Vzkazy pro rodiče - Mgr. Kateřina Benešová

Vzkazy na týden 19. 2. - 23. 2. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

Úterý 2. 2. – hodina se školní psycholožkou

Pátek 23. 2. – školní kolo turnaje v korfbalu

Český jazyk a literatura – 3. A

- Podstatná jména – rod, číslo, pád

– Vyjmenovaná slova po z, b, l – opakování

Vyjmenovaná slova po m - procvičování

Matematika– 3. A

- Přirozená čísla v oboru do tisíce

- Jednotky délky

- Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel – procvičování

- Násobilka do 100

- Geometrie – rovina, rovinné útvary – čtverec, obdélník

Prvouka– 3. A

- Měření – jednotky délky, objemu a hmotnosti

Ruský jazyk

- Seznamování a představování

- Počítání do dvaceti

- Moje rodina

Občanská výchova – 6. A, B

- Rodina – místo návratů

- Projekt  - Kalendář

 

- Zadání projektu – Místo, kde bydlím

 

Vzkazy na týden 12. 2. - 16. 2. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

- - - - - - - -

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

20. 2. karneval školní družiny

Český jazyk a literatura – 3. A

- Podstatná jména – rod, číslo, pád

– Vyjmenovaná slova po z, b, l – opakování

Vyjmenovaná slova po m - procvičování

Matematika– 3. A

- Přirozená čísla v oboru do tisíce

- Jednotky délky

- Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel – procvičování

- Násobilka do 100

- Geometrie – rovina, rovinné útvary - čtverec

Prvouka– 3. A

- Složení půdy - opakování

- Teplo a světlo ze slunce

- Měření

Ruský jazyk

- Seznamování a představování

- Počítání do dvaceti

- Moje rodina

Občanská výchova – 6. A, B

- Příbuzenské vztahy

- Rodina – úplná, neúplná

- Náhradní rodinná péče

- Projekt  - Kalendář

 

Vzkazy na týden 29. 1. - 2. 2. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

Úterý 30. 1. – 13:15 – 15:00 – Dětská scéna 2018 – školní kolo v recitaci jednotlivců -2. – 5. ročník

- 14:00 – 15:00 – Superstar – pěvecká soutěž, akce ŠD

Český jazyk a literatura – 3. A

- Podstatná jména – rod, číslo,pád

Vyjmenovaná slova po z, b, l – opakování

Vyjmenovaná slova po m - seznámení

Matematika– 3. A

- Přirozená čísla v oboru do tisíce – číselná osa, porovnávání, sčítání a odčítání

- Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel – procvičování

- Násobilka do 100

- Geometrie – rovina, rovinné útvary - čtverec

Prvouka– 3. A

- Horniny a nerosty -mopakování

- Půda

- Složení půdy

- Teplo a světlo ze slunce

Ruský jazyk

- Seznamování a představování

- Počítání do dvaceti

- Moje rodina

Občanská výchova – 6. A, B

- Příbuzenské vztahy

- Rodina – úplná, neúplná

- Náhradní rodinná péče

- Projekt  - Kalendář

   

Vzkazy na týden 22. 1. - 26.1. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

16. 1. zkrácená výuka do 11.40 z důvodu konání prezidentských voleb.

Český jazyk a literatura – 3. A

Vyjmenovaná slova po z, b, l – opakování

Podstatná jména – rod, číslo,pád

Matematika– 3. A

- Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel – procvičování

- Přirozená čísla v oboru do tisíce – číselná osa, porovnávání, sčítání a odčítání

- Geometrie – rovina, rovinné útvary - trojúhelník

Prvouka– 3. A

- Neživá příroda – opakování

- Koloběh vody v přírodě

- Vzduch

Ruský jazyk

- Seznamování a představování

- Počítání do dvaceti

- Moje rodina

Občanská výchova – 6. A, B

- Příbuzenské vztahy

- Rodina – úplná, neúplná

- Náhradní rodinná péče

- Projekt  - Kalendář

 

Vzkazy na týden 15. - 19. 1. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

19. 1. - program s paní psycholožkou

Český jazyk a literatura – 3. A

Vyjmenovaná slova po z, b, l – opakování

Podstatná jména – rod, číslo

Matematika– 3. A

- Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel

- Zaokrouhlování čísel

- Geometrie – rovina, rovinné útvary

Prvouka– 3. A

- Neživá příroda – opakování

- Voda – skupenství vody

- oceánská a pevninská voda

17. 1. – pololetní test - Místo, kde žijeme

- Lidé kolem nás

- Svět kolem nás

Ruský jazyk

- Seznamování a představování

- Počítání do dvaceti

- Moje rodina

Občanská výchova – 6. A, B

- Rodina – úplná, neúplná

- náhradní rodinná péče

- Projekt  - Kalendář

   

Strana 1 z 20