Vzkazy pro rodiče - Mgr. Simona Krejčí

3.6. - 28. 6. 2019

ČESKÝ JAZYK 9.B

Mluvnice -

Oprava pololetní práce. Obecné výklady o jazyce.

Literatura

Čtenářská beseda - kniha mého srdce.

Sloh - Oprava slohové práce. Proslov.

Závěr klasifikace.

 

ČESKÝ JAZYK 8.B

Mluvnice - Opakování učiva. Pololetní práce - 10.6.

Oprava pololetní práce, závěr klasifikace.

Literatura - Český romantismus. Národní obrození.

Sloh - oprava slohové práce. Mluvní cvičení 5.6 : Pavel a Tom Sed.

Závěr klasifikace.

 

Ruský jazyk 9.AB

Opakování učiva, rozhovory.

Konverzační témata : popis cesty.

Závěr klasifikace.

 

Ruský jazyk 8.AB

Pohádka - "Kolobok" - dramatizace, nácvik.

Opakování učiva, konverzační témata.

Závěr klasifikace.


Ruský jazyk 7.AB

5. lekce - závěrečná písemná práce 4.6.

Moje rodina - konverzační téma - 4.6., 6.6.

Rozhovory (učebnice str. 78/4.4)

Závěr klasifikace.

 

Ruský jazyk 6.AB

2. lekce - opakování, písemná práce 5.6.

Pracovní sešit - str. 16 - 21 - výběr a kontrola 5.6.

Jak se jmenuji ? - odevzdání 5.6.

Závěr klasifikace.

 

Základy žurnalistiky

Média a masmédia, rádio, televize.

Závěr klasifikace.

 

Výchova ke zdraví 7.AB

Dospívání, sexuální výchova.

Závěr klasifikace.

 

Výchova ke zdraví 8.AB

Dospívání, sexuální výchova.

Závěr klasifikace.


Občanská výchova 8.B

Právní minimum.

Závěr klasifikace.


Občanská výchova 9.AB

Životní perspektivy.

Závěr klasifikace.

 

 

29.4. - 31. 5. 2019

ČESKÝ JAZYK 8.B

Mluvnice -

Větné členy a druhy vedlejších vět - opakování.

Poměry mezi hlavními větami (uč. str.56 - 60).

Literatura

Referát o knize - 10. 5. : Míša, Tom Sed., Natka.

Téma : Romantismus ve světové a české literatuře.

Národní obrození.

Sloh - Úvaha (uč. str. 125 - 128). Slohová práce.

Mluvní cvičení : 15.5. Peťa.

 

ČESKÝ JAZYK 9.B

Mluvnice - Opakování učiva pravopisu a skladby. Větné rozbory, složitá souvětí.

Zajímavosti češtiny.

Literatura - Protiválečná literatura. TEST - 30. 4.

Ref. o knize - 30. 4. David F., Adéla, Dominik H.

Sloh  : Úvaha - slohová práce 2. - 3. 5. 2019.

Proslov.

Ruský jazyk 9.AB

Opakování učiva, rozhovory.

Konverzační témata : jídlo, popis cesty, zdraví a nemoci.

 

Ruský jazyk 8.AB

7.lekce - závěrečný opakovací test : 29. 4.

Pohádka - "Kolobok" - dramatizace, nácvik.

Opakování učiva, konvrezační témata.


Ruský jazyk 7.AB

5. lekce - uč. str. 70 - 79. Pracovní sešit str. 46 - 48.

TEST - slovíčka a fráze 5.lekce - 30. 4.

 

Ruský jazyk 6.AB

2. lekce - slovní zásoba, čtení textu. Nácvik azbuky - čtení a psaní.

Učebnice str. 23 - 31.

Pracovní sešit - str. 16 - 21.

15.5. Výběr a kontrola sešitu (sam. práce : 1.1 abc/str.17; 5.2 b/str.29; 4.5 b /str.23; pr.list - hodiny).

 

Základy žurnalistiky

Mediální výchova.

Média a masmédia, noviny.

