Vzkazy pro rodiče - Mgr. Karla Prátová

Učivo 19.2.-23.2.

Český jazyk 6. A,B

Učivo: Zájmena; Popis předmětu; Staré řecké báje a pověsti, pravopis n-nn

Opakování: Denně- pravopis bě,pě,vě,mě,  koncovky podstatných a přídavných jmen, druhy číslovek

Velký test zájmena ve čtvrtek

***Český jazyk 8. A

Učivo: Neohebné slovní druhy, Recenze, s-,z-,vz-, vedlejší věty

Opakování: Čtvrtek, pátek - test neohebné slovní druhy

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Homérské období, archaické období

Opakování: pravidelné minitesty

 

**Dějepis 7. ročník

Učivo:Václav III., nástup Lucemburků

Opakování: pravidelné minitesty

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Revoluce 1830 - Itálie, německo, Belgie, Rusko

Opakování: pravidelné minitesty

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: Protektorát

Opakování: Pravidelné minitesty

 

Učivo 12.2.-16.2.

Český jazyk 6. A,B

Učivo: Zájmena; Popis předmětu; Staré řecké báje a pověsti, pravopis n-nn

Opakování: Denně- pravopis bě,pě,vě,mě,  koncovky podstatných a přídavných jmen, druhy číslovek

ZKOUŠENÍ BÁSNIČKA

 

***Český jazyk 8. A

Učivo: Neohebné slovní druhy, Recenze, s-,z-,vz-, vedlejší věty

Opakování: Denně test - vedlejší věty, pravopis

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Úvod Řecko, Kréta, Homérské období

Opakování: pravidelné minitesty

 

**Dějepis 7. ročník

Učivo: Poslední Přemyslovci

Opakování: pravidelné minitesty

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Kapitalistická společnost

Opakování: pravidelné minitesty

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: Druhá světová válka-dokončení, Protektorát

Opakování: Velký test 2. světová válka

 

učivo 22.1.-2.2.

Český jazyk 6. A,B

Učivo: Zájmena; Popis předmětu; Staré řecké báje a pověsti, bě, pě, vě, mě

Opakování: Denně- pravopis bě,pě,vě,mě,  koncovky podstatných a přídavných jmen, druhy číslovek

ZKOUŠENÍ BÁSNIČKA

 

***Český jazyk 8. A

Učivo: Neohebné slovní druhy, Referát, s-,z-,vz-

Opakování: Denně test - slovesa, pravopis

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Úvod Řecko, Kréta

Opakování: pravidelné minitesty

 

**Dějepis 7. ročník

Učivo: Město, vesnice, kolonozace

Opakování: ve středu test KOLONIZACE

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Kapitalistická společnost

Opakování: pravidelné minitesty

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: Druhá světová válka-dokončení

Opakování: Test - Poznej osobnost

 

Učivo 22. ledna - 26. ledna

Český jazyk 6. A,B

Učivo: Číslovky; Popis předmětu; Staré řecké báje a pověsti, bě, pě, vě, mě

Opakování: Denně- test číslovky (vzorek capsa), pravopis bě,pě,vě,mě,  koncovky podstatných a přídavných jmen

 

***Český jazyk 8. A

Učivo: Slovesa, Referát, s-,z-,vz-

Opakování: Denně test - slovesa, pravopis

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Čína, státy vychodního Středomoří

Opakování: Ve čtvrtek test Čína

 

**Dějepis 7. ročník

Učivo: LVK

Opakování: LVK

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Průmyslová revoluce, kapitalistická společnost

Opakování: středa-test Napoleon

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: Druhá světová válka-dokončení

Opakování: Poznej osobnost

 

Učivo 15.1.-19.1.

Český jazyk 6. A,B

Učivo: Číslovky, Staré řecké báje a pověsti, bě, pě, vě, mě

Opakování: Opakování pravopisu koncovky podstatných a přídavných jmen

***Český jazyk 8. A

Učivo: Slovesa

Opakování: Slovesa, pravopis

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Čína

Opakování: Opakovací otázky-uzavírání klasifikace

 

**Dějepis 7. ročník

Učivo: Kolonizace, středověká vesnice, město

Opakování: Opakovací otázky-uzavírání klasifikace, ve středu nebudu ve škole

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Napoleon-dokončení, průmyslová revoluce

Opakování: Opakovací otázky-uzavírání klasifikace

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: Druhá světová válka-průběh

Opakování: Opakovací otázky-uzavírání klasifikace

 

