Vzkazy pro rodiče - Mgr. Petra Kupčihová

TÝDENNÍ PLÁN 24. 6. - 28. 6. 2019

  • V pondělí již není plavání, začátek výuky bude tedy v 8,00 h. Do školy si děti nemusí již nosit učebnice a pracovní sešity. Určitě ale budeme potřebovat pouzdro, deníčky, Žákovský průkaz. Konec vyučování jako každé pondělí ve 12,35 h.
  • V úterý, ve středu a ve čtvrtek bude zkrácená výuka - první stupeň bude mít tyto dny do 11,40 h. Na oběd půjdeme v průběhu 4. vyučovací hodiny, takže kolem 11,40 h bychom už měli mít po obědě a děti, které nepůjdou do družiny, budou moci odcházet domů.
  • V pátek bude předávání vysvědčení a to od 8,55 h do 9,40 h. Děti přijdou buď až na 8,55 h, nebo mohou přijít (nejlépe do 7,30 h) do družiny. Prosím, aby měly děti lísteček s informací, jestli půjdou domů hned po předání vysvědčení, nebo po obědě (obědy budou vydávány od 9,40 h do 10,30 h), nebo zda půjdou do družiny. Nezapomeňte uvést, pokud mají jít samy.
  • Další informace najdete zde: http://zsheyrovskeho32brno.cz/files/plany_akci/plantrid.htm (nahoře si překlikněte třídu na 3. C).
  • Během příštího týdne si děti, které to ještě neudělaly, odnesou všechny věci ze školy (kufřík, TV, výkresy, věci z pořadače). Pokud je potřeba, nabalte jim na to nějakou tašku.
Přeji klidný poslední školní týden :)
 

TÝDENNÍ PLÁN 17. 6. - 21. 6. 2019

Ve všech předmětech: Opakování učiva 3. ročníku.

 

V pondělí nezapomeňte na plavání - toto už bude poslední. Sraz v 7,10 h před školou. S sebou plavky, ručník, mýdlo, čepici.


Během tohoto týdne budou děti odevzdávat učebnice, prosím tedy o jejich kontrolu a pokud je třeba, dejte je do pořádku (slepte, vygumujte).

 

V úterý děti dostanou výkresy, které za tento rok vytvořily. Dejte jim s sebou tedy nějakou igelitovou tašku. Igelitovou tašku doporučuji také na kufříky s výtvarnými potřebami (kufříky se rády samy otevírají), které si děti budou tento týden také odnášet.

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 10. 6. - 14. 6. 2019

ČESKÝ JAZYK

Opakování učiva 3. ročníku.

Hravá vyjmenovaná slova můžete využít k domácímu procvičování a docvičování. Děti už nemusí nosit do školy.

Každé pondělí - čtenářské dílny (děti si nosí vlastní knihu).

Každý čtvrtek - čtení (sešit Čtení).

 

MATEMATIKA

V pondělí 10. 6. - opakovací písemná práce.

Písemné násobení jednociferným činitelem.

Opakování učiva 3. ročníku.

 

Geometrie: Opakování učiva 3. ročníku.

V pátek 14. 6. - opakovací písemná práce z geometrie.

Trénujte, prosím, práci s kružítkem, rýsování kružnic a nově i konstrukci trojúhelníku podle str. 44.

 

Každý pátek - geometrie (nosit učebnici, sešit Geometrie, trojúhelník s ryskou, tužku na rýsování, kružítko).

 

PRVOUKA

Rostliny - ve čtvrtek 13. 6. - opakovací písemná práce.

Houby - učebnice do str. 81.

 

ANGLICKÝ JAZYK

U12 - Goodbye, Superstars.

 

Pokud bude dobré počasí, v tělocviku budeme chodit ven. Dejte, prosím, dětem vhodné oblečení a obuv.

 

Nezapomeňte na pondělní plavání - sraz v 7,10 h před školou. S sebou plavky, ručník, mýdlo, čepici.

