Vzkazy pro rodiče - Mgr. Kateřina Benešová

Vzkazy na týden 24. 9. - 28. 9. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

25. 9. Návštěva Anthroposu - Vývoj života na Zemi v díle Zdeňka Buriana. Cena 30 Kč .

28. 9. státní svátek

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

 

16. 10. Planetárium - Země v pohybu


ČESKÝ JAZYK

Spodoba znělosti, párové souhlásky

Předložky a předpony

- předpony od-, nad-, pod-, před-, roz-, bez-, vz-, ob-, v-

- slovní druhy

Sloh: Bohatost vyjadřování

MATEMATIKA

Matematika - Početní operace do 1 000, násobilka do sta – opakování

- dělení se zbytkem – opakování

- početní výkony se závorkami a bez závorek

M - geometrie – Přímky kolmé

VLASTIVĚDA - české dějiny

Mladší doba kamenná – opakování

Doba bronzová

Doba železná

Keltové

PŘÍRODOVĚDA

Rostliny - vlastnosti rostlin

- dělení

- stavba

RUSKÝ JAZYK

- Seznamování

- Azbuka

 

Vzkazy na týden 17. 9. - 21. 9. 2018

 

AKCE TOHOTO TÝDNE:

19. 9. Dopravní hřiště - 2 jízdenky na 15 minut, svačinu, přezůvky, pouzdro, oblečení na ven, vlastní helmu na kolo (kdo má)

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

25. 9. Návštěva Anthroposu - Vývoj života na Zemi v díle Zdeňka Buriana. Cena 30 Kč - budu vybírat v den konání akce

16. 10. Planetárium - Země v pohybu

ČESKÝ JAZYK

Spodoba znělosti, párové souhlásky

Sloh: Dopis z prázdnin

MATEMATIKA

Matematika - Početní operace do 1 000, násobilka

M - geometrie - Vzájemná poloha dvou přímek v rovině, rovnoběžky

VLASTIVĚDA - české dějiny

Život v pravěku – starší a mladší doba kamenná

PŘÍRODOVĚDA

Houby

Rostliny - vlastnosti rostlin

RUSKÝ JAZYK

- Seznamování

- Azbuka

 

 

Vzkazy na týden 10. 9. - 14. 9. 2018

 

 

AKCE TOHOTO TÝDNE:

 

11. 9. v 17 hodin třídní schůzky

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

19. 9. Dopravní hřiště

konec září - plánujeme návštěvu Anthroposu

ČESKÝ JAZYK

Opakování – Věta, slovo, slabika, hláska

Sloh: Příběhy z prázdnin

MATEMATIKA

Matematika - Početní operace do 1 000, násobilka

M geometrie - Vzájemná poloha dvou přímek

VLASTIVĚDA - české dějiny

Život v pravěku - starší doba kamenná

PŘÍRODOVĚDA

Houby

Rostliny - vlastnosti rostlin

RUSKÝ JAZYK

- Úvodní hodina - seznamování

 

   

Vzkazy na týden 25. 6. - 29. 6. 2018

POSLEDNÍ ŠKOLNÍ TÝDEN:

25. 6. výuka dle rozvrhu, odevzdávání učebnic do skladu

26. 6. - 28. 6. výuka do 11. 40 hod. + potom ŠD (úklid tříd, příprava tříd na prázdniny)

 

29. 6. vydávání vysvědčení od 8. 55 do 9. 40 hod., obědy od 9. 40 do 10. 30 hod.

 

Všem přeji krásné prázdniny!

 

 

Vzkazy na týden 18. 6. - 22. 6. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

21. 6. - Retro den

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

________

Český jazyk a literatura – 3. A

- Slovní druhy

- Věta jednoduchá – základní skladební dvojice

- Souvětí

Matematika– 3. A

- Násobení dvojciferných a trojciferných čísel jednociferným činitelem – opakování

- Dělení mimo obor násobilek

- Jednotky času

Písemné násobení jednociferným činitelem - seznámení

- Geometrie – tělesa

Prvouka– 3. A

- Houby

- Ochrana přírody

- Závěrečné opakování

14. 6. TEST – z probraného učiva (str.68 – 78)

Ruský jazyk

- Seznamování a představování

- Celkové procvičování azbuky

- Počítání do dvaceti

Občanská výchova – 6. A, B

- Důležité události a osobnosti našich dějin

- Projekt – Místo, kde bydlím

- Projekt  - Kalendář

V tomto týdnu se budou vybírat učebnice. Prosím, učebnice zkontrolovat, vygumovat, slepit a nosit do školy.

   

Strana 1 z 24