Vzkazy pro rodiče - Mgr. Karla Prátová

Učivo 18.3.-22.3.

**Čeština 7. ročník

Učivo:

Vedlejší věty,větné členy, Jiří z Poděbrad v literatuře

Opakování:

denně 15 vedlejších vět,větné členy, 2x tydně diktát, 2x vyjmenovaná slova, vyjmenovaná slova budou na capse

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Athény

Opakování: pondělí velký test - je na capse, mají v sešitě středa- minitest 

 

***Dějepis 7. ročník

Učivo: Husitské války,české země po husitských válkách

Opakování: pravidelné minitest, 7.A velký test husitství další pondělí, 7.B v pátek 22.3.- je na capse i ve složkách

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: 184 v Evropě- opakování, 1848 v Habsburské monarchii

Opakování: pravidelné minitesty, středa, čtvrtek-  velký test r. 1848 v Evropě

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: Svět po 2. světové válce

 

Učivo 11.3.-15.3.

**Čeština 7. ročník

Učivo:

Vedlejší věty,větné členy, Jan Hus v literatuře

Opakování:

úterý- velký test neohebné slovní druhy, denně pravopisné cvičení + 15 vedlejších vět, pro určování vedlejších vět musí děti umět spojovací výrazy, 2x týdně diktát, 2x vyjmenovaná slovy, vyjmenovaná slova budou na capse

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Městské státy_Sparta, Athény

Opakování: pravidelné minitesty, středa velký test 

 

***Dějepis 7. ročník

Učivo: Hus, husitské války

Opakování: pravidelné minitesty

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: 1848 Itálie, Německo

Opakování: pravidelné minitesty, středa, čtvrtek-  velký test národní obrození

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: Svět po 2. světové válce

Opakování: pravidelné minitesty

 

Učivo 4.-8. března

***Čeština 7. ročník

Učivo:

Vedlejší věty, neohebné slovní druhy

Karel IV. v literatuře

Opakování:

denně pravopisné cvičení + 15 vedlejších vět, pro určování vedlejších vět musí děti umět spojovací výrazy, 2x týdně diktát, 2x vyjmenovaná slovy, vyjmenovaná slova budou na capse

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Kolonizace, městské státy

Opakování: pravidelné minitesty

 

***Dějepis 7. ročník

Učivo: Václav IV., Hus, husitské války

Opakování: pravidelné minitesty

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: 1848

Opakování: pravidelné minitesty

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: Svět po 2. světové válce

Opakování: pravidelné minitesty

 

Učivo 25. února-1. března


Učivo 25. února-1. března

Český jazyk 7. A,B

Učivo:

Vedlejší věty, věta jednočlenná a dvojčlenná, větný ekvivalent

Opakování:

denně pravopisné cvičení + 15 vedlejších vět, pro určování vedlejších vět musí děti umět spojovací výrazy

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Homérské Řecko,kolonizace

Opakování: pravidelné minitesty

 

***Dějepis 7. ročník

Učivo: Lucemburkové

Opakování: pravidelné minitesty

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Národní obrození, metternichovský absolutismus

Opakování: pravidelné minitesty

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: Svět po 2. světové válce

Opakování: v út/stř velktý test protektorát

 

Učivo 18.2.-22.2.

Učivo 18.-22. února

Český jazyk 7. A,B

Učivo:

Vedlejší věty, věta jednočlenná a dvojčlenná, větný ekvivalent

Úterý, středa - literarní hodina, literární pojmy, práce s textem

Opakování:

denně doplňovačka vyjmenovaná slova (jsou na capse i s řešením) + 15 vedlejších vět, pro určování vedlejších vět musí děti umět spojovací výrazy

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Starověké Řecko, Kréta

Opakování: v pondělí bez testu, ve středu velký test- vzorek dostanou v pondělí

 

***Dějepis 7. ročník

Učivo: Lucemburkové

Opakování: v pondělí bez testu, ve čt(7.A), pá (7.B)- velký test- viz capsa

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Národní obrození

Opakování: 1. hodina v týdnu bez testu, 2. hodina v týdnu velký test na r. 1830 viz capsa