 

Výchova ke zdraví 7.AB

Osobní bezpečí (bezpečný sport, doprava, domácí násilí, šikana....).

TEST - 7.B 7. 5.

 

Výchova ke zdraví 8.AB

Osobní bezpečí (bezpečný sport, doprava, domácí násilí, šikana....).


Občanská výchova 8.B

Hospodaření.

Aktuality: 10. 5. : Patrik, Natka a Lucka.


Občanská výchova 9.AB

Pracovní právo - TEST 9.B 2. 5.

Rodinné právo.  Hospodaření.

Aktuality - 9.A  30. 4. Kristýna, Patrik a Matěj.  / 9.B 2. 5. Saša, David Be., Michal.

 

 

25.3. - 26. 4. 2019

ČESKÝ JAZYK 8.B

Mluvnice -

Vedlejší věty. (učebnice str. 51 - 56), poměry mezi hlavními větami (uč. str.56 - 60).

Literatura

Referát o knize - 29. 3. Dan.

Téma : Humanismus a renesance v literatuře - Cervantes, Shakespeare. TEST - 5.4.

Barokní literatura - Komenský.

Sloh - Líčení (učebnice str. 119 - 124).

Mluvní cvičení : 27.3. Jarik.

 

ČESKÝ JAZYK 9.B

Mluvnice - Opakování učiva skladby - uč.str.58 - 62, 70 - 83

Literatura - Humor v literatuře českých a světových autorů.

Ref. o knize - 27. 3. David Be., Honza B., David Bö.

Sloh -mluvní cvičení -  29.3. David Be., Michal Sp.

Úvaha.


Ruský jazyk 9.AB

8.lekce - str. 127 - 128. Rozhovory 4.4/str. 126.

 

Ruský jazyk 8.AB

7.lekce - učebnice str.109 - 111.

Pracovní sešit str. 63 - 64.

Opakování učiva.


Ruský jazyk 7.AB

4. lekce - opakování. TEST - 2. 4.

5. lekce - úvodní text, slovní zásoba. pracovní sešit str. 43 - 45.

 

Ruský jazyk 6.AB

2. lekce - slovní zásoba, čtení textu. Nácvik azbuky - čtení a psaní.

Učebnice str. 25 - 31.

Pracovní sešit - str. 16 - 21.

 

Základy žurnalistiky

Mediální výchova.

Útvary publicistického stylu - fejeton.


Výchova ke zdraví 7.AB

Referáty podle zadání ve skupinách - psychotropní látky (druhy, účinky, poškození organismu).

Osobní bezpečí.

 

Výchova ke zdraví 8.AB

Závislosti, návykové látky - referáty podle zadání ve dvojicích na jednotlivé druhy závislostí (projevy, prevence) - alkoholismus, kouření, gambling, návykové látky, workholismus, netolismus....

Osobní bezpečí.


Občanská výchova 8.B

Člověk v sociálních vztazích - TEST 5.4.

Hospodaření.

Aktuality: 29.3. : Jarik a Šimon.


Občanská výchova 9.AB

Pracovní právo.

Aktuality - 9.A  26.3. Matěj a Patrik/ 9.B 28.3. Matyáš, David Bö., Marek

Výběr a kontrola sešitů - druhý pokus na opravu známek: 9.A  26.3.   / 9.B 28.3.

 

4.3. 2019 - 22.3. 2019

ČESKÝ JAZYK 8.B

Mluvnice - 4.3. TEST - pravopis (psaní bě/bje, vě/vje, mě/mně, pě) a určování slovesných tvarů.

Větné členy, vedlejší věty. (učebnice str. 51 - 56).

Literatura

Referát o knize - 8.3. Irča.

Téma : Humanismus a renesance v literatuře. Dante, Petrarca,Boccaccio, Cervantes, Shakespeare.

TEST - středověká literatura - 15.3.

Sloh - Oprava slohová práce. Nové téma : Líčení (učebnice str. 119 - 124).

Mluvní cvičení : 6.3. David.

