Vzkazy pro rodiče - Mgr. Nikola Melíšková

TÝDEN 14.1. - 18.1.

5.C

ČJ: Slovní druhy, podstatná jména - pády

- pololetní test (15. 1. 2019)

SLOH: vyprávění

!Čtení: Vybrat a naučit báseň (5 slok) na recitační soutěž  - (třídní kolo 14.1.)!

Vl: Republika po válce -  převrat roku 1948 a komunistický režim

Př: Podnebné pásy - tropický pás (savany, pouště), subtropický pás

- pololetní test (17. 1. 2019)

 

2.A,B

AJ: - L3 - I´m hungry - I like.../ I don´t like..., Do you like...? - slovíčka jídlo

- test L3 (16.1.) + naučit číst Tina´s Book (18.1.)

- My school

Učivo Aj lze procvičovat na web. stránkách vydavatelství Oxford - odkaz najdete na zadní straně pracovního sešitu

 

3.B

AJ: - U5  - Funny Faces - sloveso to have, komiks My friend is a monster

zkoušení: popis sebe a svého kamaráda: např. I´ve got long hair. She´s got a big nose. atd. (18.1.)

 

5.A

AJ: - opakování lekce Computer Zone a fráze z učebnice

- test U2 - (17.1.) - slovíčka: školní předměty, Computer Zone, předložky: ON x AT, vyjadřování emocí a pocitů: CAN X CAN´T, hodiny - It´s half past two. atd., What do you have on Monday? - I have Math on Monday. atd.

 

7.B

OV: - opakování probraných témat za I. pololetí (žáci na LVK)

!Ti, co si chtějí opravit aktuality, tak budou vyvolání!

!!Žáci, kteří mají známku nerozhodně mají možnost mi poslat na e-mail referát na jakékoliv téma probrané během pololetí, zašlou mi ho dokonce týdne i se zdroji odkud čerpali (tedy do 18.1.)!!


 

TÝDEN 3. 1. - 11. 1. 2019

AKCE TOHOTO TÝDNE:

8.1. 2019 v 17 hod - třídní schůzky


5.C

ČJ: vyjmenovaná slova, slovní druhy - průběžně si opakovat na pololetní test (15. 1. 2019)

SLOH: vyprávění

!Čtení: Vybrat a naučit báseň (5 slok) na recitační soutěž  - (třídní kolo 14.1.)!


Vl: Druhá světová válka

průběžně si opakovat na pololetní test (11. 1. 2019)


Př: Podnebné pásy

test: Gravitační síla, ochranný obal Země, počasí a podnebí (10.1.)

průběžně si opakovat na pololetní test (17. 1. 2019)

 

2.A,B

AJ: - L3 - I´m hungry - I like.../ I don´t like..., Do you like...?

- slovíčka jídlo

Učivo Aj lze procvičovat na web. stránkách vydavatelství Oxford - odkaz najdete na zadní straně pracovního sešitu

 

3.B

AJ: - U5  - Funny Faces - sloveso to have


7.B

OV: - prezentace projektů náboženství (další dvě části - ppt + papírový projekt) - POKRAČOVÁNÍ

- aktuality

!TI, CO NEMĚLI AKTUALITY BĚHEM I. POLOLETÍ V ROCE 2018, TAK BUDOU REFEROVAT PO VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCH A TO 9.1.2019)!

 

 

 

 

 

 

TÝDEN 17.12. - 21.12. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

18.12.2018 - Vánoční besídka 5.C - srdečně zveme rodiček k zasoutěžení a odpočinku (16:00 - 17:00 - informace k besídce jsou vlepeny v ŽP)

21.12. 2018 - zkrácené vyuč. do 11:40 hod (nástupy na obědy dle rozvrhu) - PŘINÉST SI JEN: čip na oběd, přezůvky, psací potřeby, nůžky, deníček, ŽP, svačinu a pití a dárek)

1.- 2. vyuč. hod: výroba vánoční ozdoby pro zaměstnance školy

3.- 4. vyuč. hod: rozdání dárečků (viz "Tajný Ježíšek" - každý si někoho vylosoval) + vánoční pohádka s překvapením (kdo chce, může přinést na ochutnání cukroví, apod.)


