Vzkazy pro rodiče - Mgr. Petra Kupčihová

TÝDENNÍ PLÁN 27. 5. - 31. 5. 2019

ČESKÝ JAZYK

Slovesa - osoba, číslo - učebnice do str. 111.

Hravá vyjmenovaná slova můžete využít k domácímu procvičování a docvičování. Děti už nemusí nosit do školy.

Každé pondělí - čtenářské dílny (děti si nosí vlastní knihu).

Každé úterý - sloh (sešit Sloh), sešit Diktáty (nemusí být v jiné dny).

Každý čtvrtek - čtení (sešit Čtení).

 

MATEMATIKA

Jednotky času, procvičování - učebnice do str. 43.

 

Geometrie: Konstrukce trojúhelníku - učebnice str. 44.

Trénujte, prosím, práci s kružítkem, rýsování kružnic. Opět jsme s tím bojovali.

 

Každý pátek - geometrie (nosit učebnici, sešit Geometrie, trojúhelník s ryskou, tužku na rýsování, kružítko).

 

PRVOUKA

Rostliny - učebnice do str. 77.

 

ANGLICKÝ JAZYK

U11 - My favourite things - L 2 - 4.

 

V úterý 28. 5. 2019 budou od 17 h třídní schůzky.

Ve středu 29. 5. 2019 se bude v případě příznivého počasí konat sportovní den.

 

Pokud bude dobré počasí, v tělocviku budeme chodit ven. Dejte, prosím, dětem vhodné oblečení a obuv.

 

Nezapomeňte na pondělní plavání - sraz v 7,10 h před školou. S sebou plavky, ručník, mýdlo, čepici.

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 20. 5. - 24. 5. 2019

ČESKÝ JAZYK

Opakování: slovní druhy (komu dělá problémy jejich určování, procvičte doma), podstatná jména - rod, životnost, číslo, pády.

Slovesa - čas - učebnice do str. 108.

Hravá vyjmenovaná slova můžete využít k domácímu procvičování a docvičování. Děti už nemusí nosit do školy.

Každé pondělí - čtenářské dílny (děti si nosí vlastní knihu).

Každé úterý - sloh (sešit Sloh), sešit Diktáty (nemusí být v jiné dny).

Každý čtvrtek - čtení (sešit Čtení).

 

MATEMATIKA

Dělení mimo obor násobilek - učebnice do str. 36.

 

Geometrie: Kružnice, kruh - opakování - učebnice str. 37.

Trénujte, prosím, práci s kružítkem, rýsování kružnic.

 

Každý pátek - geometrie (nosit učebnici, sešit Geometrie, trojúhelník s ryskou, tužku na rýsování, kružítko).

 

PRVOUKA

Rostliny - učebnice do str. 74.

 

ANGLICKÝ JAZYK

Ve středu 22. 5. budeme psát test - U10 Animal safari.

U11 - My favourite things - L 1, 2.

 

V pátek 24. 5. bude zkrácena výuka (volby do Evropského parlamentu). Konec výuky bude v 11. 40. Na oběd půjdeme během 4. vyučovací hodiny.


Pokud bude dobré počasí, v tělocviku budeme chodit ven. Dejte, prosím, dětem vhodné oblečení a obuv.

 

Nezapomeňte na pondělní plavání - sraz v 7,10 h před školou. S sebou plavky, ručník, mýdlo, čepici.

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 13. 5. - 17. 5. 2019

ČESKÝ JAZYK

Opakování: slovní druhy, rod podstatných jmen.

Podstatná jména: životnost, číslo, pád - učebnice do str. 104.

Hravá vyjmenovaná slova můžete využít k domácímu procvičování a docvičování. Děti už nemusí nosit do školy.

Každé pondělí - čtenářské dílny (děti si nosí vlastní knihu).

Každé úterý - sloh (sešit Sloh), sešit Diktáty (nemusí být v jiné dny).

Každý čtvrtek - čtení (sešit Čtení).

 

MATEMATIKA

Násobení dvojciferných a trojciferných čísel jednociferným činitelem - učebnice do str. 31.

Procvičujte, prosím, dále násobení a dělení a opakujte s dětmi jednotlivé řady násobků.

 

Geometrie: Trojúhelník, čtyřúhelník - učebnice str. 30.

Trénujte, prosím, práci s kružítkem, rýsování kružnic.

 

Každý pátek - geometrie (nosit učebnici, sešit Geometrie, trojúhelník s ryskou, tužku na rýsování, kružítko).

 

PRVOUKA

Člověk - opakovací test (čtvrtek 16. 5.).

Rostliny - učebnice do str. 70.

