Vzkazy pro rodiče - Mgr. Lenka Bálková

9.5. - 12. 5. 2017

Český jazyk: Souhrnné opakování vyjmenovaných slov, podstatná jména, přídavná jména - procvičování, zájmena, číslovky

Čtení: Čtení s porozuměním. Společná četba, L. Štíplová: Rybářská pohádka

Matematika: Dělení se zbytkem, slovní úlohy, Násobení a dělení mimo obor násobilek

Geometrie: Přenášení a porovnávání úseček, střed úseček.

Prvouka :Pozorování přírody, úvod do učiva o člověku

 

1.5. - 5.5.2017

 

Český jazyk: Souhrnné opakování vyjmenovaných slov, slovní druhy.

Čtení: Čtení s porozuměním. Společná četba.

Matematika: Dělení se zbytkem, slovní úlohy.

Geometrie: Přenášení a porovnávání úseček, střed úseček.

Prvouka : Pozorování v přírodě: U lidských obydlí,  Na poli, na louce, na kraji lesa, V lese, U vody - ve vodě.

 

5. 5. Den Země 

24.4.-28.4.2017

 

Český jazyk: Souhrnné opakování vyjmenovaných slov, slovní druhy.

Čtení: Čtení s porozuměním. Společná četba

Matematika: Dělení se zbytkem, slovní úlohy, písemné sčítání a odčítání.

Geometrie: Přenášení a porovnávání úseček.

Prvouka : Části těla kvetoucích rostlin - test. Nové - Rostlina a prostředí, Houby

 

17. 4. - 21. 4. 2017

 

Český jazyk:Souhrnné opakování vyjmenovaných slov, přídavná jména.

Čtení: Čtení s porozuměním. Společná četba

Matematika: Učebnice 3.díl. dělení se zbytkem

Geometrie: trénovat práci s kružítkem - dú

Prvouka : Rostliny - stavba listu, květů.

 

10.4. - 14..4. 2017

 

Český jazyk: Vyjmenovaná slova a slova příbuzná po V, procvičování. Podst.jména, slovesa opakování.

Čtení: Čtení s porozuměním. Velikonoce - tradice.

Matematika: Opakování - slovní úlohy . Učebnice 3.díl.

Geometrie: trénovat práci s kružítkem - dú

Prvouka : Rostliny - Části těla kvetoucích rostlin.

 

 

12. 4. exkurze do spalovny SAKO Brno. S sebou svačinu, pouzdro, 2 jízdenky 60 minut.

13. - 14.4.  velikonoční prázdniny

Přeji pěkné Velikonoce.


 

3.4. - 7.4. 2017

Český jazyk: Vyjmenovaná slova a slova příbuzná po V, procvičování.

Čtení: Společná četba, čtení s porozuměním. Andersen. Pohádky

Matematika : Písemné sčítání a odčítání do 1 000, slovní úlohy, násobení, dělení

Geometrie: Kruh, kružnice

Prvouka :

Rostliny - společné znaky života, části těla kvetoucích rostlin.


 

27.3. - 31.3.2017

Český jazyk: Vyjmenovaná slova po V, opakování na pís. práci

Čtení: Společná četba, čtení s porozuměním, jaro, Velikonoce

Matematika : Písemné sčítání a odčítání do 1 000,slovní úlohy, zaokrouhlování

Geometrie: Opakování - test 2.díl

Prvouka :

Rostliny - společné znaky života

 

28.3.2017  v 17. hod  - Hovorové hodiny

31.3.2017 - ve škole výchovně vzdělávací program "Včelí bzučení", cena 45 Kč (děti si na závěr vyrobí domů svíčku ze včelího vosku)


 

 

20. 3. - 24.3.2017

 

Český jazyk: Vyjmenovaná slova po S, slovesa, podst. jména

Čtení: Společná četba, F. Halas Co všechno musí dělat jaro

Matematika : Písemné sčítání a odčítání do 1 000,slovní úlohy, zaokrouhlování

Geometrie: Rýsování kružnice, kruh

Prvouka : Živočichové opakování, referáty, pozorování v přírodě - vycházka.

Rostliny - znaky života rostlin.

 

Sběr papíru - 20. - 24.3. 2017

 

6. 3. -10. 3. 2017

 

Český jazyk: Vyjmenovaná slova po S, slovesa, podst. jména

Čtení: Karin Müllerová: Nalezenec

Matematika : Písemné sčítání a odčítání do 1 000,slovní úlohy, zaokrouhlování

Geometrie -Kružnice

Prvouka : Zdravá pětka

Živočichové - savci

 

V pátek 10. 3. přinesou žáci čtenářské deníky.

 

27. 2. - 3. 3. 2017

Český jazyk:Slovesa, úvod do vyjm. slov po S

Čtení: Společná četba., Karin Müllerová: Nalezenec

Matematika : Písemné sčítání a odčítání do 1 000, opak. násobení

Geometrie - Práce s kružítkem,m kružnice

Prvouka : Živočichové - savci

 

 

3. března proběhne ve škole beseda o animovaném filmu.

 

 

 

 

Strana 9 z 19