Vzkazy pro rodiče - Mgr. Simona Krejčí

22.10. - 16.11. 2018

ČESKÝ JAZYK 8.B

Mluvnice - TEST a diktát - oprava (pravopis - psaní i/y a velká písmena; synonyma, antonyma, homonyma, slova mnohoznačná, archaismy a neologismy).

Slova přejatá (učebnice str. 14 - 24).

Literatura - Bible. Antická literatura. Referát o knize : 16.11. Míša, Šimon.

2.11. TEST - Starověká literatura. Výběr a kontrola sešitů.

Sloh - mluvní cvičení - 14.11. Šimon, Kája.

Charakteristika literární postavy.

 

ČESKÝ JAZYK 9.B

Mluvnice -  Opakování pravopisu (str. 93). Slov. zásoba a její obohacování (str.13 - 23).

Literatura - Národní obrození. osobnosti české lit. 19.stol. (Borovský, Neruda, Jirásek).

Ref. o knize - 14.11. David Bed., David Bö, Dominik Č. DÚ na 14.11. Jak to bylo s Tomanem a lesní pannou doopravdy?

Sloh -mluvní cvičení - 2.11. Ondra Š., 23.11. Ondra V.

Vypravování- pohádky.

 

Ruský jazyk 9.AB

8.lekce - 22.10. TEST - slovíčka 8.lekce. DÚ : seznamovací inzerát (viz učebnice str. 112-113).

Rozhovory - seznamování.

PS : str.67, 68. Učebnice str.115 - 118.

 

Ruský jazyk 8.AB

6.lekce - učebnice str.87 - 91, pracovní sešit str. 51 - 54.

Test - časování sloves (pracovat, učit se, chtít) a názvy profesí.

 

Ruský jazyk 7.AB

3. lekce  : Národnosti, dny v týdnu, číslovky.

Učebnice str. 37 - 44. Pracovní sešit str. 27 - 30.

25.10. TEST - národnosti, dny v týdnu + diktát (viz texty v PS str. 22, 26).

 

Ruský jazyk 6.AB

1. lekce - seznámení s azbukou, procvičování - čtení a psaní.

Učebnice str. 11 - 13. Pracovní sešit str. 7 - 9.

Slovní zásoba 1.lekce - str.13 - 15.

 

Základy žurnalistiky

12.11. TEST : Publicistika - znaky, útvary, jazykové prostředky.

Rozhovor - znaky, tvorba textu.

 

Výchova ke zdraví 7.AB

Rodina - ekonomika domácnosti.

Výběr a kontrola sešitů (sam.prací) - 7.A 2.11. / 7.B 23.10.

 

Výchova ke zdraví 8.AB

Podpora zdraví.

 

Občanská výchova 8.B

Vývoj osobnosti - puberta, adolescence. TEST - 16.11.

 

Občanská výchova 9.AB

Občan - obce, státu, EU.

 

1.10. - 19.10. 2018

ČESKÝ JAZYK 8.B

Mluvnice - TEST a diktát (opakování 7.ročníku - uč.str.6-8).

Obohacování slovní zásoby (uč.str.9 - 19)

Literatura - Úvod do dějin literatury, počátky slovesného umění. Antická literatura.

Sloh - mluvní cvičení - vyprávění o prázdninách.

Charakteristika literární postavy.

 

ČESKÝ JAZYK 9.B

Mluvnice - TEST a diktát (opakování učiva 8.ročníku - učebnice str. 6 - 9).

Slovní zásoba a význam slova (učebnice st. 10 - 23).

Literatura - Romantismus - dokončení (dílo K.J.Erbena a B. Němcové) - test.

Národní obrození. Realismus a jeho představitelé.

Sloh -mluvní cvičení - vyprávění o prázdninách.

Vypravování.

 

Ruský jazyk 9.AB

8.lekce - čtení textu, slovní zásoba.

Rozhovory - seznamování.

Seznamovací inzerát.

 

Ruský jazyk 8.AB

6.lekce - čtení textu a překlad.

Slovní zásoba - procvičování.

 

Ruský jazyk 7.AB

3. lekce - čtení textu, slovní zásoba.

Národnosti, dny v týdnu.

 

Ruský jazyk 6.AB

1. lekce - seznámení s azbukou, procvičování - čtení a psaní.