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: Protektorát

Opakování: v pátek velktý test protektorát

 

Učivo 4.-8. února

Učivo 4.-8. února

Český jazyk 7. A,B

Učivo:

Vedlejší věty, neohebné slovní druhy, vyjmenovaná slova

Opakování:

7.A - út vyjmenovaná slova P, čt - vyjmenovaná slova S, pá- vyjmenovaná slova V, denně spojovací výrazy

7.B - út vyjmenovaná slova P, st - vyjmenovaná slova S, čt- vyjmenovaná slova V, denně spojovací výrazy

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: východní středomoří

Opakování: Pravidelné minitesty - vše na capse

 

***Dějepis 7. ročník

Učivo: Přemysl Otakar II., Václav II., Václav III

Opakování: Pravidelné minitesty

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Revoluce 1830

Opakování: Pravidelné minitesty

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: Protektorát

Opakování: Pravidelné minitesty

 

Učivo 28.1-31.1.

Český jazyk 7. A,B

Učivo:

Vedlejší věty, členitost, vyjmenovaná slova

Opakování:

- út vyjmenovaná slova L, stř - vyjmenovaná slova M, denně spojovací výrazy

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Starověk - Čína, Řecko-úvod

Opakování: Pravidelné minitesty - vše na capse

 

***Dějepis 7. ročník

Učivo: Přemysl Otakar I., Václav I. , Přemysl Otakar II.

Opakování: Velký test vesnice, město- pondělí

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Revoluce 1830

Opakování: pravidelné minitesty

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: 2. světová válka, protektorát

Opakování: test  9.A ve středu, 9.B v uterý - 2. světová válka

 

Učivo n a týden 21.-25.1.

Učivo n a týden 21.-25.1.

Český jazyk 7. A,B

Učivo:

Neohebné slovní druhy, vedlejší věty, vyjmenovaná slova

Opakování:

-od čtvrtka vyjmenovaná slova, slovesný rod

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Starověk - Čína

Opakování: Pravidelné minitesty - vše na capse

***Dějepis 7. ročník

Učivo: Kolonizace, život na vesnici a ve městě

Opakování: Pravidelné minitesty - od pátku

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Revoluce 1830

Opakování: pravidelné minitesty, ve středu (8.B), ve čtvrtek (8.A) velký test průmyslová revoluce

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: 2. světová válka

Opakování: test poznávání osobností 9.A ve středu, 9.B v pátek

 

Učivo 14.-18.1.

Učivo 14.-18.1.

Český jazyk 7. A,B

Učivo:

Opakování ohebných slovních druhů a větných členů

Opakování:

-pravopis denně

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Starověk - Indie, Čína

Opakování: Opakovací otázky zkoušení - vše na capse

 

***Dějepis 7. ročník

Učivo: Kolonizace, život na vesnici a ve městě

Opakování: Velké zkoušení viz opakovací otázky

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Průmyslová revoluce, vynálezy

Opakování: Velké zkoušení viz opakovací otázky

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: Okupace, 2. světová válka

Opakování: Velké zkoušení viz opakovací otázky

 

 

Učivo 3.-11.1.

Učivo 3.-11.1.

Český jazyk 7. A,B

Učivo:

-Pipos pracovního postupu, charakteristika

-Hrdinské eposy

Opakování:

-pravopis denně

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Starověk - Indie, Čína

Opakování: Opakovací otázky zkoušení - vše na capse


***Dějepis 7. ročník

Učivo: Kolonizace, život na vesnici a ve městě

Opakování: Velké zkoušení viz opakovací otázky

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Svět po napoleonských válkách, průmyslová revoluce

Opakování: Velké zkoušení viz opakovací otázky

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: Okupace, 2. světová válka

Opakování: Velké zkoušení viz opakovací otázky

 

 

 

 

 

 

Strana 1 z 17