Vzkazy pro rodiče - Mgr. Jiří Mitaš

UČIVO BŘEZEN

ZEMĚPIS 6. ROČNÍK

Atmosféra - podnebné pásy

Hydrosféra

ZEMĚPIS 8. ROČNÍK

Světové hospodářství - zemědělství, průmysl, služby

Doprava ve světě

 

ZEMĚPIS 9. ROČNÍK

Kraje ČR - Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Jihočeský

 

PŘÍRODOPIS 7. ROČNÍK

Ptáci - opakování

Vyšší rostliny

Rostliny výtrusné

CHEMIE 8. ROČNÍK

Chemické prvky - periodická soustava

Chemické sloučeniny - názvosloví

CHEMIE 9. ROČNÍK

Deriváty uhlovodíků

Halogenderiváty, alkoholy

 

UČIVO ÚNOR

ZEMĚPIS 6. ROČNÍK

Atmosféra - složení, vrstvy, počasí, podnebí, atmosférické jevy

ZEMĚPIS 8. ROČNÍK

Lidé na Zemi - počet obyvatel a hustota zalidnění

Jazyky ve světě

Náboženství ve světě

 

ZEMĚPIS 9. ROČNÍK

Kraje ČR

Praha, Středočeský, Plzeňský kraj

 

PŘÍRODOPIS 7. ROČNÍK

Ptáci - zástupci a poznávání

CHEMIE 8. ROČNÍK

Chemické prvky - periodická soustava

CHEMIE 9. ROČNÍK

Alkany - opakování

Alkeny

Alkiny

Areny

 

UČIVO - LEDEN

ZEMĚPIS 6. ROČNÍK

Sopečná činnost, zemětřesení, vznik pohoří

Vnější geologické děje

Atmosféra

ZEMĚPIS 8. ROČNÍK

Státy Evropy -  státy Balkánského poloostrova - opak., východní Evropa

Lidé na Zemi - počet obyvatel a hustota zalidnění

 

ZEMĚPIS 9. ROČNÍK

Obyvatelstvo ČR

Zemědělství ČR

Průmysl ČR

Zahraniční obchod

Kraje ČR

 

PŘÍRODOPIS 7. ROČNÍK

Plazi - zástupci

Ptáci - stavba těla

CHEMIE 8. ROČNÍK

Atom - stavba, schéma

Molekula, sloučenina

Chemické prvky - periodická soustava

CHEMIE 9. ROČNÍK

Zpracování ropy

Alkany

Alkeny

 

UČIVO PROSINEC

ZEMĚPIS 6. ROČNÍK

Měřítko mapy

Nadmořská výška

Stavba Země

ZEMĚPIS 8. ROČNÍK

Státy Evropy - severní, střední Evropa, státy Balkánského poloostrova

 

ZEMĚPIS 9. ROČNÍK

Ochrana přírody ČR - národní parky

Obyvatelstvo

Nerostné suroviny ČR

PŘÍRODOPIS 7. ROČNÍK

Plazi

CHEMIE 8. ROČNÍK

Voda

Atmosféra - složení, znečištění, globální oteplování

CHEMIE 9. ROČNÍK

Fotosyntéza

Paliva

 

UČIVO LISTOPAD

UČIVO LISTOPAD

 

ZEMĚPIS 6. ROČNÍK

Rovnoběžky a poledníky

Určování zeměpisné polohy

Mapa

Orientace v terénu

ZEMĚPIS 8. ROČNÍK

Státy Evropy - jižní, západní, severní Evropa

 

ZEMĚPIS 9. ROČNÍK

Vodstvo - opak

Půdy

Ochrana přírody ČR - národní parky

PŘÍRODOPIS 7. ROČNÍK

Ryby - sladkovodní a mořští zástupci

Obojživelníci

CHEMIE 8. ROČNÍK

Směsi - opak.