Základní fráze : Jak se jmenuješ ? Já se jmenuji. Pozdrav, rozloučení, omluva, poděkování.

 

Základy žurnalistiky

Novinářská etika.

Rozhovor.

 

Výchova ke zdraví 7.AB

Rodina - práva a povinnosti členů rodiny.

 

Výchova ke zdraví 8.AB

Rodina - uzavírání sňatku.

 

Občanská výchova 8.B

Faktory ovlivňující vlastnosti osobnosti. Vývoj osobnosti.

 

Občanská výchova 9.AB

Občan - obce, státu, EU. Petiční právo.

 

10.9. - 27.9. 2018

ČESKÝ JAZYK 8.B

Mluvnice - Opakování 7.ročníku (uč.str.6-8)

Literatura - zadání referátů, četby. Opakování učiva, základní literární žánry.

Úvod do dějin literatury, počátky slovesného umění.

Sloh - mluvní cvičení - zadání, Vyprávění o prázdninách.

Úvod k výuce slohu.

 

ČESKÝ JAZYK 9.B

Mluvnice - Opakování učiva 8.ročníku (učebnice str. 6 - 9)

Literatura - zadání referátů, četby. Opakování učiva, základní literární žánry, dějiny literatury.

Sloh -mluvní cvičení - zadání, Vyprávění o prázdninách.

Úvod k výuce slohu.

 

Ruský jazyk 9.AB

Opakování učiva, slovní zásoby.

8.lekce - čtení textu, slovní zásoba.

 

Ruský jazyk 8.AB

Opakování učiva, slovní zásoby (lekce 3. - 5.lekce)

5.lekce - dokončení - učebnice + pracovní sešity.

 

Ruský jazyk 7.AB

Dělení indoevropských jazyků, ruský jazyk a další slovanské jazyky.

Opakování učiva (L 1 - 2) - slovní zásoba, azbuka - psaní a čtení.

3. lekce - čtení textu, slovní zásoba.

 

Ruský jazyk 6.AB

Slovanské jazyky a jejich začlenění mezi jazyky indoevropské.

1. lekce - seznámení s azbukou.

 

Základy žurnalistiky

Seznámení s obsahem učiva.

Novinové články.

Rozhovor.

 

Výchova ke zdraví 7.AB

Seznámení s obsahem učiva.

Rodina, role členů rodiny, práva a povinnosti.

 

Výchova ke zdraví 8.AB

Seznámení s obsahem učiva.

Rodina, faktory ovlivňující stabilitu rodiny.

 

Občanská výchova 8.B

Seznámení s obsahem učiva. Zadání aktualit.

 

 

Občanská výchova 9.AB

Seznámení s obsahem učiva. Zadání aktualit.

Občan - obce, státu, EU.


 

ŠKOLNÍ ROK 2018 - 2019

ŠKOLNÍ ROK 2018 - 2019

 

4.6. - 29.6. 2018

ČESKÝ JAZYK 8.B

Mluvnice - 4.6. Pololetní práce z češtiny.

Oprava pololetní práce, opakování učiva.

Literatura - Referát o knize :  David F.  Do 6.6. Odevzdání čtenářského deníku.

Národní obrození.

Sloh - Shrnutí učiva o slohu. Mluvní cvičení:15.6. Ondra V., Ondra Š.

 

ČESKÝ JAZYK 9.B

Mluvnice - 4. 6. Pololetní práce.

Oprava pololetní práce, opakování učiva pravopisu a skladby.

Literatura - Zakázaná literatura. Referát o knize : 5.6. Bodanská.

Sloh - Proslov. Mluvní cvičení:  :  5.6. Klárka a Bára.

 

Ruský jazyk 9.AB

Opakování učiva, závěr klasifikace.

 

Ruský jazyk 8.AB

7.lekce - opakování učiva, závěr klasifikace.

 

Ruský jazyk 7.AB

5.lekce - dokončení.

Pracovní sešity str. 46- 48 - výběr 12.6.

Opakování učiva, závěr klasifikace.

 

OV 7.AB

Aktuality : 7.A  5.6.  Vojta S. a Tom W. /  7.B  4. 6. Natka R., Matyáš S., Dan S., Tom S., Jan S. a Lukáš T.

TEST - Ochrana obyvatel za mimoř. okolností - 7.A 5.6 / 7.B 11.6. .

