Vzkazy pro rodiče - Mgr. Silvie Gruberová

27.-31.5.

Český jazyk

9.A

projekt 9+1

Literatura - poezie v 2. pol.20. stol.

Sloh - mluvní cvičení

8.A

Mluvnice - test na spojky souřadící, pravopisná cvičení na velká písmena, poměry VH

Literatura - lit. 1.po. 19. stol.

Sloh - mluvní cvičení

 

20.-24.5.

Český jazyk

9.A

Literatura - lit. 2. pol. 20.stol.

Mluvnice - opakování větné skladby a pravopisu

8. A

Mluvnice - větné poměry, druhy VV, pravopis velkých písmen

Literatura - literatura 1. pol. 19. stol.

 

13.-17.5.

Český jazyk

8.A

Mluvnice - poměry VH, několikanásobný větný člen, opakování pravopisu

Literatura - 1. pol. 19. století, referáty

9. A

Mluvnice - projekt 9+1, opakování pravopisu a větné skladby

Literatura - lit. 2. pol. 20.stol.

 

6.-10.5.

Český jazyk

9. A

Mluvnice - souhrnné opakování pravopisu a větné skladby

Literatura - poválečná literatura - téma 2. SV

8. A

Mluvnice - opakování pravopisu, větné rozbory, poměry VH

Literatura . literatura 1. pol. 19. stol.

 

29.4. - 3.5.

Český jazyk

9.A

Mluvnice - souhrnné opakování pravopisu, větné a jazykové rozbory

Literatura - poválečná literatura

8.A

Mluvnice - test na VV, opakování pravopisu, poměry větných členů

Literatura - literatura 19. stol.

 

8.-12.4.

Český jazyk

9.A

Souhrnné opakování na přijímací zkoušky

8.A

Mluvnice - opakování větné skladby, druhy VV

Literatura - klasicismus

 

1.- 5. 4.

Český jazyk

9. A

Mluvnice - souhrnné opakování na přijímací zkoušky

Literatura za okupace

8. A

Mluvnice - opakování vedlejších vět, větné rozbory

Literatura - osvícenství, klasicismus

 

25.-29.3.

Český jazyk

9.A

Mluvnice - souřadná souvětí, opakování pravopisu, úkoly z přijímacích testů

Literatura - opakování lit. 1. pol. 20.stol.

8.A

Mluvnice - druhy VV, opakování pravopisu

Literatura - opakování literatury doby pobělohorské

 

18.-22.3.

8.A

Mluvnice - opakování větné skladby

Literatura - test renesance, referáty

9. A

Mluvnice - opakování větné skladby

Literatura - meziválečná poezie

 

4.-8.3.

Český jazyk

8.A

Mluvnice - opakování rozvíjejících větných členů, věta jednočlenná, dvojčlenná, opakování pravopisu

Literatura - opakování renesanční lit. na test, referáty, J.A. Komenský

9. A

Mluvnice - test - sloves. třídy a vzory, souhrnné opakování větné skladby, opakování pravopisu

Literatura - 1. pol.20. století

 

Strana 1 z 16