 

ANGLICKÝ JAZYK

U10 - Animal safari - L 3, 4. Procvičování abecedy.


Pokud bude dobré počasí, v tělocviku budeme chodit ven. Dejte, prosím, dětem vhodné oblečení a obuv.

 

Nezapomeňte na pondělní plavání - sraz v 7,10 h před školou. S sebou plavky, ručník, mýdlo, čepici.

DĚKUJI ZA ZLEPŠENÍ DOCHVILNOSTI, TENTOKRÁT MĚL ZPOŽDĚNÍ POUZE JEDEN ŽÁK A PLAVÁNÍ JSME STIHLI VČAS :)


   

TÝDENNÍ PLÁN 6. 5. - 10. 5. 2019

ČESKÝ JAZYK

Citoslovce. Opakování slovních druhů.

Rod podstatných jmen.

Učebnice do str. 99.

Hravá vyjmenovaná slova můžete využít k domácímu procvičování a docvičování - do str. 54 můžete vypracovat všechny zbylé úkoly a cvičení. Úkoly od str. 55 dál zatím budeme vypracovávat ve škole, případně budou zadány jako domácí úkoly.

 

Každé pondělí - čtenářské dílny (děti si nosí vlastní knihu).

Každé úterý - sloh (nosit sešit Sloh), nosit sešit Diktáty (nemusí být v jiné dny).

Každý čtvrtek - čtení (nosit sešit Čtení).

 

MATEMATIKA

Násobení a dělení násobků deseti.

Učebnice - do str. 23.

Procvičujte, prosím, dále násobení a dělení a opakujte s dětmi jednotlivé řady násobků.

 

Geometrie: Porovnávání úseček - střed úsečky (učebnice str. 24).

Trénujte, prosím, práci s kružítkem, rýsování kružnic.

 

Každý pátek - geometrie (nosit učebnici, sešit Geometrie, trojúhelník s ryskou, tužku na rýsování, kružítko).

 

PRVOUKA

Člověk - opakování. Příští týden nás čeká opakovací test.

Učebnice do str. 67.

Pracovní sešit - do str. 50.

 

ANGLICKÝ JAZYK

U10 - Animal safari - L 2, 3.


Pokud bude dobré počasí, v tělocviku budeme chodit ven. Dejte, prosím, dětem vhodné oblečení a obuv.

 

Nezapomeňte na pondělní plavání - sraz v 7,10 h před školou. S sebou plavky, ručník, mýdlo, čepici.

PROSÍM O DOCHVILNOST, UŽ DVAKRÁTJSME NESTIHLI ZAČÁTEK HODINY KVŮLI NEDOCHVILNOSTI NĚKTERÝCH DĚTÍ. DĚKUJI.


 

TÝDENNÍ PLÁN 29. 4. - 3. 5. 2019

ČESKÝ JAZYK

Spojky. Částice. Citoslovce.

Vyjmenovaná slova - procvičování.

Učebnice do str. 95.

Hravá vyjmenovaná slova můžete využít k domácímu procvičování a docvičování - do str. 54 můžete vypracovat všechny zbylé úkoly a cvičení. Úkoly od str. 55 dál zatím budeme vypracovávat ve škole, případně budou zadány jako domácí úkoly.

 

Každé pondělí - čtenářské dílny (děti si nosí vlastní knihu).

Každé úterý - sloh (nosit sešit Sloh), nosit sešit Diktáty (nemusí být v jiné dny).

Každý čtvrtek - čtení (nosit sešit Čtení).

 

MATEMATIKA

Dělení se zbytkem.

Násobení násobků deseti.

Učebnice - do str. 21.

Procvičujte, prosím, dále násobení a dělení a opakujte s dětmi jednotlivé řady násobků.

 

Geometrie: Přenášení a porovnávání úseček.

Trénujte, prosím, práci s kružítkem, rýsování kružnic.

 

Každý pátek - geometrie (nosit učebnici, sešit Geometrie, trojúhelník s ryskou, tužku na rýsování, kružítko).

 

PRVOUKA

Člověk.

Učebnice do str. 64.

Pracovní sešit - do str. 48.

 

ANGLICKÝ JAZYK

Review C. U7 - U9 - opakování. V pátek 3. 5. budeme psát testy (U7 - U9).

U10 - Animal safari - L1.

Pokud bude dobré počasí, v tělocviku budeme chodit ven. Dejte, prosím, dětem vhodné oblečení a obuv.

 

Nezapomeňte na pondělní plavání - sraz v 7,10 h před školou. S sebou plavky, ručník, mýdlo, čepici.


   

Strana 1 z 38