 

VKZ 7.AB

Sexuální dospívání.

 

OV 8.AB

Právo a morálka, právní systém ČR, právní způsobilost.

Aktuality : 8.A  14.6. Matěj V., Jan B. a Nikča R./ 8.B  6.6. Saša.

TEST - právo a morálka - / 8.A 14.6. / 8.B 6.6.

 

 

VKZ 8.A

Sexuální dospívání.

 

OSV 6.AB

Závěrečné hodnocení, techniky na upevnění kooperace kolektivu.

 

14.5. - 1.6. 2018

ČESKÝ JAZYK 8.B

MluvniceSkladba - poměry mezi hlavními větami. Rozbory souvětí. Opakování pravopisu.

Literatura - Referát o knize :  16.5. Böhm, Bednář, Minařík.  Nová látka :  Národní obrození.

Sloh - Úvaha - oprava slohové práce. Shrnutí učiva o slohu. Mluvní cvičení:18.5. Vojtěch, Švejnoha.

 

ČESKÝ JAZYK 9.B

Mluvnice - Opakování učiva pravopisu a skladby. Rozbory složitých souvětí.

Literatura - Zakázaná literatura. Referát o knize : 15.5. Bodanská.

Sloh - Úvaha. Mluvní cvičení:  :  18.5. Klárka, Honza a Bára.

 

Ruský jazyk 9.AB

Rozhovory 4.4/str.126 - ve dvojicích. Čtení textu : str.126 - 127.

Samostatná práce: 5.1/str.126-127, b,v, 5.5 /str.128.

15.5. Výběr sešitů, kontrola samostatné práce.

 

Ruský jazyk 8.AB

7.lekce - dokončení (učebnice str.109- 111).

Rozhovory 4.5/str.108.

14.5. Výběr a kontrola sešitů (cvičení : 5.2, 5.3, 5.4 / str.110)

 

Ruský jazyk 7.AB

5.lekce - učebnice str. 75 - 79.

Pracovní sešity str. 46- 48.

TEST - časování sloves "učit se" a "pracovat" - 15.5.

 

OV 7.AB

Ochrana obyvatel za mimořádných okolností.

Aktuality : 7.A  15.5.  David H., Petra a Katka/ 7.B  14.5. Kája a Tom S.

14.5. TEST 7.B - EU, společenské předsudky.

 

VKZ 7.AB

Osobní bezpečí - bezpečnost silničního provozu, bezpečí při sportu.

 

OV 8.AB

Právo a morálka, právní systém ČR, právní způsobilost.

Aktuality : 8.A  17.5. Dan a Tom  / 8.B  16.5. Tom a Saša.

 

 

VKZ 8.A

Osobní bezpečí, agresivita a její zvládání.

 

OSV 6.AB

techniky na rozvoj kooperace a pozornosti.

 

23.4. - 11.5. 2018

ČESKÝ JAZYK 8.B

MluvniceSkladba - větné rozbory (větné členy), interpunkce  - opakování - TEST 26.4., druhy vedlejších vět.

Literatura - Referát o knize : 2.5. : Adéla a David B.. Nová látka : Romantismus - osobnosti světové a české lit..

Sloh - Úvaha - slohová práce (dokončení).

 

ČESKÝ JAZYK 9.B

Mluvnice - Obecné poučení o jazyce, slovanské jazyky.

Literatura - TEST 24.4.: 2.světová válka v dílech světových a českých autorů. Referát o knize 24.4. : Petr, Pavel Ch.

Sloh - Úvaha. Mluvní cvičení: 27.4. : Klárka, Honza a Bára.

 

Ruský jazyk 9.AB

24.4. Výběr a kontrola pracovních sešitů str. 69 - 72.

Rozhovory 4.4/str.126 - ve dvojicích. Čtení textu : str.126 - 127.

Samostatná práce: 5.1/str.126-127, b,v, 5.5 /str.128.

15.5. Výběr sešitů, kontrola samostatné práce.

 

Ruský jazyk 8.AB

7.lekce - dokončení (učebnice str.109- 111).

Rozhovory 4.5/str.108.

 

Ruský jazyk 7.AB

5.lekce - učebnice str. 71 - 74.

Pracovní sešity str. 45 - 47.

