Vzkazy pro rodiče - Mgr. Silvie Gruberová

14. - 18.1.

Český jazyk

8. A

Sloh - slohová práce -líčení

Mluvnice - opakování na srovnávací písemnou práci, srovnávací písemná práce

Literatura - renesance

9. A

Mluvnice - opakování na srovnávací písemnou práci, srovnávací písemná práce

Literatura - literární test

 

7.-11.1.

Český jazyk

8. A

Mluvnice - Opakování pravopisu velkých písmen, slovesné kategorie

Literatura - renesanční literatura

Sloh - líčení

9. A

Mluvnice - opakování slovesného vidu, větné rozbory, opravný test

literatura - 1. SV v literatuře

 

17.- 21.12.

Český jazyk

9. A

Literatura 1. pol. 20 stol.

8. A

Opakování pravopisu a ohebných slovních druhů

 

10.-14.12.

Český jazyk

8.A

Opakování pravopisu a ohebných slovních druhů, mluvní cvičení, referáty

9. A

Příslovce, opakování pravopisu velkých písmen, charakteristika lit. postav

 

3.- 7.12.

Český jazyk

8. A

Mluvní cvičení

9. A

Opakování neohebných slovních druhů

 

26.-30.11.

Český jazyk

8. A

Mluvnice - opakování pod. a příd. jmen, pravopis velkých písmen, diktát

Literatura - středověká literatura, referáty

Sloh - charakteristika

9. A

Mluvnice - test na zájmena a číslovky, opakování příslovce, pravopis s/z

Literatura - opakování lit. 19. stol, referáty

Sloh - pohádka

 

 

19. -23. 11.

9. A

Mluvnice - opakování pravopisu s, z, velkých písmen, zájmena a číslovky

Literatura -Literární směry a žánry 90. let. 19. stol.

8. A

Mluvnice - opakování podstatných a přídavných jmen, opakování pravopisu

Literatura - Jan Hus

 

12.-16.11.

Český jazyk

8. A

Mluvnice - opakování slov přejatých, test na skloňování cizích podstatných jmen, opakování pravopisu podstatných a přídavných jmen

Literatura - středověká literatura

9. A

Mluvnice - jazykové rozbory, opakování pravopisu, zájmena

Literatura - literatura 2. pol. 19. století

 

5.-9.11.

Český jazyk

9. A

Mluvnice - opakování slovních druhů, jazykové rozbory, pravopis velkých písmen

Literatura - referáty, souhrnné opakování literatury 2. pol. 19. stol.

Sloh - pohádky

8. A

Mluvnice - opakování významu slov, jazykové rozbory, pravopis s/z

Literatura - středověká literatura

Sloh -mluvní cvičení

 

31.10.-2.11.

Český jazyk

9. A

Souhrnné opakování pravopisu, pohádka pro prvňáčky

8. A

Referáty, dokončení projektu - "100 let republiky", opakování významu slov

 

Strana 1 z 15