Vzkazy pro rodiče - Mgr. Nikola Melíšková

TÝDEN 25.3. - 29.3. 2019

AKCE TOHOTO TÝDNE:

26.3. - Třídní schůzky

26.3. - DOD

27.3. - Komiksový workshop - nosit do úterý 80 kč

 

5.C

ČJ: zájmena - druhy

SLOH: popis pracovního postupu

Vl: Jihočeský kraj

testík na Prahu a Středočeský kraj - v pátek 27.3.

Př: Lidské tělo - kostra a svalová soustava

 

2.A,B

AJ: - L5 - My house - slovíčka, Where´s my....?/ Is it in the kitchen? - tvoření otázek, upstairs, downstairs, on the left, on the right

Učivo Aj lze procvičovat na web. stránkách vydavatelství Oxford - odkaz najdete na zadní straně pracovního sešitu


3.B

AJ: - U8 - Super clothes - slovíčka, have got, přivlastňovací pád


5.A

AJ: - U3 - Monster corner - sloveso have got, slovíčka U3, tvoření otázek - What, When, Where, Who, past simple (minulý čas prostý)were/was + některá pravidelná a nepravidelná slovesa (opakujte i doma!)

- zkoušení rozhovoru str. 25 (monsters´s photos)

testík pár vět ve čtvrtek 28.3. na past simple


7.B

OV: - stát - řízení společnosti

- aktuality

test na Naše potřeby, majetek, vlastnictví a rozpočet (27.3.) + D.Ú. rodinný rozpočet - tabulka v sešitě (samostatná práce bude hodnocená)

 

TÝDEN 18.3. - 22.3.

AKCE TOHOTO TÝDNE:

20.3. - AKCE PÁŤÁK (celý den)

 

5.C

ČJ: Přídavná jm. - stupňování, vzory, skloňování, zdvojené souhlásky + na přídavná jména budeme psát kontrolní cvičení (procvičovat i doma koncovky příd. jm.), zájmena

ČTENÍ: prezentace Staré řecké báje a pověsti (společná práce ve skupinách) - kdo nestihl ve škole, musí práci dokončit za D.Ú.!

Vl: Středočeský kraj

Př: Lidské tělo - kostra

test ve čtvrtek (21.3.) - Třídění živých organizmů

2.A,B

AJ: - L5 - My house - slovíčka, Where´s my....?/ Is it in the kitchen? - tvoření otázek

Učivo Aj lze procvičovat na web. stránkách vydavatelství Oxford - odkaz najdete na zadní straně pracovního sešitu


3.B

AJ: - U8 - Super clothes - slovíčka, have got, přivlastňovací pád

5.A

AJ: - U3 - Monster corner - sloveso have got, slovíčka U3, tvoření otázek - What, When, Where, Who, past simple (minulý čas prostý)were/was + některá pravidelná a nepravidelná slovesa (opakujte i doma!)

- numbers 1 - 100 - test v úterý 19.3.!

7.B

OV: - Rozpočet, stát - řízení společnosti

- aktuality

 

TÝDEN 11.3. - 15.3. 2019

5.C

ČJ: Přídavná jm. - stupňování, opakování druhů a vzorů př. jm.

SLOH: pozvánka

ČTENÍ: práce ve skupinách na téma - Staré řecké báje a pověsti

Vl: Hlavní město Praha a Středočeský kraj, opakování orientace na mapě ze 4. ročníku

test: orientace na mapě + průmysl a zemědělství v pátek (15.3.)

Př: Třídění organizmů pokračování

Hv: test na dynamická znaménka v úterý (12.3.)

 

2.A,B

AJ: - L5 - My house - slovíčka, Where´s my....?/ Is it in the kitchen? - tvoření otázek

Učivo Aj lze procvičovat na web. stránkách vydavatelství Oxford - odkaz najdete na zadní straně pracovního sešitu


3.B

AJ: - U7 - The body rap - části těla, sloveso have got,opakování lekce

- test U7 - v pátek (15.3.)

 

5.A

AJ: - U3 - Monster corner - sloveso have got, slovíčka U3, tvoření otázek - What, When, Where, Who, past simple (minulý čas prostý): were/was + některá nepravidelná slovesa

 

7.B

OV: - Peníze a jejich funkce

- aktuality

 

   

TÝDEN 4.3. - 8.3. 2019

AKCE TOHOTO TÝDNE:

7.3. - zkrácené vyučování do 11:40 hod (čtvrtek)


5.C

ČJ: Přídavná jm. - vzory, stupňování

nosit PS Procvičujeme pravopis přídavných. jm.

SLOH: návštěva knihovny

!donést napsaný dopis do 5.3.!

Vl: Hlavní město Praha

Př: Třídění organizmů

Dát do pořádku sešity z vlastivědy a přírodovědy - budu si je vybírat ke kontrole!


2.A,B

AJ: - L4 - Happy faces - části obličeje + sloveso to have: I´ve got..., slovesa smyslového vnímánísee, hear, taste, smell, touch

- zkoušení Tine´s book (6.3.)!

- test L4 (8.3.)!

Učivo Aj lze procvičovat na web. stránkách vydavatelství Oxford - odkaz najdete na zadní straně pracovního sešitu


3.B

AJ: - U7 - The body rap - části těla, sloveso have got

 

5.A

AJ: - U3 - Monster corner - sloveso have got, slovíčka U3, tvoření otázek - What, When, Where, Who

 

7.B

OV: - Majetek v našem životě - Majetek a vlastnictví

- aktuality

kontrola sešitů 6.3. těch, kteří byli nemocní - budu si je vybírat!

 

TÝDEN 25.2. - 1.3. 2019

AKCE TOHOTO TÝDNE:

25.2. - program Staré řecké báje a pověsti (sraz před školou) - informace v ŽK. Nezapomenout přezůvky, čip, svačinu, pití a 2x jízdenky!


5.C

ČJ: Přídavná jm. - vzory, stupňování

nosit PS Procvičujeme pravopis přídavných. jm.

SLOH: psaní dopisu

Vl: Česká republika - obyvatelstvo, povrch, vodstvo, atd.

Př: Botanické a zoologické zahrady, Společenstva v ČR

Dát do pořádku sešity z vlastivědy a přírodovědy - budu si je vybírat ke kontrole!


2.A,B

AJ: - L4 - Happy faces - části obličeje + sloveso to have: I´ve got..., slovesa smyslového vnímánísee, hear, taste, smell, touch

- výroba Tine´s book

Učivo Aj lze procvičovat na web. stránkách vydavatelství Oxford - odkaz najdete na zadní straně pracovního sešitu


3.B

AJ: - opakování U4 - U6 , sloveso have got - test 27.2. !

- U7 - The body rap - části těla

 

5.A

AJ: - U3 - Monster corner, sloveso have got, slovíčka U3

 

7.B

OV: - Majetek v našem životě - Mít nebo být, vlastnictví

- aktuality

- kontrola sešitů 27.2. - budu si je vybírat!

   

Strana 1 z 8