 

OV 7.AB

Ochrana obyvatel za mimořádných okolností.

Aktuality : 7.A  24.4. Matyáš a David H./ 7.B 23.4.Andrea.

TEST : Evropská unie, společenské předsudky, diskriminace- 7.A  24.4.  / 7.B  7.5.

 

VKZ 7.AB

Osobní bezpečí - šikana, násilí. Bezpečnost silničního provozu.

 

OV 8.AB

TEST Hospodaření - výroba a výrobní faktory, ekonomie a ekonomika : 8.A  24.4. / 8.B 25.4.

Aktuality : 8.A  24.4. Ondra a Lukáš  / 8.B  2.5. Tom, Ondra Š. a Saša.

Právní minimum.

 

VKZ 8.A

Osobní bezpečí.

 

OSV 6.AB

Komunikace, neverbální sdělování (řeč těla).

 

3.4. - 20.4. 2018

ČESKÝ JAZYK 8.B

MluvniceSkladba - větné rozbory (větné členy), druhy vedlejších vět. Učebnice str. 94 - 105.

Literatura - 4.4. - baroko - test.  Referát o knize : 11.4. : Nikola. a Adéla. Nová látka : Preromantismus a romantismus.

Sloh - Úvaha. Mluvní cvičení 6.4. Nikola.

 

ČESKÝ JAZYK 9.B

Mluvnice - Skladba - rozbory souvětí.  Učebnice str.104 - 114;129 - 135.

Literatura - 2.světová válka v dílech světových a českých autorů. Referát o knize 3.4. : Bára, Petr, Pavel Ch.

Sloh - úvaha. Mluvní cvičení: 6.4. Klárka.

 

Ruský jazyk 9.AB

3.4. Výběr a kontrola sešitů (samostatné práce : 4.3/str.126, 3.8 b/str.123, 4.1a/str.125)

Učebnice str. 127 - 128, PS str.72.

 

Ruský jazyk 8.AB

7.lekce - dokončení (učebnice str.108 - 111).

Pracovní sešity str.63 - 64.

Příprava rozhovorů 4.3/str.108, 4.5/str.108.

 

Ruský jazyk 7.AB

5.lekce - úvodní text, slovíčka 5.lekce.

Učebnice str. 66 - 70.

Pracovní sešity str. 42 - 45.

 

OV 7.AB

Řízení společnosti - státní moc.

Aktuality : 7.A  3.4. nezadáno/ 7.B 9.4. Irča a Terka.

TEST : Stát, řízení společnosti, volební právo - 7.A 10.4. / 7.B 9.4.)

 

VKZ 7.AB

Rizika ohrožující zdraví - doping. Referáty - návykové látky - dokončení.

TEST - návykové látky : 7.A  13.4. / 7.B 13.4.

 

OV 8.AB

Hospodaření - výroba a výrobní faktory, ekonomie a ekonomika.

Aktuality : 8.A  3.4. Petr a Matěj. / 8.B  4.4. nezadáno.

4.4. Výběr a kontrola sešitů 8.B (DÚ : Co znamená "chovat se ekonomicky ? ")

 

VKZ 8.A

Prevence závislostí - náplň volného času. Referáty - závislosti - pokračování.

 

OSV 6.AB

Techniky na budování vztahů ve třídě - vrstevnický program - dokončení (znak třídy, reflexe).

 

5.3. - 28.3. 2018

ČESKÝ JAZYK 8.B

MluvniceSkladba - rozvíjející větné členy. Učebnice str.75 - 85.

Literatura - Baroko. J.A.Komenský. Referát o knize : 7.3. Saša, Ondra, Alice.

Sloh - Úvaha. Mluvní cvičení 9.3. Dominik Č.

 

ČESKÝ JAZYK 9.B

Mluvnice - Větné členy, vedlejší věty, poměry mezi hlavními větami.  Učebnice str.78 - 86.

Literatura - J. Hašek - Osudy dobrého vojáka Švejka. 6.3. TEST protiváleč.literatura - 1.sv.válka.

Referát o knize : 6.3. - Martin, Verča a Jirka.

Sloh - úvaha. Mluvní cvičení: 9.3. Vašek.

 

Ruský jazyk 9.AB

6.3. TEST - časování sloves  (viz učebnice str.122 - 123, PS str.70-71).

Učebnice str. 123 - 128, PS str.71 - 72.

