Vzkazy pro rodiče - Mgr. Renata Polmanová

UČIVO VE DNECH OD 22.01. - 03.02.2019

M: Písemné dělení dvojciferným dělitelem. Počítáme s velkými čísly. Procvičování +, -, x, :. Zlomky. Obsah čtverce a obdélníku. Jednotky obsahu.

 

UČIVO VE DNECH 03.01. - 18.01.2019

M: Opakování učiva. Písemné dělení dvojciferným dělitelem. Obsah čtverce a obdélníku, jednotky obsahu.

 

PF 2019

Přeji klidné Vánoce a šťastný nový rok.

Renata Polmanová

 

UČIVO VE DNECH 10. - 21.12.2018

M: Pamětné dělení se zbytkem.  Písemné dělení dvojciferným dělitelem. Souřadnice bodů.

 

UČIVO VE DNECH 26.11. - 09.12. 2018

M: Slovní úlohy. Dělení. Římské číslice. Kruh a kružnice. Souřadnice bodů.

 

UČIVO VE DNECH 07.05. - 20.05. 2018

M: Jednotky času. Příklady na rozvoj logického myšlení. Porovnání a zapsání čísel v rozmezí -100 až 100 na číselné ose. Záporná čísla v běžném životě. Útvary rovinné a prostorové.

 

PF 2018

PŘEJI VŠECHNO DOBRÉ DO NOVÉHO ROKU 2018.

Renata Polmanová

 

UČIVO VE DNECH 18. - 22.12.2017

M: Pravidla pro pořadí operací v oboru přirozených čísel. Slovní úlohy. Obsah čtverce a obdélníku. Převádění jednotek obsahu.

 

UČIVO VE DNECH OD 27.02. - 10.03.2017

M: Písemné algoritmy početních operací. Příklady na rozvoj logického myšlení. Slovní úlohy. Povrch krychle a kvádru. Osová souměrnost.

 

UČIVO VE DNECH 13. - 24. 2. 2017

M: Písemné algoritmy početních operací. Krychle a kvádr. Slovní úlohy.

 

Strana 1 z 2