Vzkazy pro rodiče - Mgr. Karla Prátová

Učivo 14.-18.1.

Učivo 14.-18.1.

Český jazyk 7. A,B

Učivo:

Opakování ohebných slovních druhů a větných členů

Opakování:

-pravopis denně

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Starověk - Indie, Čína

Opakování: Opakovací otázky zkoušení - vše na capse

 

***Dějepis 7. ročník

Učivo: Kolonizace, život na vesnici a ve městě

Opakování: Velké zkoušení viz opakovací otázky

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Průmyslová revoluce, vynálezy

Opakování: Velké zkoušení viz opakovací otázky

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: Okupace, 2. světová válka

Opakování: Velké zkoušení viz opakovací otázky

 

 

Učivo 3.-11.1.

Učivo 3.-11.1.

Český jazyk 7. A,B

Učivo:

-Pipos pracovního postupu, charakteristika

-Hrdinské eposy

Opakování:

-pravopis denně

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Starověk - Indie, Čína

Opakování: Opakovací otázky zkoušení - vše na capse


***Dějepis 7. ročník

Učivo: Kolonizace, život na vesnici a ve městě

Opakování: Velké zkoušení viz opakovací otázky

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Svět po napoleonských válkách, průmyslová revoluce

Opakování: Velké zkoušení viz opakovací otázky

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: Okupace, 2. světová válka

Opakování: Velké zkoušení viz opakovací otázky

 

 

 

 

 

 

Učivo 17.-21.12.

Učivo 17.-21.12.

Český jazyk 7. A,B

Učivo:

-Opakování na písemnou práci

-Hrdinské eposy

Opakování:

- písemná práce 7.A -pondělí, úterý, 7.B - úterý, čtvrtek

-doučování pondělí, středa

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Starověk - Mezopotámie

Opakování: Středa velký test Mezopotámie, opakovací otázky zkoušení - vše na capse


***Dějepis 7. ročník

Učivo: Stoletá válka

Opakování: Velké zkoušení viz opakovací otázky

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo 10.-14.12

Český jazyk 7. A,B

Učivo:

-Přísudek, s-,z-,vz-, ú-ů-u

-Hrdinské eposy

Opakování:

- denně s-,z-,vz-, poučky jsou na capse, dále ú-ů

-doučování ve středu

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Starověk - Mezopotámie

Opakování: pravidelné minitesty


***Dějepis 7. ročník

Učivo: Stoletá válka

Opakování: pravidelné minitesty, velké zkoušení viz opakovací otázky

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Napoleon a vídeňský komgres

Opakování:  středa a čtvrtek velký test Napoleon, Velké zkoušení viz opakovací otázky


 

***Dějepis 9. ročník

 

Učivo 10.-14.12

Český jazyk 7. A,B

Učivo:

-Přísudek, s-,z-,vz-, ú-ů-u

-Hrdinské eposy

Opakování:

- denně s-,z-,vz-, poučky jsou na capse, dále ú-ů

-doučování ve středu

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Starověk - Mezopotámie

Opakování: pravidelné minitesty


***Dějepis 7. ročník

Učivo: Stoletá válka

Opakování: pravidelné minitesty, velké zkoušení viz opakovací otázky

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Napoleon a vídeňský komgres

Opakování:  středa a čtvrtek velký test Napoleon, Velké zkoušení viz opakovací otázky

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: 15. březen 1939

Opakování:  Velké zkoušení viz opakovací otázky

 

učivo 10.-14.12.

Učivo 10.-14.12

Český jazyk 7. A,B

Učivo:

-Přísudek, s-,z-,vz-, ú-ů-u

-Hrdinské eposy

Opakování:

- denně s-,z-,vz-, poučky jsou na capse, dále ú-ů

-doučování ve středu

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Starověk - Mezopotámie

Opakování: pravidelné minitesty


***Dějepis 7. ročník

Učivo: Stoletá válka

Opakování: pravidelné minitesty, velké zkoušení viz opakovací otázky

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Napoleon a vídeňský komgres

Opakování:  středa a čtvrtek velký test Napoleon, Velké zkoušení viz opakovací otázky


***Dějepis 9. ročník

Učivo: Druhá republika

Opakování:  pravidelné minitesty

 

Učivo 3.12-7.12.

Učivo 3.12-7.12.

