Vzkazy pro rodiče - Mgr. Renata Polmanová

UČIVO VE DNECH 09.04. - 22.04. 2018

M: Dokončení 2. dílu učebnice M. Grafy, tabulky.Závislosti z běžného života. Tělesa. Povrch krychle a kvádru. Opakování probraného učiva.

 

UPOZORNĚNÍ

 

Dnes 27.03. 2018 v době hovorových hodin nebude přítomna p. uč. Renata Polmanová. Ke konzultaci využijte jejích konzultačních hodin v době od 03.04.2018.

 

UČIVO VE DNECH 26.03. - 08.04.2018

M: Slovní úlohy. Desetinná čísla. Grafy. Obsah složitějších obrazců. Tělesa. Povrch krychle a kvádru.

 

UČIVO VE DNECH 12.03. - 26.03.2018

M: Desetinná čísla. Převody jednotek. Slovní úlohy. Povrch krychle a kvádru. Osově souměrné útvary.Jednotky obsahu.

 

PF 2018

PŘEJI VŠECHNO DOBRÉ DO NOVÉHO ROKU 2018.

Renata Polmanová

 

UČIVO VE DNECH 18. - 22.12.2017

M: Pravidla pro pořadí operací v oboru přirozených čísel. Slovní úlohy. Obsah čtverce a obdélníku. Převádění jednotek obsahu.

 

UČIVO VE DNECH OD 27.02. - 10.03.2017

M: Písemné algoritmy početních operací. Příklady na rozvoj logického myšlení. Slovní úlohy. Povrch krychle a kvádru. Osová souměrnost.

 

UČIVO VE DNECH 13. - 24. 2. 2017

M: Písemné algoritmy početních operací. Krychle a kvádr. Slovní úlohy.

 

učivo ve dnech 30. 1. - 10. 2. 2017

M: Procvičování sčítání, odčítání, násobení a dělení. Jednotky hmotnosti, délky, objemu. Zlomky v běžném životě. Střed a osa úsečky. Vlastnosti trojúhelníku.

 

UČIVO VE DNECH 18. - 29. 4. 2016

M: Slovní úlohy. Grafy, tabulky. Závislosti z běžného života. Osově souměrné útvary. Obsahy složitějších obrazců. Tělesa.

 

Strana 1 z 2