Vzkazy pro rodiče - Mgr. Petr Starý

Učivo DUBEN

Všechny ročníky:

- jasná a srozumitelná pravidla chování a postupy práce v hodinách, respektování řádu multimediální učebny,

- snaha o vytváření pozitivního vztahu k informačním a komunikačním prostředkům – usilujeme o propojení s každodenním životem

- péče o svůj přidělený počítač, účet a pracovní místo,

 

5.ročník

- orientace na klávesnici - hry - zákadní pole znaků, speciální klávesy pro práci s textem, kopírování textu.

- grafický editor malování - základní funkce.

- struktura složek, soubory - základní práce se soubory

6. ročník

- SW - soubor, složka - struktura složek, aplikace, data.

- Textový editor - opis textu - orientace na klávesnici, klávesové zkratky.

7. ročník

- Práce v MS Office - formátování textu - formátování písma, ohraničení,

- SW  - složka, soubor - stromová struktura složek, práce se složkami. Aplikace, data.

8. ročník

- SW - aplikace, data, soubory, složky, základní pojmy organizace úložiště.

- MS Excel - tvorba tabulek, ohraničení, formát buněk, generování grafu a jeho následná doplňková úprava + vkládání jednoduchých funkcí tabulkového editoru - suma, průměr.

9. ročník

-  SW - operační systémy, základní pojmy a pravidla, stromová struktura, typy souborů.

- Využtí tabulátorů při tvorbě sloupců a jednoduchých tabulek, tvorba složitějších tabulek.

Tvorba www - editace a tvorba vlastní stránky - využití open source zdrojových kódů, css.

Tělesná výchova - vždy rozcvičení a zahřátí organismu před zátěží

8. ročník - h

- úpolové hry

- gymnastika na nářadí

- míčové hry, florbal, fotbal, košíková, volejbal, přehazovaná, házená, softbal.

9. ročník

hoši

- hrazda, kruhy, skok vysoký, přeskok koza, kotoul vpřed - vzad, stoj na hlavě

- míčové hry, florbal, fotbal, košíková, přehazovaná, volejbal, házená, softbal

dívky

- hrazda, kruhy, skok vysoký, přeskok koza, kotoul vpřed - vzad, stoj na hlavě

- míčové hry, florbal, fotbal, košíková, přehazovaná, volejbal, softbal