Vzkazy pro rodiče - Mgr. Lenka Bálková

19.2 - 23. 2. 2018

Český jazyk: Vzory podstatných jmen rodu ženského

Čtení: Společná četba, čít. - článsky související s vlastivědou

Matematika: Počítáme do 1000 000, slovní úlohy

Geometrie: Konstrukce trojúhelníku

Přírodověda:Opakování veličin, jednotek a převodů

Vlastivěda: Marie Terezie, Josef II., celkové opakování

 

29. 1. - 1. 2. 2018

 

 

Český jazyk: Vzory podstatných jmen rodu středního

Čtení: ČÍST NAHLAS

Matematika: Počítáme do 1000 000, slovní úlohy, zokrouhlování, U po str. 24

Geometrie: Kružnice, kruh

Přírodověda: Zima, živočichové v zimě

Vlastivěda: Třicetiletá válka

 

22.1. - 26.1. 2018

Český jazyk: Slovesné tvary, slovní druhy, vzor podstatných jmen rodu středního město, moře

Čtení: ČÍST NAHLAS

Matematika: Počítáme do 1000 000, slovní úlohy, zokrouhlování

Geometrie: Kružnice, kruh

Přírodověda: Měření.Hmotnost, objem, pokusy.

Vlastivěda: Habsburkové


26.1. výuka končí 11.40 - prezidentské volby

 

15.1. - 19.1. 2018

Český jazyk: Podstatná jména - rod střední, vzory. 18.1. písemná práce

Čtení: Naučit báseň o 5 slokách, třídní kolo rec. soutěže 19.1.

Matematika: Zaokrouhlování. Písemné sčítání, odčítání.

Geometrie: Kružnice

Přírodověda: Měření.Hmotnost

Vlastivěda: Země po husitských válkách, Jiří z Poděbrad

 

8.1. -12.1. 2018

Český jazyk: Slovesa -opakování

Čtení: , J. Werich: Fimfárum

Matematika: Písemné násobení a dělení. Počítáme do milionu.

Geometrie: Trojúhelníky, rýsování rovnoběžek , kolmic.

Přírodověda: Měření.

Vlastivěda: Husitské války

 

Proběhne písemné opakování z matematiky a českého jazyka.

 

1. 1. - 5. 1. 2018

Český jazyk: Slovesa -opakování

Čtení: , J. Werich: Fimfárum

Matematika: Písemné násobení a dělení. Počítáme do milionu.

Geometrie: Obdélník, čtverec

Přírodověda: Měření.

Vlastivěda: J. Hus. Husité

 

V pátek 5. 1. ukázka korfbalu.

 

Do nového roku přeji hlavně zdraví, pohodu a štěstí. L.B.


 

18. 12. - 22. 12. 2017

Český jazyk: Slovesa - ijednoduché, složené tvary, čas přítomným, minulý, budoucí

Čtení: Vánoční témata, J. Werich: Fimfárum

Matematika: Písemné násobení a dělení. Počítáme do milionu.

Geometrie: Obdélník, čtverec

Přírodověda: Měření.

Vlastivěda: J. Hus. Husité

 

V pondělí 18. 12. divadlo. Odchod od školy  7. 45 hod.


 

11. 12. - 15. 12. 2017

Český jazyk: Slovesa - infinitiv, časování, opak. vyjmenovaná slova

Čtení: Pranostiky listopad, prosinec. J. Werich: Fimfárum

Matematika: Písemné násobení a dělení. Slovní úlohy. Zaokrouhlování čísel na desítky, stovky, tisíce

Geometrie: Opakování

Přírodověda: Poznávání živočichů a rostlin v lese

Vlastivěda: Lucemburkové

 

4.12. - 8. 12. 2017

Český jazyk: Určování sloves, slovní druhy

Čtení: Pranostiky listopad, prosinec. J. Werich: Fimfárum

Matematika: Sčítání a odčítaní stovek do 10 000,  písemné násobení a dělení. Slovní úlohy. Zaokrouhlování čísel na desítky, stovky, tisíce

Geometrie: kolmice, rovnoběžky, kružnice

Přírodověda: poznávání živočichů a rostlin v lese

Vlastivěda: Lucemburkové

 

27.11.- 1.12. 2017

Český jazyk: Určování mluvnických kategorií u podst. jmen, slovní druhy, vyjmenovaná slova.

Čtení: Pranostiky listopad, prosinec.

Matematika: Sčítání a odčítaní stovek do 10 000,  písemné násobení a dělení. Slovní úlohy. Zaokrouhlování čísel na desítky, stovky, tisíce

Geometrie: Opakování

Přírodověda: Živočichové v lese

Vlastivěda: Lucemburkové

 

Strana 1 z 14