 - 79.

Pracovní sešity str. 46- 48.

TEST - časování sloves "učit se" a "pracovat" - 15.5.

 

OV 7.AB

Ochrana obyvatel za mimořádných okolností.

Aktuality : 7.A  15.5.  David H., Petra a Katka/ 7.B  14.5. Kája a Tom S.

14.5. TEST 7.B - EU, společenské předsudky.

 

VKZ 7.AB

Osobní bezpečí - bezpečnost silničního provozu, bezpečí při sportu.

 

OV 8.AB

Právo a morálka, právní systém ČR, právní způsobilost.

Aktuality : 8.A  17.5. Dan a Tom  / 8.B  16.5. Tom a Saša.

 

 

VKZ 8.A

Osobní bezpečí, agresivita a její zvládání.

 

OSV 6.AB

techniky na rozvoj kooperace a pozornosti.

 

23.4. - 11.5. 2018

ČESKÝ JAZYK 8.B

MluvniceSkladba - větné rozbory (větné členy), interpunkce  - opakování - TEST 26.4., druhy vedlejších vět.

Literatura - Referát o knize : 2.5. : Adéla a David B.. Nová látka : Romantismus - osobnosti světové a české lit..

Sloh - Úvaha - slohová práce (dokončení).

 

ČESKÝ JAZYK 9.B

Mluvnice - Obecné poučení o jazyce, slovanské jazyky.

Literatura - TEST 24.4.: 2.světová válka v dílech světových a českých autorů. Referát o knize 24.4. : Petr, Pavel Ch.

Sloh - Úvaha. Mluvní cvičení: 27.4. : Klárka, Honza a Bára.

 

Ruský jazyk 9.AB

24.4. Výběr a kontrola pracovních sešitů str. 69 - 72.

Rozhovory 4.4/str.126 - ve dvojicích. Čtení textu : str.126 - 127.

Samostatná práce: 5.1/str.126-127, b,v, 5.5 /str.128.

15.5. Výběr sešitů, kontrola samostatné práce.

 

Ruský jazyk 8.AB

7.lekce - dokončení (učebnice str.109- 111).

Rozhovory 4.5/str.108.

 

Ruský jazyk 7.AB

5.lekce - učebnice str. 71 - 74.

Pracovní sešity str. 45 - 47.

 

OV 7.AB

Ochrana obyvatel za mimořádných okolností.

Aktuality : 7.A  24.4. Matyáš a David H./ 7.B 23.4.Andrea.

TEST : Evropská unie, společenské předsudky, diskriminace- 7.A  24.4.  / 7.B  7.5.

 

VKZ 7.AB

Osobní bezpečí - šikana, násilí. Bezpečnost silničního provozu.

 

OV 8.AB

TEST Hospodaření - výroba a výrobní faktory, ekonomie a ekonomika : 8.A  24.4. / 8.B 25.4.

Aktuality : 8.A  24.4. Ondra a Lukáš  / 8.B  2.5. Tom, Ondra Š. a Saša.

Právní minimum.

 

VKZ 8.A

Osobní bezpečí.

 

OSV 6.AB

Komunikace, neverbální sdělování (řeč těla).

 

Strana 1 z 7