Vzkazy pro rodiče - Mgr. Petr Starý

Učivo PROSINEC

INFORMATIKA

5.ročník

- práce se složkami - organizace svého pracovního prostoru

- následná editace souboru vytvořeného v jednoduchém grafickém editoru

- orientace na klávesnici

6. ročník

- Hardware PC + prostředí MS Windows - osvojování organizace struktur dat na úložišti

- práce se soubory v prostředí Průzkumíka MS Win

- základní práce s textovým editorem

7. ročník

- Hardware PC + prostředí MS Windows - osvojování organizace struktur dat na úložišti

- Využívání prezentačního softwaru MS Office.

- Základy práce s textovým editorem

8. ročník

- rekapitulace osvojených dovedností v textovém, tabulkovém a prezentačním editoru - MS Office.

- prohlubování znalostí v prezentačním softwaru

9. ročník

- aplikace nabytých dovedností a vědomostí v praxi - Ročníkový projekt

Důležité: prezentace Ročníkových projektů proběhne ve dvou termínech - z nichž jeden je řádný a druhý je dodatečný (pro žáky co se nemohli zúčastnit v řádném termínu).

Řádný termín: pondělí 10. 12. 2018

Dodatečný termín: pondělí 17. 12. 2018

Rozlosování pořadí proběhně těsně před zahájením prezentací.

Tvorba www - editace a tvorba vlastní stránky.

 

Tělesná výchova - vždy rozcvičení a zahřátí organismu před zátěží

8. ročník - h

- přeskok - koza, švédská bedna;

- cviky na posílení a zpevnění těla;

- míčové hry, florbal, fotbal, košíková, volejbal, přehazovaná,

9. ročník

hoši

- přeskok - koza, švédská bedna;

- míčové hry, florbal, fotbal, košíková, přehazovaná, volejbal

 

dívky

- přeskok - koza, švédská bedna;

- míčové hry, florbal, fotbal, košíková, přehazovaná, volejbal