 

Ruský jazyk 8.AB

7.lekce - dokončení (učebnice str.107 - 111).

7.3. výběr a kontrola.pracovních sešitů str. 61- 64.

7.3. TEST - časování sloves 7.lekce.

 

Ruský jazyk 7.AB

4.lekce - dokončení - učebnice str.64-65.  Pracovní sešit str.40. Opakovací test - učivo 4.lekce.

8.3. Výběr a kontrola sešitů (cvičení: 4.1/str.57, 4.3 b/str.58, 5.2/str.63).

13.3. Výběr a kontrola prac.sešitů - str. 38 - 41.

5.lekce - úvodní text, slovíčka 5.lekce.

 

OV 7.AB

Řízení společnosti.

Aktuality : 7.A  6.3. Karel, Šárka a Adélka. / 7.B 5.3. Ondra a Jana.

TEST : Majetek a vlastnictví (7.A 6.3. / 7.B 5.3.)

 

VKZ 7.AB

Rizika ohrožující zdraví - drogová závislost. Doping.

Referáty ve skupinách - základní dělení drog podle účinku na lidský organismus.

 

OV 8.AB

Asertivní jednání, člověk v sociálních vztazích. Stres, frustrace, deprivace.

Aktuality : 8.A  8.3. Nikča Z. a Kristýna . / 8.B  7.3. David B. a Ondra V.

 

VKZ 8.A

6.3. TEST - Zdravá výživa, alternat.strava, poruchy příjmu potravy. Referát - Vašek, Nikča Z. a Nikča R.

Závislosti, návykové látky.

 

OSV 6.AB

Techniky na budování vztahů ve třídě - vrstevnický program.

 

12.2. - 2.3. 2018

ČESKÝ JAZYK 8.B

MluvniceSkladba - věta dvojčlenná, v. jednočlenná, v. ekvivalent, zápor. Učebnice str.66 - 75.

Literatura - Baroko. Referát o knize : 14.2. Adéla a Saša.

Sloh - některé důležité písemnosti (pozvánka, zpráva, oznámení...).  Mluvní cvičení 16.2. Honza B.

 

ČESKÝ JAZYK 9.B

Mluvnice - Větné členy, vedlejší věty. Učebnice str.76 - 85.

Literatura - protiválečná literatura.

Referát o knize : 13.2. - Tom a Pavel D.

Sloh - životopis. Výklad a výtah. Mluvní cvičení 16.2. :  Petr.

 

Ruský jazyk 9.AB

8.L. Učebnice str. 122- 126.  PS str. 70 - 71.  DÚ na 13.2. : 3.5 ab/str. 121 - výběr a kontrola sešitů (cvič. 3.3/str.121, 3.2b/str.120)

 

Ruský jazyk 8.AB

7.lekce - učebnice str.104 - 108.

Pracovní sešit str. 58 - 60.

12.2. Výběr a kontrola sešitů (sam.práce - str.101 překlad B.Pasternak, 3.4 ab/str.102, 1.1 a 1.2 ab/str.97-98).

 

Ruský jazyk 7.AB

4.lekce - učebnice str.56 - 60.

Pracovní sešit str.38-40.

13.2. Výběr a kontrola prac.sešitů - str. 33 - 37.

 

OV 7.AB

Majetek a vlastnictví.

Aktuality : 7.A  13.2. Vojta a Ondra M. / 7.B 12.2. Míša, Šimon a Jaroslav.

TEST : Přírodní a kultur.bohatství (7.A 13.2. / 7.B 12.2.)

 

VKZ 7.AB

TEST - zdravá výživa.Výživová pyramida. Poruchy příjmu potravy - 7.B 15.2. / 7.A 23.2.

Nová látka : Rizika ohrožující zdraví.

 

OV 8.AB

Asertivní jednání, člověk v sociálních vztazích.

Aktuality : 8.A  15.2. Václav a Honza. / 8.B  14.2. Adélka a Míša.

TEST - Zákony učení, křivka zapomínání. Emoce, nálady - 8.A 15.2.  / 8.B  21.2.

 

VKZ 8.A

Výživa a zdraví. 13.2. Referát - civilizační nemoci - nádory : Petr, Ondra a Lukáš.

 

Strana 1 z 7