Vzkazy pro rodiče - Mgr. Lenka Bálková

20.11. - 24.11.2017

 

Český jazyk: Určování mluvnických kategorií u podst. jmen, slovní druhy, vyjmenovaná slova.

Čtení: Pět báječných strýčků

Matematika: Sčítání a odčítaní stovek do 10 000,  písemné násobení a dělení. Zaokrouhlování čísel na desítky, stovky, tisíce.

Geometrie: Pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník

Přírodověda: Les  - opakování test. Referáty.

Vlastivěda: Za vlády přemyslovských králů. Dědičný královský titul.

 

13. - 17. 11. 2017

Český jazyk: Určování mluvnických kategorií u podst. jmen, slovní druhy, vyjmenovaná slova.

Čtení: Pět báječných strýčků

Matematika: Sčítání a odčítaní stovek do 10 000, orientace v čísel. řadě do 10 000, násobilka, písemné násobení a dělení

Geometrie: Rovnoběžky

Přírodověda: Opakování les, test.

Vlastivěda: Přemyslovci

 

Prosím o důkladnou kontrolu přípravy pomůcek na výuku, zvláště na geometrii a přírodovědu (1 hod./týden)

Současně upozorňuji, že mnozí nesplnili úkol dodání ČTENÁŘSKÉHO DENÍKU.

 

Vzkazy na 6. 11. - 10. 11. 2017

AKCE TOHOTO TÝDNE:

Úterý – program s paní psycholožkou

Čtvrtek 9. 11. 2017 – návštěva knihovny v Kohoutovicích

Český jazyk a literatura – 3. A

- Vyjmenovaná slova po z

- Slova příbuzná

Matematika– 3. A

- Matematické operace do sta

- Násobilka 1 – 5 – opakování

- Násobilka 6, 7

- Základní geometrické útvary

- Polopřímka

Prvouka– 3. A

- Naše vlast – poloha ČR, její části, symboly

Ruský jazyk

-Seznamování a představování

- Počítání do deseti

Občanská výchova – 6. A, B

- Cyklus přírody - opakování

- Místo, kde žijeme – domov

- Obecní úřad

 

- Projekt  - Kalendář

 

6.11. - 10.11. 2017

ČJ: Předpony, předložky. Vyjmenovaná slova - opakování.

Čtení: F. Nepil: Pět báječných strýčků

M : Písemné násobení. Písemné dělení. Numerace do 10 000.

Přv: Dokončení společenství lesa

VL: Kníže Břetislav a Jitka, Kosmova Kronika česká

 

7.11. v 17 hodin se konají hovorové hodiny

 

30.10.-3.11.2017

ČJ: Předpony, předložky. Vyjmenovaná slova po b, l - opakování.

Čtení: Lichožrouti - Pavel Šrut

M : Písemné násobení. Písemné dělení. Slovní úlohy. Matematické pojmy.

Přv: Les a jeho význam.

VL: Přemyslovci. Slavníkovci a svatý Vojtěch.

 

1.11.2017 Bystrouška - výukový program Tajemství lesa - 50 Kč

7.11. v 17 hodin se konají hovorové hodiny

 

23.10. - 27.10.2017

ČJ: Předpony, předložky.(Diktát  předpony ob-, v-). Vyjmenovaná slova.

Čtení: Staré pověsti české.

M : Písemné násobení. Písemné dělení. Slovní úlohy.

Přv: Les a jeho význam.

VL: Přemyslovci.

 

 

26. - 27.10. 2017 podzimní prázdniny

 

16.10. - 20.10.2017

ČJ: Předpony od, nad, pod, roz, bez, vz -, vy-, vý. Vyjmenovaná slova, slovní druhy - opakováni.

Čtení: Staré pověsti české.

M : Písemné násobení. Písemné dělení. Slovní úlohy - opakování.

Přv: Rostliny - opakování. Les a jeho význam.

VL: Staré pověsti české. Počátky českého přemyslovského státu.

 

 

V pátek končí vyučování v 11. 40 hod.-volby

 

 

9. 10. _ 13. 10. 2017

ČJ: slovní druhy, vyjmenovaná slova, stavba slova - předpony od, nad, pod, roz, bez....

Čtení: Praotec Čech, Naši předkové byli pohané

M : Písemné násobení

Geom. : vzájemná poloha dvou přímek - přímky kolmé, test

Přv: Stavba a dělení rostlin, test - stavba rostlin

VL: Velkomoravská říše,Konstantin a Metoděj, Staré pověsti české, test Konstantin a Metoděj 13. 10.

 

 

Prosím o důslednou přípravu na výuku - pomůcky do přírodovědy a M geometrie obzvláště.

 

2. 10. - 6. 10. 2017

ČJ: slovní druhy, vyjmenovaná slova, stavba slova

M : počítání do 1 000

Geom. : vzájemná poloha dvou přímek

Přv: Houby

VL: Velkomoravská říše, test po Sámovu říši

 

25. 9. - 29. 9. 2017

ČJ: slovní druhy, vyjmenovaná slova

M : písemné sčítání a odčítání, početní výkony se závorkamí, násobení, dělení

Geom. : vzájemná poloha dvou přímek

Přv: Houby

VL: Sámova říše,Velkomoravská říše

 

 

28. 9. státní svátek

29. 9. ředitelské volno

 

Strana 7 z 19