Vzkazy pro rodiče - Mgr. Lenka Bálková

7. 5. - 11. 5. 2018

ČJ - věty jednoduché, souvětí, holé a rozvinuté, shoda podmětu s přísudkem, vzory podstatných jmen, slovní druhy, VS

M - počítáme do milionu, zlomky, slovní úlohy

M geom. -konstrukce trojúhelníku, obdélník, čtverec, rovnoběžníky

Př - rostliny a živočichové na louce

Vl - Orientace na mapě, města ČR

 

 

24. 5. se uskuteční vlet do ZOO Lešná. Info v letáčku.

 

23. 4. - 27. 4. 2018

ČJ - věty jednoduché, souvětí, holé a rozvinuté, shoda podmětu s přísudkem, vzory podstatných jmen, slovní druhy, VS

M - počítáme do milionu, zlomky

M geom. -konstrukce trojúhelníku, obdélník, čtverec, rovnoběžníky

Př - hospodářská zvířata

Vl - ČR - řeky

 

16.4. - 20.4.2018

ČJ - shoda podmětu s přísudkem, vzory podstatných jmen, slovní druhy, VS

M - počítáme do milionu

M geom. -obvod obdélníku, čtverce  - opakování

Př - hospodářská zvířata

Vl - ČR, pohoří, nížiny, vodstvo

 

9. 4. - 13. 4. 2018

ČJ - vzory podstatných jmen - rod ženský, střední, mužský, vyjmenovaná slova, slovní druhy - procvičování

M - Opakování, 3. díl učebnice - milion

M geom. -konstrukce trojúhelníku

Př - jarní rostliny

Vl - ČR, pohoří, nížiny

 

 

 

 

26.3. -30. 3. 2018

ČJ - vzory podstatných jmen - rod ženský, střední, mužský

M - obvod čtverce a obdélníku, opakování II. díl, převody jednotek

Př - hospodářská zvířata

Vl - ČR, poloha, rozloha

 

27. 3. v 17 hod hovorové hodiny

29. 3. - 2. 4. Velikonoční prázdniny

 

19.3. - 23. 3. 2018

Český jazyk: Vzory rodu mužského

Čtení: V Soralová:Škola květů, Jak se dělá med

Matematika:Písemné násobení dvojciferným činitelem, orientace v jízdním řádu

Geometrie: Pravoúhlý trojúhelník, osa úsečky

Přírodověda: Jaro - rostliny, živočichové

Vlastivěda:   Mapa, orientace na mapě, ČR - poloha, rozloha, povrh .

 

 


 

12. 3. -16. 3. 2018

Český jazyk: Vzory podstatných jmen rodu středního, ženského - opakování, vzory rodu mužského

Čtení: Společná četba

Matematika:Písemné násobení dvojciferným činitelem

Geometrie: Pravoúhlý trojúhelník, osa úsečky

Přírodověda: Jaro

Vlastivěda:   Mapa, globus, světové strany

 

5.3. - 9. 3. 2018

Český jazyk: Vzory podstatných jmen rodu středního, ženského - opakování, úvod do rodu mužského

Čtení: Společná četba

Matematika:Písemné násobení dvojciferným činitelem

Geometrie: Konstrukce trojúhelníku, trojúhelníková nerovnost

Přírodověda: Jaro

Vlastivěda:   St. uspořádání, zákony, svátky, symboly

 

5.3. - 9. 3. 2018

Český jazyk: Vzory podstatných jmen rodu středního, ženského - opakování, úvod do rodu mužského

Čtení: Společná četba

Matematika:Písemné násobení dvojciferným činitelem

Geometrie: Konstrukce trojúhelníku, trojúhelníková nerovnost

Přírodověda: Jaro

Vlastivěda:   St. uspořádání, zákony, svátky, symboly

 

26. 2. - 2.3.2018

Český jazyk: Vzory podstatných jmen rodu ženského

Čtení: Společná četba, čít. - článsky související s vlastivědou

Matematika:Rovnice

Geometrie: Konstrukce trojúhelníku

Přírodověda:Opakování veličin, jednotek a převodů

Vlastivěda: Opakování, nově naše vlast

 

Strana 5 z 19