 

ČESKÝ JAZYK 9.B

Mluvnice - Neohebné slovní druhy, opakování slovesných tvarů (uč. 48 - 55). Skladba - uč.str.56 - 63.

Literatura - Protiválečná literatura - osobnosti světové a české literatury. TEST - 13.3.

Ref. o knize - 6.3. + 13.3.  Saša, Adéla, David Be., Honza B.

Sloh -mluvní cvičení -  8.3. David Bö. 8.3. Módní přehlídka (popis).

Úvaha.


Ruský jazyk 9.AB

8.lekce - str. 127 - 128.

Opakování slovní zásoby, časování sloves.

4.3. TEST - časování sloves 8.L (seznámit se, pozvat, milovat, chodit...)

Rozhovory (viz 4.4 /str. 126).

 

Ruský jazyk 8.AB

7.lekce - časování sloves (viz učebnice str.106 - 109).

Pracovní sešit str. 59 - 61 (6. 3. Výběr a kontrola str. 57 - 60).


Ruský jazyk 7.AB

4. lekce - učebnice str. 58 - 65.

Výběr a kontrola samostatné práce v sešitě - 5.3. (cvičení : 3.4 b/str.56, 3.5 b, v/str.56, 3.7, 4.1/str.57, 4.3b /str.58)

7. 3. TEST - časování sloves (viz učebnice str. 62).

PS str.40 - 41 (výběr a kontrola PS str. 38 - 41 - 12. 3.).


Ruský jazyk 6.AB

2. lekce - slovní zásoba, čtení textu. Nácvik azbuky.

Učebnice str. 21 - 25.

6.3. TEST - azbuka - psaní (viz PS str.15).

6.3. Odevzdání a kontrola pracovních sešitů - str. 10 - 15.

 

Základy žurnalistiky

Mediální výchova.

Glosa, recenze.


Výchova ke zdraví 7.AB

Rizika ohrožující zdraví - závislosti. Doping.

TEST 7.A 15.3. / 7.B 12.3.

Referáty podle zadání ve skupinách - konopné látky, opiáty, stimulační drogy, halucinogeny, psychotropní látky (druhy, účinky, poškození organismu).

 

Výchova ke zdraví 8.AB

Výživa a zdraví. Alternativní strava, fast food. - TEST - 8.A 4.3./ 8.B 7.3.

Závislosti, návykové látky.

Referáty podle zadání ve dvojicích na jednotlivé druhy závislostí (projevy, prevence) - alkoholismus, kouření, gambling, návykové látky, workholismus, netolismus....


Občanská výchova 8.B

Člověk v sociálních vztazích.

8.3. TEST - Vnímání, myšlení, paměť, sociální poznávání a chyby při poznávání druhých lidí.

Aktuality: 8.3. : Tom Sed., David.


Občanská výchova 9.AB

Pracovní právo.

Aktuality - 9.A  5.3. Roman, Nikča Z. a Natka T./ 9.B 7.3. Nikča a Áďa.

Výběr a kontrola sešitů : 9.A  12.3.   / 9.B 14.3.

 

18.2. - 1.3. 2019

ČESKÝ JAZYK 8.B

MluvniceVěta jednoduchá a souvětí, větné členy, vedlejší věty. (učebnice str. 50 - 55).

Pravopis - skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně (uč. str. 46 - 48) - test 21.2.

Literatura

Referát o knize - 22.2. Patrik, Tom Sáz.

Téma : Středověká literatura.

Sloh - 20.2. Slohová práce - charakteristika literární (filmové) postavy.


ČESKÝ JAZYK 9.B

Mluvnice - Tvarosloví - opakování zájmena, číslovky, slovesa (uč. 40-  48). TEST 26.2.

Neohebné slovní druhy (učebnice str.49 - 51).

Literatura - Protiválečná literatura - osobnosti světové a české literatury.

Ref. o knize - 20.2. Tom, Áďa.

Sloh -mluvní cvičení -  22.2. Saša.


Ruský jazyk 9.AB

8.lekce - str. 126 - 128.

Opakování slovní zásoby, časování sloves.

