Vzkazy pro rodiče - Mgr. Renata Polmanová

UČIVO VE DNECH 07.05. - 20.05. 2018

M: Jednotky času. Příklady na rozvoj logického myšlení. Porovnání a zapsání čísel v rozmezí -100 až 100 na číselné ose. Záporná čísla v běžném životě. Útvary rovinné a prostorové.

 

PF 2018

PŘEJI VŠECHNO DOBRÉ DO NOVÉHO ROKU 2018.

Renata Polmanová

 

UČIVO VE DNECH 18. - 22.12.2017

M: Pravidla pro pořadí operací v oboru přirozených čísel. Slovní úlohy. Obsah čtverce a obdélníku. Převádění jednotek obsahu.

 

UČIVO VE DNECH OD 27.02. - 10.03.2017

M: Písemné algoritmy početních operací. Příklady na rozvoj logického myšlení. Slovní úlohy. Povrch krychle a kvádru. Osová souměrnost.

 

UČIVO VE DNECH 13. - 24. 2. 2017

M: Písemné algoritmy početních operací. Krychle a kvádr. Slovní úlohy.

 

učivo ve dnech 30. 1. - 10. 2. 2017

M: Procvičování sčítání, odčítání, násobení a dělení. Jednotky hmotnosti, délky, objemu. Zlomky v běžném životě. Střed a osa úsečky. Vlastnosti trojúhelníku.

 

UČIVO VE DNECH 18. - 29. 4. 2016

M: Slovní úlohy. Grafy, tabulky. Závislosti z běžného života. Osově souměrné útvary. Obsahy složitějších obrazců. Tělesa.

 

UČVO VE DNECH 3. - 14. 4. 2016

M: Příklady na rozvoj logického myšlení. Slovní úlohy. Grafy. Tabulky. Tělesa. Povrch krychle a kvádru.

 

UČIVO VE DNECH 2. - 13. 11. 2015

M: Římské číslice. Příklady na rozvoj logického myšlení. Dělení přirozených čísel. Kruh. Kružnice. Souřadnice bodů. Osy souřadnic.

 

29.týden

x