Vzkazy pro rodiče - Mgr. Petra Kupčihová

TÝDENNÍ PLÁN 12. 11. - 16. 11. 2018

ČESKÝ JAZYK

Nauka o slově - význam slova. Slova nadřazená, podřazená a souřadná.

Slova souznačná. Slova protikladná.

Sloh: Vyprávění podle obrázkové osnovy (pohádka).

 

Každé pondělí - čtenářské dílny (děti si nosí vlastní knihu).

Každé úterý - sloh (nosit sešit Sloh), nosit sešit Diktáty (nemusí být v jiné dny).

Každý čtvrtek - čtení (nosit sešit Čtení).

 

MATEMATIKA

Opakování sčítání a odečítání do 100 (všechny typy příkladů).

Procvičujte, prosím, rychlé sčítání a odečítání do 20 (s přechodem desítky).

Procvičování násobení a dělení 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Procvičujte, prosím, rychlé násobení a dělení 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Slovní úlohy.

Geometrie: polopřímka.

 

Každý pátek - geometrie (nosit učebnici, sešit Geometrie, trojúhelník s ryskou, tužku na rýsování). 


PRVOUKA

Rodina.

Odlišnost a tolerance. Ohleduplnost k jiným národům.

 

ANGLICKÝ JAZYK

U3 Super pets - Lesson 4.

Colours. What colour´s the ...

Numbers 1-20.

Opakování Units 1-3. (Příští týden Review A - testy - Units 1-3.)

 

Nezapomínejte, prosím, podepisovat Žákovský průkaz k danému datu (předposlední strana - seznámení s informacemi v elektronické žákovské knížce).

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 5. 11. - 9. 11. 2018

ČESKÝ JAZYK

Opakování - věta jednoduchá a souvětí, spojování vět.

Nauka o slově - význam slova.

Sloh: Vyprávění podle obrázkové osnovy (pohádka).

 

Každé pondělí - čtenářské dílny (děti si nosí vlastní knihu).

Každé úterý - sloh (nosit sešit Sloh), nosit sešit Diktáty (nemusí být v jiné dny).

Každý čtvrtek - čtení (nosit sešit Čtení).

 

MATEMATIKA

Opakování sčítání a odečítání do 100 (všechny typy příkladů).

Procvičujte, prosím, rychlé sčítání a odečítání do 20 (s přechodem desítky). Mnoha dětem dělá potíže.

Procvičování násobení a dělení 2, 3, 4, 5, 6, 7. Procvičujte, prosím, rychlé násobení a dělení 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Slovní úlohy.

Geometrie: polopřímka.

 

Každý pátek - geometrie (nosit učebnici, sešit Geometrie, trojúhelník s ryskou, tužka na rýsování). 


PRVOUKA

Opakování: Místo, kde žijeme (učebnice str. 5 - 17). Ve čtvrtek opakovací test na celé toto učivo.

Rodina.

 

ANGLICKÝ JAZYK

U3 Super pets - Lesson 2, 3.

Colours. What colour´s the ...

Numbers 1-20.

 

Vytisknutý slovníček vložte, prosím, do euroobalu a podepište. Děti si buď budou nosit tento slovníček do každé hodiny, nebo jej vytiskněte 2x - jednu verzi na domácí práci, druhá zůstane v pořadači ve škole. Pokud nemáte kde vytisknout, ozvěte se mi.

 

V úterý 6. 11. se od 17 h konají hovorové hodiny.

 

Nezapomínejte, prosím, podepisovat Žákovský průkaz k danému datu (předposlední strana - seznámení s informacemi v elektronické žákovské knížce).

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 29. 10. - 2. 11. 2018

ČESKÝ JAZYK

Věta jednoduchá a souvětí. Spojování vět.

 

Každé pondělí - čtenářské dílny (děti si nosí vlastní knihu).

Každé úterý - sloh (nosit sešit Sloh), nosit sešit Diktáty (nemusí být v jiné dny).

Každý čtvrtek - čtení (nosit sešit Čtení).

 

MATEMATIKA

Opakování sčítání a odečítání do 100 (všechny typy příkladů). Písemné sčítání a odečítání.

Procvičujte, prosím, rychlé sčítání a odečítání do 20 (s přechodem desítky). Mnoha dětem dělá potíže.

Procvičování násobilky 2, 3, 4. Procvičujte, prosím, rychlé násobení a dělení 2, 3, 4.

Slovní úlohy.

Geometrie: bod, přímka, úsečka. Rýsování úsečky dané délky.

 

Každý pátek - geometrie (nosit učebnici, sešit Geometrie, trojúhelník s ryskou, tužka na rýsování). 


