Vzkazy pro rodiče - Mgr. Petr Starý

Učivo červen

Všechny ročníky:

- jasná a srozumitelná pravidla chování a postupy práce v hodinách, respektování řádu multimediální učebny,

- snaha o vytváření pozitivního vztahu k informačním a komunikačním prostředkům – usilujeme o propojení s každodenním životem

- péče o svůj přidělený počítač, účet a pracovní místo,

5.ročník

- grafický editor malování - základní funkce - výběr - jeho editace a formy vložení.

- opakování - orientace na klávesnici - psaní velkých písmen s diakritikou

6. ročník

- Grafický editor - pokročilé funkce, text v grafice.

7. ročník

- Práce v MS Office - Word - formátování textu - automatické tvary, popisky.

8. ročník

- MS Excel - tvorba tabulek, ohraničení, formát buněk, generování grafu a jeho následná doplňková úprava + vkládání jednoduchých funkcí tabulkového editoru - suma, průměr, další matematické vzorce.

9. ročník

-  SW - rekapitulace funkcí tabulkového i textového editoru (pokročilé funkce, vlastní formát buňky).

- Opakování HW, SW.

- Tvorba www - editace a tvorba vlastní stránky - využití open source zdrojových kódů, css.
- příprava stránek pro vyvěšení na web. Ftp komunikace.

Tělesná výchova - vždy rozcvičení a zahřátí organismu před zátěží

8. ročník - h

- procvičování dovedností spojených s kooperací žáků ve skupinách vedoucí ke snadnějšímu a rychlejšímu provedení soutěžních úkolů a cílů.

- míčové hry, florbal, fotbal, košíková, volejbal, přehazovaná, házená, softbal - závěrečná přípava na sportovní den.

9. ročník

hoši

- procvičování dovedností spojených s kooperací žáků ve skupinách vedoucí ke snadnějšímu a rychlejšímu provedení soutěžních úkolů a cílů.

- míčové hry, florbal, fotbal, košíková, volejbal, přehazovaná, házená, softbal - závěrečná přípava na sportovní den.

dívky

- procvičování dovedností spojených s kooperací žáků ve skupinách vedoucí ke snadnějšímu a rychlejšímu provedení soutěžních úkolů a cílů.

- míčové hry, florbal, fotbal, košíková, volejbal, přehazovaná, házená, softbal - závěrečná přípava na sportovní den.