Vzkazy pro rodiče - Mgr. Jiří Mitaš

UČIVO PROSINEC

ZEMĚPIS 7. ROČNÍK

Austrálie a Oceánie

ZEMĚPIS 8. ROČNÍK

Evropa - státy

 

ZEMĚPIS 9. ROČNÍK

Národní parky ČR

Obyvatelstvo

 

PŘÍRODOPIS 9. ROČNÍK

Geologické vědy

Litosféra

 

CHEMIE 8. ROČNÍK

Voda

Stavba atomu

 

CHEMIE 9. ROČNÍK

Elektrochemické reakce - galvanický článek, monočlánek, akumulátor

Fotosyntéza

 

UČIVO LISTOPAD

ZEMĚPIS 7. ROČNÍK

Afrika - státy

Austrálie - poloha, rozloha, obyvatelstvo

ZEMĚPIS 8. ROČNÍK

Evropa - státy

 

ZEMĚPIS 9. ROČNÍK

ČR - půdy, ochrana přírody

 

PŘÍRODOPIS 9. ROČNÍK

Opakování učiva 8. ročníku - vývoj jedince, základy genetiky

Geologické vědy

Minerály

 

CHEMIE 8. ROČNÍK

Směsi - roztoky, oddělování složek směsí

LP - filtrace

Voda

 

CHEMIE 9. ROČNÍK

Opakování učiva 8. ročníku - soli

Chemické reakce

Výroba železa a oceli

 

UČIVO ŘÍJEN

ZEMĚPIS 7. ROČNÍK

Afrika - poloha, rozloha, obyvatelstvo, podnebí

ZEMĚPIS 8. ROČNÍK

Evropa - státy

 

ZEMĚPIS 9. ROČNÍK

ČR - povrch, vodstvo, půdy

 

PŘÍRODOPIS 9. ROČNÍK

Opakování učiva 8. ročníku - pohlavní, hormonální soustava, vývoj jedince

 

CHEMIE 8. ROČNÍK

Změny skupenství látek

Směsi

 

CHEMIE 9. ROČNÍK

Opakování učiva 8. ročníku - kyseliny, hydroxidy, neutralizace, soli

 

UČIVO ZÁŘÍ

ZEMĚPIS 7. ROČNÍK

Světadíly a oceány - opakování

Polární oblasti

Afrika - poloha, rozloha, obyvatelstvo, podnebí

ZEMĚPIS 8. ROČNÍK

Evropa - poloha, rozloha, podnebí, mapa přírodních poměrů

 

ZEMĚPIS 9. ROČNÍK

ČR - poloha, geologická stavba, podnebí, povrch

 

PŘÍRODOPIS 9. ROČNÍK

Opakování učiva 8. ročníku - nervová, smyslová soustava

 

CHEMIE 8. ROČNÍK

Chemie jako věda

Laboratorní pomůcky

Nebezpečné látky

CHEMIE 9. ROČNÍK

Opakování učiva 8. ročníku - prvky, názvosloví

 

UČIVO ČERVEN

ZEMĚPIS 6. ROČNÍK

Biosféra

Polární oblasti

ZEMĚPIS 8. ROČNÍK

Ohniska světových konfliktů

Významné mezinárodní organizace

 

ZEMĚPIS 9. ROČNÍK

Kraje ČR - Jihomoravský

Brno

 

PŘÍRODOPIS 7. ROČNÍK

Nahosemenné rostliny - zástupci

Krytosemenné rostliny

CHEMIE 8. ROČNÍK

Látky kyselé a zásadité

Názvosloví kyselin a hydroxidů

Soli

CHEMIE 9. ROČNÍK

Chemický průmysl ČR

Významní světoví a čeští chemici

Opakování učiva

 

UČIVO KVĚTEN

ZEMĚPIS 6. ROČNÍK

Pedosféra

Biosféra

ZEMĚPIS 8. ROČNÍK

Cestovní ruch ve světě

Samostatné státy a závislá území

Státní zřízení a formy vlády

 

ZEMĚPIS 9. ROČNÍK

Kraje ČR - Vysočina, Zlínský, Moravskoslezský, Jihomoravský

 

PŘÍRODOPIS 7. ROČNÍK

Stavba těla vyšších rostlin

Nahosemenné rostliny

CHEMIE 8. ROČNÍK

Chemické sloučeniny - názvosloví halogenidů, oxidů, sulfidů

Látky kyselé a zásadité

CHEMIE 9. ROČNÍK

Organické kyseliny

Cukry, tuky, bílkoviny

 

UČIVO DUBEN

ZEMĚPIS 6. ROČNÍK Hydrosféra Pedosféra ZEMĚPIS 8. ROČNÍK Cestovní ruch ve světě - referáty ZEMĚPIS 9. ROČNÍK Kraje ČR - Královehradecký, Pardubický, Olomoucký PŘÍRODOPIS 7. ROČNÍK Rostliny výtrusné - opakování Stavba těla semenných rostlin - kořen, stonek, list CHEMIE 8. ROČNÍK Chemické prvky - periodická soustava - opak. Halogenidy, oxidy, sulfidy CHEMIE 9. ROČNÍK Organické kyseliny Vyšší mastné kyseliny Sacharidy
 

UČIVO BŘEZEN

ZEMĚPIS 6. ROČNÍK

Atmosféra - podnebné pásy

Hydrosféra

ZEMĚPIS 8. ROČNÍK

Světové hospodářství - zemědělství, průmysl, služby

Doprava ve světě

 

ZEMĚPIS 9. ROČNÍK

Kraje ČR - Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Jihočeský

 

PŘÍRODOPIS 7. ROČNÍK

Ptáci - opakování

Vyšší rostliny

Rostliny výtrusné

CHEMIE 8. ROČNÍK

Chemické prvky - periodická soustava

Chemické sloučeniny - názvosloví

CHEMIE 9. ROČNÍK

Deriváty uhlovodíků

Halogenderiváty, alkoholy

 

UČIVO ÚNOR

ZEMĚPIS 6. ROČNÍK

Atmosféra - složení, vrstvy, počasí, podnebí, atmosférické jevy

ZEMĚPIS 8. ROČNÍK

Lidé na Zemi - počet obyvatel a hustota zalidnění

Jazyky ve světě

Náboženství ve světě

 

ZEMĚPIS 9. ROČNÍK

Kraje ČR

Praha, Středočeský, Plzeňský kraj

 

PŘÍRODOPIS 7. ROČNÍK

Ptáci - zástupci a poznávání

CHEMIE 8. ROČNÍK

Chemické prvky - periodická soustava

CHEMIE 9. ROČNÍK

Alkany - opakování

Alkeny

Alkiny

Areny

 

UČIVO - LEDEN

ZEMĚPIS 6. ROČNÍK

Sopečná činnost, zemětřesení, vznik pohoří

Vnější geologické děje

Atmosféra

ZEMĚPIS 8. ROČNÍK

Státy Evropy -  státy Balkánského poloostrova - opak., východní Evropa

Lidé na Zemi - počet obyvatel a hustota zalidnění

 

ZEMĚPIS 9. ROČNÍK

Obyvatelstvo ČR

Zemědělství ČR

Průmysl ČR

Zahraniční obchod

Kraje ČR

 

PŘÍRODOPIS 7. ROČNÍK

Plazi - zástupci

Ptáci - stavba těla

CHEMIE 8. ROČNÍK

Atom - stavba, schéma

Molekula, sloučenina

Chemické prvky - periodická soustava

CHEMIE 9. ROČNÍK

Zpracování ropy

Alkany

Alkeny

 

Strana 2 z 5