Vzkazy pro rodiče - Mgr. Karla Prátová

Učivo 16.-20.4.

Český jazyk 6. A,B

Učivo: Větné členy, shoda přísudku s podmětem, pověsti

Opakování: Určování větných členů, shoda

 

***Český jazyk 8. A

Učivo: Složité souvětí, vyjmenovaná slova, romantismus v literatuře

Opakování: denně vyjmenovaná slova- testy jsou na capse, vedlejší věty, souřadící spojky

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Řím- úvod

Opakování: velký test v úterý- je na capse - umění, věda, architektura, olympijské hra, peloponéská válka, Alexandr Makedonský

 

**Dějepis 7. ročník

Učivo: Jagellonci, zámořské plavby

Opakování: pravidelné minitesty

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: r. 1848

Opakování: pravidelné minitesty

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: Svět po válce

 

Učivo 9.-13.4.

Český jazyk 6. A,B

Učivo: Větné členy, mluvní cvičení, bajky

Opakování: Mluvní cvičení, druhy přísudků a podmětů, otázky a zkratky větné členy

 

***Český jazyk 8. A

Učivo: Souřadící spojky, větné členy, s-,z-,vz, Romantismus v literatuře

Opakování: denně s-,z-,vz- testy jsou na capse, vedlejší věty, souřadící spojky

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Řecko - dokončení

Opakování: velký test v úterý- je na capse

 

**Dějepis 7. ročník

Učivo: Jiří z Poděbrad, Jagellonci

Opakování: pravidelné minitesty

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: r. 1848

Opakování: pravidelné minitesty

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: Svět po válce

 

Učivo 9.4.-13.4.

Český jazyk 6. A,B

Učivo: Větné členy, mluvní cvičení, bajky

Opakování: Mluvní cvičení, druhy přísudků a podmětů, otázky a zkratky větné členy

 

***Český jazyk 8. A

Učivo: Souřadící spojky, větné členy, s-,z-,vz, Romantismus v literatuře

Opakování: denně s-,z-,vz- testy jsou na capse, vedlejší věty, souřadící spojky

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Řecko - dokončení

Opakování: velký test v úterý- je na capse

 

**Dějepis 7. ročník

Učivo: Jiří z Poděbrad, Jagellonci

Opakování: pravidelné minitesty

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: r. 1848

Opakování: pravidelné minitesty

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: Svět po válce

 

3. dubna - 6. dubna

Český jazyk 6. A,B

Učivo: Pravopis s-, z-, vz-, větné členy, barokní literatura, literatura národního obrození

Opakování: Denně- pravopis s-, z-,vz-, testy jsou na capse

 

***Český jazyk 8. A

Učivo: Souřadící spojky, větné členy, s-,z-,vz

Opakování: denně s-,z-,vz- testy jsou na capse, vedlejší věty, souřadící spojky

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Řecko věda a umění,Alexandr Makedonský

Opakování: pravidelné minitesty

 

**Dějepis 7. ročník

Učivo: Zikmund, Ladislav pohrobek

Opakování: pravidelné minitesty

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Metternichovský absolutismus

Opakování: ve středu test na národní obrození

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: Svět po válce

Upravit

Učivo 12.3.

 

Učivo 19.-28. března

Český jazyk 6. A,B

Učivo: Pravopis s-, z-, vz-, slovesa

Opakování: Denně- pravopis s-, z-,vz-, testy jsou na capse

 

***Český jazyk 8. A

Učivo: Větné členy, s-,z-,vz

Opakování: denně s-,z-,vz- testy jsou na capse, vedlejší věty

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Řecko-perské války

Opakování: pravidelné minitesty, 27.3. test řecko-perské války

 

**Dějepis 7. ročník

Učivo: Husitské války

Opakování: 28.3. test Hus, husitské války

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Národní obrození - dokončení

Opakování: ve středu test na národní obrození

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: Svět po válce

 

Učivo 12.3.-16.3.