5.C

ČJ: vyjmenovaná slova

! ve čtvrtek (20.12.) odevzdat dopsané vyprávění na papíře - kdo nestihl ve škole!

DO 20.12. ODEVZDAT ČTENÁŘSKÉ DENÍKY!!!

SLOH: Vánoční tradice a svátky

Vl: Druhá světová válka

Př: Podnebné pásy

 

2.A,B

AJ: - Christmas

 

3.B

AJ: - Christmas (vypsat slovíčka Vánoce do 18.12.2018)


7.B

OV: - prezentace projektů náboženství (další dvě části - ppt + papírový projekt) - POKRAČOVÁNÍ

- aktuality

!TI, CO NEMĚLI AKTUALITY BĚHEM I. POLOLETÍ V ROCE 2018, TAK BUDOU REFEROVAT PO VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCH A TO 9.1.2019)!

 

Přeji klidné svátky, splněná přání, rodinnou pohodu a mnoho sil do nového roku 2019

   

TÝDEN 10.12. - 14.12.

prosíme o vyplnění elektronického dotazníku do 17.12.2018 zákonné zástupce


5.C

ČJ: přídavná jména odvozená příponou - ský, cký, vyjmenovaná slova

! v pondělí (10.12.) zkoušení básně Vánoční kapr od Jiřího Žáčka!

v pátek (14.12.) písemné opakování na skupiny BĚ, PĚ, VĚ, psaní hlásek -N-, -NN-, přípony -SKÝ, - CKÝ

SLOH: vyprávění

Vl: české země za první světové války a první republika

v pátek (14.12.) test na první světovou válku

Př: počasí a podnebí

 

2.A,B

AJ: - L3 - I´m hungry - I like.../ I don´t like..., Do you like...?

- slovíčka jídlo

Učivo Aj lze procvičovat na web. stránkách vydavatelství Oxford - odkaz najdete na zadní straně pracovního sešitu

 

3.B

AJ: - U4 - Pirates - sloveso být, pocity (tired, happy, sad, angry,...)

- My friend is a monster (čtení)

- good morning, good afternoon,...

- How are you? - I´m fine, thank you.

! v pátek (14.12.) Minitest 4 -sloveso to be, slovíčka - ráno, odpoledne, večer, emoce, How are you? - I´m fine, thank you!

- kdo nestihl vypsat slovíčka z U4 - dopíše!


7.B

OV: - prezentace projektů náboženství (další dvě části - ppt + papírový projekt)

- aktuality

 

 

TÝDEN 3.12. - 7.12. 2018

Akce tohoto týdne:

7.12. - ředitelské volno

prosíme o vyplnění elektronického dotazníku do 17.12.2018 zákonné zástupce


5.C

ČJ: hlásky - N-/ -NN-, přídavná jména odvozená příponou - ský, cký

SLOH: vyprávění

Vl: první světová válka, první republika

Př: gravitační síla, ochranný obal Země

 

2.A,B

AJ: - L3 - I´m hungry - I like.../ i don´t like..., Do you like...?

- slovíčka jídlo

Učivo Aj lze procvičovat na web. stránkách vydavatelství Oxford - odkaz najdete na zadní straně pracovního sešitu

 

3.B

AJ: - U4 - Pirates - sloveso být, pocity (tired, happy, sad, angry,...)

- good morning, good afternoon,...

- How are you? - I´m fine.

7.B

OV: - Víra a náboženství - nejstarší formy náboženství

- aktuality

- !nezapomenout na odevzdání projektu ve wordu na e-mail do 5.12.2018!

   

Strana 1 z 6