Vzkazy pro rodiče - Mgr. Silvie Gruberová

9. -13.4.

Český jazyk

7. A

Mluvnice - opakování větných členů, větné rozbory

Literatura - poezie

Sloh - líčení

9. A

Mluvnice - opakování pravopisu a tvarosloví

Literatura - literatura za okupace

 

3.-6.4.

Český jazyk

7. A

Český jazyk

Mluvnice - opakování větných členů, věty jednočlenné a dvojčlenné

Sloh - mluvní cvičení

9. A

Mluvnice - jazykové rozbory, opakování pravopisu

Literatura - literatura za okupace

 

26.-28.3.

Český jazyk

7. A

Slohová práce - charakteristika

Literatura - škola naruby

 

9. A

Mluvnice - poměry VH, souhrnné opakování pravopisu

Literatura  - Literatura za okupace

 

19. - 23. 3.

Český jazyk

7. A

Mluvnice - test na slovesa a neohebné slovní druhy

9. A

Mluvnice - opakování pravopisu, větné rozbory

literatura - poezie

 

12.-16.3.

Český jazyk

7. A

Mluvnice - opakování neohebných slovních druhů, větné členy

Literatura - druhy románů, referáty

Sloh - charakteristika

9. A

Mluvnice - opakování druhy VV, poměry VH, slovesné vzory a třídy

Literatura - meziválečná poezie

Sloh - proslov

 

5. - 9. 3.

Český jazyk

7. A

Mluvnice -  test - slovesa, neohebné slovní druhy, opakování větných členů

Literatura - fantasy romány

Sloh - charakteristika

9. A

Mluvnice - souhrnné opakování slov. druhů, poměry VH, vložené věty

Literatura - demokratický proud literatury

Sloh - úvaha

 

26.2. - 2.3.

Český jazyk

9. A

Mluvnice - diktát - shoda přísudku s podmětem, větné rozbory, slovesné třídy

Literatura - K. Čapek, referáty

Sloh - úvaha

7. A

Mluvnice - diktát na velká písmena, neohebné slovní druhy, větné rozbory

Literatura - detektivní romány, referáty

Sloh - charakteristika

 

19. - 23.2.

Český jazyk

7. A

Mluvnice - neohebné slovní druhy, opakování pravopisu s/z

Literatura - Druhy románů, referáty

Sloh - charakteristika

9. A

Mluvnice - větné rozbory, slovesa, opakování pravopisu

Literatura - meziválečná literatura

Sloh - úvaha

 

29. - 1. 2.

Český jazyk

7. A

Mluvnice - slovesa, opakování pravopisu

Literatura - cestopisy, epos

Sloh - líčení

9. A

Mluvnice - opakování větné skladby a pravopisu

Literatura - světová literatura

Sloh - slohová práce

 

22. - 26. 1.

Český jazyk - 9. A

Mluvnice - slovesa, slovesné třídy, opakování pravopisu VS

Literatura - mezivál. literatura

Sloh - charakteristika

 

Strana 1 z 12