Vzkazy pro rodiče - Mgr. Kateřina Benešová

Vzkazy na týden 12. 11. - 16. 11. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

-

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

20. 11. Knihovna Jiřího Mahena v Bystrci - Zajímavosti z Vesmíru

ČESKÝ JAZYK

- Řady vyjmenovaných slov

- Stavba slova – slova příbuzná

Slovní druhy

Sloh: Popis

MATEMATIKA

Matematika - Početní operace do 10 000

- písemné dělení

- zaokrouhlování čísel

- písemné sčítání

- jednotky délky, hmotnosti a objemu - opakování

M - geometrie – rýsování rovnoběžek

VLASTIVĚDA - české dějiny

Český stát za přemyslovských knížat – opakování

Románský stavební sloh

Český stát za přemyslovských králů

Lucemburkové na českém trůnu

Středa 14. 11. – krátký test

PŘÍRODOVĚDA

- hodina Př bude i ve čtvrtek místo jedné hodiny VV

Člověk – zdravý životní styl

- prevence proti nemocem a úrazům

- hygiena

Pondělí – pro přhlášené žáky – opravný test – dělení rostlin

RUSKÝ JAZYK

- Seznamování

- Čtení tištěného a psaného textu

- Azbuka

 

Vzkazy na týden 5. 11. - 9. 11. 2018

 

AKCE TOHOTO TÝDNE:

6. 11. hovorové hodiny od 17.00 do 18. 30 hod. ve třídě 4.B

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

20. 11. Knihovna Jiřího Mahena v Bystrci - Zajímavosti z Vesmíru

ČESKÝ JAZYK

- Řady vyjmenovaných slov

- Stavba slova – slova příbuzná

Sloh: Vypravování podle osnovy – výtah z textu, tvorba osnovy

MATEMATIKA

Matematika - Početní operace do 10 000

- násobilka

- písemné dělení

- dělení se zbytkem – procvičování

- jednotky délky, hmotnosti a objemu - opakování

M - geometrie – rýsování kolmic, které procházejí daným bodem

VLASTIVĚDA - české dějiny

Český stát za přemyslovských knížat – opakování

Románský stavební sloh

Český stát za přemyslovských králů - úvod

Středa 9. 11. - krátký test

PŘÍRODOVĚDA

- hodina Př bude i ve čtvrtek 8. 11. místo jedné hodiny VV

Živočichové – dělení – bezobratlí a obratlovci

Neživá příroda – opakování

Út 6. 11. – test Dělení rostlin – podle způsobu rozmnožování

- podle stavby těla

- podle místa růstu a užitku

RUSKÝ JAZYK

- Seznamování

- Čtení tištěného a psaného textu

- Azbuka

 

 

Vzkazy na týden 29. 10. - 2. 11. 2018

 

AKCE TOHOTO TÝDNE:

29. - 30. 10. podzimní prázdniny - přeji příjemně strávené dny.

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

6. 11. hovorové hodiny od 17.00 do 18. 30 hod. ve třídě 4.A

20. 11. Knihovna Jiřího Mahena v Bystrci - Zajímavosti z Vesmíru

ČESKÝ JAZYK

- předpony vy-/ vý, ob-, v- - opakování

- řady vyjmenovaných slov – slova příbuzná

Sloh: Vypravování podle osnovy – výtah z textu, tvorba osnovy

MATEMATIKA

Matematika - Početní operace do 1 000, násobilka do sta – opakování

- písemné sčítání a odčítání

- písemné dělení

- dělení se zbytkem – procvičování

M - geometrie – redukce – podzimní prázdniny

VLASTIVĚDA - české dějiny

Český stát za přemyslovských knížat

Středa 31. 10. - krátký test - počátek středověku

PŘÍRODOVĚDA

- hodina bude ve čtvrtek 1. 11. místo jedné hodiny VV

Živočichové - vlastnosti

RUSKÝ JAZYK

- Seznamování

- Čtení tištěného a psaného textu

- Azbuka

 

   

Vzkazy na týden 22. 10. - 28. 10. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

Pátek – Projektový den k výročí vzniku 1. republiky

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

20. 11. Knihovna Jiřího Mahena v Bystrci - Zajímavosti z Vesmíru

ČESKÝ JAZYK

- předpony vy-/ vý

- řady vyjmenovaných slov – slova příbuzná

- slova s předponami ob-, v-

Sloh: Vypravování podle osnovy

MATEMATIKA

Matematika - Početní operace do 1 000, násobilka do sta – opakování

- dělení se zbytkem – procvičování

- písemné sčítání a odčítání

- písemné dělení

M - geometrie – Rýsování kolmic a rovnoběžek

VLASTIVĚDA - české dějiny

Český stát za přemyslovských knížat

PŘÍRODOVĚDA

Rostliny – dělení podle místa růstu a užitku

Živočichové

RUSKÝ JAZYK

- Seznamování

- Čtení tištěného a psaného textu

- Azbuka

 

Vzkazy na týden 15. 10. - 19. 10. 2018

 

AKCE TOHOTO TÝDNE:

16. 10. Planetárium - Země v pohybu. Cena 80 Kč - přinést v pondělí 15. 10. Odchod od školy v 7.30. Přinést: ČJ, Př, 2 jízdenky na 60 minut, přezůvky, čip, pouzdro, svačinu.

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

Listopad - Knihovna Jiřího Mahena v Bystrci - Zajímavosti z Vesmíru

ČESKÝ JAZYK

- slovní druhy

- řady vyjmenovaných slov – slova příbuzná

- slova spisovná a nespisovná, neutrální a citově zabarvená

- slova s předponami ob-, v-

Sloh: Vypravování podle osnovy

MATEMATIKA

Matematika - Početní operace do 1 000, násobilka do sta – opakování

- dělení se zbytkem – procvičování

- písemné sčítání a odčítání

- písemné násobení

M - geometrie – Rýsování kolmic a rovnoběžek

VLASTIVĚDA - české dějiny

Středověk – Velká Morava, příchod Konstantina a Metoděje – nové náboženství

PŘÍRODOVĚDA

Rostliny - stavba těla- dokončení

Živočichové

RUSKÝ JAZYK

- Seznamování

- Azbuka

   

Strana 1 z 26