Vzkazy pro rodiče - Mgr. Lenka Bálková

3. 6. - 7. 6. 2019

Český jazyk: Časování sloves, stavba věty jednoduché

Matematika: Jednotky času, procvičování, opakování, příprava na písemnou práci

G: tělesa

Přírodověda: Mimořádné přírodní události, bezpečnost v dopravě opakování.

Vlastivěda: Opak. kraje ČR, světadíly , Evropa

 

27.5. - 31.5.2019

Český jazyk: Slovesa

Matematika: Procvičování, opakování, příprava na písemnou práci

Přírodověda: Smysly, opakování.

Vlastivěda: Moravskoslezský kraj,Jihomoravský kraj

 

V úterý 28. 5. proběhnou třídní schůzky v 17.00 hodin.

 

13.5. - 24. 5. 2019

Český jazyk:Číslovky. Průběžné opakování

Čtení: Společná četba

Matematika: Opakování.  Příklady na rozvoj logického myšlení.

Geometrie: Osově souměrné obrazce

Vlastivěda: Pardubický kraj, kraj Vysočina

Přírodověda:Opakování po zdravou výživu, včetně.

 

 

 

15. 5. Kurz první pomoci  1. - 3. hod.

20.5. -24. 5. Škola v přírodě Horní Lipová

 

 

 

6. 5. - 10. 5. 2019

Český jazyk:Číslovky. Průběžné opakování

Čtení: Společná četba

Matematika: Počítání se zlomky. Příklady na rozvoj logického myšlení.

Geometrie: Osově souměrné obrazce

Vlastivěda: Pardubický kraj, kraj Vysočina

Přírodověda:Opakování po zdravou výživu, včetně.

 

 

 

ŠVP: Prosíme o zaslání posudku o zdravotní způsobilosti na školu v přírodě. Zkontrolujte datum vydání a dobu platnosti. Pokud má dítě dietu, prosíme o info. Do vybaveného pouzdra (včetně lepidla a nůžek) doplňte 1 známku na dopisy.

 

29. 4. - 3. 5. 2019

Český jazyk:Číslovky. Shoda  přísudku s podmětem

Čtení: Společná četba

Matematika: Počítání se zlomky. Příklady na rozvoj logického myšlení.

Geometrie: Osa úhlu.  Osově souměrné obrazce

Vlastivěda: Pardubický kraj

Přírodověda:Trávicí soustava, vylučovací soustava

 

15. - 26. 4. 20109

Český jazyk:Číslovky. Shoda  přísudku s podmětem

Čtení: Čtení s porozuměním.

Matematika: Desetinná čísla, sčítání, odčítání.. Příklady na rozvoj logického myšlení. Slovní úlohy.

Geometrie: Osa úhlu, .

 

Vlastivěda: Ústecký kraj, opakování

Přírodověda: Dýchací soustava, srdce

 

17. 4. - DEN ZEMĚ. S sebou přiměřené oblečení, svačinu, čip,pracovní rukavice, igelitový sáček,

18. 4. - 22. 4. 2019 Velikonoce - prázdniny

 

1. - 12. 4. 2019

Český jazyk:Zájmena. Shoda  přísudku s podmětem

Čtení: Čtenís porozuměním, práce s textem. Čtenářská dílna.

Matematika: Desetinná čísla, sčítání, odčítání.. Příklady na rozvoj logického myšlení. Slovní úlohy.

Geometrie: Osa úhlu, .

 

Vlastivěda: Plzeňský kraj, Karlovarský kraj

Přírodověda: Člověk, kostra, svalová soustava, kůže

 

 

V pondělí 8. 4. vybírám 2. díl učebnice matematiky. Prosím o kontrolu učebnice, vygumování, slepení.

 

25.3. - 29. 3. 2019

 

 

Český jazyk: Přídavná jména - procvičování. Přídavná jména - kontrolní cvičení.

Zájmena.

Čtení: Čtení s porozuměním, práce s textem. Čtenářská dílna.

Matematika: Desetinná čísla, sčítání, odčítání.. Příklady na rozvoj logického myšlení. Slovní úlohy.

Geometrie: Kvádr, krychle - povrch.

Vlastivěda: Opakování Jihočeský a Plzeňský kraj

Přírodověda: Člověk, kostra, svalová soustava

 

 

26.3. v 17.00 hod. Třídní schůzky (výlet Praha, škola v přírodě - info)
27. 3. p. Vydra - komiksový workshop

 

18.3. - 22.3.2019

Český jazyk: Přídavná jména - procvičování. Přídavná jména - kontrolní cvičení.

Zájmena.

Čtení: Čtení s porozuměním, práce s textem. Čtenářská dílna.

Sloh: Pozvánka.

Matematika: Desetinná čísla, sčítání, odčítání.. Příklady na rozvoj logického myšlení. Slovní úlohy.

Geometrie: Kvádr, krychle - povrch.

Vlastivěda: Hlavní město Praha. Středočeský kraj.

Přírodověda: Člověk, kostra.

20.3.   Akce PÁŤÁK : 8:00 - 12:35 hod, pouzdro, nůžky, blok, čip.

21.3.  Babylon - Rozumíme si? Okresní kolo soutěže ve čtenářské gramotnosti - vybraní žácí.

22.3.   Matematický klokan

 

11.-15.3.

Český jazyk

8.A

Mluvnice - opakování větné skladby, shoda Př s Po

Literatura - referáty, husitská literatura

9.A

Mluvnice - opakování větné skladby, pravopis s/z

Literatura - meziválečná poezie, Osvobozené divadlo

 

Strana 1 z 19