Vzkazy pro rodiče - Mgr. Lenka Bálková

20. 2. - 24. 2. 2017

Český jazyk:Podst. jména - určovaní mluv. kategorií, vyjm. slova - p

Čtení: Společná četba. Báseň dle vlastní volby- recitační soutěž

Matematika : Jednotky délky, hmotnosti - převody jednotek, písemné sčítání a odčítání do 1 000, opak. násobení

Geometrie - Práce s kružítkem

Prvouka : Živočichové

 

13. 2. - 17. 2. 2017

Český jazyk:Podst. jména - určovaní mluv. kategorií, vyjm. slova - p

Čtení: Společná četba,Víte, co je sníh a led? Modrá a bílá, báseň dle vlastní volby- recitační soutěž

Matematika : Jednotky délky, hmotnosti - převody jednotek, písemné sčítání 1 000

Geometrie -  Čtverec, obdélník

Prvouka : Živá příroda, živočichové

 

6.2. - 10. 2. 2017

Český jazyk: Podstatná jména - určování: rod, číslo, pád, nově VS - P,test na pádové otázky

Čtení: Společná četba, B. Říha: Hokej, J. Havel: Nejchytřejší kluk, báseň dle vlastní volby- recitační soutěž

Matematika : Jednotky délky, hmotnosti - převody jednotek

Geometrie -  Čtverec, obdélník

Prvouka : Opakovací test neživá příroda, úvod do živé přírody

 

30. 1. - 2. 2. 2017

Český jazyk: Podstatná jména - určování: rod, číslo, pád, nově VS - P

Čtení: Společná četba. 

Matematika : Slovní úlohy, str. 21,22,29,30

Geometrie - Trojúhelník, čtverec

Prvouka : Ropa, zemní plyn

 

16. 1. - 20. 1. 2017

Český jazyk: Vyjmenovaná slova po B,L,M,Z - opakování. Podstatná jména - rod, životnost, číslo. Nově pády

Čtení: Měsíce, L. Středa: Kalendář, společná četba. 

Matematika : Opakování, zaokrouhlování, přirozená čísla do tisíce.

Geometrie - Trojúhelník

Prvouka : Nerosty, horniny

 

9. 1. 2017- 13. 1. 2017

Český jazyk: Vyjmenovaná slova po B,L,M,Z - opakování. Podstatná jména - rod, životnost, číslo. Pololetní pís. práce

Čtení: Bob a Bobek na horách, společná četba. 

Matematika : Opakování, zaokrouhlování, přirozená čísla do tisíce, pololetní pís. práce

Geometrie - rovina - rovinné útvary

Prvouka : Neživá příroda.

 

10. 1. třídní schůzky v 17. hod.

 

3. 1. - 6. 1. 2017

Český jazyk: Vyjmenovaná slova po B,L,M,Z - opakování. Podstatná jména - rod, životnost, číslo.

Čtení: Tři králové, společná četba. 

Matematika : Písemné  sčítání, odčítání. Přirozená čísla do tisíce.

Geometrie - rovina - rovinné útvary

Prvouka : Měření - opakování-test. Neživá příroda.

 

19. 12. -22. 12. 2016

Český jazyk: Vyjmenovaná slova po B,L,M,Z. Procvičování.

Čtení: Vánoční zvyky a obyčeje.

Matematika : Písemné  odčítání. Slovní úlohy - opakování.

Prvouka : Vlastnosti látek, měření - opakování.

 

 

Od 23.12. vánoční prázdniny, škola začíná 3.1. 2017.

 

Přeji všem krásné Vánoce a šťastný rok 2017.   L.B.

 

12. 9. - 16. 9. 2016

Český jazyk: Vyjmenovaná slova po L - procvičování, opak. po Z, B.

Čtení: Mach a Šebestová, F. Nepil: Pět báječných strýčků.

Matematika : Písemné  odčítání. Procvičování probraného učiva.

Geometrie: Opak. přímka, polopřímka, úsečka, rovnoběžky, různoběžky, kolmice - test

Prvouka : Měření hmotnosti, objemu, času.

 

 

Prosím o soustavné procvičování násobilky, sčítání a odčítání s přechodem přes desítku. L. B.

 

5. 12. - 9. 12. 2016

Český jazyk: Vyjmenovaná slova po L, opak. po Z, B.

Čtení:Mach a Šebestová, Vánoční zvyky

Matematika : Písemné  odčítání. Slovní úlohy - opakování.

Geometrie: Opakování

Prvouka : Měření

 

5. 12. Mikulášská . Děti si přinesou psací potřeby a AJ.

6. 12. Koncert Réva. Děti si přinesou věci podle rozvrhu.

 

Strana 10 z 19