Vzkazy pro rodiče - Mgr. Petra Kupčihová

TÝDENNÍ PLÁN 25. 3. - 29. 3. 2019

DŮLEŽITÉ

Vzhledem k onemocnění, nebudu dne 26.03.2019 přítomna na hovorových

hodinách. V případě potřeby si domluvíme setkání v době konzultačních

hodin.

Děkuji za pochopení.

 

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova po V - seznámení.

Hravá vyjmenovaná slova můžete využít k domácímu procvičování a docvičování - do str. 40 můžete vypracovat všechny zbylé úkoly a cvičení. Úkoly od str. 41 dál zatím budeme vypracovávat ve škole, případně budou zadány jako domácí úkoly.

 

Každé pondělí - čtenářské dílny (děti si nosí vlastní knihu).

Každé úterý - sloh (nosit sešit Sloh), nosit sešit Diktáty (nemusí být v jiné dny).

Každý čtvrtek - čtení (nosit sešit Čtení).

 

MATEMATIKA

Opakování a procvičování probraného učiva.

Učebnice do str. 51.

 

Geometrie: Kružnice - rýsování - učebnice str. 42. Opakování učiva podle strany 56.

Trénujte práci s kružítkem. Mnoha dětem dělá problémy.

 

Každý pátek - geometrie (nosit učebnici, sešit Geometrie, trojúhelník s ryskou, tužku na rýsování, kružítko).

 

PRVOUKA

Dělení živočichů podle vnitřní stavby těla.

Učebnice do str. 54, pracovní sešit do str. 40.

 

ANGLICKÝ JAZYK

U8 - Superstar clothes - opakování a procvičování.

U9 - Bug café - L1, 2.


Nezapomeňte na pondělní plavání - sraz v 7,15 h před školou. S sebou plavky, ručník, mýdlo, čepici.

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 18. 3. - 22. 3. 2019

DŮLEŽITÉ

Vzhledem k onemocnění, nebudu dne 26.03.2019 přítomna na hovorových

hodinách. V případě potřeby si domluvíme setkání v době konzultačních

hodin.

Děkuji za pochopení.

 

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova po S - procvičování.

Hravá vyjmenovaná slova můžete využít k domácímu procvičování a docvičování - do str. 31 můžete vypracovat všechny zbylé úkoly a cvičení. Úkoly od str. 32 dál zatím budeme vypracovávat ve škole, případně budou zadány jako domácí úkoly.

 

Každé pondělí - čtenářské dílny (děti si nosí vlastní knihu).

Každé úterý - sloh (nosit sešit Sloh), nosit sešit Diktáty (nemusí být v jiné dny).

Každý čtvrtek - čtení (nosit sešit Čtení).

 

MATEMATIKA

Sčítání a odečítání do 1000.

Písemné odečítání trojciferných čísel.

Pamětné i písemné sčítání a odečítání do 100, násobení a dělení 0 - 10 - procvičování.

Učebnice do str. 43.

 

Geometrie: Kružnice - rýsování - učebnice str. 42.

Trénujte práci s kružítkem. Mnoha dětem dělá problémy.

 

Každý pátek - geometrie (nosit učebnici, sešit Geometrie, trojúhelník s ryskou, tužku na rýsování, kružítko).

 

PRVOUKA

Vlastnosti živočichů.

Učebnice do str. 51, pracovní sešit do str. 38.

 

ANGLICKÝ JAZYK

U8 - Superstar clothes - L2 - 4.


Nezapomeňte na pondělní plavání - sraz v 7,15 h před školou. S sebou plavky, ručník, mýdlo, čepici.

Ve čtvrtek 21. 3. nás čeká beseda se spisovatelkou Lenkou Rožnovskou. Vybíráme 40 Kč.


 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 11. 3. - 15. 3. 2019

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova po S - seznámení.

Hravá vyjmenovaná slova můžete využít k domácímu procvičování a docvičování - do str. 31 můžete vypracovat všechny zbylé úkoly a cvičení. Úkoly od str. 32 dál zatím budeme vypracovávat ve škole, případně budou zadány jako domácí úkoly.

 

Každé pondělí - čtenářské dílny (děti si nosí vlastní knihu).

Každé úterý - sloh (nosit sešit Sloh), nosit sešit Diktáty (nemusí být v jiné dny).

Každý čtvrtek - čtení (nosit sešit Čtení).

 

MATEMATIKA

Sčítání a odečítání do 1000.

