Vzkazy pro rodiče - Mgr. Nikola Melíšková

TÝDEN 24.9. - 28.9. 2018

Akce tohoto týdne:

24.9. Brněnské dny pro zdraví

25.9. Družinové odpoledne pro děti a rodiče + piknik pro rodiče (KRAP)

28.9. Státní svátek

 

5.C

ČJ: Podstatná jména - vzory, Slovesa -  určování osoby, čísla, času, způsobu, Vyjmenovaná slova

SLOH: popis osoby

Vl: Novověk - Habsburkové českými králi

test: Pravěk a Středověk (včetně stavebních slohů)

Př: Neživá příroda - minerály

test: Člověk a jeho vliv na přírodu až po Podmínky života

 

2.A,B

AJ: - L1 - Animals: Song Can you snap like a crocodile?

Can you see...? - I can see...(zebra)/I can´t see...(zebra)

slovíčka animals

Učivo Aj lze procvičovat na web. stránkách vydavatelství Oxford - odkaz najdete na zadní straně pracovního sešitu

 

3.B

AJ: - U1 - Classroom Bugs - školní potřeby, read: My friend is a monster.

What´s this? It´s a ....(blue bag)

Here you are. - Thank you.

7.B

OV: - Společnost a sociální skupiny

- aktuality

 

TÝDEN 17.9. - 21.9. 2018

Akce tohoto týdne:

18.9. 2018 bude přistavěn kontejner na třídění odpadu ke sběru papíru

 

5.C

ČJ: Opakování - kořen, předpona, přípona, koncovka, podstatná jména - rod střední, ženský a mužský/ SLOH: popis osoby

Vl: Opakování - středověk, novověk

Př: Opakování - živá a neživá příroda

 

2.A,B

AJ: - U1 - Safari - animals

 

3.B

AJ: - Classroom Bugs - colours, numbers 1 - 12, školní předměty

- What´s number (one)?

7.B

OV: - Život mezi lidmi

- aktuality

 

TÝDEN 10.9 .- 14.9. 2018

Akce tohoto týdne:

11.9. 2018 se konají v 17 hodin třídní schůzky

 

5.C

ČJ: Opakování: Stavba slova, podstatná jména

Vl: Opakování - středověk, novověk

Př: Opakování učiva 4.ročníku, živé organismy.

 

2.A,B

AJ: - Happy house Family do str. 3 - slovíčka: a book, a bag, a dog, atd.

 

3.B

AJ: - pravidla výslovnosti, Hello Superstars - představování se, Classroom Bugs - barvy

- vytisknout slovíčka k učebnici Chit Chat1 na internetu a dát do euroobalů

 

7.B

OV: - seznámení se s učebnicí a požadavky do výuky

- zadávání aktualit a vytvoření skupinek na projekty (světová náboženství)

 

 

 

   

Týden 3.9.- 7.9. 2018

VÍTÁM VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE A PŘEJI MNOHO ÚSPĚCHŮ PO CELÝ ŠKOLNÍ ROK :)

 

Pondělí 3. 9. - výuka od 8.00 do 8.45 hod.

- vydávání obědů 9.30 - 11.00 hod.

 

Úterý 4. 9. - výuka od 8.00 do 11.40 hod.

- práce ve třídě, rozdávání učebnic, apod.

- donést sešity, budeme podepisovat

- oběd dle rozpisu v 11.40 hod

 

Středa 5. 9. - výuka od 8.00 do 11.40 hod.

- práce ve třídě

- donést pomůcky do VV a úbor do TV

- oběd dle rozpisu v 11.40 hod

 

Ve čtvrtek 6. 9. a pátek 7. 9. výuka dle rozvrhu.

 

ČERVEN 2018

Tělesná výchova

6.A,B dívky - míčové hry: softbal, fotbal

atletika: skok, hod, sprint, vytrvalost


Výtvarná výchova:

1.B -Vodní svět - podklad temperovými barvami, skládání ryb, hvězdic, apod.

3.B - Maják - anilinové a temperové barvy, předkreslení tužkou

 

Pracovní činnosti:

1.A,B - Vodní svět - vystřihování, vybarvování, skládání a lepení ryb, krabů a hvězdic

2.A - Loď - stříhání a lepení barevných papírů, natáčení na tužku ("krepatění")

3.A,B - Lodě - skládání papíru a lepení na špejle

4 A,B - Slunce a moře - barevné papíry, dokreslování

   

Strana 1 z 3