Vzkazy pro rodiče - Mgr. Petra Kupčihová

TÝDENNÍ PLÁN 14. 1. - 18. 1. 2019

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova po B - procvičování. Komu učivo nejde, procvičujte i doma (tvary vyjmenovaných slov i slova příbuzná).

Vyjmenovaná slova po L - úvod.

V úterý budeme psát pololetní práci (učivo za celé pololetí).

V úterý proběhne třídní kolo recitační soutěže.

 

Každé pondělí - čtenářské dílny (děti si nosí vlastní knihu).

Každé úterý - sloh (nosit sešit Sloh), nosit sešit Diktáty (nemusí být v jiné dny).

Každý čtvrtek - čtení (nosit sešit Čtení).

 

MATEMATIKA

Pamětné i písemné sčítání a odečítání do 100 - procvičování.

Procvičování násobení a dělení 0 - 10. Procvičujte, prosím, rychlé násobení a dělení.

Slovní úlohy.

Hodiny, minuty, sekundy.

Ve čtvrtek budeme psát pololetní práci (učivo za celé pololetí).

 

Geometrie: Pololetní práce (učivo za celé pololetí).

 

Každý pátek - geometrie (nosit učebnici, sešit Geometrie, trojúhelník s ryskou, tužku na rýsování).

 

PRVOUKA

Co jsou látky. Voda.

 

ANGLICKÝ JAZYK

U5 - Funny faces.

 

Klasifikace za 1. pololetí bude uzavřena 22. 1. 2019.


Nezapomínejte, prosím, i nadále podepisovat Žákovský průkaz k danému datu (předposlední strana - seznámení s informacemi v elektronické žákovské knížce). Prozatím děkuji za vzorné podepisování :)

 

Přeji všechno nejlepší do nového roku!

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 7. 1. - 11. 1. 2019

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova po B - procvičování. Komu učivo nejde, procvičujte i doma (tvary vyjmenovaných slov i slova příbuzná).

V úterý budeme psát diktát na tvary vyjmenovaných slov (ne slova příbuzná).

 

Každé pondělí - čtenářské dílny (děti si nosí vlastní knihu).

Každé úterý - sloh (nosit sešit Sloh), nosit sešit Diktáty (nemusí být v jiné dny).

Každý čtvrtek - čtení (nosit sešit Čtení).

 

MATEMATIKA

Zaokrouhlování čísel na desítky.

Pamětné i písemné sčítání a odečítání do 100 - procvičování.

Procvičování násobení a dělení 0 - 10. Procvičujte, prosím, rychlé násobení a dělení.

Slovní úlohy.

Hodiny, minuty, sekundy.

 

Geometrie: geometrické útvary.

 

Každý pátek - geometrie (nosit učebnici, sešit Geometrie, trojúhelník s ryskou, tužku na rýsování).

 

PRVOUKA

Opakovací test - Lidé kolem nás, Svět kolem nás (budeme psát ve čtvrtek).

Co tvoří neživou přírodu.

 

ANGLICKÝ JAZYK

Opakování U4 - Pirates. V úterý budeme psát minitest.

U5 L1 - Funny faces.

 

V úterý 8. 1. 2019 se budou od 17 h konat třídní schůzky.

 

Nezapomínejte, prosím, i nadále podepisovat Žákovský průkaz k danému datu (předposlední strana - seznámení s informacemi v elektronické žákovské knížce). Prozatím děkuji za vzorné podepisování :)

 

Přeji všechno nejlepší do nového roku!

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 31. 12. 2018 - 4. 1. 2019

Výuka začíná ve čtvrtek 3. 1. 2019.

 

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova po B - opakování.

Sešit Diktáty nehledejte, mám je vybrané na opravení :)

 

Každé pondělí - čtenářské dílny (děti si nosí vlastní knihu).

Každé úterý - sloh (nosit sešit Sloh), nosit sešit Diktáty (nemusí být v jiné dny).

Každý čtvrtek - čtení (nosit sešit Čtení).

 

MATEMATIKA

Pamětné sčítání a odečítání do 100.

Procvičujte, prosím, rychlé sčítání a odečítání do 20 (s přechodem desítky).

Procvičování násobení a dělení 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Procvičujte, prosím, rychlé násobení a dělení.

Slovní úlohy - násobení, dělení.

