Vzkazy pro rodiče - Mgr. Nikola Melíšková

12.11. - 16. 11. 2018

INFO KE ŠKOLE V PŘÍRODĚ

Po ověření informací souvisejících s objektem Atlas v Čenkovicích hledáme vzhledem k dané situaci vhodnější zařízení.

Děkujeme za pochopení.

 

TÝDEN 12.11. - 16.11. 2018

Akce tohoto týdne:

13.11. - Den laskavosti (všem rodičům, kteří něco s dětmi připraví velmi děkuje 5.C)

 

 

5.C

ČJ: Předložky s, z + změny při odvozování slov

SLOH: popis prostředí

Vl: Vynálezy 18. stol. a 19. stol., Zanikne česká řeč? (Národní obrození)

Př: Sluneční soustava, planeta Země

 


2.A,B

AJ: - L2 - School time (slovíčka nábytek, story) barvy, povely: loud, quiet, fast, slow

Učivo Aj lze procvičovat na web. stránkách vydavatelství Oxford - odkaz najdete na zadní straně pracovního sešitu

 

3.B

AJ: - U3 Super pets - (13.11.) - zkoušení rozhovoru - zvířátka str. 16 - Is it a dog? Yes, it is., Is it a black dog?...)

(16.11) - minitest U3

-  Colours. What colour´s the ...

-  Numbers 1-20.

- What´s this? It´s a (black dog)...

- little x big

- story My friend is a monster

opakování učiva 1. - 3. U. !průběžně opakovat na větší test z 1.-3. lekce! (datum velkého opakovacího testu bude upřesněno)


7.B

OV: - Kultura

- aktuality

Všichni: zadán projekt : Náboženství - projektová hodina ke kompletaci proběhne v prosinci (datum bude upřesněno) -NUTNÉ CHYSTÁNÍ PODKLADŮ A VYTVÁŘENÍ PROJEKTŮ

 

Týden 5.11.- 9.11. 2018

Akce tohoto týdne:

6.11. - hovorové hodiny od 17:00 - 18:30

Nezapomínejte, prosím, podepisovat Žákovský průkaz k danému datu (předposlední strana - seznámení s informacemi v elektronické žákovské knížce).

 

5.C

ČJ: Předpony a předložky s, z

SLOH: popis prostředí

Vl: vynálezy 18. stol. a 19. stol.

test: baroko + Marie Terezie a Josef II. (9.11.)

Př: Slunce a sluneční soustava

 


2.A,B

AJ: - L2 - School time (slovíčka nábytek, story) + barvy

Učivo Aj lze procvičovat na web. stránkách vydavatelství Oxford - odkaz najdete na zadní straně pracovního sešitu

 

3.B

AJ: - U3 Super pets - Lesson 2, 3.

-  Colours. What colour´s the ...

-  Numbers 1-20.

- What´s this? It´s a (black dog)...


7.B

OV: - Média

- aktuality

 

   

Týden 29.10.- 2.11. 2018

Akce tohoto týdne:

29.10. - 30.10. Podzimní prázdniny

1.11. - 2.vyuč. hodina Dental prevention (přinést zubní kartáček)

 

5.C

ČJ: Předpony s, z

SLOH: popis předmětu (kdo nestihl ve výuce - dopsat přes prázdniny a ve čtvrtek 1.11. odevzdat)

!vyplnit PL na předložky a předpony!

Vl: Josef II, vynálezy 18. stol. a 19. stol.

Př: Vesmír

test: horniny a energetické suroviny


2.A,B

AJ: - Halloween, L2 - School time (slovíčka nábytek, story)

Učivo Aj lze procvičovat na web. stránkách vydavatelství Oxford - odkaz najdete na zadní straně pracovního sešitu

 

3.B

AJ: - Halloween, U3 - Super Pets (slovíčka zvířata)

- What´s this? It´s a (dog)...


7.B

OV: -Komunikace

- aktuality

!dát do pořádku sešit!

 

TÝDEN 22.10. - 26.10. 2018

Akce tohoto týdne:

26.10. - celoškolní projektový den "Staleté kořeny" (žáci si přinesou jen ŽP, psací potřeby, lepidlo, nůžky a svačinu) + v tento den je vhodné přijít oblečený slavnostně nebo v oblečení ve stylu první republiky

Pátek 26.10. - zkrácené vyučování do 11:40 (obědy dle rozpisu)

 

5.C

ČJ: Tvoření slov, předpony a předložky

SLOH: popis předmětu (dokončení)

Vl: Stoleté kořeny (návaznost na páteční projektový den)

Př: Půda a půdní typy


3.B

AJ: - Halloween

!Minitest z U2 (čísla 13-20, slovíčka: školní potřeba a nábytek, otázky: What´s your name? How old are you? What´s your favourite colour?)!

Dopsat slovíčka z Halloween, kdo nestihl v hodině!

 


2. A,B

AJ: - Halloween

!Test z lekce 1 (Playroom Safary)! a naučit číst knížečku (Tiny Book)

   

Strana 1 z 5