Vzkazy pro rodiče - Mgr. Ludmila Eliášová

týden od 12.11. do 16.11. 2018

MATEMATIKA 8.B

Opakování:

- Měřítko mapy

- Procenta, promile

Nové učivo:

- Druhá mocnina

 

PŘÍRODOPIS 8.B

Opakování:

- Ploutvonožci

- Šelmy

Nové učivo:

- Kytovci

- Chobotnatci

Referáty:

Kosatka -

 

 

týden od 05.11. do 09.11.2018

MATEMATIKA 8.B

Opakování:

- Trojčlenka

- Měřítko mapy

PŘÍRODOPIS 8.B

Nové učivo:

- Ploutvonožci

Referát:

Tuleň - Lukáš S.

 

 

týden od 29.10. do 02.11.2018

MATEMATIKA 8.B

Opakování:

- Poměr, postupný poměr

- Měřítko mapy

 

PŘÍRODOPIS 8.B

Nové učivo:

- Šelmy

Referát:

Lasice - Radim Ž., Medvědi - Jaroslav K.,

 

 

týden od 22.10. do 26.10.2018

MATEMATIKA 8.B

Opakování:

- Kontrukce trojúhelníku

- věty sss, sus, usu

- osová a středová souměrnost

 

PŘÍRODOPIS 8.B

Opakování:

- Letouni, Chudozubí

Nové učivo:

- Hlodavci

- Šelmy

Referát:

Morče - Míša Š.

 

týden od 15.10. do 19.10.2018

MATEMATIKA 8.B

Opakování:

- Jednotky objemu

- Hranoly

- Středová a osová souměrnost

- V pondělí 15.10. test: Vzorce (obvod a obsah rovinných útvarů)

 

PŘÍRODOPIS 8.B

Opakování:

- Letouni

Nové učivo:

- Chudozubí

- Hlodavci

Referáty:

Morče domácí - Míša Š.

 

týden od 08.10. do 12.10.2018

MATEMATIKA 8.B

Opakování:

- Povrch a objem těles

- Jednotky objemu

 

PŘÍRODOPIS 8.B

Nové učivo:

- Letouni

 

týden od 01.10. do 05.10. 2018

MATEMATIKA 8.B

Opakování:

- Obvod a obsah rovnoběžníku a lichoběžníku

- Objem a povrch kvádru a krychle

- V úterý 2.10.: písemná práce: Racionální čísla II.

 

PŘÍRODOPIS 8.B

Opakování:

- Vejcorodí a Vačnatci

Nové učivo:

- Letouni

- Hlodavci

Referáty:

Netopýr ušatý, Morče domácí

 

 

Racionalni cisla - opakovani

Racionalni cisla - opakovani

 

týden od 24.09. do 27.09.

MATEMATIKA 8.B

Opakování:

- Počítání s racionálními čísly

- Obsahy a obvody rovinných obrazců

 

PŘÍRODOPIS 8.B

Opakování:

- Hlavní znaky savců

- Vejcorodí

Nové učivo:

- Vačnatci

 

 

 

týden od 17.09. - 21.09.2018

MATEMATIKA 8.B

Opakování:

- Počítání s celými čísly

- Počítání s racionálními čísly

v pondělí 17.09.2018 písemné opakování: Celá čísla

 

PŘÍRODOPIS 8.B

Opakování:

- Hlavní znaky savců

Nové učivo:

- Vnitřní stavba těla savců

- Vejcorodí

Referát:

Ptakopysk podivný - David C.

 

Strana 1 z 13