Vzkazy pro rodiče - Mgr. Karla Prátová

Učivo 17.-24.6.

Učivo 17.-24.6.

Český jazyk 7. ročník

Učivo:

Závěrečné opakování, vybírání učebnic

 

Dějepis 6., 7., 8., 9. ročník

 

Učivo:

Závěrečné opakování, vybírání učebnic

 

Učivo 3.-14.6.

Český jazyk 7. ročník

Učivo:

Opakování na test

Opakování:

denně - vedlejší věty,větné členy, pravopis, velký test ve středu

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Řím dokončení

Opakování:   opakovací otázky, v pondělí první tabulka, ve středu Řecko, mají ve složkách - uzavírání známek

 

 

***Dějepis 7. ročník

Učivo: Rudolf II.

Opakování: uzavírání známek - zkoušení čeští panovníci

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Průmysl v českých zemích

Opakování: uzavírání známek - zkoušení 17.-19. století

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: Československo po 2. světové válce

Test  9.A ve středu- Československo po r. 1945

 

Učivo 27.5. - 31.5.

Český jazyk 7. ročník

Učivo:

Náhrada vedlejší věty větným členem a naopak, doplněk

Shakespeare

Opakování:

denně - vedlejší věty,větné členy, pravopis, velký test ve čtvrtek nebo v pátek podle přání dětí

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: První a druhý triumvirát

Opakování:   ve středu velké opakování Říma dle závěrečných otázek, mají ve složkách

 

 

***Dějepis 7. ročník

Učivo: První Habsburkové

Opakování: zkoušení čeští panovníci

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Průmysl v českých zemích

Opakování: Zkoušení 18.-19. století

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: Československo po 2. světové válce

Test 9.B úterý, 9.A pátek- Československo po r. 1945

 

učivo 20.5.-24.5.

Český jazyk 7. ročník

Učivo:

Nahrada vedlejší věty větným členem a naopak, doplněk

Shakespeare

Opakování:

denně - vedlejší věty,větné členy, pravopis, velký test ve čtvrtek nebo v pátek podle přání dětí

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Krize republiky

Opakování:  minitesty pravidelně, ve středu velký test

 

***Dějepis 7. ročník

Učivo: První Habsburkové

Opakování: velký test v pondělí

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Bachovský absolutismus, Rakousko uherské vyrovnání

Opakování: pravidelné minitesty

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: Československo po 2. světové válce

 

Učivo 13.-17.5.

Český jazyk 7. ročník

Učivo:

Vedlejší věty, větné členy, doplněk

Shakespeare

Opakování:

denně - vedlejší věty,větné členy, pravopis

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Punské války

Opakování:  minitesty pravidelně, jsou na capse

 

***Dějepis 7. ročník

Učivo: Stavovská monarchie, nástup Habsburků

Opakování: velký test v pondělí

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Rusko, Japonsko, Bachovský absolutismus

Opakování: pravidelné minitesty

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: Československo po 2. světové válce

 

Učivo 6.5.-10.5.

Český jazyk 7. ročník

Učivo:

Vedlejší věty, větné členy, doplněk

Životopis

Shakespeare

Opakování:

denně - zkoušení mluvního cvičení, vedlejší věty,větné členy, pravopis

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Punské války - republika

Opakování:  minitesty pravidelně, jsou na capse

 

***Dějepis 7. ročník

Učivo: Rusko, Turecko

Opakování: velký test v obou hodinách, testy jsou na capse

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Válka Severu proti Jihu, Rusko, Japonsko

Opakování: pravidelné minitesty

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: Československo po 2. světové válce

Opakování: 9.A - test svět po válce v pátek, viz capsa

 

Učivo 29.4.-3.5.

Český jazyk 7. ročník

Učivo:

Slohový týden - týtah, žádost, životopis

Opakování:

denně - zkoušení mluvního cvičení, vedlejší věty,větné členy, pravopis

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Řím - republika

Opakování:  minitesty pravidelně, jsou na capse

 

***Dějepis 7. ročník

Učivo: Francie, Rusko

Opakování: pravidelně minitesty, jsou na capse

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Sjednocení Itálie, Válka Severu proti Jihu

Opakování: pravidelné minitesty

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: Československo po 2. světové válce

Opakování: test svět po válce, viz capsa v pátek

 

Učivo 23.4. - 26.4.

Český jazyk 7. ročník

Učivo:

Slohový týden - týtah, žádost, životopis

Španělská renesance

Opakování:

denně - vedlejší věty,větné členy, pravopis

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Řím - úvod

Opakování:  v pondělí 24.4. velký test

 

***Dějepis 7. ročník

Učivo: Anglie

Opakování: Velký test ve čtvrtek 7.A, v pátek 7.B

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Sjednocení Německa a Itálie

Opakování: pravidelné minitesty

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: Československo po 2. světové válce


 

Učivo 8.4.-17.4.

Český jazyk 7. ročník

Učivo:

Větné členy, vedlejší věty, náhrada VV větným členem a naopak

Španělská renesance

Líčení

Opakování:

denně - vedlejší věty,větné členy, pravopis, v pátek velký test- vzorek dostanou

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Alexandr Makedonský, umění a věda Řecko

Opakování:  v pondělí 15.4. velký test, jinak pravidelné minitesty 

 

***Dějepis 7. ročník

Učivo: Zámořské objevy, reformace, Španělsko

Opakování: pravidelné minitesty

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Francie 1848 -1900, Krymská válka, Sjednocení Německa

Opakování: pravidelné minitesty

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: Československo po 2. světové válce

 

Učivo 1.4.-5.4.

Český jazyk 7. ročník

Učivo:

Větné členy, vedlejší věty

Okupace v literatuře

Opakování:

denně - vedlejší věty,větné členy, pravopis, v pátek velký test- vzorek dostanou

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Řecko-perské války

Opakování:  pravidelné minitesty 

 

***Dějepis 7. ročník

Učivo: Jagelllonci, zámořské objevy

Opakování: pravidelné minitesty

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Velká Británie, Francie 1848 -1900

Opakování: pravidelné minitesty

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: Československo po 2. světové válce

 

Strana 1 z 18