Český jazyk 7. A,B

Učivo:

-Slovesa, s-,z-,vz-

-Práce s textem

Opakování:

- denně s-,z-,vz-, poučky jsou na capse, ve čtvrtek velký test na slovesa, opakovat se bude ve středu, v úterý bude literatura

-doučování ve středu

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Starověk - Mezopotámie

Opakování: Pravidelné minitesty


***Dějepis 7. ročník

Učivo: Polsko, Rusko, Schizma, Turci, Andalusie

Opakování: pravidelné minitesty

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Napoleon

Opakování:  Pravidelné minitesty


***Dějepis 9. ročník

Učivo: První a druhá republika, Mnichovská konference

Opakování:  Pravidelné minitesty

 

Učivo 16.11-30.11.

Učivo 16.11-30.11.

Český jazyk 7. A,B

Učivo:

-Slovesa, s-,z-,vz-

-Kosmova a Dalimilova kronika

Opakování:

- denně s-,z-,vz-, poučky jsou na capse

-doučování ve středu

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Starověk - Mezopotámie

Opakování:Pondělí minitest, středa velký test Egypt, obojí na capse


***Dějepis 7. ročník

Učivo: Středověká vzdělanost, Polsko, Rusko, Schizma

Opakování: Velký test v pondělí, v čt/pá minotest z panovníků

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Velká francouzská revoluce

Opakování:  Po/Út minitest, st/čt velký test na Velkou francouzskou revoluci


***Dějepis 9. ročník

Učivo: První a druhá republika, Mnichovská konference

Opakování:  Pravidelné minitesty

 

Učivo 19.11-23.11.

Učivo 19.11-23.11.

Český jazyk 7. A,B

Učivo:

-Slovesa, mě/mně, velká písmena

-Kosmova a Dalimilova kronika

Opakování:

- denně druhy zájmen, bě, pě, vě, mě, minitesty zájmena a slovesná rod

- 7.B velký test na zájmena ve středu, 7.A velký test na zájmena v pátek

-doučování ve středu

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Starověk - Egypt

Opakování:Pravidelné minitesty


***Dějepis 7. ročník

Učivo: Počátky českého státu

Opakování: Pravidelné pětiminutovky

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Velká francouzská revoluce

Opakování:  Pravidelné minitesty

***Dějepis 9. ročník

Učivo: Meziválečný svět

Opakování:  Pravidelné minitesty

 

Učivo 12.11-16.11.

Učivo 12.11-16.11.

Český jazyk 7. A,B

Učivo:

-Zájmena, bě-,pě-,vě-, velká písmena

-sv. Václav v literatuře

Opakování:

- denně druhy zájmen, bě, pě, vě, mě

-doučování ve středu

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Starověk - úvod, Egypt

Opakování:pravidelné minitesty


***Dějepis 7. ročník

Učivo: Počátky českého státu

Opakování: Pravidelné pětiminutovky, ve čtvrtek 7.A velký test, v pátek 7.B (viz capsa)

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Josef II., Velká francouzská revoluce

Opakování:  velký test VB, USA, Rusko, Prusko, Francie 7.B v ponděí , 7.A v úterý

velký test Marie Terezie, Josef II. - 7.B ve středu, 7.A ve čtvrtek

oba testy jsou na capse

***Dějepis 9. ročník

Učivo: Meziválečný svět

Opakování: Velký test 20. léta v Československu 9.A ve středu, 9.B v úterý (viz capsa), v pátek minitesty

 

Učivo 5.11-9.11.

Učivo 5.11-9.11.

Český jazyk 7. A,B

Učivo:

-Číslovky, tvořemí slov, velká písmena

Opakování:

- velká písmena, obohacování slovní zásoby

-doučování ve středu

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Starověk - úvod

Opakování:pravidelné minitesty


***Dějepis 7. ročník

Učivo: Sámova říše, Velká Morava

Opakování: Pravidelné pětiminutovky

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Francie,Marie Terezie

Opakování:  Pravidelné pětiminutovky

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: ČSR. 20. léta

Opakování: Pravidelné pětiminutovky

 

Učivo 31.10-2.11.

Učivo 31.10-2.11.

Český jazyk 7. A,B

Učivo:

-Slohový týden Popis, sv. Václav v literatuře

Opakování:

- velká písmena, obohacování slovní zásoby

-doučování ve středu

 

***Dějepis 6. ročník

Učivo: Opakování pravěku

Opakování: Velký test ve středu 31.10. (je na capse)

 

***Dějepis 7. ročník

Učivo: Slované, Sámova říše

Opakování: Pravidelné pětiminutovky

 

***Dějepis 8. ročník

Učivo: Francie,Marie Terezie

Opakování:  Pravidelné pětiminutovky

 

***Dějepis 9. ročník

Učivo: ČSR

Opakování: Pravidelné pětiminutovky

 

Strana 1 z 16