 

Ruský jazyk 8.AB

7.lekce - časování sloves (viz učebnice str.103 - 104) - test 21.2.

Učebnice str. 103- 109. Pracovní sešit str. 58 - 61.


Ruský jazyk 7.AB

4. lekce - učebnice str. 57 - 60, str.62 - 65.

TEST - číslovky (viz str. 61) - 21.2.

PS str.38 - 41 (dokončení celé 4.lekce).


Ruský jazyk 6.AB

2. lekce - slovní zásoba, čtení textu. Nácvik azbuky.

Pracovní sešit  str.14 - 16. Učebnice str. 21 - 28.

DÚ na 20.2. : PS str. 12 - 13, nácvik čtení textu str. 17 - 20.

TEST - opakování azbuky 27.2.


Základy žurnalistiky

Mediální výchova - sociální sítě (profil uživatele).

Komentář, recenze.


Výchova ke zdraví 7.AB

Rizika ohrožující zdraví - závislosti.

Zdravá výživa - TEST 7.A 22.2.

Výběr a kontrola sešitů : 7.A  22.2. / 7.B 26.2.


Výchova ke zdraví 8.AB

Výživa a zdraví. Alternativní strava, fast food.

TEST - 8.A 25.2. /8.B 28.2.


Občanská výchova 8.B

Sociální poznávání, paměť.

Aktuality: 22.2. Tom Sáz. a Lukáš, Petra a Tom Sed.


Občanská výchova 9.AB

Pracovní právo.

Aktuality - 9.A  19.2. Petr a Roman / 9.B 21.2. Verča a Dominik.

9.B TEST - TRESTNÍ PRÁVO - 21.2.

 

7.1. - 8.2. 2019

ČESKÝ JAZYK 8.B

Mluvnice - Opakování pravopisu. Slovesný vid, slovesné třídy. Opakování pravopisu (učebnice str. 35- 41).

Pravopis - skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně.

Věta jednoduchá a souvětí, větné členy, vedlejší věty. (učebnice str. 50 - 55).

Pololetní práce.

Literatura -  od 7.1. - 18.1. odevzdat dva zápisy ve čtenářském deníku.

Recitace básně (textu) podle vlastního výběru  - 11.1. a 18.1.

Referát o knize - 25.1. Terka a Tom Sáz.

Téma : Středověká literatura.

Sloh - mluvní cvičení : 9.1. Magda., 6.2. Šimon. Charakteristika - literární (filmové) postavy. Slohová práce.

9.1. DÚ : Charakteristika literární postavy - hádanka. Výběr a kontrola sešitů.

 

ČESKÝ JAZYK 9.B

Mluvnice - Tvarosloví - ohebné a neohebné slovní druhy (učebnice str.35 - 48). Pravopis - str.92 - 94.

Zájmena, číslovky, slovesa.

Pololetní práce.

Literatura - od 7.1. - 16.1. odevzdat dva zápisy ve čtenářském deníku.

Recitace básně (textu) podle vlastního výběru  - 9.1. a 16.1.

Ref. o knize - 9.1 David F., 16.1. Michal St., 23.1. Míša.

9.1. Kontrola DÚ : rozbor básně J. Nerudy "Dědova mísa". Výběr a kontrola sešitů.

Osobnosti české lit. 19.stol. (Neruda). TEST - 6.2.

Výběr ze světové literatury 20. století.

Sloh -mluvní cvičení -  11.1 Honza. Popis pracovního postupu, uměleckého díla.

DÚ na 11.1. : 2b/str.117 + ústně popis.

 

Ruský jazyk 9.AB

8.lekce - str. 122 - 125.

PS : str.70 - 72.

 

Ruský jazyk 8.AB

Oprava testu 6.lekce.

7.lekce - čtení úvodního textu, slovní zásoba. Skloňování osobních zájmen - TEST 4.2.

Učebnice str. 94 - 98. Pracovní sešit str. 57 - 59.

 

Ruský jazyk 7.AB

3. lekce  : oprava testu 3.lekce.

