Vzkazy pro rodiče - Mgr. Renata Polmanová

PŘÁNÍ

Přeji příjemné prázdniny.

Renata Polmanová

 

UČIVO VE DNECH 18. - 28.06.2019

M: Opakování učiva 5.ročníku.

 

UČIVO VE DNECH 03.06. - 16.06. 2019

M: Početní výkony s přirozenými čísly. Aplikace znalostí v praktickém životě. Příklady na rozvoj logického myšlení. Útvary rovinné a prostorové.

 

UČIVO VE DNECH 20.05. - 02.06. 2019

M: Záporná čísla. Opakování. Útvary rovinné a prostorové. Vzájemná poloha dvou kružnic. Opakování.

 

UČIVO VE DNECH 07.05. - 20.05. 2018

M: Jednotky času. Příklady na rozvoj logického myšlení. Porovnání a zapsání čísel v rozmezí -100 až 100 na číselné ose. Záporná čísla v běžném životě. Útvary rovinné a prostorové.

 

PF 2018

PŘEJI VŠECHNO DOBRÉ DO NOVÉHO ROKU 2018.

Renata Polmanová

 

UČIVO VE DNECH 18. - 22.12.2017

M: Pravidla pro pořadí operací v oboru přirozených čísel. Slovní úlohy. Obsah čtverce a obdélníku. Převádění jednotek obsahu.

 

UČIVO VE DNECH OD 27.02. - 10.03.2017

M: Písemné algoritmy početních operací. Příklady na rozvoj logického myšlení. Slovní úlohy. Povrch krychle a kvádru. Osová souměrnost.

 

UČIVO VE DNECH 13. - 24. 2. 2017

M: Písemné algoritmy početních operací. Krychle a kvádr. Slovní úlohy.

 

učivo ve dnech 30. 1. - 10. 2. 2017

M: Procvičování sčítání, odčítání, násobení a dělení. Jednotky hmotnosti, délky, objemu. Zlomky v běžném životě. Střed a osa úsečky. Vlastnosti trojúhelníku.

 

Strana 1 z 2