Vzkazy pro rodiče - Mgr. Silvie Gruberová

12.-16.11.

Český jazyk

8. A

Mluvnice - opakování slov přejatých, test na skloňování cizích podstatných jmen, opakování pravopisu podstatných a přídavných jmen

Literatura - středověká literatura

9. A

Mluvnice - jazykové rozbory, opakování pravopisu, zájmena

Literatura - literatura 2. pol. 19. století

 

5.-9.11.

Český jazyk

9. A

Mluvnice - opakování slovních druhů, jazykové rozbory, pravopis velkých písmen

Literatura - referáty, souhrnné opakování literatury 2. pol. 19. stol.

Sloh - pohádky

8. A

Mluvnice - opakování významu slov, jazykové rozbory, pravopis s/z

Literatura - středověká literatura

Sloh -mluvní cvičení

 

31.10.-2.11.

Český jazyk

9. A

Souhrnné opakování pravopisu, pohádka pro prvňáčky

8. A

Referáty, dokončení projektu - "100 let republiky", opakování významu slov

 

22.-26.10.

Český jazyk

9. A

Mluvnice - opakování pravopisu velkých písmen, cizí slova, jazykové rozbory

Literatura - lit. 2. pol. 20. stol., referáty

8. A

Mluvnice - skloňování cizích pod. jm., význam slov, diktát

Literatura - nejstarší lit. památky, eposy, bajky, referáty

 

15.-19.10.

8. A

Mluvnice - slova přejatá, skloňování cizích vlastních jmen

Literatura - referáty, Homér

Sloh - vypravování

9. A

Mluvnice - skloňování přejatých jmen, opakování přídavných jmen

Literatura - referáty, čes.lit. v 2. pol. 19. stol.

Sloh - vypravování

 

8. - 12.10.

Český jazyk

9.A

Souhrnné opakování pravopisu, lit. 2. pol. 19. stol.

8.A

Tvoření slov a význam slov

 

1.-5.10.

Český jazyk

9.A

Mluvnice - opakování obohacování slovní zásoby, pravopisu, jazykové rozbory

Literatura - romantismus ve svět. literatuře

Sloh - vypravování

8.A

Mluvnice - opakování tvoření slov, význam slov, opakování pravopisu

Literatura - nejstarší lit. památky

Sloh  vypravování

 

24.-27.9.

Český jazyk

9. A

Mluvnice - opakování nauky o tvoření slov, procvičování pravopisu

Literatura - test - literární pojmy a žánry, romantismus

Sloh - vypravování

8. A

Mluvnice - obohacování slovní zásoby, procvičování pravopisu a opakování slovních druhů

Literatura - nejstarší literární památky

 

 

17. - 21.9.

Český jazyk

9. A

Mluvnice - opakování slovních druhů, tvoření slov

Literatura - referáty, opakování lit. žánrů

8. A

Mluvnice

Opakování pod. jm., tvoření slov, slovní zásoba

Literatura - lit. žánry, nejstarší lit. památky

Sloh - mluvní cvičení

 

10.- 14.9.

Český jazyk

9. A

Mluvnice - vstupní test, opakování pravopisu

Literatura - opakování lit. pojmů a žánrů

Sloh - slohové útvary

8. A

Mluvnice - diktát, opakování učiva 7. ročníku

Literatura - opakování lit. pojmů a žánrů, referáty

Sloh - vypravování

 

Strana 1 z 14