Pracovní sešit str. 29- 32 - výběr a kontrola 8.1.

Příprava rozhovorů str.49 - ve dvojicích, ústně.

4. lekce - čtení textu, slovní zásoba - učebnice str. 50 - 52, str.60 - 61. TEST - slovní zásoba 4.L - 5.2.

 

Ruský jazyk 6.AB

1. lekce - Opakování učiva, oprava testu 1. lekce. Rozhovory str.15.

2. lekce - slovní zásoba, čtení textu. Nácvik azbuky.

Pracovní sešit  str.10 - 14. Učebnice str. 16 - 21., str.26 - 28.

 

Základy žurnalistiky

Útvary publicistického stylu - úvodník, zpráva.

Novinové titulky.

 

Výchova ke zdraví 7.AB

Zdravá výživa.

Výběr a kontrola sešitů : 7.A 11.1. / 7.B

 

Výchova ke zdraví 8.AB

Civilizační nemoci - TEST : 8.B 10.1. / 8.A  21.1.

Referáty ve skupinách - civilizační nemoci - příznaky, léčba, prevence (podle zadání) - pokračování.

Zdravá výživa.

 

Občanská výchova 8.B

Psychické procesy a stavy - vnímání, myšlení, paměť.

TEST - temperament, charakter. IQ - 18.1.

Aktuality: 11.1. Iryna a Terka.

 

Občanská výchova 9.AB

Právní ochrana. Trestní právo.

Aktuality - 9.A  8.1. Nikola / 9.B 17.1. Michal Sp. + David Be.

9.A TEST - právní řád, právo hmotné a procesní, odvětví práva : 8.1.

 

10.12. - 4.1. 2019

ČESKÝ JAZYK 8.B

Mluvnice - Opakování pravopisu. Slovesný vid, slovesné třídy (učebnice str.29-34). TEST - cizí vlastní jména.

Literatura - Antická literatura - test 4.1.. Referát o knize - 14.12. Kája, Míša.

Sloh - mluvní cvičení : 10.1. Magda. Charakteristika - literární (filmové) postavy.

 

ČESKÝ JAZYK 9.B

Mluvnice -  13.12. TEST - vrstvy slovní zásoby (uč. str.20 - 23) a pravopis.

Tvarosloví - ohebné a neohebné slovní druhy (učebnice str.30 - 40)

Literatura - Osobnosti české lit. 19.stol. (Tyl, Neruda, Jirásek).

Ref. o knize - 12.12. Verča a Míša., 19.12. Michal St.

Sloh -mluvní cvičení -  5.1 Honza.

Popis.

 

Ruský jazyk 9.AB

8.lekce - str. 120 - 123.

PS : str.70 - 71.

 

Ruský jazyk 8.AB

6.lekce - opakování učiva. TEST (viz učebnice a pracovní sešit - 6.L) - 12.12.

projekt Líbí se mi /zajímá mě - pokračování.

 

Ruský jazyk 7.AB

3. lekce  : opakování učiva. TEST 3.Lekce (viz učebnice + pracovní sešit) - 18.12.

Pracovní sešit str. 30- 32.

 

Ruský jazyk 6.AB

1. lekce - Opakování učiva. TEST (slovní zásoba a učivo 1.lekce - viz učebnice a pracovní sešit) - 19.12.

 

Základy žurnalistiky

Útvary publicistického stylu - úvodník, zpráva

 

Výchova ke zdraví 7.AB

Lidé se zdravotním handicapem.

Referáty - cizopasníci (jak ovlivňují zdraví člověka) - ve skupinách - pokračování.

 

Výchova ke zdraví 8.AB

Civilizační nemoci.

Referáty ve skupinách - civilizační nemoci - příznaky, léčba, prevence (podle zadání).

 

Občanská výchova 8.B

Temperament a charakter.

Aktuality: 14.12. Kája.

 

Občanská výchova 9.AB

Právní ochrana. Občanské soudní řízení.

Aktuality - 9.A  11.12. Anička, Nikola a Kristýna. / 9.B 13.12. Tom a Míša.

