Vzkazy pro rodiče - Mgr. Marie Skopalíková

25.6. -29.6. 2018

25.6. - Přinést učebnice, které zůstaly doma, tašku na kufřík a šanon, sportovní oblečení - úklid třídy, pasy s raketama

26.6. - 28.6. Zkrácená výuka do 11:30 ( Kdo nejde do družiny, je nutný lísteček!!!)

26.6. - Úklid třídy a šaten ( taška na věci - odnost TV + přezůvky,...)

27.6. Exkurze v DPMB + stěhování lavic ( sraz ve třídě, 2x lístek na MHD)

28.6. - Piknik u řeky (sportovní oblečení +  jídlo a pití dle domluvy,...)

29.6. 8:55 - 9:40  - rozdávání vysvědčení!!

         9.40 - 10:30 - výdej obědů

 

18.6.- 22.6.2018

18.6. - ČJ, TV, + čtenářský deník a prezentace jedné knihy

19.6. Planetárium (Země v pohybu), 8:00 sraz před školou,2x lístky na MHD,kapesné

20.6. ČJ, Př + TV

21.6. AJ 

22.6. Tématicky zaměřený den (ŽP, psací potřeby,...)

 

11.6.- 15.6.2018

ČJ + Mt - opakování učiva

Vl - Průmysl a nerostné bohatství ČR

- Ek. louka

Testy:

12.6. Pol. test z Mt

13.6. - Pol. test z  ČJ

15.6. - Test Mt G - opakování

Vl- Průmysl

HV - stupnice C-Dur + Hymna ČR

18.6. - Čtenářský deník

NJ 6. roč. - Test 3. lekce

NJ 7. roč. - záv. opakování

 

   

4.- 8.6. 2018

ČJ - Veškerý  probraný pravopis

Mt - sčítání zlomků, povrch kvádru a krychle

Př - Ekosystém louka

Vl - půda a zemědělství - opakování, průmysl

Testy:

5.6. Mt - ar. průměr, sčítání zlomků, převody jednotek (zlomky)

6.6. ČJ - psaní čárek v souvětí

8.6. Vl -  Půda a zemědělství

NJ 6.roč. - opakování 3. lekce

NJ 7. roč. - Opakování 8. lekce

 

 

28.5. - 1.6. 2018

ČJ - Procvičování probraného pravopisu, psaní čárky před spojkami

Mt - Průměr, obvod a obsah obdélníku a čtverce

Př - Ekosystém Park - test

Vl - Půda a zemědělství

28.5. - Oprava slovních úloh

29.5. - Obsah čverce a obdélníku (test)

29.5. - Počasí a podnebí (test)

30.5. - Př -  Ek.Park (test)

Focení 4.C: 29.5. v 11:20 - třídní foto, ( skupinky si rodiče organizují sami - viz lísteček)

31.5. Sportovní den  - 4. a 5. vyučovací hodinu.

1.6. - Divadlo Radost (cena 70,-, lístky MHD - 60 min, sraz ve třídě)

NJ 6. roč. - opakování 3. lekce

NJ 7. roč. - Cestování ( ústní zkoušení)

   

Strana 1 z 14