Oddělování složek směsí

Voda

CHEMIE 9. ROČNÍK

Chem. reakce - typy, rychlost, zápis chem. rovnicí

Vyčíslování chem. rovnic

Výroba železa a oceli

Elektrochemické reakce

 

UČIVO ŘÍJEN

ZEMĚPIS 6. ROČNÍK

Sluneční soustava - planety, Měsíc, Země

Tvar a pohyby Země

ZEMĚPIS 8. ROČNÍK

Opakování - státy Asie - test

Evropa - poloha, rozloha, obyvatelstvo, mapa přírodních poměrů, podnebí, státy

 

ZEMĚPIS 9. ROČNÍK

Česká republika - povrch ( pohoří )

Podnebí

Vodstvo

PŘÍRODOPIS 7. ROČNÍK

Paryby- opak.

Ryby

CHEMIE 8. ROČNÍK

Jak zkoumáme látky

Změny skupenství látek

Rozpustnost látek

Směsi

CHEMIE 9. ROČNÍK

Opakování -  látky kyselé a zásadité, soli

Hmotnostní zlomek

Chem. reakce - typy, rychlost, zápis chem. rovnicí

 

UČIVO ZÁŘÍ

ZEMĚPIS 6. ROČNÍK

Opakování - světadíly, oceány, světové strany

Sluneční soustava, Slunce, Měsíc, Země

ZEMĚPIS 8. ROČNÍK

 

Opakování - státy Asie

Evropa - poloha, rozloha, obyvatelstvo, mapa přírodních poměrů

 

ZEMĚPIS 9. ROČNÍK

Česká republika - úvod, poloha, rozloha

Historický vývoj území ČR

Geologická stavba území ČR

PŘÍRODOPIS 7. ROČNÍK

Opakování - bezobratlí

Kmen: Strunatci - znaky

Kruhoústí, paryby

CHEMIE 8. ROČNÍK

Chemie jako věda

Laboratorní pomůcky

Chemické látky, výstražné chemické symboly

Jak zkoumáme látky

Změny skupenství látek

CHEMIE 9. ROČNÍK

Opakování - , směsi, značky prvků, názvosloví sloučenin - halogenidy, oxidy, sulfidy, látky kyselé a zásadité

 

UČIVO KVĚTEN

Zeměpis 7. ročník

Asie - mapa, regiony  - JZ Asie, J Asie

Zeměpis 8. ročník

Válečné konflikty a ohniska napětí ve světě

Krajina a životní prostředí

Zeměpis 9. ročník

Kraje ČR: Olomoucký, Vysočina, Moravskoslezský, Zlínský

Přírodopis 7. ročník

Vyšší rostliny semenné - kořen, stonek, list, květ, plod

Nahosemenné rostliny

Chemie 8. ročník

Látky kyselé a zásadité - názvosloví kyselin a hydroxidů, jejich vlastnosti a využití

Neutralizace

Chemie 9. ročník

Cukry

Tuky

Bílkoviny

 

UČIVO DUBEN

Zeměpis 7. ročník

Jižní Amerika - přírodní zajímavosti, státy

Asie - poloha, rozloha

Zeměpis 8. ročník

Státní zřízení a formy vlády

Významné mezinárodní organizace - EU,NATO, OSN

Zeměpis 9. ročník

Kraje ČR: Ústecký, Liberecký, Královehradecký, Pardubický

Přírodopis 7. ročník

Vyšší rostliny - výtrusné, semenné

Chemie 8. ročník

Dvouprvkové sloučeniny - oxidy, sulfidy

Látky kyselé a zásadité

Chemie 9. ročník

Alkoholy - opakování

Organické kyseliny

Nukleové kyseliny

Estery

Cukry

 

UČIVO - BŘEZEN

Zeměpis 7. ročník

Severní Amerika - státy - Kanada, USA, Mexiko, státy střední Ameriky

Jižní Amerika - poloha, rozloha, obyvatelstvo

Zeměpis 8. ročník

Cestovní ruch - referáty

Samostatné státy a závislá území

Zeměpis 9. ročník

Kraje ČR: Plzeňský, Jihočeský, Karlovarský

Přírodopis 7. ročník

Ptáci - opakování

Vyšší rostliny - výtrusné

Chemie 8. ročník

Atom, molekula, sloučenina

Chemická vazba

Dvouprvkové sloučeniny - halogenidy

Chemie 9. ročník

ORGANICKÁ CHEMIE - alkany, alkeny, alkiny, areny - opakování

Halogenderiváty uhlovodíků

Alkoholy

 

Strana 2 z 4