Vzkazy pro rodiče - Mgr. Lenka Bálková

20. 10. - 31. 10. 2014

Český jazyk: párové souhlásky, abeceda ...po s. 34

Matematika: násobení dělení číslem 6, 7, 8, 9 slovní úlohy, opakování... po s. 33

Geometrie: Polopřímka, opakování přímky, úsečky, měření úseček
Čtení: Anděl strážný- zpaměti. M. Zinnerová: Evička, procvičovat krátké úseky libovolného textu denně
Prvouka: Brno - historie, současnost - opak. test, nově typy krajiny, orientace v krajině, směrová růžice

 

Ve středu 22. 10. jdeme na vycházku Brnem. S sebou 2 jízdenky (60 min.), svačinu, čip na obědy.

V případě nepříznivého počasí přesuneme opětovně termín na vhodnější den.

 

Po podzimních prázdninách 30. 10. jdeme do divadla Radost. S sebou 2 jízdenky (60 min.), svačina, čip.

Vstupné 60.- Kč děti přinesou nejpozději v pátek 24. 10. 2014

Sejdeme v 8. 00 hod. před školou - pěkné počasí

v 8. 00 hod ve třídě (pouzdro) - v případě deště

 

Pěkný konec měsíce. L.B.

 

 

13. 10. - 17. 10. 2014

 

Český jazyk: párové souhlásky, tvrdé měkké slabiky,souvětí, věta jednoduchá ...po s. 29
Matematika: násobení dělení číslem 6, 7, 8, 9 slovní úlohy, opakování... po s. 27
Čtení: Micka a Rek, Anděl strážný,verše.Procvičovat krátké úseky libovolného textu denně
Prvouka: Brno - historie, současnost, směrová růžice

 

6. 10. - 10. 10. 2014

 

 

Český jazyk: párové souhlásky, tvrdé měkké slabiky, ...po s. 23
Matematika: násobení dělení číslem 6, 7, 8, 9 slovní úlohy, ... po s. 24
Čtení: donést zapsanou knihu v ČtD, procvičovat krátké úseky libovolného textu denně
Prvouka: Brno - historie, kulturní památky,  pověsti.

 

Připomínám barevné listy do Vv,Pč.

 

29. 9. - 3. 10. 2014

Český jazyk: Vlastní jména, párové souhlásky,opakování vět jednoduchých a souvětí

Čtení: Lang: Klubíčko, Morgerstern: Micka a Rek, Mach a Šebestová

Matematika:  Počítání se závorkami, násobení dělení v oboru násobilky

Prvouka: Historie Brna - pokračování, test  Bystrc

 

Výukový program Přehrada přesunut na úterý 30. 9.2014

 

22. 9. -26. 9. 2014

Český jazyk: Slovesa, vlastní jména, párové souhlásky s.15-18
Matematika:  Počítání se závorkami, násobení dělení v oboru násobilky s.13-17
Prvouka: Historie Brna


Akce:  čtvrtek 25.9.2014 Bystrouška - Přehrada - terénní výukový program - 50 Kč


S sebou: batoh, svačina, pití, vhodné oblečení, blok, pero....................
Průběžně sbírat barevné listy, lisovat (budeme potřebovat v říjnu v Pč, Vv)

 

 

15. 9. - 19. 9. 2014

Český jazyk: Opakování učiva 2. ročníku: věty, souvětí slovesa, po str. 14

Čítanka: J. Hanzlík: Krabice s loutkami,Enquist: Medvěd, Lang: Klubíčko

Matematika: Opak. z 2. ročníku, numerace do 100,po str. 12

Geometrie: Bod, přímka, str. 9

Prvouka: Domov, místo kde žiji, škola, okolí školy

 

V případě pěkného počasí vycházka do oklolí školy v pátek 19. 9. 2014

 

8. 9. - 12. 9. 2014

Český jazyk: Opakování učiva 2. ročníku: slovo, slabika, hláska, písmeno,druhy vět.

Čítanka: Čtení úryvku z knihy Pipi Dlouhá punčocha

Matematika: Opak. z 2. ročníku, numerace do 100, po str. 7

Geometrie: Bod, přímka, str. 9

Prvouka: Domov, místo kde žiji

 

Připomínám třídní schůzky 9. 9. v 17. 00 hod. ve třídě 3. B.

 

L. B.

 

 

Strana 19 z 19