Vzkazy pro rodiče - Mgr. Karla Prátová

Učivo 12.11-16.11.

Učivo 12.11-16.11.

Český jazyk 7. A,B

Učivo:

-Zájmena, bě-,pě-,vě-, velká písmena

-sv. Václav v literatuře

Opakování:

- denně druhy zájmen, bě, pě, vě, mě

-doučování ve středu

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Starověk - úvod, Egypt

Opakování:pravidelné minitesty


***Dějepis 7. ročník

Učivo: Počátky českého státu

Opakování: Pravidelné pětiminutovky, ve čtvrtek 7.A velký test, v pátek 7.B (viz capsa)

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Josef II., Velká francouzská revoluce

Opakování:  velký test VB, USA, Rusko, Prusko, Francie 7.B v ponděí , 7.A v úterý

velký test Marie Terezie, Josef II. - 7.B ve středu, 7.A ve čtvrtek

oba testy jsou na capse

***Dějepis 9. ročník

Učivo: Meziválečný svět

Opakování: Velký test 20. léta v Československu 9.A ve středu, 9.B v úterý (viz capsa), v pátek minitesty

 

Učivo 5.11-9.11.

Učivo 5.11-9.11.

Český jazyk 7. A,B

Učivo:

-Číslovky, tvořemí slov, velká písmena

Opakování:

- velká písmena, obohacování slovní zásoby

-doučování ve středu

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Starověk - úvod

Opakování:pravidelné minitesty


***Dějepis 7. ročník

Učivo: Sámova říše, Velká Morava

Opakování: Pravidelné pětiminutovky

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Francie,Marie Terezie

Opakování:  Pravidelné pětiminutovky

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: ČSR. 20. léta

Opakování: Pravidelné pětiminutovky

 

Učivo 31.10-2.11.

Učivo 31.10-2.11.

Český jazyk 7. A,B

Učivo:

-Slohový týden Popis, sv. Václav v literatuře

Opakování:

- velká písmena, obohacování slovní zásoby

-doučování ve středu

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Opakování pravěku

Opakování: Velký test ve středu 31.10. (je na capse)

 

***Dějepis 7. ročník

Učivo: Slované, Sámova říše

Opakování: Pravidelné pětiminutovky

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Francie,Marie Terezie

Opakování:  Pravidelné pětiminutovky

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: ČSR

Opakování: Pravidelné pětiminutovky

 

Učivo 22.-25. října

Český jazyk 7. A,B

Učivo:

-Velká písmena, slovo a jeho významy, číslovky,sv. Václav v legendách a kronikách

Opakování:

- velká písmena, druhy číslovek, obohacování slovní zásoby

-doučování ve středu

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Doba železná

Opakování: Pravidelné pětiminutovky

 

***Dějepis 7. ročník

Učivo: Anglie, Slované

Opakování: Pravidelné pětiminutovky, ve čtvrtek velký test (viz capsa a pracovní list z pondělní hodiny)

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Francie, České země po 30-tileté válce

Opakování:  Pravidelné pětiminutovky

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: ČSR

Opakování: Pravidelné pětiminutovky

 

Učivo 15.-19. října

Český jazyk 7. A,B

Učivo:

-Velká písmena, slovo a jeho významy, arabské pohádky

Opakování:

-čtvrtek- velký test přídavná jména (materiály k procvičení na capse nebo v deskách), doučování ve středu

-denně pravopis podstatných i přídavných jmen, shoda, od pátku velká písmena

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Doba bronzová a železná

Opakování: Pravidelné pětiminutovky, ve středu velký test - doba kamenná (opakování na capse nebo ve složkách)

 

***Dějepis 7. ročník

Učivo: Svatá říše římská, Uhři, Vikingové, Francouzi

Opakování: Pravidelné pětiminutovky

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Rusko, Prusko, České země po 30-tileté válce

Opakování:  pravidelné pětiminutovky, 7.A (Čt), 7.B (St) - velký test VB, USA, Rusko (opakování na capse nebo ve složkách)

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: Versailleský mírový systém, ČSR 1918-1920

Opakování: pravidelné pětiminutovky, v pátek velký test 1. světová v, revoluce v Rusku, vznik ČSR (opakování na capse nebo ve složkách)

