Vzkazy pro rodiče - Mgr. Silvie Gruberová

18.-22.3.

8.A

Mluvnice - opakování větné skladby

Literatura - test renesance, referáty

9. A

Mluvnice - opakování větné skladby

Literatura - meziválečná poezie

 

4.-8.3.

Český jazyk

8.A

Mluvnice - opakování rozvíjejících větných členů, věta jednočlenná, dvojčlenná, opakování pravopisu

Literatura - opakování renesanční lit. na test, referáty, J.A. Komenský

9. A

Mluvnice - test - sloves. třídy a vzory, souhrnné opakování větné skladby, opakování pravopisu

Literatura - 1. pol.20. století

 

25.2.-1.3.

8. A

Mluvnice - opakování slovesa, test - slovesné vidy, pravopis - shoda Př s Po

Literatura - opakování renesanční literatury

9. A

Mluvnice - opakování sloves, větná skladba - druhy VV

literatura - demokratický proud literatury 1. pol. 20. stol.

 

18. -22.2.

Český jazyk

9. A

Mluvnice- slovesa, opakování větné skladby

8. A

Mluvnice - slovesný vid a třídy, opakování pravopisu

Literatura - opakování renesanční literatury

 

4.-8.2.

Český jazyk

8. A

Slovesa, slovesný vid, diktát na velká písmena

9. A

Mluvnice - slovesné třídy a vzory, práce s chybou

Literatura  - Osvobozené divadlo

 

28.-31.1.

Český jazyk

9. A

Slohová práce - vypravování, úvaha

8. A

Slovesa, slovesný vid, velká písmena

Literatura - opakování renesance

 

 

21.-25.1.

Český jazyk

9. A

Mluvnice - slovesa, shoda Př s Po

Literatura- česká lit. 1. pol. 20. stol.

8. A

Mluvnice - slovesa, opakování pravopisu

Literatura- W. Shakespeare

 

 

14. - 18.1.

Český jazyk

8. A

Sloh - slohová práce -líčení

Mluvnice - opakování na srovnávací písemnou práci, srovnávací písemná práce

Literatura - renesance

9. A

Mluvnice - opakování na srovnávací písemnou práci, srovnávací písemná práce

Literatura - literární test

 

7.-11.1.

Český jazyk

8. A

Mluvnice - Opakování pravopisu velkých písmen, slovesné kategorie

Literatura - renesanční literatura

Sloh - líčení

9. A

Mluvnice - opakování slovesného vidu, větné rozbory, opravný test

literatura - 1. SV v literatuře

 

17.- 21.12.

Český jazyk

9. A

Literatura 1. pol. 20 stol.

8. A

Opakování pravopisu a ohebných slovních druhů

 

Strana 1 z 15