Vzkazy pro rodiče - Mgr. Nikola Melíšková

TÝDEN 24.6. - 21.6. 2019

5.C

24.6. - Divadlo Radost (kdo ještě nedal 80 Kč, poslední možnost). S sebou: 2x jízdenka na MHD nebo šalinkarta

- zkrácené vyučování do 12:35 hod

25.6. - přinést učebnice ti, co něco dluží (poslední možnost)

- úklid třídy

- odnos TV úborů, výkresů a kufříků

- zkrácené vyučování do 11:40 hod

26.6. - seznámení s budoucími spolužáky 6. ročníku

- třídnické práce

- zkrácené vyučování do 11:40 hod

27.6. - třídnické práce (při pěkném počasí - procházka do okolí) - s sebou: pití, svačinu, opalovací krém, pokrývku hlavy,                  deku na sednutí, atd.

- vyklizení šaten!

- zkrácené vyučování do 11:40 hod

28.6. - rozdání vysvědčení ve 2. vyuč. hod (škola na 8:55 hod) - přinést si s sebou slohu

- obědy 9:40 - 10:30 hod

 

Nástup do nového školního roku 2019/2020 bude 2.9.2019

Přeji krásné a prosluněné prázdniny :)

 

TÝDEN 17.6. - 21.6. 2019

!Zkontrolovat stav učebnic - dát je do pořádku a jejich kontrola začne od čtvrtka 20.6.2019! (kdo ztratil mapu z vlastivědy, tak ji dokoupí)!!!

 

ČJ: Podmět (nevyjádřený a několikanásobný) a přísudek (slovesný a jmenný se sponou)

Př: Mimořádné přírodní události; Peníze a my

Vl: Evropa; sousední státy

 

2.A,B

AJ: - L7 Playtime, přítomný čas průběhový


3.B

AJ: - U11 - My favourite things - My friend is a monster, U12 - Goodbye Superstars

 

5.A

AJ: - U5 - Animal action - minulý čas, adverbs of manner (příslovce způsobu)


7.B

OV: Lidská práva - pokračování

 

 

TÝDEN 10.6. - 14.6. 2019

Kdo ještě neodevzdal vyplněné papíry (druhý jazyk, adaptační program,..), tak ať neprodleně odevzdá


ČJ: slovesa - rozkazovací a podmiňovací způsob, určování základních větných členů

!odevzdat čtenářské deníky do 10.6.!

!pololetní test 11.6.!

SLOH: vyprávění dle obrázkové osnovy

Př: Chráníme si své zdraví (závislosti, zdravý životní styl,...)

Vl: Evropa

!pololetní test 14.6. na kraje!


2.A,B

AJ: - zkoušení Tine´s book L6 + test L6

- L7 Playtime


3.B

AJ: - U11 - My favourite things - How many...?, popis pokoje

!budu zkoušet ty, kteří mají nerozhodnou známku (jednoduché věty, které jsme během roku dělali) např: What´s your name? How many brothers and sisters have you got? Is there a poster in your room? atd...!


5.A

AJ: - !test 11.6. na U4 (průběhový čas, stupňování, slovíčka)!

- U3 - U4 Do you remember? - have got, minulý čas

 

7.B

OV: Lidská práva

- aktuality

   

TÝDEN 3.6. - 7.6.

AKCE TOHOTO TÝDNE:

4.6. - Zahradní slavnost (17:00 - 20:00 hod)

7.6. - sportovní den v případě příznivého počasí (zkrácené vyučování do 11:40 hod)


ČJ: slovesa

!odevzdat čtenářské deníky do 10.6.!

!průběžně se připravovat na pololetní test 11.6.!

SLOH: vyprávění o ŠVP

!D.Ú: napsat inzerát viz učebnice str. 168/169 (jsou tam uvedena témata) - čtvrtek 6.6.!


Př: Rozmnožovací soustava

!pololetní test 4.6. z lidského těla (bez rozmnožovací soustavy)!


Vl: Zlínský kraj

!testík na Olomoucký kraj (ve středu 5.5.)!

!průběžně se připravovat na pololetní test 14.6. na kraje!


2.A,B

AJ: - L6 - Summertime - tvorba Tine´s book, zopakovat doma slovíčka oblečení!


3.B

AJ: - U11 - My favourite things - otázka There is/ There are + odpověď


5.A

AJ: - U4 - World of sport - ball sports, otázky


7.B

OV: Šikana a agrese

- aktuality

 

Týden 27.5.- 31.5. 2019

AKCE TOHOTO TÝDNE:

28.5. - třídní schůzky (17:00 hod)

29.5. - sportovní den v případě příznivého počasí (zkrácené vyučování do 11:40 hod)

kdo mi ještě nedal peníze za foto třídy, tak mi je přinese do 28.5.


ČJ: Opakování zájmena a číslovky, shoda přísudku s podmětem, slovesa

!test na číslovky a zájmena v pátek 31.5.!

!odevzdat čtenářské deníky do 10.6.!

!průběžně se připravovat na pololetní test 11.6.!

SLOH: inzerát


Př: Smysly, Mozek a opakování na pololetní test

!průběžně se připravovat na pololetní test 4.6. z lidského těla (bez rozmnožovací soustavy)!


Vl: Moravskoslezský kraj, Jihomoravský kraj

!testík na Pardubický kraj a Kraj Vysočina (v pátek 31.5.)!

!průběžně se připravovat na pololetní test 14.6. na kraje!


2.A,B

AJ: - L6 - Summertime - What are you wearing? I´m wearing..., počasí - sunny, rainy, snowy, windy


3.B

AJ: - U10 - Animal safari - There is/ There are, slovíčka animals

!v úterý 28.5. vybírám D.Ú. na vybrané zvíře s popisem!


5.A

AJ: - U4 - World of sport - slovíčka, přítomný čas průběhový, stupňování přídavných jmen (2. stupeň), řadové číslovky

!testík na present continuous (přítomný průběhový čas) a stupňování příd. jmen v úterý 28.5.!


7.B

OV: Ochrana obyvatel za mimořádných situací

   

Strana 1 z 11