Jednotky délky (m, dm, cm, mm), převody jednotek délky.

Počítání se závorkami.

 

Geometrie: geometrické obrazce.

 

Každý pátek - geometrie (nosit učebnici, sešit Geometrie, trojúhelník s ryskou, tužku na rýsování).

 

PRVOUKA

Opakování - Svět kolem nás.

 

ANGLICKÝ JAZYK

Opakování U4.

 

V úterý 8. 1. 2019 se budou od 17 h konat třídní schůzky.

 

Nezapomínejte, prosím, i nadále podepisovat Žákovský průkaz k danému datu (předposlední strana - seznámení s informacemi v elektronické žákovské knížce). Prozatím děkuji za vzorné podepisování :)

 

Přeji všechno nejlepší do nového roku!

 

   

TÝDENNÍ PLÁN 17. 12. - 21. 12. 2018

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova po B.

Sešit Diktáty nehledejte, mám je vybrané na opravení :)

 

Každé pondělí - čtenářské dílny (děti si nosí vlastní knihu).

Každé úterý - sloh (nosit sešit Sloh), nosit sešit Diktáty (nemusí být v jiné dny).

Každý čtvrtek - čtení (nosit sešit Čtení).

 

MATEMATIKA

Pamětné sčítání a odečítání do 100.

Procvičujte, prosím, rychlé sčítání a odečítání do 20 (s přechodem desítky).

Procvičování násobení a dělení 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Procvičujte, prosím, rychlé násobení a dělení.

Slovní úlohy - násobení, dělení.

Jednotky délky (m, dm, cm, mm), převody jednotek délky.

Počítání se závorkami.

 

Geometrie: tento týden není.

 

Každý pátek - geometrie (nosit učebnici, sešit Geometrie, trojúhelník s ryskou, tužku na rýsování).

 

PRVOUKA

Zboží.

Opakování - Svět kolem nás.

 

ANGLICKÝ JAZYK

Christmas.

 

V pátek 21. 12. 2018 si děti nemusí brát učebnice a sešity. Místo nich mohou vzít pár kousků cukroví na ochutnání :)

Na oběd půjdeme během 4. vyuč. h., konec vyučování bude v 11.40 h.


Nezapomínejte, prosím, i nadále podepisovat Žákovský průkaz k danému datu (předposlední strana - seznámení s informacemi v elektronické žákovské knížce). Prozatím děkuji za vzorné podepisování :)

 

Přeji všem krásné vánoční svátky a všechno nejlepší do nového roku!

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 10. 12. - 14. 12. 2018

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova po Z - procvičování.

Vyjmenovaná slova po B.

 

Každé pondělí - čtenářské dílny (děti si nosí vlastní knihu).

Každé úterý - sloh (nosit sešit Sloh), nosit sešit Diktáty (nemusí být v jiné dny).

Každý čtvrtek - čtení (nosit sešit Čtení).

 

MATEMATIKA

Pamětné sčítání a odečítání do 100.

Procvičujte, prosím, rychlé sčítání a odečítání do 20 (s přechodem desítky).

Procvičování násobení a dělení 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Procvičujte, prosím, rychlé násobení a dělení.

Slovní úlohy - násobení, dělení.

Jednotky délky (m, dm, cm, mm), převody jednotek délky.

Počítání se závorkami.

 

Geometrie: opakování - geometrické útvary (bod, úsečka, přímka, polopřímka).

 

Každý pátek - geometrie (nosit učebnici, sešit Geometrie, trojúhelník s ryskou, tužku na rýsování).

 

Po rozdání dát do pořádku sešit Matematické minutovky (doplnit označené úkoly) a sešit M1 (doplnit opravy, chybějící data, zadání cvičení atd.)!!


PRVOUKA

Suroviny z neživé přírody.

Výrobek a zboží.

 

ANGLICKÝ JAZYK

U4 Pirates - Lesson 3, 4.


Nezapomínejte, prosím, i nadále podepisovat Žákovský průkaz k danému datu (předposlední strana - seznámení s informacemi v elektronické žákovské knížce). Prozatím děkuji za vzorné podepisování :)

 

V pondělí 10. 12. 2018 jdeme na výukový program Vánoce Josefa Lady. Bližší informace jsou v deníčku.

 

 

   

Strana 1 z 34