Vzkazy pro rodiče - Mgr. Kateřina Benešová

Vzkazy na týden 2. 9. - 6. 9. 2019

AKCE TOHOTO TÝDNE:

Prosím o napsání vzkazu, kdy dítě odejde ze školy!

2. 9. výuka 8.00 - 8.45 hod.; vydávání obědů 9.30 - 11.00 hod.

3. 9. výuka 8.00 - 11.40 (přinést všechny sešity, pouzdro); oběd v 11. 40 hod.

4. 9. výuka 8.00 - 11.40 (přinést aktovku - rozdávání učebnic), oběd v 11. 40 hod.

Od čtvrtka 5. 9. bude probíhat výuka dle rozvrhu.

5. 9. schůzka rodičů přihlášených žáků do kroužku AJ v 16. 30 hod. - školní jídelna

5. 9. třídní schůzky v 17 hodin - třída 5.A

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

23. 9. Brněnské dny pro zdraví

V letošním školním roce budeme vybírat 2 zástupce ze třídy do žákovského parlamentu.

 

Vzkazy na týden 24. 6. - 28. 6. 2019

 

Poslední školní týden:

24. 6. Dopravní hřiště. Vzít s sebou: helmu, 2 jízdenky na 15 minut, svačinu, čip, přezůvky.

25. - 27. 6. Výuka zkrácena do 11. 40 hod.

25. 6. Út – dokončení vybírání učebnic, přinést peníze za poškozené učebnice

- úklid třídy - přinést čisticí prostředky, houbičku, hry k zabavení, tašku na odnos výtvarných prací a dalších věcí ze školy.

26. 6. St - vycházka do okolí Brněnské přehrady.

27. 6. Čt – hry k zabavení, tašku na odnos zbytku věcí ze školy.

-  Prosím, napište do notýsku nebo na lístek, kdy Vaše dítě odejde v pátek po vysvědčení domů. Bez písemného souhlasu děti nemohou samy opustit školu. Děkuji.

28. 6. Pá - ve druhé vyučovací hodině - vydávání vysvědčení - přinést složku. Děti přijdou v 8.45 a odejdou v 9.40 hod.

- Výdej obědů od 9.40 do 10.30 hod.

- Provoz ŠD do 15 hodin.

 

Všem děkuji za spolupráci v tomto školním roce.

Přeji krásné, prosluněné prázdniny! Odpočívejte a užívejte volných dní.

V září se těším zase na viděnou.

Kateřina Benešová

 

 

Vzkazy na týden 17. 6. - 21.6. 2019

AKCE TOHOTO TÝDNE:

18. 6. Kurz první pomoci 8. 00 - 9. 40 hod.

19. 6. Prosím, aby děti přinesly do školy zkontrolované všechny učebnice. Děkuji.

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

24. 6. Dopravní hřiště.

ČESKÝ JAZYK

Závěrečné opakování – tvarosloví, skladba

S – Těšíme se na prázdniny

MATEMATIKA

Zlomky – sčítání zlomků se stejným jmenovatelem

G – grafický součet úseček

VLASTIVĚDA

- Služby a doprava v ČR

- Cestujeme po ČR

Po 17.6. 3. Vyuč. hodina – vlastivěda

PŘÍRODOVĚDA

Pole

Tekoucí vody

RUSKÝ JAZYK

Závěrečné opakování

- Rodina, seznamování, pozdravy

- Čtení tištěného a psaného textu

- Přepis tištěného textu do psané podoby

- Číslovky do 20

- Azbuka

   

Vzkazy na týden 10. 6. 14. 6. 2019

AKCE TOHOTO TÝDNE:

--

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

18. 6. Kurz první pomoci

24. 6. Dopravní hřiště.

ČESKÝ JAZYK

Závěrečné opakování – tvarosloví, skladba

Út 11. 6. – závěrečná písemná práce (pravopis i/y, mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves, shoda přísudku s podmětem, věta jednoduchá a souvětí, větné vzorce)

S – E-mail, SMS zpráva

MATEMATIKA

Zlomky – sčítání zlomků se stejným jmenovatelem

G – obsah a obvod, jednotky obsahu

St – závěrečný test (písemné sčítání a odčítání, písemné násobení jednociferným a dvojciferným činitelem, písemné dělení, rovnice, převody jednotek, zlomky, slovní úloha)

VLASTIVĚDA

- Nerostné suroviny a průmysl v ČR

- Pá 14. 6. krátký test - Nerostné suroviny a průmysl v ČR

PŘÍRODOVĚDA

Louka

Čt 13. 6. – krátký test – Louka – rostliny a živočichové, léto – příroda v létě (uč. str.67 – 73)

RUSKÝ JAZYK

Závěrečné opakování

- Rodina, seznamování, pozdravy

- Čtení tištěného a psaného textu

- Přepis tištěného textu do psané podoby

- Číslovky do 20

- Azbuka

 

Vzkazy na týden 3. 6. - 7. 6.2019

AKCE TOHOTO TÝDNE:

4. 6. Zahradní slavnost od 17 hodin.

7. 6. Sportovní den 10.00 - 11. 40  hod. Přinést M, Př a sportovní oblečení na ven.

Bude zkrácená výuka do 11. 40 hodin.

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

24. 6. Dopravní hřiště.

ČESKÝ JAZYK

Stavba věty jednoduché - opakování

Souvětí

S – E-mail, SMS zpráva

MATEMATIKA

Zlomky - sčítání

Procvičování matematických operací přes milion

- písemné násobení dvojciferným činitelem

- slovní úlohy, písemné a pamětné sčítání a odčítání, násobení, dělení, zaokrouhlování, převody jednotek

G – rýsujeme rovnoběžník

VLASTIVĚDA

- Nerostné suroviny a průmysl v ČR

PŘÍRODOVĚDA

Louka

RUSKÝ JAZYK

- Rodina, seznamování, pozdravy

- Čtení tištěného a psaného textu

- Přepis tištěného textu do psané podoby

- Číslovky do 20

- Azbuka

   

Strana 1 z 32