Vzkazy pro rodiče - Mgr. Petr Starý

Učivo říjen

INFORMATIKA

5.ročník

- práce se složkami

- vytvoření a uložení souboru vytvřeného v jednoduché grafickém editoru

6. ročník

- Hardware PC + prostředí MS Windows - osvojování organizace struktur dat na úložišti

7. ročník

- Hardware PC + prostředí MS Windows - osvojování organizace struktur dat na úložišti

- Prevence zdravotní rizik spojených s dlouhodobým úžíváním VT.

8. ročník

- rekapitulace osvojených dovedností v textovém, tabulkovém a prezentačním editoru - MS Office

9. ročník

- aplikace nabytých dovedností a vědomostí v praxi - Ročníkový projekt

Tvorba www - seznámení s cyberprostorem a strukturou internetu.Klient - server.

Tělesná výchova - vždy rozcvičení a zahřátí organismu před zátěží

8. ročník - h

- skok daleký;

- vrh koulí;

9. ročník

hoši

- skok daleký;

- vrh koulí;

dívky

- skok daleký;

- vrh koulí;