Vzkazy pro rodiče - Mgr. Karla Prátová

Učivo 18.6.-22.6.

Český jazyk 6. A,B

Učivo: Opakování učiva, vybírání učebníc


***Český jazyk 8. A

Učivo: Opakování učiva, vybírání učebníc

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Opakování učiva, vybírání učebníc

 

**Dějepis 7. ročník

Učivo: Opakování učiva, vybírání učebníc

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Opakování učiva, vybírání učebníc

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: Opakování učiva, vybírání učebníc

 

Učivo 4.-15. června

Český jazyk 6. A,B

Učivo: Opakování větných členů a pravopisu, vypravování, literatura s dětským hrdinou

Opakování: Určování větných členů, pravopis


***Český jazyk 8. A

Učivo: Složité souvětí, světový romantismus, úvaha

Opakování: Vedlejší věty, větné členy, poměry-denně

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Dokončení Řím

 

**Dějepis 7. ročník

Učivo: První Habsburkové, umělecké slohy

Opakování: po, st- opakovací otázky 2. polovina

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Rakousko-uherské vyrovnání

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: Československo po válce

Zkoušení: projekty, 9.B test Československo po 2. světové válce v pátek

 

Učivo 28.5.-1.6.

Český jazyk 6. A,B

Učivo: Větné členy, opakování sloves a zájmen, vypravování, literatura s dětským hrdinou

Opakování: Určování větných členů, pravopis, testy- po slovesa, stř zájmena


***Český jazyk 8. A

Učivo: Opakování český romantismus

Opakování: Vedlejší věty, větné členy, poměry-denně

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Dokončení Řím

Opakování: út- opakovácí otázky 1. polovina, čt- opakovací otázky 2. polovina

 

**Dějepis 7. ročník

Učivo: První Habsburkové

Opakování: po- opakovácí otázky 1. polovina, st- opakovací otázky 2. polovina

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Rakousko-uherské vyrovnání

Opakování: st- opakovácí otázky 1. polovina, pá- opakovací otázky 2. polovina

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: Československo po válce

Zkoušení: projekty

 

Učivo 21.-24. května

Český jazyk 6. A,B

Učivo: Větné členy, opakování přídavnách jmen a číslovek, literatura s dětským hrdinou

Opakování: Určování větných členů, pravopis,

6.A testy- út číslovky, čtvrtek přídavná jména

6.B testy- po číslovky, středa přídavná jména


***Český jazyk 8. A

Učivo: Složité souvětí, n/nn, Němcová

Opakování: Pravopis n/nn, vedlejší věty, větné členy, poměry

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Dokončení Řím

Opakování: minitesty

 

**Dějepis 7. ročník

Učivo: První Habsburkové

Opakování: pravidelné minitesty

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Rusko, Turecko, Bachovský absolutismus

Opakování: pravidelné minitesty

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: Československo po válce

 

Učivo 14.5.-18.5

Český jazyk 6. A,B

Učivo: Větné členy, opakování podstatných jmen, literatura s dětským hrdinou

Opakování: Určování větných členů, pravopis

 

***Český jazyk 8. A

Učivo: Složité souvětí, n/nn, Mácha

Opakování: pondělí vyjmenovaná slova M,P úterý- vyjmenovaná slova S,V, čtvrtek, pátek n/nn,

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Krize republiky

Opakování: velký test na čtvrtek viz capsa

 

**Dějepis 7. ročník

Učivo: Anglie, Rusko, Osmanská říše

Opakování: pravidelné minitesty

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Sever proti Jihu, Rusko, Turecko

Opakování: pravidelné minitesty

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: Československo po válce

 

Učivo 3.5.-11.5.

Český jazyk 6. A,B

Učivo: Větné členy, shoda přísudku s podmětem, pověsti

Opakování: Určování větných členů, shoda

 

***Český jazyk 8. A

Učivo: Složité souvětí, vyjmenovaná slova, změna věty vedlejší na VČ a naopak, romantismus v literatuře

Opakování: denně vyjmenovaná slova- testy jsou na capse, vedlejší věty, souřadící spojky

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Punské války

Opakování: minitesta každou hodinu od Říma

 

**Dějepis 7. ročník

Učivo: Francie, Anglie

Opakování: pravidelné minitesty, v pondělí 7.5. velky test po Nizozemí (včetně)

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Krymská válka, Německo a Itálie po r. 1848

Opakování: pravidelné minitesty

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: Československo po válce

Opakování: Test čtvrtek 9.A, pátek 9.B

 

Učivo 23.-27.dubna

Český jazyk 6. A,B

Učivo: Větné členy, shoda přísudku s podmětem, pověsti

Opakování: Určování větných členů, shoda

 

***Český jazyk 8. A

Učivo: Složité souvětí, vyjmenovaná slova, romantismus v literatuře

Opakování: denně vyjmenovaná slova- testy jsou na capse, vedlejší věty, souřadící spojky

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Běžný život Římanů, republika

Opakování: minitesta každou hodinu od Říma

 

**Dějepis 7. ročník

Učivo: Reformace, Španělsko

Opakování: pravidelné minitesty

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Krymská válka, Francie po r. 1848

Opakování: velký test středa 1848

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: Československo po válce

Opakování: Test čtvrtek 9.A, pátek 9.B

 

Učivo 16.-20.4.

Český jazyk 6. A,B

Učivo: Větné členy, shoda přísudku s podmětem, pověsti

Opakování: Určování větných členů, shoda

 

***Český jazyk 8. A

Učivo: Složité souvětí, vyjmenovaná slova, romantismus v literatuře

Opakování: denně vyjmenovaná slova- testy jsou na capse, vedlejší věty, souřadící spojky

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Řím- úvod

Opakování: velký test v úterý- je na capse - umění, věda, architektura, olympijské hra, peloponéská válka, Alexandr Makedonský

 

**Dějepis 7. ročník

Učivo: Jagellonci, zámořské plavby

Opakování: pravidelné minitesty

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: r. 1848

Opakování: pravidelné minitesty

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: Svět po válce

 

Učivo 9.-13.4.

Český jazyk 6. A,B

Učivo: Větné členy, mluvní cvičení, bajky

Opakování: Mluvní cvičení, druhy přísudků a podmětů, otázky a zkratky větné členy

 

***Český jazyk 8. A

Učivo: Souřadící spojky, větné členy, s-,z-,vz, Romantismus v literatuře

Opakování: denně s-,z-,vz- testy jsou na capse, vedlejší věty, souřadící spojky

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Řecko - dokončení

Opakování: velký test v úterý- je na capse

 

**Dějepis 7. ročník

Učivo: Jiří z Poděbrad, Jagellonci

Opakování: pravidelné minitesty

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: r. 1848

Opakování: pravidelné minitesty

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: Svět po válce

 

Učivo 9.4.-13.4.

Český jazyk 6. A,B

Učivo: Větné členy, mluvní cvičení, bajky

Opakování: Mluvní cvičení, druhy přísudků a podmětů, otázky a zkratky větné členy

 

***Český jazyk 8. A

Učivo: Souřadící spojky, větné členy, s-,z-,vz, Romantismus v literatuře

Opakování: denně s-,z-,vz- testy jsou na capse, vedlejší věty, souřadící spojky

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Řecko - dokončení

Opakování: velký test v úterý- je na capse

 

**Dějepis 7. ročník

Učivo: Jiří z Poděbrad, Jagellonci

Opakování: pravidelné minitesty

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: r. 1848

Opakování: pravidelné minitesty

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: Svět po válce

 

Strana 1 z 14