Vzkazy pro rodiče - Mgr. Marie Skopalíková

16. -20.4.2018

ČJ - Shoda podnětu s přísudkem, vzory podstatných jmen

MT - Počítáme do milionu, zlomky

Př - Hospodářská zvířata, zelenina - opakování

Vl - Krajská města ( kraje ČR)

Testíky:17.4. - Vodstvo ČR

NJ 6. roč. - Hodiny

NJ.7. roč. - Cestování ( Testík: odpovědi na otázky: Wohin fährst du? Woher kommst du?

Wo wohnst du?)

 

9.4.-13.4.2018

ČJ - vzory podstatných jmen, podmět a přísudek

Mt - počítání do milionu

- Hospodářská zvířata, rostliny a živočichové u lidských obydlí

Vl - vodstvo ČR, města ČR

testíky: ČJ + MT - průběžné opakování,12.4. - podmět a přísudek

NJ 6. roč. - 3. lekce - Čas

NJ 7. roč. - 8. lekce - Cestování

 

2. - 6.4. 2018

ČJ - vzory podstatných jmen všech rodů, skladební dvojice, opak. pár. souhlásek

Mt -počítání do milionu, obdélník a čtverec

- Hospodářská zvířata

Vl - Vodstvo ČR

Testíky: ČJ - všechny vzory,4.5. - Př - živočichové a rostliny na jaře, 5.4. pamětné násobení a dělení

NJ 6. roč.- 2.lekce + překlad vět - testík

NJ 7.roč. - 7.lekce - testík, slova protikladná

   

26.3.-30.3.2018

ČJ - vzory podstatných jmen

Mt - obvod čtverce a obdélníku, opakování II. díl

Př - hospodářská zvířata

Vl - Vodstvo ČR

testíky:

27.3. - Vl - Povrch ČR (pohoří a nížiny)

28.3. - Př - Živočichové a rostliny na jaře, Mt - obvod čtverce a obdélníku

NJ 6. roč. - 5.4. - test 2. lekce + překlad vět

NJ 7. roč.- 3.4. - test 7. lekce

 

19.3.-23.3.2018

ČJ - rod ženský, mužský a střední, mluvnické kategorie podsatných jmen 

Mt - převody jednotek, slovní úlohy, obvod a obsah obdélníku a čtverce

Př - Živočichové a rostliny a v okolí lidských sídel

Vl - Povrch ČR - pohoří a vodstvo

Testíky: 20.3. - převody jednotek, 22.3.- mluv. kategorie pod. jm.,slovní úlohy str. 27 a 35, L.Janáček -život a dílo

NJ.6. roč. - slovní zásoba 3. lekce - čas

Nj. 7. roč. - opakování 7. lekce - 22.3. test z PS 7. lekce

   

Strana 1 z 12