 

19.11. - 7.12. 2018

ČESKÝ JAZYK 8.B

Mluvnice - Skloňování přejatých slov a cizích vlastních jmen (uč. str. 22 - 28). Opakování pravopisu.

Literatura - Antická literatura. Referát o knize : 23.11. Míša a Šimon. 30.11. Lucka. 7.12. Kája.

Sloh - mluvní cvičení : 21.11. Petra, 28.11. Radim.

Výklad.

 

ČESKÝ JAZYK 9.B

Mluvnice -  Opakování pravopisu - písemná práce. Synonyma, antonyma, homonyma (str.15-18). Vrstvy ve slovní zásobě (str. 19-23). Nauka o tvoření slov (uč. 24 - 29).

Literatura - Osobnosti české lit. 19.stol. (Borovský, Neruda, Jirásek). SP na 21.11. : Zjisti, co je epigram a do sešitu si zapiš dva Havlíčkovy Epigramy.

Ref. o knize - 21.11. David Be., Dominik Č.

Sloh -mluvní cvičení -  Ondra V.

Vypravování- pohádky pro prvňáčky - slohová práce.

 

Ruský jazyk 9.AB

8.lekce

PS : str.67, 68. Učebnice str.115 - 118.

 

Ruský jazyk 8.AB

6.lekce - učebnice str.  92 - 93, pracovní sešit str.52 - 56.

projekt Líbí se mi /zajímá mě - odevzdání 19.11.

 

Ruský jazyk 7.AB

3. lekce  :  Časování sloves (žít, znát, mluvit).

Učebnice str.  40 - 42, 46 - 49.   Pracovní sešit str. 29 - 32.

20.11. Výběr a kontrola sešitu (cv. 1.1/str.34, pracovní list - 1AB + 2, cv.4.3 bc/str.39, 4.4b/str.39)

20.11. Výběr a kontrola pracovních sešitů ((str.22 - 28).

 

Ruský jazyk 6.AB

1. lekce - seznámení s azbukou, procvičování - čtení a psaní.

Učebnice str. 14 - 15.

Slovní zásoba 1.lekce - str.13 - naučit se psát a číst - 21.11. zkoušení. (28.11. TEST).

Je možné opravit si a dopsat pracovní sešit str.7 - 9 (oprava známky).

 

Základy žurnalistiky

Rozhovor - znaky, tvorba textu.

Samostatná práce - rozhovor s významnou osobností školy.

Další útvary publicistického stylu.

 

Výchova ke zdraví 7.AB

Hodnota a podpora zdraví.

Referáty - cizopasníci (jak ovlivňují zdraví člověka) - ve skupinách - 7.A  23.11.  / 7.B  27.11.

 

Výchova ke zdraví 8.AB

Hodnota a podpora zdraví - vznik nemoci, léky.

TEST 8.A 26.11. / 8.B 29.11.

 

Občanská výchova 8.B

Dospívání. Temperament.

Aktuality: 23.11. Magda a Míša.

 

Občanská výchova 9.AB

Občan - obce, státu, EU - test 9.A 27.11.

Právní řád, právní normy, odvětví práva.

Aktuality - 9.A 20.11. Vašek, Natka a Nikča / 9.B 22.11. Domink a Verča Č.

 

22.10. - 16.11. 2018

ČESKÝ JAZYK 8.B

Mluvnice - TEST a diktát - oprava (pravopis - psaní i/y a velká písmena; synonyma, antonyma, homonyma, slova mnohoznačná, archaismy a neologismy).

Slova přejatá (učebnice str. 14 - 24).

Literatura - Bible. Antická literatura. Referát o knize : 16.11. Míša, Šimon.

2.11. TEST - Starověká literatura. Výběr a kontrola sešitů.

Sloh - mluvní cvičení - 14.11. Šimon, Kája.

Charakteristika literární postavy.

 

ČESKÝ JAZYK 9.B

Mluvnice -  Opakování pravopisu (str. 93). Slov. zásoba a její obohacování (str.13 - 23).