(Poslední hodina plavání bude 17. 6. 2019.)

 

V úterý 11. 6. 2019 - výukový program. Bližší informace v deníčku.

Ve středu 12. 6. 2019 - výlet. Bližší informace v deníčku.

 

   

TÝDENNÍ PLÁN 3.6. - 7. 6. 2019

ČESKÝ JAZYK

Slovesa - infinitiv. Opakování sloves a podstatných jmen - učebnice do str. 117.

Hravá vyjmenovaná slova můžete využít k domácímu procvičování a docvičování. Děti už nemusí nosit do školy.

Každé pondělí - čtenářské dílny (děti si nosí vlastní knihu).

Každé úterý - sloh (sešit Sloh), sešit Diktáty (nemusí být v jiné dny).

Každý čtvrtek - čtení (sešit Čtení).

 

MATEMATIKA

Písemné sčítání a odečítání, procvičování.

Písemné násobení jednociferným činitelem.

Učebnice do str. 46.

 

Geometrie: Konstrukce trojúhelníku. Tělesa.

Příští týden si napíšeme opakovací písemnou práci z geometrie.

Trénujte, prosím, práci s kružítkem, rýsování kružnic a nově i konstrukci trojúhelníku podle str. 44.

 

Každý pátek - geometrie (nosit učebnici, sešit Geometrie, trojúhelník s ryskou, tužku na rýsování, kružítko).

 

PRVOUKA

Rostliny - opakování. Příští týden nás čeká opakovací test. V pracovním sešitě můžete k opakování využít jakákoli cvičení do str. 55.

Houby - učebnice do str. 81.

 

ANGLICKÝ JAZYK

U11 - My favourite things - opakování. Ve středu si napíšeme minitest - U11.

U12 - Goodbye, Superstars - L1.

 

V pátek 7. 6. 2019 budeme mít jen ČJ a M a dál se bude v případě příznivého počasí konat sportovní den (pro nás v průběhu 3. a 4. vyučovací hodiny). Výuka bude končit v 11.40 h.

 

Pokud bude dobré počasí, v tělocviku budeme chodit ven. Dejte, prosím, dětem vhodné oblečení a obuv.

 

Nezapomeňte na pondělní plavání - sraz v 7,10 h před školou. S sebou plavky, ručník, mýdlo, čepici.

(Poslední hodina plavání bude 17. 6. 2019.)

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 27. 5. - 31. 5. 2019

ČESKÝ JAZYK

Slovesa - osoba, číslo - učebnice do str. 111.

Hravá vyjmenovaná slova můžete využít k domácímu procvičování a docvičování. Děti už nemusí nosit do školy.

Každé pondělí - čtenářské dílny (děti si nosí vlastní knihu).

Každé úterý - sloh (sešit Sloh), sešit Diktáty (nemusí být v jiné dny).

Každý čtvrtek - čtení (sešit Čtení).

 

MATEMATIKA

Jednotky času, procvičování - učebnice do str. 43.

 

Geometrie: Konstrukce trojúhelníku - učebnice str. 44.

Trénujte, prosím, práci s kružítkem, rýsování kružnic. Opět jsme s tím bojovali.

 

Každý pátek - geometrie (nosit učebnici, sešit Geometrie, trojúhelník s ryskou, tužku na rýsování, kružítko).

 

PRVOUKA

Rostliny - učebnice do str. 77.

 

ANGLICKÝ JAZYK

U11 - My favourite things - L 2 - 4.

 

V úterý 28. 5. 2019 budou od 17 h třídní schůzky.

Ve středu 29. 5. 2019 se bude v případě příznivého počasí konat sportovní den.

 

Pokud bude dobré počasí, v tělocviku budeme chodit ven. Dejte, prosím, dětem vhodné oblečení a obuv.

 

Nezapomeňte na pondělní plavání - sraz v 7,10 h před školou. S sebou plavky, ručník, mýdlo, čepici.

 

   

Strana 1 z 39