Vzkazy pro rodiče - Mgr. Kateřina Sladečková

TÝDEN OD 23.4. - 27.4.

Angličtina

A4 - 8. lekce - What's on TV?, otázka Do you like ...?, čas

A5 - 4. lekce - World of sports, present continuous

A6 - 2. lekce - Project - My favourite animal, opakování 2. lekce, TEST v úterý - test 2. lekce

A7 - 6. lekce - 6A - TV programmes, be going to, TV programmes

Matematika

M 7.B -  trojčlenka, měřítko mapy

M 8.B - slovní úlohy - pomocí rovnic a koláčového typu, vyjádření neznámé ze vzorce

Seminář z matematiky

SM9 - logické úlohy

Pracovní činnosti

PČ 5.C - jarní tvoření

 

TÝDEN OD 16.4. - 20.4.

Angličtina

A4 - 8. lekce - What's on TV?, čas, otázka Do you like ...?

A5 - 4. lekce - World of sports, present continuous, TEST v pondělí - 3. lekce

A6 - 2. lekce - Project - My favourite animal, TEST v úterý - must, object pronouns

A7 - 5. lekce - Project - The Czech Republic, TEST v pátek - 5. lekce

Matematika

M 7.B - opakování přímé a nepřímé úměrnosti, trojčlenka, TEST ve čtvrtek - přímá a nepřímá úměrnost

M 8.B - lineární rovnice se zlomky, slovní úlohy, TEST ve čtvrtek - lineární rovnice se zlomky

Seminář z matematiky

SM9 - logické úlohy

Pracovní činnosti

PČ 5.C - jarní tvoření

 

TÝDEN OD 9.4. - 13.4.

Angličtina

A4 - 7. lekce - Space school, školní předměty, dny, čas

A5 - 3. lekce - minulý čas, dinosaur, TEST v úterý - past simple

A6 - 2. lekce - 2D Story of Chicken Licken, must, object pronouns

A7 - 5. lekce - opakování 5. lekce, porovnávání as...as

Matematika

M 7.B - přímá a nepřímá úměrnost

M 8.B - lineární rovnice a rovnice se zlomky, TEST ve středu - lineární rovnice

Seminář z matematiky

SM9 - logické úlohy

Pracovní činnosti

PČ 5.C - jarní tvoření

   

TÝDEN OD 2.4. - 6.4.

Angličtina

A4 - 7. lekce - Space school, školní předměty, dny, čas

A5 - 3. lekce - minulý čas,dinosaurus

A6 - 2. lekce - 2D Story of Chicken Licken,TEST v pátek - present continuous x present simple

A7 - 5. lekce - 5D stupňování přídavných jmen, porovnávání as...as, TEST v pátek - stupňování přídavných jmen

Matematika

M 7.B - poměr a postupný poměr, soustava souřadnic, přímá úměrnost, TEST ve čtvrtek - poměr a postupný poměr

M 8.B - lineární rovnice a rovnice se zlomky, TEST v úterý - vzorce

Seminář z matematiky

SM9 - logické úlohy

Pracovní činnosti

PČ 5.C - jarní tvoření

 

TÝDEN OD 26.3. - 30.3.

Angličtina

A4 - 7. lekce - Space school, školní předměty, dny, čas, Velikonoce

A5 - 3. lekce - was, were, příběh v minulosti, minulý čas, TEST v úterý - was, were

A6 - 2. lekce - 2C present continuous x present simple, animals

A7 - 5. lekce - 5D stupňování přídavných jmen, porovnávání

Matematika

M 7.B - poměr a postupný poměr

M 8.B - opakování umocňování vzorců

Seminář z matematiky

SM9 - logické úlohy

Pracovní činnosti

PČ 5.C - odpadá

   

Strana 1 z 23