Vzkazy pro rodiče - Mgr. Silvie Gruberová

24.-27.9.

Český jazyk

9. A

Mluvnice - opakování nauky o tvoření slov, procvičování pravopisu

Literatura - test - literární pojmy a žánry, romantismus

Sloh - vypravování

8. A

Mluvnice - obohacování slovní zásoby, procvičování pravopisu a opakování slovních druhů

Literatura - nejstarší literární památky

 

 

17. - 21.9.

Český jazyk

9. A

Mluvnice - opakování slovních druhů, tvoření slov

Literatura - referáty, opakování lit. žánrů

8. A

Mluvnice

Opakování pod. jm., tvoření slov, slovní zásoba

Literatura - lit. žánry, nejstarší lit. památky

Sloh - mluvní cvičení

 

10.- 14.9.

Český jazyk

9. A

Mluvnice - vstupní test, opakování pravopisu

Literatura - opakování lit. pojmů a žánrů

Sloh - slohové útvary

8. A

Mluvnice - diktát, opakování učiva 7. ročníku

Literatura - opakování lit. pojmů a žánrů, referáty

Sloh - vypravování

 

11.- 15.6.

Český jazyk

7. A

Souhrnné opakování, test - druhy VV, pravopisná cvičení

9. A

Souhrnné opakování mluvnice, větné skladby a lit. 20. stol.

 

4.-8.6.

Český jazyk

7.A

Mluvnice - vedlejší věty,opakování pravopisu, test - druhy VV, určování větných členů

9. A

Proslov, opakování pravopisu

 

28.5. - 1.6.

Český jazyk

7. A

Mluvnice - vedlejší věty, opakování pravopisu - n/-nn, s/z

9. A

Mluvnice - opakování větné skladby a pravopisu

Literatura - literatura 2. pol. 20. stol.

 

21. - 25. 5.

Český jazyk

7. A

Mluvnice - vedlejší věty

9. A

Literatura - literatura po 2. pol. 20.století

 

14. - 18.5.

Český jazyk

7. A

Mluvnice - doplněk, opakování větné skladby

Literatura - referáty, drama

9. A

Literatura - literatura po roce 1945

 

7. - 11. 5.

Český jazyk

7. A

Mluvnice - opakování větných členů, doplněk

Literatura - nonsens

9. A

Mluvnice - diktát, větné rozbory

Literatura - test z lit. 1. pol. 20. století

 

2.- 4.5.

Český jazyk

7. A

Literatura - poezie, referáty

Mluvnice - opakování větných členů, druhy vedlejších vět

9. A

Mluvnice - pravopisná cvičení na známky, jazykové rozbory

Sloh - charakteristika

 

Strana 1 z 13