Vzkazy pro rodiče - Mgr. Lenka Bálková

12. 11. - 16. 11. 2018

Český jazyk: Předložky, předpony  pod-, nad-, roz-, s-, z-, vz-

Matematika: Jednotky délky, hmotnosti, času. Římské číslice. Opakování.

Geometrie: Trojúhelníky, kruh kružnice.

Vlastivěda: 2.polovina 19.století, povstání v roce 1848

Přírodověda: Sluneční soustava.

 

 

INFO KE ŠKOLE V PŘÍRODĚ

Po ověření informací souvisejících s objektem Atlas v Čenkovicích hledáme vzhledem k dané situaci vhodnější zařízení.

Děkujeme za pochopení.

 

5. 11. - 9. 11. 2018

Český jazyk: Předložky, předpony  pod-, nad-, roz-, s-, z-, vz-

Matematika: Slovní úlohy, času, písemné násobené, dělení.

Geometrie: Trojúhelníky

Vlastivěda: Vynálezy

Přírodověda: Slunce. Sluneční soustava.

 

 

6. listopadu v 17. 00 hod. hovorové hodiny

 

5.11. -9.11. 2018

AJ

3.ročník  - 3.l - Super pets . otázky, odpovědi, zopak. celou lekci

4.ročník - 3.l - Be healthy - rozkaz, naučit na 5.11. rozhovor PS 14/2

5. ročník - Halloween - naučit vyprávění na 5.11, U2 - liky + ing, předložly s časovými údaji, čtení hodin

6. ročník - Project 2 - U1A - řadové číslovky, present simple, naučit čtení a překlad uč. 8/4

7. ročník - 4. lekce -4B -Stone Soup - some, any, čtení a překlad Stone Soup( zk)

8. ročník -Project 3 - 1B - test, 1C - My family

NJ

6. ročník - Opakování lekce 0, test příští týden

7. ročník - 4. l - test, 5. l - slovíčka ( koníček - dělat), přivlastňovací pád, časování sloves

OV

7. ročník - Člověk a kultura: Umění

aktualita: Šimon, Ondřej R., Matěj, Viktorie

 

29.10.-2.11. 2018

 

Český jazyk: Stavba slov, předložky, předpony  pod-, nad-, roz-, s-, z-, vz-

Matematika: Slovní úlohy, převody jednotek hmotnosti, času, písemné násobené, dělení.

Trojúhelník, kruh, kružnice.

Vlastivěda: Vynálezy

Přírodověda: Půda, půdní typy.

 

29.10.- 30.10. - Podzimní prázdniny

3. 11. Upíří stezka - akce klubu rodičů

 

 

22. 10. -26. 10. 2018

Český jazyk: Slovní druhy

Čtení: M. Černík: Kutná Hora vás vítá, J. Havel: Znáte zajímavá místa naší vlasti, společná četba

Matematika: Písemné násobení, slovní úlohy, převody jednotek času

Geometrie: Uhlopříčky čtverce, obdélníka

Vlastivěda: Marie Terezie, Josef II.

Přírodověda: Vesmír

 

 

26. 10. - Projekt ke 110. výročí založení Československa

26. 10 - Vyučování zkráceno do 11. 40. hod.

 

15. 10. - 19. 10. 2018

Český jazyk: Stavba slov, předpony, předložky

Čtení: M. Černík: Kutná Hora vás vítá, J. Havel: Znáte zajímavá místa naší vlasti, společná četba

Matematika: Písemné násobení, slovní úlohy, převody jednotek hmotnosti

Vlastivěda: Baroko, Marie Terezie

Přírodověda: Půda, půdní typy, vesmír

 

8.10. - 12.10.2018

ČJ: Procvičování mluvnických kategorií u sloves.Skladba slova, tvoření slov.

SLOH: popis předmětu

M:Jednotky délky - převody. Písemné násobení, násobení 10,100, 1000. Slovní úlohy.

G:  Úhel  - procvičování.

Vl: Jak se žilo v novověku a období baroka

Př: Horniny - vyvřelé, usazené, přeměněné.

 

9.10. 2018 - dopravní hřiště, helma, batoh, svačina, pití, 2 jízdenky. Návrat do 13 hodin.

 

 

1. 10. - 5. 10. 2018

Český jazyk: Slovesa, věta jednoduchá, souvětí, skladba slova

Čtení: společná četba. O zlatém kvítku

Matematika: Jednotky délky

Geometrie: Trojúhelníková nerovnost, úhel

Přírodověda: Horniny, nerosty

Vlastivěda: Období po Bílé hoře

 

24. 9. - 28. 9. 2018

Český jazyk: Slovesa, věta jednoduchá, souvětí

Čtení: společná četba.  Horniny, O zlatém kvítku

Matematika: Písemné násobení, dělení, slovní úlohy

Geometrie: Opakování. Úhel

Přírodověda: Horniny

Vlastivěda: Novověk - Habsburkové na českém trůnu

 

 

17.9.-21.9.2018

ČJ: Opakování: stavba slova- kořen, předpona, přípona, koncovka.Podstatná jména - rod střední, ženský a mužský, vzory.

SLOH: popis osoby

M. Opakování - písemné sčítání , odčítání, slovní úlohy G: geometrické útvary, jejich vlastnosti, trojúhelníková nerovnost

Vl: Opakování - středověk, novověk

Př: Opakování - živá a neživá příroda

 

 

Strana 1 z 17