Učivo 8.-12. ledna

Český jazyk 6. A,B

Učivo: Číslovky, Staré řecké báje a pověsti, Popis pokoje

Opakování: Opakování na písemnou práci z pravopisu

***Český jazyk 8. A

Učivo: Slovesa

Opakování: Opakování na písemnou práci, denně diktát, vid, slovesné vzory

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Indie-dokončení, úvod Čína

Opakování: Opakovací otázky-uzavírání klasifikace

 

**Dějepis 7. ročník

Učivo: Kolonizace, středověká vesnice, město

Opakování: Opakovací otázky-uzavírání klasifikace, ve středu nebudu ve škole

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Napoleon

Opakování: Opakovací otázky-uzavírání klasifikace

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: Druhá světová válka-průběh

Opakování: Opakovací otázky-uzavírání klasifikace

 

Učivo 3. ledna- 5. ledna

*Český jazyk 6. A,B

Učivo: Opakování na písemnou práci


***Český jazyk 8. A

Učivo: Opakování na písemnou práci, slovesa

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Indie

Opakování: Opakovací otázky-uzavírání klasifikace

 

**Dějepis 7. ročník

Učivo: Kolonizace

Opakování: Opakovací otázky-uzavírání klasifikace

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Napoleon

Opakování: Opakovací otázky-uzavírání klasifikace

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: Vznik protektorátu

Opakování: Opakovací otázky-uzavírání klasifikace

 

Učivo 18. prosince- 22. prosince

Učivo 18. prosince- 22. prosince

*Český jazyk 6. A,B

Učivo:

1, Přídavná jména-druhy, vzory, pravopis, 2. stupeň

2, Památky starověkého Egypta

Opakování:

denně pravopis přídavných jmen, stupňování  a vzory přídavných jmen

týdenní DÚ do pondělí 18.12. Dopis studentce (6.A), kamarádovi do Znojma (6.B)

 

***Český jazyk 8. A

Učivo:

Pravopis n-nn, slovesa

Literatura-Renesanční literatura

Opakování:

-vedlejší věty, velká písmena, slovesný víd, třída, vzor

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Indie

Opakování: opakovací otázky

 

**Dějepis 7. ročník

Učivo: Španělsko

Opakování: opakovací otázky

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Napoleon

Opakování: opakovací otázky

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: Druhá republika, protektorát

Opakování: opakovací otázky


 

Učivo 11. prosince- 15. prosince

*Český jazyk 6. A,B

Učivo:

1, Přídavná jména-druhy, vzory, pravopis, 2. stupeň

2, Epos o Gilgamešovi, Památky starověkého Egypta

Opakování:

denně pravopis přídavných jmen, stupňování  a vzory přídavných jmen

týdenní DÚ do pondělí 18.12. Dopis studentce (6.A), kamarádovi do Znojma (6.B)

 

***Český jazyk 8. A

Učivo:

Pravopis n-nn, slovesa

Literatura-Renesanční literatura

Opakování:

velký test zájmena 12.12.

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Mezopotámie

Opakování: pravidelné minitesty

 

**Dějepis 7. ročník

Učivo: Románský sloh, Schizma

Opakování: pravidelné minitesty na panovníky od Sámovy říše

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Napoleon

Opakování: pravidelné minitesty od Marie Terezie, velký test Velká francouzská revoluce v pátek 15.12.

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: První republika, druhá republika, protektorát

Opakování: pravidelné minitesty od Itálie, Německo, Rusko, válečná ohnisk, první republika

 

Učivo 4. prosince- 8. prosince

Učivo 4. prosince- 8. prosince

*Český jazyk 6. A,B

Učivo:

1, Přídavná jména-druhy, vzory, pravopis, 2. stupeň

2, Pohádky a ilustrátoři - test

Opakování:

denně pravopis přídavných jmen, stupňování  a vzory přídavných jmen

týdenní DÚ dopsat desky s. 34, 35

 

***Český jazyk 8. A

Učivo:

Zájmena, pravopis n-nn

Literatura-Renesanční literatura

Opakování:

bě, pě, vě, mě, vedlejší věty, větné člany, skloňování cizích slov, druhy zájmen

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Mezopotámie

Opakování: pravidelné minitesty

 

**Dějepis 7. ročník

Učivo: Románský sloh, stoletá válka

Opakování: pravidelné minitesty na panovníky od Sámovy říše

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Velká francouzská revoluce

Opakování: pravidelné minitesty od Marie Terezie

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: První republika

Opakování: pravidelné minitesty od Itálie, Německo, Rusko, válečná ohniska

 

Strana 1 z 13