Vzkazy pro rodiče - Mgr. Kateřina Benešová

Vzkazy na týden 18. 3. do 22. 3. 2019

 

AKCE TOHOTO TÝDNE:

20. 3  Bystrouška - Tajemství lesa. Přinést: 60 Kč, 2 jízdenky na 15 minut, přezůvky, pouzdro, svačinu, čip na obědy.

22. 3. Matematický Klokánek.

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

23. 4. Technické muzeum - Svět je hrou s fyzikou

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména – souhrnné opakování

Slovesa – osoba, číslo, čas, tvar určitý a neurčitý

Časování v čase přítomném a budoucím

- Řeč přímá a nepřímá

MATEMATIKA

Jednotky délky, hmotnosti, objemu a času

Procvičování matematických operací do milionu

- písemné násobení dvojciferným činitelem

- slovní úlohy, písemné a pamětné sčítání a odčítání, násobení, dělení, zaokrouhlování

G – rýsujeme obdélník a čtverec

VLASTIVĚDA

Mapy - obsah mapy

- orientace v krajině

- orientace podle mapy

PŘÍRODOVĚDA

- místo 1. hodiny VV ( 21. 3. 2019)

Příroda v zimě – rostliny a živočichové

Pomoc živočichům v zimním období

RUSKÝ JAZYK

- Rodina, seznamování, pozdravy

- Čtení tištěného a psaného textu

- Přepis tištěného textu do psané podoby

- Azbuka

 

 

Vzkazy na týden 11. 3. - 15. 3. 2019

AKCE TOHOTO TÝDNE:

---

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

18. 3  Bystrouška - Tajemství lesa

23. 4. Technické muzeum - Svět je hrou s fyzikou

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména – souhrnné opakování

Slovesa – osoba, číslo, čas

Tvar určitý a neurčitý

Časování v čase přítomném

- Řeč přímá

MATEMATIKA

Početní operace nad 10 000

Rovnice

Přímá úměrnost

Písemné násobení dvojciferným činitelem

- slovní úlohy, písemné a pamětné sčítání a odčítání, násobení, dělení, zaokrouhlování

G – střed úsečky, osa úsečky

VLASTIVĚDA

Mapy – jejich rozdělení

Obsah mapy

PŘÍRODOVĚDA

- místo 1. hodiny VV ( 14. 3. 2019)

Les

- živočichové v lese

- savci (dokončení)

Příroda v zimě – rostliny

Čt – 14. 3. test – Živočichové v lese (bezobratlí, plazi, ptáci, savci), Příroda v zimě (rostliny)

RUSKÝ JAZYK

- Rodina, seznamování, pozdravy

- Čtení tištěného a psaného textu

- Přepis tištěného textu do psané podoby

- Azbuka

 

Vzkazy na týden 4. 3. - 8. 3. 2019

 

AKCE TOHOTO TÝDNE:

---

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

18. 3  Bystrouška - Tajemství lesa

23. 4. Technické muzeum - Svět je hrou s fyzikou

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména – souhrnné opakování

Slovesa – osoba, číslo, čas, způsob

- Obohacování textu

MATEMATIKA

Početní operace nad 10 000

Násobení a dělení - násobky čísla 10

Písemné násobení dvojciferným dělitelem

- slovní úlohy, písemné a pamětné sčítání a odčítání, násobení, dělení, zaokrouhlování

G – Pravoúhlý trojúhelník

Čtvrtek - 7. 3. test opakování - slovní úlohy, písemné sčítání a odčítání, násobení, dělení, zaokrouhlování

VLASTIVĚDA

Kraje ČR - opakování

Obyvatelstvo naší vlasti

Národopisné oblasti

Mapy – jejich rozdělení

Pátek – 8. 3. – test - Kraje ČR, obyvatelstvo naší vlasti, národopisné oblasti

PŘÍRODOVĚDA

- místo 1. hodiny VV ( 7. 3. 2019)

Podzim – zima – Živočichové a rostliny

Les

- živočichové v lese

- ptáci - dokončení

- savci

RUSKÝ JAZYK

- Rodina, seznamování, pozdravy

- Čtení tištěného a psaného textu

- Přepis tištěného textu do psané podoby

- Azbuka

 

   

Vzkazy na týden 25. 2. - 1. 3. 2019

AKCE TOHOTO TÝDNE:

26. 2. divadlo Polárka - Vinnetou (přinést 60 Kč) S sebou: 2 jízdenky na 60 minut, pouzdro, přezůvky, svačinu, čip na obědy

25. 2. – práce s paní psycholožkou

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

18. 3  Bystrouška - Tajemství lesa

23. 4. Technické muzeum - Svět je hrou s fyzikou

 

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména - vzory podstatných jmen rodu mužského – pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce

– rodu ženského a středního – vzory, skloňování vzorů a jejich aplikace, mluvnické kategorie

- Vypravování

MATEMATIKA

Početní operace nad 10 000

Násobení a dělení - násobky čísla 10

Písemné násobení dvojciferným dělitelem

- slovní úlohy, písemné a pamětné sčítání a odčítání, násobení, dělení, zaokrouhlování

G – trojúhelníková nerovnost, rýsujeme trojúhelník, kružnici, čtverec, obdélník - test

VLASTIVĚDA

Státní členění ČR - opakování

Kraje ČR

Obyvatelstvo naší vlasti

Národopisné oblasti

PŘÍRODOVĚDA

- místo 1. hodiny VV ( 21. 2. 2019)

Podzim – zima – Živočichové a rostliny

Les

- živočichové v lese

- ptáci

- savci

RUSKÝ JAZYK

- Rodina, seznamování, pozdravy

- Čtení tištěného a psaného textu

- Přepis tištěného textu do psané podoby

- Azbuka

 

Vzkazy na týden 18. 2. - 22. 2. 2019

AKCE TOHOTO TÝDNE:

Duhový týden - od úterý do pátku oblečení v konkrétních barvách.

Můžeme vyhrát dort.

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

26. 2. divadlo Polárka – Vinnetou

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména - vzory podstatných jmen rodu mužského – pán, hrad, muž, stroj

– rodu ženského – vzory, skloňování vzorů a jejich aplikace

- Vypravování

MATEMATIKA

Matematika – Rovnice

Početní operace nad 10 000

Násobení a dělení - násobky čísla 10

- slovní úlohy, písemné a pamětné sčítání a odčítání, násobení, dělení, zaokrouhlování

G – trojúhelníková nerovnost

VLASTIVĚDA

ČR – demokratický stát - opakování

Státní členění ČR

Kraje ČR

PŘÍRODOVĚDA

- místo 1. hodiny VV ( 21. 2. 2019)

Podzim – zima – Živočichové a rostliny

Les

- živočichové v lese – bezobratlí, plazi – opakování

- ptáci

RUSKÝ JAZYK

- Rodina, seznamování, pozdravy

- Čtení tištěného a psaného textu

- Přepis tištěného textu do psané podoby

- Azbuka

   

Strana 1 z 29