Vzkazy pro rodiče - Mgr. Renata Polmanová

UČIVO VE DNECH 26.02. - 11.03. 2018

M/5.C - Desetinná čísla. Příklady na rozvoj logického myšlení. Slovní úlohy. Povrch krychle a kvádru. Osově souměrné útvary.

 

UČIVO VE DNECH 12.02. - 25.02. 2018

M/5.C - Zlomky. Písemné algoritmy početních operací. Jednotky hmotnosti, objemu. Slovní úlohy. Krychle a kvádr.

 

 

UČIVO VE DNECH 29.01. - 11.02.2018

M: Počítáme s velkými čísly. Zlomky. Obsah čtverce a obdélníku. Střed a osa úsečky. Vlastnosti trojúhelníku. Krychle a kvádr.

 

UČIVO VE DNECH 15. - 28.01. 2018

M: Procvičování sčítání, odčítání, násobení, dělení. Zlomky. Střed a osa úsečky. Vlastnosti trojúhelníku. Krychle a kvádr.

 

UČIVO VE DNECH 03. - 14.01. 2018

M: Písemné dělení dvojciferným číslem. Počítáme s velkými čísly. Pravidla pro pořadí operací. Čtvercová síť. Obsah, jednotky obsahu.

 

PF 2018

PŘEJI VŠECHNO DOBRÉ DO NOVÉHO ROKU 2018.

Renata Polmanová

 

UČIVO VE DNECH 18. - 22.12.2017

M: Pravidla pro pořadí operací v oboru přirozených čísel. Slovní úlohy. Obsah čtverce a obdélníku. Převádění jednotek obsahu.

 

UČIVO VE DNECH OD 27.02. - 10.03.2017

M: Písemné algoritmy početních operací. Příklady na rozvoj logického myšlení. Slovní úlohy. Povrch krychle a kvádru. Osová souměrnost.

 

UČIVO VE DNECH 13. - 24. 2. 2017

M: Písemné algoritmy početních operací. Krychle a kvádr. Slovní úlohy.

 

učivo ve dnech 30. 1. - 10. 2. 2017

M: Procvičování sčítání, odčítání, násobení a dělení. Jednotky hmotnosti, délky, objemu. Zlomky v běžném životě. Střed a osa úsečky. Vlastnosti trojúhelníku.

 

Strana 1 z 2