Vzkazy pro rodiče - Mgr. Kateřina Sladečková

TÝDEN OD 19.2. - 23.2.

Angličtina

A4 - 6. lekce - A sunny day, počasí, CB 28 - 29, AB 28, TEST ve středu - 5. lekce + překlad

A5 - 3. lekce - has got, have got, otázka do/does, CB 23, TEST v pátek - has got

A6 - 2. lekce - 2A Farm animals, present continuous - kladná a záporná věta, zvířata

A7 - 5. lekce - \5A My country, CB 56 - 57, otázka How...?, Great Britain

Matematika

M 7.B - porovnávání celých čísel, jednoduché počítání s celými čísly, TEST v pátek - celá čísla (úvod)

M 8.B - násobení a dělení výrazů, roznásobení závorky

Seminář z matematiky

SM9 - úhel

Pracovní činnosti

PČ 5.C - jarní tvoření

 

TÝDEN OD 12.2. - 16.2.

Angličtina

A4 - 5. lekce - On holiday, CB 27, AB 26 - 27, TEST ve čtvrtek - 5. lekce + překlad

A5 - 3. lekce - has got, have got, AB 24

A6 - 2. lekce - farm animals, present continuous

A7 - 5. lekce - My country, CB 56, revision U4, TEST v pátek - 4. lekce

Matematika

M 7.B - celá čísla, absolutní hodnota, porovnávání celých čísel, TEST v pátek - opakování zlomků

M 8.B - násobení a dělení výrazů, TEST ve středu - sčítání a odčítání výrazů

Seminář z matematiky

SM9 - rovinné obrazce

Pracovní činnosti

PČ 5.C - Valentýn

 

TÝDEN OD 29.1. - 2.2.

Angličtina

A4 - 5. lekce - On holiday, CB 26

A5 - 3. lekce - has got, TEST v pondělí - 1. + 2. lekce

A6 - 2. lekce - Animals, TEST v úterý - 1. lekce

A7 - 4. lekce - opakování

Matematika

M 7.B - složený zlomek, opakování zlomků

M 8.B - sčítání a odčítání výrazů, násobení výrazů, TEST ve středu - sčítání a odčítání výrazů

Seminář z matematiky

SM9 - rovinné obrazce

Pracovní činnosti

PČ 5.C - zimní tvoření

   

TÝDEN OD 22.1. - 26.1. 2018

Angličtina

A4 - 5. lekce - On holiday, CB 24 - 25, AB 24

A5 - 1.+ 2. lekce, opakování 1. + 2. lekce

A6 - 1. lekce - opakování 1. lekce, CB 18, AB 12 - 13

A7 - LVK

Matematika

M 7.B - LVK

M 8.B - vytýkání před závorku, sčítání a odčítání výrazů, TEST v úterý - výrazy

Seminář z matematiky

SM9 - rovinné obrazce

Pracovní činnosti

PČ 5.C - zimní tvoření

 

TÝDEN OD 15.1. - 19.1.

Angličtina

A4 - 4. lekce - My town, opakování 4. lekce, TEST U4 ve čtvrtek

A5 - 1.+ 2. lekce, opakování 1. + 2. lekce, TEST U2 v pondělí

A6 - 1. lekce - 1D příslovce, TEST v pátek - příslovce

A7 - 4. lekce - 4D členy, recept, TEST v pondělí - členy

Matematika

M 7.B - dělení zlomků, TEST v pátek - dělení zlomků

M 8.B - číselné a algebraické výrazy, vytýkání před závorku, TEST v pátek - výrazy

Seminář z matematiky

SM9 - opakování učiva I. pololetí

Pracovní činnosti

PČ 5.C - zimní tvoření

   

Strana 1 z 21