PRVOUKA

Hlavní město Praha.

Opakování: Místo, kde žijeme (učebnice str. 5 - 17). Následovat bude opakovací test na celé toto učivo.

 

ANGLICKÝ JAZYK

U2 - opakování a procvičování.

U3 Super pets - Lesson 1.

 

Vytisknutý slovníček vložte, prosím, do euroobalu a podepište. Děti si buď budou nosit tento slovníček do každé hodiny, nebo jej vytiskněte 2x - jednu verzi na domácí práci, druhá zůstane v pořadači ve škole. Pokud nemáte kde vytisknout, ozvěte se mi.

 

Ve dnech 29. - 30. 10. jsou podzimní prázdniny.

Ve středu 31. 10. mohou děti přijít do školy v kostýmech, případně přinést nějaké Halloweenské rekvizity :).

V úterý 6. 11. se od 17 h konají hovorové hodiny.

 

Nezapomínejte, prosím, podepisovat Žákovský průkaz k danému datu (předposlední strana - seznámení s informacemi v elektronické žákovské knížce).

 

   

TÝDENNÍ PLÁN 22. 10. - 26. 10. 2018

ČESKÝ JAZYK

Párové souhlásky - procvičování.

Věta jednoduchá a souvětí. Spojování vět.

 

Každé pondělí - čtenářské dílny (děti si nosí vlastní knihu).

Každé úterý - sloh (nosit sešit Sloh), nosit sešit Diktáty (nemusí být v jiné dny).

Každý čtvrtek - čtení (nosit sešit Čtení).

 

MATEMATIKA

Opakování sčítání a odečítání do 100 (všechny typy příkladů). Písemné sčítání a odečítání.

Procvičujte, prosím, rychlé sčítání a odečítání do 20 (s přechodem desítky). Mnoha dětem dělá potíže.

Procvičování násobilky 2, 3, 4.

Slovní úlohy.

Geometrie: bod, přímka, úsečka. Rýsování úsečky dané délky.

 

Každý pátek - geometrie (nosit učebnici, sešit Geometrie, trojúhelník s ryskou, tužka na rýsování). Tento týden se nekoná.

 

PRVOUKA

Naše vlast. Kraje ČR, obyvatelé ČR.

 

ANGLICKÝ JAZYK

Halloween - učebnice str. 64 - 65.

 

Vytisknutý slovníček vložte, prosím, do euroobalu a podepište. Děti si buď budou nosit tento slovníček do každé hodiny, nebo jej vytiskněte 2x - jednu verzi na domácí práci, druhá zůstane v pořadači ve škole. Pokud nemáte kde vytisknout, ozvěte se mi.

 

V pátek 26. 10. - projektový den ke 100. výročí založení ČR. Výuka zkrácena do 11,40 h.

Ve dnech 29. - 30. 10. jsou podzimní prázdniny.

 

Nezapomínejte, prosím, podepisovat Žákovský průkaz k danému datu (předposlední strana - seznámení s informacemi v elektronické žákovské knížce).

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 15. 10. - 19. 10. 2018

ČESKÝ JAZYK

Párové souhlásky - procvičování.

Věta jednoduchá a souvětí.

 

Každé pondělí - čtenářské dílny (děti si nosí vlastní knihu).

Každé úterý - sloh (nosit sešit Sloh), nosit sešit Diktáty (nemusí být v jiné dny).

Každý čtvrtek - čtení (nosit sešit Čtení).

 

MATEMATIKA

Opakování sčítání a odečítání do 100 (všechny typy příkladů).

Procvičování násobilky 2, 3, 4.

Slovní úlohy ("o 6 více" apod.).

Geometrie: bod, přímka, úsečka.

 

Každý pátek - geometrie (nosit učebnici, sešit Geometrie, trojúhelník s ryskou, tužka na rýsování).

 

PRVOUKA

Naše vlast.

 

ANGLICKÝ JAZYK

U2 - The TV Show (učit zapsaná slovíčka) - Lesson 3, 4.

Minitest - U2 (slovní zásoba U2, čísla 1 - 20, fráze).

 

Vytisknutý slovníček vložte, prosím, do euroobalu a podepište. Děti si buď budou nosit tento slovníček do každé hodiny, nebo jej vytiskněte 2x - jednu verzi na domácí práci, druhá zůstane v pořadači ve škole. Pokud nemáte kde vytisknout, ozvěte se mi.

 

Nezapomínejte, prosím, podepisovat Žákovský průkaz k danému datu (předposlední strana - seznámení s informacemi v elektronické žákovské knížce).

   

Strana 1 z 33