Zaokrouhlování trojciferných čísel - procvičování.

Písemné sčítání trojciferných čísel.

Pamětné i písemné sčítání a odečítání do 100, násobení a dělení 0 - 10 - procvičování.

Učebnice do str. 37.

 

Geometrie: Kružnice, kruh - učebnice str. 35 - 36.

Práce s kružítkem.

Trénujte práci s kružítkem. Mnoha dětem dělá problémy.

 

Každý pátek - geometrie (nosit učebnici, sešit Geometrie, trojúhelník s ryskou, tužku na rýsování, kružítko).

 

PRVOUKA

Vlastnosti a dělení živých organizmů. Vlastnosti živočichů.

Učebnice str. 47 - 49, pracovní sešit str. 35 - 37.

V pátek 15. 3. budeme psát test - Neživá příroda (učebnice str. 31 - 47).

 

ANGLICKÝ JAZYK

U7 - The body rap - opakování.

V úterý 12. 3. budeme psát minitest - U7.

U8 - Superstar clothes - L1, 2.


Nezapomeňte na pondělní plavání - sraz v 7,15 h před školou. S sebou plavky, ručník, mýdlo, čepici.

Připomínám platbu plavání a prosím o zaplacení do pátku 15. 3. 2019. Děkuji.

 

   

TÝDENNÍ PLÁN 4. 3. - 8. 3. 2019

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova po P.

Hravá vyjmenovaná slova můžete využít k domácímu procvičování a docvičování - do str. 24 můžete vypracovat všechny zbylé úkoly a cvičení. Úkoly od str. 25 dál zatím budeme vypracovávat ve škole, případně budou zadány jako domácí úkoly.

 

Každé pondělí - čtenářské dílny (děti si nosí vlastní knihu).

Každé úterý - sloh (nosit sešit Sloh), nosit sešit Diktáty (nemusí být v jiné dny).

Každý čtvrtek - čtení (nosit sešit Čtení).

 

MATEMATIKA

Sčítání a odečítání do 1000.

Jednotky hmotnosti - učebnice str. 27.

Jednotky objemu - učebnice str. 28.

Zaokrouhlování trojciferných čísel.

Pamětné i písemné sčítání a odečítání do 100, násobení a dělení 0 - 10 - procvičování.

 

Geometrie: Čtyřúhelníky - učebnice str. 31.

Práce s kružítkem.

 

Každý pátek - geometrie (nosit učebnici, sešit Geometrie, trojúhelník s ryskou, tužku na rýsování, kružítko).

 

PRVOUKA

Měření - učebnice str. 45, 46, pracovní sešit str. 34.

 

ANGLICKÝ JAZYK

U7 - The body rap - L 3, 4.


Nezapomeňte na pondělní plavání - sraz v 7,15 h před školou. S sebou plavky, ručník, mýdlo, čepici.

Ve čtvrtek 7. 3. končí vyučování v 11. 40 h (obědvat budeme už v průběhu vyučování).


 

TÝDENNÍ PLÁN 25. 2. - 1. 3. 2019

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova po P.

Hravá vyjmenovaná slova můžete využít k domácímu procvičování a docvičování - do str. 18 můžete vypracovat všechny zbylé úkoly a cvičení. Úkoly od str. 19 dál zatím budeme vypracovávat ve škole, případně budou zadány jako domácí úkoly.

 

Každé pondělí - čtenářské dílny (děti si nosí vlastní knihu).

Každé úterý - sloh (nosit sešit Sloh), nosit sešit Diktáty (nemusí být v jiné dny).

Každý čtvrtek - čtení (nosit sešit Čtení).

 

MATEMATIKA

Sčítání a odečítání do 1000.

Jednotky hmotnosti - učebnice str. 27.

Pamětné i písemné sčítání a odečítání do 100, násobení a dělení 0 - 10 - procvičování.

 

Geometrie: Obdélník - učebnice str. 26.

 

Každý pátek - geometrie (nosit učebnici, sešit Geometrie, trojúhelník s ryskou, tužku na rýsování, kružítko).

 

PRVOUKA

Měření - učebnice str. 42 - 44, pracovní sešit str. 32, 33.

 

ANGLICKÝ JAZYK

V úterý 26. 2. 2019 - testy - Units 4 - 6.

U7 - The body rap - L2, 3.


Nezapomeňte na pondělní plavání - sraz v 7,15 h před školou. S sebou plavky, ručník, mýdlo, čepici.

   

Strana 1 z 36