Vzkazy pro rodiče - Mgr. Lenka Bálková

24. 9. - 28. 9. 2018

Český jazyk: Slovesa, věta jednoduchá, souvětí

Čtení: společná četba.  Horniny, O zlatém kvítku

Matematika: Písemné násobení, dělení, slovní úlohy

Geometrie: Opakování. Úhel

Přírodověda: Horniny

Vlastivěda: Novověk - Habsburkové na českém trůnu

 

 

17.9.-21.9.2018

ČJ: Opakování: stavba slova- kořen, předpona, přípona, koncovka.Podstatná jména - rod střední, ženský a mužský, vzory.

SLOH: popis osoby

M. Opakování - písemné sčítání , odčítání, slovní úlohy G: geometrické útvary, jejich vlastnosti, trojúhelníková nerovnost

Vl: Opakování - středověk, novověk

Př: Opakování - živá a neživá příroda

 

 

10. 9. - 12. 9. 2018

Český jazyk: Opakování, stavba slova, podstatná jména

Matematika: Opakování, sčítání, odčítání do 1 000 000, slovní úlohy jednoduché, složené

Geometrie: Ve středu přinést geom. sešit včetně rýsovacích potřeb

Přírodověda: Opakování po str. 7, do středy donést HERBÁŘ

Vlastivěda:Opakování učiva 4. ročníku- dějiny

 

3.9. - 7.9. 2018

 

Vítejte v novém školním roce! :-)


3. 9. výuka 8.00 - 8.45 hod.; vydávání obědů 9.30 - 11.00 hod.

4. 9. výuka 8.00 - 11.40 (přinést všechny sešity, pouzdro)

5. 9. výuka 8.00 - 11.40

od čtvrtka 6. 9. výuka dle rozvrhu

V úterý prosím přinést všechny koupené sešity, doladíme do konce tohoto týdne.

Prosím o napsání lístečku s odchodem dítěte ze školy!

 

25.6. - 29. 6. 2018

 

 

Vážení rodiče,

příští týden dochází ke krácení výuky od 26. 6. takto:

Úterý až čtvrtek končíme 11.40 hod.

V pátek proběhne rozdání vysvědčení od 8. 55 do 9. 40 hod.

Prosím o zprávu, zda mohou jít děti samy, s doprovodem nebo do družiny.

Také prosím o navrácení učebnic a současně knih do školní knihovny.

 

Přeji krásné slunečné léto.

 

Lenka Bálková

 

 

18. 6. 22. 6. 2018

ČJ - Opakování, procvičování

M - opakování, procvičováníí

M  procvičování rýsování, zajímavá matematika

Př - Voda

Vl - průmysl, zemědělství, CHKO

 

 

Prosím o opravu případně poničených učebnic - vygumovat, slepit.

 

19. 6. 2018 - návštěva Planetária , 80.- Kč a 2 jízdenky(60 minut)

 

4. 6. - 8. 6. 2018

ČJ - Opakování, písemná práce

M - opakování, procvičování, písemná práce

M geom. - kvádr, krychle - povrch

Př - Léto, opakování

Vl - opakování, zemědělství, půda

 

28. 5. - 1. 6. 2018

ČJ - Shoda podmětu s přísudkem, souvětí, opakování podst. jmen

M - počítáme do milionu, zlomky, slovní úlohy, průměr, opakování, procvičování

M geom. - obdélník, čtverec, rovnoběžníky, obsah čtverce, obdélníku

Př - rostliny a živočichové na louce

Vl - průmysl ČR, opakování,pohoří, vodstvo

 

28. 5. focení třídy

29. 5. v 17. 00 hod. třídní schůzky. Vzhledem k požadavkům EU o ochraně osobních údajů prosím o účast všechny rodiče.

31. 5. Sportovní den

1. 6. Divadlo Radost, vstup 70.- Kč, 2 jízdenky

 

 

21. 5. - 25. 5. 2018

ČJ - Shoda podmětu s přísudkem, souvětí

M - počítáme do milionu, zlomky, slovní úlohy, průměr

M geom. - obdélník, čtverec, rovnoběžníky, obsah čtverce, obdélníku

Př - rostliny a živočichové na louce

Vl - Orientace na mapě, města ČR

 

 

Ve čtvrtek odjíždíme na výlet do ZOO Lešná.

Sraz 7. 30 hod u školy

Návrat cca v 17.-17. 30 hod. tamtéž

 

S sebou : vhodný oděv, pláštěnku, pohodlnou obuv, svačinu, tekutiny.

Kapesné dle vlastního uvážení.

Oběd je v ceně výletu.

 

 

14. 5. - 18. 5. 2018

ČJ - Shoda podmětu s přísudkem, vzory podstatných jmen, slovní druhy, VS - opak.

M - počítáme do milionu, zlomky, slovní úlohy

M geom. -konstrukce trojúhelníku, obdélník, čtverec, rovnoběžníky, obsah čtverce, obdélníku

Př - rostliny a živočichové na louce

Vl - Orientace na mapě, města ČR

 

Prosím o vyplnění návratky k výletu, fotokopii průkazky ZP a platbu do tohoto pátku.

Současně prosím o návratku pro pana fotografa.

 

L. B.

 

Strana 1 z 16