Vzkazy pro rodiče - Mgr. Kateřina Benešová

Vzkazy na týden 14. 1. - 18. 1. 2019

 

AKCE TOHOTO TÝDNE:

17. 1. – hodina s paní psycholožkou

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

31. 1. vydávání vysvědčení

1. 2. pololetní prázdniny

26. 2. divadlo Polárka - Vinnetou

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména – rodu ženského – vzory, skloňování vzorů a jejich aplikace

- pravopis vyjmenovaných slov - procvičování

MATEMATIKA

Matematika - Početní operace nad 10 000

- slovní úlohy, písemné a pamětné sčítání a odčítání, násobení, dělení, zaokrouhlování

G – obdélník, čtverec, trojúhelník

VLASTIVĚDA - české dějiny

Renesance

Život lidí na počátku novověku

PŘÍRODOVĚDA

- místo 1. hodiny VV ( 17. 1. 2019)

Podzim – zima – Živočichové a rostliny

Les – houby rostoucí v lese

- byliny a keře

15. 1. Test – živá a neživá příroda, podzim, druhy lesa, lesní patra

RUSKÝ JAZYK

- Rodina

- Čtení tištěného a psaného textu

- Přepis tištěného textu do psané podoby

- Azbuka

 

 

Vzkazy na týden 7. 1. - 11. 1. 2019

AKCE TOHOTO TÝDNE:

8. 1. 2019 – Třídní schůzky

9. 1. – 11. 1. – ČJ, M, V – pololetní testy

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

31. 1. vydávání vysvědčení

1. 2. pololetní prázdniny

26. 2. divadlo Polárka - Vinnetou

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména – procvičování podstatných jmen rodu středního

- rodu ženského – vzory, skloňování vzorů a jejich aplikace

MATEMATIKA

Matematika - Početní operace nad 10 000

- slovní úlohy, písemné a pamětné sčítání a odčítání, násobení, dělení, zaokrouhlování

VLASTIVĚDA - české dějiny

Habsburkové – noví čeští králové

PŘÍRODOVĚDA

- místo 1. hodiny VV ( 3. 1. 2019)

Podzim – zima – Živočichové a rostliny

Les

RUSKÝ JAZYK

- Seznamování

- Čtení tištěného a psaného textu

- Přepis tištěného textu do psané podoby

- Azbuka

 

Vzkazy na týden 3. 1. - 4. 1. 2019

 

AKCE TOHOTO TÝDNE:

- - - - - - - -

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

9. 1. – 11. 1. – ČJ, M – pololetní testy

8. 1. 2019 – Třídní schůzky

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména – procvičování podstatných jmen rodu středního, vzory, skloňování vzorů (pádové otázky, č. jednotné i množné)

MATEMATIKA

Matematika - Početní operace nad 10 000

- slovní úlohy, sčítání a odčítání

VLASTIVĚDA - české dějiny

Jiří z Poděbrad

Jagellonci českými králi

PŘÍRODOVĚDA

- místo 1. hodiny VV ( 3. 1. 2019)

- Ekosystém

Podzim - zima

RUSKÝ JAZYK

- Seznamování

- Čtení tištěného a psaného textu

- Přepis tištěného textu do psané podoby

- Azbuka

 

   

Vzkazy na týden 17. 12. - 21. 12. 2018

 

AKCE TOHOTO TÝDNE:

V pátek besídka a tvoření.

- S sebou pouzdro, nůžky, lepidlo, jednu dospěláckou bílou ponožku a kilo rýže; svačinu, pití, čip na oběd, žákovský průkaz.

Děti mohou donést cukroví.

Koupit jeden drobný dárek do tomboly (každý).

Výuka končí v 11:40. (zapsáno do deníčku)

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

8. 1. 2019 – Třídní schůzky

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména – procvičování podstatných jmen rodu středního, vzory, skloňování vzorů (pádové otázky, č. jednotné i množné)

Sloh: Vyprávění příběhu na základě básničky

MATEMATIKA

Matematika - Početní operace nad 10 000

- slovní úlohy, sčítání a odčítání

VLASTIVĚDA - české dějiny

Konec vlády Lucemburků

Jiří z Poděbrad

PŘÍRODOVĚDA

- Země a její stavba - minerály a horniny

RUSKÝ JAZYK

- Seznamování

- Čtení tištěného a psaného textu

- Přepis tištěného textu do psané podoby

- Azbuka

Všem Vám přeji krásné prožití svátečních dní. K. Benešová

 

 

Vzkazy na týden 10. 12. - 14. 12. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

11. 12. Zdravá Pětka - nakupování

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

21. 12. Společné vánoční tvoření, besídka, rozdávání dárečků

 

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména – rod střední, životnost, číslo a vzor

Slovní druhy - procvičování

Sloh: Dopis – Těšíme se na Vánoce

MATEMATIKA

Matematika - Početní operace nad 10 000

- násobení a dělení mimo obor násobilky

- písemné násobení a dělení

- porovnávání čísel

M - geometrie – opakování – rovnoběžky, kolmice

- v pondělí je potřeba mít v geometrii pravítko s ryskou

VLASTIVĚDA - české dějiny

V době husitských válek

Po husitských válkách

Jiří z Poděbrad

St - test - Gotika, Jak se žilo ve středověku (vesnice, města, zábava krále a šlechty)

PŘÍRODOVĚDA

- hodina Př bude i ve čtvrtek místo jedné hodiny VV

Út - Člověk – zdravá 5 – nakupování potravin

- práce a odpočinek

RUSKÝ JAZYK

- Seznamování

- Čtení tištěného a psaného textu

- Přepis tištěného textu do psané podoby

- Azbuka

   

Strana 1 z 27