Vzkazy pro rodiče - Mgr. Renata Polmanová

UČIVO VE DNECH 12. - 25.11. 2018

M: Dělení přirozených čísel. Římské číslice. Kruh a kružnice. Souřadnice bodů.

 

UČIVO VE DNECH 29. - 11.11.2018

M: Příklady na rozvoj logického myšlení. Slovní úlohy. Jednotky času. Trojúhelníky. Kolmice a rovnoběžka.

 

UČIVO VE DNECH 15.10. - 28.10. 2018

M: Jednotky hmotnosti, času. Počítání s časovými údaji. Písemné násobení. Slovní úlohy. Trojúhelník. Kruh a kružnice.

 

UČIVO VE DNECH 01. - 14.10.2018

M: pamětné a písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení, slovní úlohy. Jednotky délky, hmotnosti, času. Čtverec, obdélník. Trojúhelník.

 

UČIVO VE DNECH 17. - 30.09.2018

Numerace 0 - 1 000 000: orientace na číselné ose, zápis, posloupnost. Pamětné a písemné +, -, x, :.

Sčítání, odčítání a násobení úseček. Trojúhelníková nerovnost. Čtverec a obdélník.

 

UČIVO VE DNECH 07.05. - 20.05. 2018

M: Jednotky času. Příklady na rozvoj logického myšlení. Porovnání a zapsání čísel v rozmezí -100 až 100 na číselné ose. Záporná čísla v běžném životě. Útvary rovinné a prostorové.

 

PF 2018

PŘEJI VŠECHNO DOBRÉ DO NOVÉHO ROKU 2018.

Renata Polmanová

 

UČIVO VE DNECH 18. - 22.12.2017

M: Pravidla pro pořadí operací v oboru přirozených čísel. Slovní úlohy. Obsah čtverce a obdélníku. Převádění jednotek obsahu.

 

UČIVO VE DNECH OD 27.02. - 10.03.2017

M: Písemné algoritmy početních operací. Příklady na rozvoj logického myšlení. Slovní úlohy. Povrch krychle a kvádru. Osová souměrnost.

 

UČIVO VE DNECH 13. - 24. 2. 2017

M: Písemné algoritmy početních operací. Krychle a kvádr. Slovní úlohy.

 

Strana 1 z 2