Vzkazy pro rodiče - Mgr. Kateřina Benešová

Vzkazy na týden 20. 5. - 24. 5. 2019

 

AKCE TOHOTO TÝDNE:

21. 5. hovorové hodiny od 16 do 17 hodin

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

27. - 31. 5. Škola v přírodě - Seč, hotel Kapitán.

ČESKÝ JAZYK

Stavba věty jednoduché

- základní skladební dvojice

- shoda přísudku s podmětem

Souvětí

S - Popis pracovního postupu – písemná práce – rozbor opravených PP

MATEMATIKA

Zlomky - procvičování

Procvičování matematických operací přes milion

- písemné násobení dvojciferným činitelem

- slovní úlohy, písemné a pamětné sčítání a odčítání, násobení, dělení, zaokrouhlování, převody jednotek

G – rýsujeme rovnoběžník

VLASTIVĚDA

- Zemědělství v ČR

Pátek – test – Povodí ČR – zemědělství v ČR – str. 23 - 31

PŘÍRODOVĚDA

Park – město

Louka

RUSKÝ JAZYK

- Rodina, seznamování, pozdravy

- Čtení tištěného a psaného textu

- Přepis tištěného textu do psané podoby

- Číslovky do 20

- Azbuka

 

 

Vzkazy na týden 13. 5. - 17. 5. 2019

AKCE TOHOTO TÝDNE:

Byly ukončeny platby za školu v přírodě. Děkuji všem za provedené platby.

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

do 15. 5. odevzdat třídnímu učiteli na ŠvP: Zdravotní posudek od lékaře, okopírovanou kartičku zdravotní pojišťovny.( Obojí bude dětem vráceno po skončení ŠvP.)

27. - 31. 5. Škola v přírodě.

ČESKÝ JAZYK

Stavba věty jednoduché

- základní skladební dvojice

- shoda přísudku s podmětem

S - Popis pracovního postupu – písemná práce

MATEMATIKA

Zlomky - procvičování

Procvičování matematických operací přes milion

- písemné násobení dvojciferným činitelem

- slovní úlohy, písemné a pamětné sčítání a odčítání, násobení, dělení, zaokrouhlování, převody jednotek

G – rýsujeme rovnoběžník - test

VLASTIVĚDA

- Počasí a podnebí

- Zemědělství v ČR

PŘÍRODOVĚDA

Jaro –  živočichové v okolí lidských obydlí

- volně žijící

Park – město

Čtvrtek 16. 5. – krátký test - Živočichové v okolí lidských obydlí

RUSKÝ JAZYK

- Rodina, seznamování, pozdravy

- Čtení tištěného a psaného textu

- Přepis tištěného textu do psané podoby

- Číslovky do 20

- Azbuka

 

Vzkazy na týden 6. 5. - 10. 5. 2019

AKCE TOHOTO TÝDNE:

--

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

27. - 31. 5. Škola v přírodě.

ČESKÝ JAZYK

Stavba věty jednoduché

- základní skladební dvojice

- shoda přísudku s podmětem

S - Popis pracovního postupu - závěr

MATEMATIKA

Zlomky - procvičování

Procvičování matematických operací přes milion

- písemné násobení dvojciferným činitelem

- slovní úlohy, písemné a pamětné sčítání a odčítání, násobení, dělení, zaokrouhlování

G – rýsujeme rovnoběžník

VLASTIVĚDA

- Povodí ČR

- Počasí a podnebí

PŘÍRODOVĚDA

Jaro –  živočichové v okolí lidských obydlí

- hospodářská zvířata

- domácí mazlíčci

- zvířata volně žijící

RUSKÝ JAZYK

- Rodina, seznamování, pozdravy

- Čtení tištěného a psaného textu

- Přepis tištěného textu do psané podoby

- Číslovky do 20

- Azbuka

   

Vzkazy na týden 29. 4. - 3. 5. 2019

 

AKCE TOHOTO TÝDNE:

--

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

27. - 31. 5. Škola v přírodě.

ČESKÝ JAZYK

Stavba věty jednoduché

- základní skladební dvojice

- shoda přísudku s podmětem

S - Popis pracovního postupu - závěr

MATEMATIKA

Zlomky

Procvičování matematických operací přes milion

- písemné násobení dvojciferným činitelem

- slovní úlohy, písemné a pamětné sčítání a odčítání, násobení, dělení, zaokrouhlování

G - rovnoběžník

VLASTIVĚDA

- Voda v ČR – největší řeky

- Povodí ČR

PŘÍRODOVĚDA

Jaro – příroda v okolí lidských obydlí

- živočichové v okolí lidských obydlí

Čtvrtek 2. 5. - test - příroda na jaře - rostliny, zvířata, zahrada (str. 47 - 53)

RUSKÝ JAZYK

- Rodina, seznamování, pozdravy

- Čtení tištěného a psaného textu

- Přepis tištěného textu do psané podoby

- Číslovky do 20

- Azbuka

 

 

vzkazy na týden 22. 4. - 26. 4. 2019

 

AKCE TOHOTO TÝDNE:

22. 4. - 26. 4. Probíhají platby za školu v přírodě.

22. 4. Velikonoční pondělí.

23. 4. Technické muzeum - Svět je hrou s fyzikou. Přinést: 50 Kč, 2 jízdenky na 60 minut, přezůvky, svačinu, pero, čip na obědy. Sraz v 8 : 00 hod. ve třídě.

24. 4. Městské kolo ve vybíjené na ZŠ Pavlovská (vybraní žáci)

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

27. - 31. 5. Škola v přírodě.

ČESKÝ JAZYK

Stavba věty jednoduché

- základní skladební dvojice

- shoda přísudku s podmětem

S - Popis pracovního postupu

MATEMATIKA

Zlomky

Procvičování matematických operací přes milion

- písemné násobení dvojciferným činitelem

- slovní úlohy, písemné a pamětné sčítání a odčítání, násobení, dělení, zaokrouhlování

VLASTIVĚDA

- Voda v ČR – největší řeky

- Povodí ČR

Pátek 26.4. – opakovací test – povrch ČR a vodstvo ČR

PŘÍRODOVĚDA

Jaro – příroda v okolí lidských obydlí

- živočichové v okolí lidských obydlí

RUSKÝ JAZYK

- Rodina, seznamování, pozdravy

- Čtení tištěného a psaného textu

- Přepis tištěného textu do psané podoby

- Číslovky do 20

- Azbuka

 

   

Strana 1 z 31