Vzkazy pro rodiče - Mgr. Lenka Bálková

11. 3. - 15. 3. 2019

Český jazyk: Přídavná jména - vzory, skloňování, změna některých souhlásek v koncovkách. Stupňování přídavných jmen. Kontrola oprav v sešitech!!

Čtení: Čtení s porozuměním, práce s textem.

Matematika: Desetinná čísla, porovnávání. Dělení dvojciferným dělitelem. Slovní úlohy.

Geometrie: Kvádr, krychle

Vlastivěda: Česká republika - obyvatelstvo, povrch. Hlavní město Praha.

Přírodověda: Třídění živých organismů. rostliny, živočichové. Člověk, kostra.

 

 

11. 3. Výukový program Staré řecké báje a pověsti - Studio Labyrint.

Odchod 7.45 hod. od školy, návrat cca ve 13 hod.

Podrobné info v ŽP.

 

25. 2. - 1. 3. 2019

Český jazyk: Podstatná jména,opakování, procvičování

MatematikaDesetin. čísla, dělení dvojciferným dělitelem.

Geometrie: Konstrukce - obdélník, čtverec, trojúhelník

Vlastivěda: Ukončení učiva historických událostí, Opakování o České republice - zeměpisné znalosti 4. ročníku

Přírodověda: Společenstva v ČR, třídění organizmů

 

 

Vlastivěda: přinést 2. díl učebnice, prac. sešit

 

18. 2. - 22. 2. 2019

Český jazyk: Přídavná jména, opakování podstatných jmen

Čtení: Společná četba, čtení s porozuměním

Matematika: Desetinná čísla

Vlastivěda: Události posledních let

Přírodověda: Botanické a zoologické zahrady

 

4. - 8 .2. 2019

Český jazyk: Přídavná jména, podstatná jména, pád, číslo a rod,opakování, procvičování

Matematika:Úvod do učiva desetin. čísel, dělení dvojciferným dělitelem, práce s tabulkami

Geometrie: Osa úsečky, konstrukce - obdélník, čtverec, trojúhelník

Vlastivěda: Události posledních let

Přírodověda: Podnebné pásy

 

Od 11. 2 do 15. 2. 2019 přeji příjemné jarní prázdniny.

 

28. 1. - 31. 1. 2019

Český jazyk: Podstatná jména, pád, číslo a rod,opakování, procvičování

Matematika: Průměrná rychlost, dělení dvojciferným dělitelem, práce s tabulkami

Geometrie: Převody jednotek, konstrukce - obdélník, čtverec, trojúhelník

Vlastivěda: Sametová revoluce

Přírodověda: Podnebné pásy

 

 

1. 2. 2019 - pololetní prázdniny

 

21. 1. - 25. 1. 2019

Český jazyk: Podstatná jména, opakování, procvičování

Matematika: Dělení dvojciferným dělitelem, počítáme s velkými čísly

Geometrie: Převody jednotek, konstrukce - obdélník, čtverec, trojúhelník

Vlastivěda: Česká republika po 2. sv. válce, sametová revoluce

Přírodověda: Podnebné pásy

 

14. 1. - 18. 1. 2019

Český jazyk: Slovní druhy, opakování, procvičování

Matematika: Dělení dvojciferným dělitelem.průměrná rychlost, písemná práce

Geometrie: Jednotky obsahu, obsah čtverce obdélníku, převody jednotek

Vlastivěda: 2. sv. válka

Přírodověda: Podnebné pásy

 

7. 1. - 11. 1. 2019

Český jazyk:Vyjmenovaná slova, slovní druhy

Matematika: Dělení se zbytkem. Dělení dvojciferným děliltelem.

Geometrie: Jednotky obsahu, obsah čtverce obdélníku

Vlastivěda: 2. sv. válka

Přírodověda: Podnebné pásy

 

8. 1. 2019 - třídní schůzky v 17. 00 hodin

 

17. - 21. 12 2018

Český jazyk: Přídavná jména odvozená příponou - ský, cký, vyjmenovaná slova

Matematika: Dělení přirozených čísel, dělení se zbytkem. Slovní úlohy. Dělení dvojciferným děliltelem.

Geometrie: Jednotky obsahu, obsah čtverce obdélníku

Vlastivěda: Samostatný stát - Československo

Přírodověda: Opakování

 

V pátek 21. prosince končí výuka v 11.40 hod.

Přeji všem klidné Vánoce, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2019.

 

10. 12. - 14. 12. 2018

 

Český jazyk: Přídavná jména odvozená příponou - ský, cký, vyjmenovaná slova

Matematika: Dělení přirozených čísel, dělení se zbytkem. Slovní úlohy. Příklady na rozvoj logického myšlení.

Geometrie: Jednotky obsahu, obsah čtverce obdélníku

Vlastivěda: 1. světová válka,, vznik republiky

Přírodověda: Gravitační síla, ochranný obal Země. Počasí a podnebí.

 

 

Prosím o doplnění podpisů v žákovských průkazech. L. B.

 

Strana 2 z 19