Vzkazy pro rodiče - Mgr. Kateřina Benešová

Vzkazy na týden 25. 6. - 29. 6. 2018

POSLEDNÍ ŠKOLNÍ TÝDEN:

25. 6. výuka dle rozvrhu, odevzdávání učebnic do skladu

26. 6. - 28. 6. výuka do 11. 40 hod. + potom ŠD (úklid tříd, příprava tříd na prázdniny)

 

29. 6. vydávání vysvědčení od 8. 55 do 9. 40 hod., obědy od 9. 40 do 10. 30 hod.

 

Všem přeji krásné prázdniny!

 

 

Vzkazy na týden 18. 6. - 22. 6. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

21. 6. - Retro den

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

________

Český jazyk a literatura – 3. A

- Slovní druhy

- Věta jednoduchá – základní skladební dvojice

- Souvětí

Matematika– 3. A

- Násobení dvojciferných a trojciferných čísel jednociferným činitelem – opakování

- Dělení mimo obor násobilek

- Jednotky času

Písemné násobení jednociferným činitelem - seznámení

- Geometrie – tělesa

Prvouka– 3. A

- Houby

- Ochrana přírody

- Závěrečné opakování

14. 6. TEST – z probraného učiva (str.68 – 78)

Ruský jazyk

- Seznamování a představování

- Celkové procvičování azbuky

- Počítání do dvaceti

Občanská výchova – 6. A, B

- Důležité události a osobnosti našich dějin

- Projekt – Místo, kde bydlím

- Projekt  - Kalendář

V tomto týdnu se budou vybírat učebnice. Prosím, učebnice zkontrolovat, vygumovat, slepit a nosit do školy.

 

Vzkazy na týden 11. 6 - 15. 6. 2018

 

AKCE TOHOTO TÝDNE:

________

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

________

Český jazyk a literatura – 3. A

- Slovní druhy

- Věta jednoduchá – základní skladební dvojice

Matematika– 3. A

- Násobení dvojciferných a trojciferných čísel jednociferným činitelem – opakování

- Dělení mimo obor násobilek

- Geometrie – konstrukce trojúhelníku

13. 6. TEST - dělení se zbytkem, násobení a dělení mimo obor násobilek, převody jednotek (po str.32 v učebnici)

Prvouka– 3. A

- Rostliny

- Dělení rostlin podle užitku pro člověka

- Užitkové rostliny

- Okrasné rostliny

14. 6. TEST – z probraného učiva (str.68 – 78)

Ruský jazyk

- Seznamování a představování

- Celkové procvičování azbuky

- Počítání do dvaceti

Občanská výchova – 6. A, B

- Důležité události a osobnosti našich dějin

- Projekt – Místo, kde bydlím

- Projekt  - Kalendář

 

   

Vzkazy na týden 4. 6. - 8. 6. 2018

Český jazyk a literatura – 3. A

- Slovní druhy

- Věta jednoduchá – základní skladební dvojice

Matematika– 3. A

- Násobení dvojciferných a trojciferných čísel jednociferným činitelem

- Geometrie – konstrukce trojúhelníku

Prvouka– 3. A

- Rostliny

- Stonek - dělení rostlin podle stavby stonku

- List, květ, plody a semena

- Dělení rostlin podle užitku pro člověka

Ruský jazyk

- Seznamování a představování

- Škola

- Počítání do dvaceti

- Telefonování

Občanská výchova – 6. A, B

- Státní symboly

- Projekt – Místo, kde bydlím

- Projekt  - Kalendář

 

Vzkazy na týden 28. 5. - 1. 6. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

28. 5. - 29. 5. - fotografování tříd

29. 5. třídní schůzky v 17. 00 hodin

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

31. 5. sportovní den.

Český jazyk a literatura – 3. A

– Vyjmenovaná slova – souhrn - opakování

- Slovní druhy

- Věta jednoduchá – základní skladební dvojice

Matematika– 3. A

- Přirozená čísla v oboru do tisíce

- Dělení se zbytkem

- násobení násobků deseti

- dělení násobků deseti jednocifernými čísly

- Geometrie - trojúhelník, čtyřúhelník

Prvouka– 3. A

- Rostliny – Dělení rostlin na kvetoucí a nekvetoucí

- Části těla kvetoucích rostlin

- dělení rostlin podle stavby stonku

Ruský jazyk

- Seznamování a představování

- Škola

- Počítání do dvaceti

- Telefonování

Občanská výchova – 6. A, B

- Život v regionech

- Projekt – Místo, kde bydlím

- Projekt  - Kalendář

   

Strana 1 z 24