 

Učivo 8.-12. října

Český jazyk 7. A,B

Učivo:

Shoda přísudku s podmětem, velká písmena

Přídavná jména

Arabské pohádky

Opakování: denně pravopis podstatných i přídavných jmen, shoda

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Pozdní doba kamenná

Opakování: Pravidelné pětiminutovky

 

***Dějepis 7. ročník

Učivo: Osmanská říše, Svatá říše římská

Opakování: Pravidelné pětiminutovky

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Rusko

Opakování:  pravidelné pětiminutovky

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: Vznik Československa

Opakování: pravidelné pětiminutovky

 

Učivo 1.-5. října 2018

Učivo 1.-5. října 2018

Český jazyk 7. A,B

Učivo:

Shoda přísudku s podmětem

Popis předmětu

Biblické příběhy - Ivan Olbracht

Opakování: denně pravopis podstatných i přídavných jmen, shoda

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Mladší a pozdní doba kamenná

Opakování: Pravidelné pětiminutovky

 

***Dějepis 7. ročník

Učivo: Arabská říše, Slované

Opakování: Pravidelné pětiminutovky

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Velká Británie, USA

Opakování:  pravidelné pětiminutovky

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo:Ruská revoluce, vznik Československa

Opakování: Velký test první světová válka, pravidelné pětiminutovky

 

Učivo na týden od 24.9. do 27.9.

Učivo na týden od 24.9. do 27.9.

Český jazyk 7. A,B

Učivo:

Podstatná jména, Shoda

Biblické příběhy - Ivan Olbracht

Opakování: denně pravopis podstatných i přídavných jmen, shoda, čtvrtek - velký test podstatná jména


***Dějepis 6. ročník

Učivo: Starší doba kamenná

Opakování: Pravidelné pětiminutovky

 

***Dějepis 7. ročník

Učivo: Byzanc, Arabská říše

Opakování: Pravidelné pětiminutovky

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Velká Británie, USA

Opakování:  pravidelné pětiminutovky

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: První světová válka

Opakování: Pravidelné pětiminutovky

 

Učivo na týden od 17.9. do 21.9.

Učivo na týden od 17.9. do 21.9.

Český jazyk 7. A,B

Učivo: Synonyma, homonyma, antonyma

Podstatná jména

Mluvnické významy sloves, podstatných a přídavných jmen

Pravopis přídavných jmen

Literární žánry, Biblické příběhy - Ivan Olbracht

Opakování: denně pravopis podstatných i přídavných jmen, mluvnické významy


***Dějepis 6. ročník

Učivo: Pravěk, vývoj člověka

Opakování: Pravidelné pětiminutovky

 

***Dějepis 7. ročník

Učivo: Francká říše, Byzanc

Opakování: 10.9. velký test říše, Pravidelné pětiminutovky

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Třicetilatá válka, druhy monarchií, Velká Británie

Opakování:  17.9. - velký test panovníci  8.B, pravidelné pětiminutovky

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: První světová válka

Opakování: Pravidelné pětiminutovky

 

Učivo na týden od 10.9. do 14.9.

Učivo na týden od 10.9. do 14.9.

Český jazyk 7. A,B

Učivo: Slovo, významy slov, slova jednoznačná a mnohoznačná, sousloví, synonyma, homonyma, antonyma

Podstatná jména

Mluvnické významy sloves, podstatných a přídavných jmen

Literární žánry

Opakování: denně pravopis podstatných jmen, v pátek i shoda, mluvnické významy


***Dějepis 6. ročník

Učivo: Dějiny, dělení dějin, základní pojmy, určování století, pravěk, znaky člověka

Opakování: Pravidelné pětiminutovky

 

***Dějepis 7. ročník

Učivo: Středověká společnost, církev, francká říše

Opakování: 10.9. velký test říše, Pravidelné pětiminutovky

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Bitva na Bílé hoře,třicetiletá válka.

Opakování: 11.9. -velký test panovníci 8.A, 17.9. - velký test panovníci  8.B, pravidelné pětiminutovky

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: První světová válka

Opakování: Pravidelné pětiminutovky

 

 

Strana 1 z 15