Literatura - Národní obrození. osobnosti české lit. 19.stol. (Borovský, Neruda, Jirásek).

Ref. o knize - 14.11. David Bed., David Bö, Dominik Č. DÚ na 14.11. Jak to bylo s Tomanem a lesní pannou doopravdy?

Sloh -mluvní cvičení - 2.11. Ondra Š., 23.11. Ondra V.

Vypravování- pohádky.

 

Ruský jazyk 9.AB

8.lekce - 22.10. TEST - slovíčka 8.lekce. DÚ : seznamovací inzerát (viz učebnice str. 112-113).

Rozhovory - seznamování.

PS : str.67, 68. Učebnice str.115 - 118.

 

Ruský jazyk 8.AB

6.lekce - učebnice str.87 - 91, pracovní sešit str. 51 - 54.

Test - časování sloves (pracovat, učit se, chtít) a názvy profesí.

 

Ruský jazyk 7.AB

3. lekce  : Národnosti, dny v týdnu, číslovky.

Učebnice str. 37 - 44. Pracovní sešit str. 27 - 30.

25.10. TEST - národnosti, dny v týdnu + diktát (viz texty v PS str. 22, 26).

 

Ruský jazyk 6.AB

1. lekce - seznámení s azbukou, procvičování - čtení a psaní.

Učebnice str. 11 - 13. Pracovní sešit str. 7 - 9.

Slovní zásoba 1.lekce - str.13 - 15.

 

Základy žurnalistiky

12.11. TEST : Publicistika - znaky, útvary, jazykové prostředky.

Rozhovor - znaky, tvorba textu.

 

Výchova ke zdraví 7.AB

Rodina - ekonomika domácnosti.

Výběr a kontrola sešitů (sam.prací) - 7.A 2.11. / 7.B 23.10.

 

Výchova ke zdraví 8.AB

Podpora zdraví.

 

Občanská výchova 8.B

Vývoj osobnosti - puberta, adolescence. TEST - 16.11.

 

Občanská výchova 9.AB

Občan - obce, státu, EU.

 

1.10. - 19.10. 2018

ČESKÝ JAZYK 8.B

Mluvnice - TEST a diktát (opakování 7.ročníku - uč.str.6-8).

Obohacování slovní zásoby (uč.str.9 - 19)

Literatura - Úvod do dějin literatury, počátky slovesného umění. Antická literatura.

Sloh - mluvní cvičení - vyprávění o prázdninách.

Charakteristika literární postavy.

 

ČESKÝ JAZYK 9.B

Mluvnice - TEST a diktát (opakování učiva 8.ročníku - učebnice str. 6 - 9).

Slovní zásoba a význam slova (učebnice st. 10 - 23).

Literatura - Romantismus - dokončení (dílo K.J.Erbena a B. Němcové) - test.

Národní obrození. Realismus a jeho představitelé.

Sloh -mluvní cvičení - vyprávění o prázdninách.

Vypravování.

 

Ruský jazyk 9.AB

8.lekce - čtení textu, slovní zásoba.

Rozhovory - seznamování.

Seznamovací inzerát.

 

Ruský jazyk 8.AB

6.lekce - čtení textu a překlad.

Slovní zásoba - procvičování.

 

Ruský jazyk 7.AB

3. lekce - čtení textu, slovní zásoba.

Národnosti, dny v týdnu.

 

Ruský jazyk 6.AB

1. lekce - seznámení s azbukou, procvičování - čtení a psaní.

Základní fráze : Jak se jmenuješ ? Já se jmenuji. Pozdrav, rozloučení, omluva, poděkování.

 

Základy žurnalistiky

Novinářská etika.

Rozhovor.

 

Výchova ke zdraví 7.AB

Rodina - práva a povinnosti členů rodiny.

 

Výchova ke zdraví 8.AB

Rodina - uzavírání sňatku.

 

Občanská výchova 8.B

Faktory ovlivňující vlastnosti osobnosti. Vývoj osobnosti.

 

Občanská výchova 9.AB

Občan - obce, státu, EU. Petiční právo.

 

Strana 1 z 8