Vzkazy pro rodiče - Mgr. Kateřina Benešová

Vzkazy na týden 16. 4. - 20. 4. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

- - - - - - - -

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

30. 4. den Země.

18. 5. celodenní školní výlet

 

Český jazyk a literatura – 3. A

– Vyjmenovaná slova po z, b, l,m, p – opakování

– Vyjmenovaná slova po – s

Slovesa – osoba, číslo, slovesný čas

- Časování sloves

- Podstatná jména – rod, životnost/ neživotnost, číslo, pádové otázky - opakování

Matematika– 3. A

- Přirozená čísla v oboru do tisíce

- Násobilka do 100

- Písemné sčítání trojciferných čísel – opakování

- Písemné odčítání trojciferných čísel

- Geometrie – kružnice

Prvouka– 3. A

- Živá příroda – dělení živočichů podle druhu potravy – opakování (krátký test 18. 4.)

- Člověk – tělo, kůže, smysly

Ruský jazyk

- Seznamování a představování

- Škola

- Počítání do dvaceti

- Moje rodina

Občanská výchova – 6. A, B

- Rodina – vzor a příklad – pravidla společenského chování

- Když vlastní rodina chybí

- Projekt  - Kalendář

- Projekt – Místo, kde bydlím

 

Vzkazy na týden 9. 4. - 13. 4. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

- - - - - - - -

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

18. 5. celodenní školní výlet

Český jazyk a literatura – 3. A

– Vyjmenovaná slova po z, b, l,m, p – opakování

– Vyjmenovaná slova po – s

Slovesa – osoba, číslo, slovesný čas

- Časování sloves

Matematika– 3. A

- Přirozená čísla v oboru do tisíce

- Násobilka do 100

- Písemné sčítání trojciferných čísel – opakování

- Písemné odčítání trojciferných čísel

- Geometrie – kružnice

Prvouka– 3. A

-Živá příroda

- Živočichové – dělení podle vnitřní stavby těla

- Bezobratlí, obratlovci - opakování

- Dělení živočichů podle druhů potravy

11. 4. – test - Živočichové – dělení podle vnitřní stavby těla (přesunuto z 5. 4.)

- Bezobratlí, obratlovci

Ruský jazyk

- Seznamování a představování

- Škola

- Počítání do dvaceti

- Moje rodina

Občanská výchova – 6. A, B

- Rodina – vzor a příklad – pravidla společenského chování

- Když vlastní rodina chybí

- Projekt  - Kalendář

- Projekt – Místo, kde bydlím

 

Vzkazy na týden 2. 4. - 6. 4. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

2. 4. Velikonoční pondělí

4. - 5. 4. zápis do 1. tříd (informace pro rodiče budoucích prvňáčků)

5. 4. beseda s autorkou dětské literatury M. Fiašarovou.

5. 4. florbalový turnaj (vybraní žáci)

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

18. 5. celodenní školní výlet

 

Český jazyk a literatura – 3. A

– Vyjmenovaná slova po z, b, l,m, Český jazyk a literatura – 3. A

– Vyjmenovaná slova po z, b, l,m, p – opakování

– Vyjmenovaná slova po – s

Slovesa – osoba, číslo, slovesný čas

Matematika– 3. A

- Přirozená čísla v oboru do tisíce

- Násobilka do 100

- Písemné sčítání trojciferných čísel – opakování

- Písemné odčítání trojciferných čísel

- Geometrie – kružnice

Prvouka– 3. A

-Živá příroda

- Živočichové – dělení podle vnitřní stavby těla

- Bezobratlí, obratlovci - opakování

- Dělení živočichů podle druhů potravy – seznámení

5. 4. – test - Živočichové – dělení podle vnitřní stavby těla

- Bezobratlí, obratlovci

Ruský jazyk

- Seznamování a představování

- Škola

- Počítání do dvaceti

- Moje rodina

Občanská výchova – 6. A, B

- Rodina – vzor a příklad – pravidla společenského chování

- Projekt  - Kalendář

- Projekt – Místo, kde bydlím

   

Vzkazy na týden 26. 3. - 30. 3. 2018

 

Akce týdne – 26. 3. – práce s paní psycholožkou

Český jazyk a literatura – 3. A

– Vyjmenovaná slova po z, b, l,m – opakování

– Vyjmenovaná slova po p – procvičování

Slovesa – osoba, číslo

- slovesný čas

Matematika– 3. A

- Přirozená čísla v oboru do tisíce

- Násobilka do 100

- Písemné sčítání trojciferných čísel

- Geometrie – kružnice

Prvouka– 3. A

-Živá příroda

- Živočichové – dělení podle vnitřní stavby těla

- Zástupci bezobratlých živočichů

- Obratlovci – ryby, obojživelníci

Ruský jazyk

- Velikonoční prázdniny

Občanská výchova – 6. A, B

- Rodina – vzor a příklad – pravidla společenského chování

- Projekt  - Kalendář

- Projekt – Místo, kde bydlím

 

 

Vzkazy na týden 19. 3. - 23. 3. 2018

Český jazyk a literatura – 3. A

– Vyjmenovaná slova po z, b, l,m – opakování

Vyjmenovaná slova po p – procvičování

Slovesa

Matematika– 3. A

- Přirozená čísla v oboru do tisíce

- Násobilka do 100

- Zaokrouhlování trojciferných čísel

- Pamětné sčítání a odčítání čísel do tisíce

- Písemné sčítání trojciferných čísel

- Geometrie – kružnice

Prvouka– 3. A

-Živá příroda

- Živočichové – dělení podle vnitřní stavby těla

- Zástupci bezobratlých živočichů

- Obratlovci – ryby, obojživelníci

19. 3. opravný test – živá příroda, vlastnosti živočichů

Ruský jazyk

- Seznamování a představování

- Škola

- Počítání do dvaceti

- Moje rodina

Občanská výchova – 6. A, B

- Rodina dělá z domu domov, majetek

- Projekt  - Kalendář

- Projekt – Místo, kde bydlím

   

Strana 1 z 22