Český jazyk 6. A,B

Učivo: Dokončení slovesa, pravopis s-, z-, vz-

Opakování: Denně- pravopis s-, z-,vz- a n/nn, slovesa

 

***Český jazyk 8. A

Učivo: Větné členy, s-,z-,vz

Opakování: denně s-,z-,vz-, vedlejší věty, úterý velký test renesanční literatura

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Řecko-perské války

Opakování: pravidelné minitesty - Sparta,  Athény, pojmy

 

**Dějepis 7. ročník

Učivo: Hus, husitství

Opakování: pravidelné minitesty

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Národní obrození

Opakování: v pátek velký test na národní obrození

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: Svět po válce


 

Učivo 5.-9. března

Český jazyk 6. A,B

Učivo: Popis předmětu; české pověsti, pravopis n-nn

Opakování: Denně- pravopis n/nn, slovesa

 

***Český jazyk 8. A

Učivo: Slohový týden

Opakování: denně s-,z-,vz-, vedlejší věty

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Athény, řecko-perské války

Opakování: ve čtvrtekvelký test po Athény

 

**Dějepis 7. ročník

Učivo: Václav IV., Zikmund Lucemburský

Opakování: pravidelné minitesty, ve středu velký test

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Národní obrození

Opakování: v pátek velký test 1830

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: Svět po válce

Opakování: Test protektorát - čtvrtek 9.A, pátek 9.B

 

Učivo 26.2.-2.3.

Český jazyk 6. A,B

Učivo: Popis předmětu; Staré řecké báje a pověsti, pravopis n-nn

Opakování: Denně- pravopis n/nn, zájmena

 

***Český jazyk 8. A

Učivo: S-,z-,vz-, vedlejší věty

Opakování: denně s-,z-,vz-

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Sparta, Athény

Opakování: pravidelné minitesty

 

**Dějepis 7. ročník

Učivo: Karel IV.

Opakování: pravidelné minitesty

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Revoluce 1830 - Rusko, Polsko, Balkán

Opakování: pravidelné minitesty

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: Protektorát

Opakování: Pravidelné minitesty

 

Učivo 19.2.-23.2.

Český jazyk 6. A,B

Učivo: Zájmena; Popis předmětu; Staré řecké báje a pověsti, pravopis n-nn

Opakování: Denně- pravopis bě,pě,vě,mě,  koncovky podstatných a přídavných jmen, druhy číslovek

Velký test zájmena ve čtvrtek

***Český jazyk 8. A

Učivo: Neohebné slovní druhy, Recenze, s-,z-,vz-, vedlejší věty

Opakování: Čtvrtek, pátek - test neohebné slovní druhy

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Homérské období, archaické období

Opakování: pravidelné minitesty

 

**Dějepis 7. ročník

Učivo:Václav III., nástup Lucemburků

Opakování: pravidelné minitesty

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Revoluce 1830 - Itálie, německo, Belgie, Rusko

Opakování: pravidelné minitesty

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: Protektorát

Opakování: Pravidelné minitesty

 

Učivo 12.2.-16.2.

Český jazyk 6. A,B

Učivo: Zájmena; Popis předmětu; Staré řecké báje a pověsti, pravopis n-nn

Opakování: Denně- pravopis bě,pě,vě,mě,  koncovky podstatných a přídavných jmen, druhy číslovek

ZKOUŠENÍ BÁSNIČKA

 

***Český jazyk 8. A

Učivo: Neohebné slovní druhy, Recenze, s-,z-,vz-, vedlejší věty

Opakování: Denně test - vedlejší věty, pravopis

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Úvod Řecko, Kréta, Homérské období

Opakování: pravidelné minitesty

 

**Dějepis 7. ročník

Učivo: Poslední Přemyslovci

Opakování: pravidelné minitesty

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Kapitalistická společnost

Opakování: pravidelné minitesty

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: Druhá světová válka-dokončení, Protektorát

Opakování: Velký test 2. světová válka

 

Strana 1 z 14