Vzkazy pro rodiče - Mgr. Silvie Gruberová

19. - 23.2.

Český jazyk

7. A

Mluvnice - neohebné slovní druhy, opakování pravopisu s/z

Literatura - Druhy románů, referáty

Sloh - charakteristika

9. A

Mluvnice - větné rozbory, slovesa, opakování pravopisu

Literatura - meziválečná literatura

Sloh - úvaha

 

29. - 1. 2.

Český jazyk

7. A

Mluvnice - slovesa, opakování pravopisu

Literatura - cestopisy, epos

Sloh - líčení

9. A

Mluvnice - opakování větné skladby a pravopisu

Literatura - světová literatura

Sloh - slohová práce

 

22. - 26. 1.

Český jazyk - 9. A

Mluvnice - slovesa, slovesné třídy, opakování pravopisu VS

Literatura - mezivál. literatura

Sloh - charakteristika

 

15. - 19. 1.

Český jazyk

7. A

Mluvnice - velká písmena, opakovací test - pravopis, slovní druhy, význam slov

Literatura - cestopisy

9. A

Mluvnice - srovnávací test

Literatura - meziválečná literatura

 

8. - 12. 1.

Český jazyk

7. A

Mluvnice - větná skladba, souhrnné opakování pravopisu

Literatura - cestopisy, recitace

9. A

Mluvnice - interpunkce, větné rozbory, opakování pravopisu a slovních druhů

Literatura - avandgarda, referáty o knize, recitace

 

3. - 5. 1.

Český jazyk

7. A

Literatura - cestopisy

Mluvnice - opakování pravopisu

9. A

Mluvnice - interpunkce, opakování pravopisu zájmen

Sloh - čtení s porozuměním

 

19. - 22. 12.

Český jazyk

7. A

Opakování pravopisu velkých písmen, slovní druhy

 

9. A

Diktát - velká písmena, jazykové rozbory, opakování pravopisu i/y

 

11. - 15. 12.

Český jazyk

7. A

Velká písmena, opakování větné skladby

 

9. A

Jazykové rozbory, interpunkce ve složitých souvětích, opakování pravopisu

 

4. -8. 12.

Český jazyk

7. A

Pravopis velkých písmen, test - význam slova

Literatura - referáty, práce s textem

 

9. A

Opakování pravopisu, slovesný vid, větné rozbory

Literatura - 1. SV v literatuře

 

20.- 24. 11.

Český jazyk

7. A

Mluvnice - slova cit. zabarvená, obohacování slovní zásoby, pravopis příd. jmen, velká písmena

Literatura - příběhy z historie

9. A

Mluvnice - opakování pravopisu velkých písmen, jazykové rozbory, slovní druhy

 

Strana 1 z 12