Vzkazy pro rodiče - Mgr. Lenka Bálková

14. 1. - 18. 1. 2019

Český jazyk: Slovní druhy, opakování, procvičování

Matematika: Dělení dvojciferným děliltelem.průměrná rychlost, písemná práce

Geometrie: Jednotky obsahu, obsah čtverce obdélníku, půřevody jednotek

Vlastivěda: 2. sv. válka

Přírodověda: Podnebné pásy

 

7. 1. - 11. 1. 2019

Český jazyk:Vyjmenovaná slova, slovní druhy

Matematika: Dělení se zbytkem. Dělení dvojciferným děliltelem.

Geometrie: Jednotky obsahu, obsah čtverce obdélníku

Vlastivěda: 2. sv. válka

Přírodověda: Podnebné pásy

 

8. 1. 2019 - třídní schůzky v 17. 00 hodin

 

17. - 21. 12 2018

Český jazyk: Přídavná jména odvozená příponou - ský, cký, vyjmenovaná slova

Matematika: Dělení přirozených čísel, dělení se zbytkem. Slovní úlohy. Dělení dvojciferným děliltelem.

Geometrie: Jednotky obsahu, obsah čtverce obdélníku

Vlastivěda: Samostatný stát - Československo

Přírodověda: Opakování

 

V pátek 21. prosince končí výuka v 11.40 hod.

Přeji všem klidné Vánoce, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2019.

 

10. 12. - 14. 12. 2018

 

Český jazyk: Přídavná jména odvozená příponou - ský, cký, vyjmenovaná slova

Matematika: Dělení přirozených čísel, dělení se zbytkem. Slovní úlohy. Příklady na rozvoj logického myšlení.

Geometrie: Jednotky obsahu, obsah čtverce obdélníku

Vlastivěda: 1. světová válka,, vznik republiky

Přírodověda: Gravitační síla, ochranný obal Země. Počasí a podnebí.

 

 

Prosím o doplnění podpisů v žákovských průkazech. L. B.

 

26. 11. - 30. 11. 2018

Český jazyk: Předložky, předpony, změny při odvozování slov

Matematika: Zlomky. Římské číslice. Přímá úměra. Opakování.

Geometrie: Kruh, kružnice, tělesa

Vlastivěda: 2.polovina 19.století, povstání v roce 1848

Přírodověda: Země, Měsíc

 

30. 11. návštěva PLANETÁRIA. Cena 80.- Kč, Návrat okolo 12. 45 hod.

 

 

19. 11. - 23. 11. 2018

Český jazyk: Předložky, předpony, změny při odvozování slov

Matematika: Zlomky. Římské číslice. Přímá úměra. Opakování.

Geometrie: Kruh, kružnice.

Vlastivěda: 2.polovina 19.století, povstání v roce 1848

Přírodověda: Země, Měsíc

 

12. 11. - 16. 11. 2018

Český jazyk: Předložky, předpony  pod-, nad-, roz-, s-, z-, vz-

Matematika: Jednotky délky, hmotnosti, času. Římské číslice. Opakování.

Geometrie: Trojúhelníky, kruh kružnice.

Vlastivěda: 2.polovina 19.století, povstání v roce 1848

Přírodověda: Sluneční soustava.

 

 

INFO KE ŠKOLE V PŘÍRODĚ

Po ověření informací souvisejících s objektem Atlas v Čenkovicích hledáme vzhledem k dané situaci vhodnější zařízení.

Děkujeme za pochopení.

 

5. 11. - 9. 11. 2018

Český jazyk: Předložky, předpony  pod-, nad-, roz-, s-, z-, vz-

Matematika: Slovní úlohy, času, písemné násobené, dělení.

Geometrie: Trojúhelníky

Vlastivěda: Vynálezy

Přírodověda: Slunce. Sluneční soustava.

 

 

6. listopadu v 17. 00 hod. hovorové hodiny

 

29.10.-2.11. 2018

 

Český jazyk: Stavba slov, předložky, předpony  pod-, nad-, roz-, s-, z-, vz-

Matematika: Slovní úlohy, převody jednotek hmotnosti, času, písemné násobené, dělení.

Trojúhelník, kruh, kružnice.

Vlastivěda: Vynálezy

Přírodověda: Půda, půdní typy.

 

29.10.- 30.10. - Podzimní prázdniny

3. 11. Upíří stezka - akce klubu rodičů

 

 

22. 10. -26. 10. 2018

Český jazyk: Slovní druhy

Čtení: M. Černík: Kutná Hora vás vítá, J. Havel: Znáte zajímavá místa naší vlasti, společná četba

Matematika: Písemné násobení, slovní úlohy, převody jednotek času

Geometrie: Uhlopříčky čtverce, obdélníka

Vlastivěda: Marie Terezie, Josef II.

Přírodověda: Vesmír

 

 

26. 10. - Projekt ke 110. výročí založení Československa

26. 10 - Vyučování zkráceno do 11. 40. hod.

 

Strana 1 z 17