Vzkazy pro rodiče - Mgr. Jiří Mitaš

UČIVO DUBEN

Zeměpis 7. ročník

Jižní Amerika - přírodní zajímavosti, státy

Asie - poloha, rozloha, mapa

ZEMĚPIS 8. ROČNÍK

Světová náboženství

Světové zemědělství

Nerostné suroviny ve světě

 

ZEMĚPIS 9. ROČNÍK

Ústecký kraj

Liberecký kraj

Královehradecký kraj

Pardubický kraj

 

PŘÍRODOPIS 9. ROČNÍK

Přehled významných minerálů

Horniny

 

CHEMIE 8. ROČNÍK

Oxidy,sulfidy

Látky kyselé a zásadité

 

CHEMIE 9. ROČNÍK

Alkoholy

Organické kyseliny

Tuky

Cukry

 

UČIVO BŘEZEN

ZEMĚPIS 7. ROČNÍK

Severní Amerika - státy opakování

Jižní Amerika - poloha, rozloha, mapa, přírodní zajímavosti, státy

ZEMĚPIS 8. ROČNÍK

Lidé na Zemi - počet a rozmístění obyvatel

Nejrozšířenější jazyky

Světová náboženství

 

ZEMĚPIS 9. ROČNÍK

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

Karlovarský kraj

 

PŘÍRODOPIS 9. ROČNÍK

Minerály - fyzikální vlastnosti

Přehled významných minerálů

 

CHEMIE 8. ROČNÍK

Periodická soustava prvků - opakování

Atom, molekula, sloučenina

Chemické sloučeniny - halogenidy

 

CHEMIE 9. ROČNÍK

Organická chemie

Alkany, alkeny- opakování

Alkiny

Areny

Deriváty uhlovodíků

Alkoholy

 

UČIVO ÚNOR

ZEMĚPIS 7. ROČNÍK

Severní Amerika - přírodní zajímavosti, státy

ZEMĚPIS 8. ROČNÍK

Evropa - státy opakování

Lidé na Zemi - počet a rozmístění obyvatel

Nejrozšířenější jazyky

 

ZEMĚPIS 9. ROČNÍK

Kraje ČR

Praha

Středočeský kraj

Jihočeský kraj

 

PŘÍRODOPIS 9. ROČNÍK

Litosféra

Sopečná činnost a zemětřesení

Minerály

 

CHEMIE 8. ROČNÍK

Periodická soustava prvků - vlastnosti a využití prvků

 

CHEMIE 9. ROČNÍK

Organická chemie

Alkany

Izomerie

Alkeny

Alkiny

 

UČIVO LEDEN

ZEMĚPIS 7. ROČNÍK

Austrálie a Oceánie - opakování

Severní Amerika - poloha, rozloha, mapa přírodních poměrů, objevení Ameriky, přírodní zajímavosti

ZEMĚPIS 8. ROČNÍK

Evropa - státy

 

ZEMĚPIS 9. ROČNÍK

Hospodářství ČR - nerostné suroviny, průmysl, zemědělství, služby

Zahraniční obchod ČR

Obyvatelstvo

 

PŘÍRODOPIS 9. ROČNÍK

Litosféra

Sopečná činnost a zemětřesení

Minerály

 

CHEMIE 8. ROČNÍK

Stavba atomu a iontu

Periodická soustava prvků

 

CHEMIE 9. ROČNÍK

Elektrochemické reakce - galvanický článek, monočlánek, akumulátor - opakování

Fotosyntéza

Paliva - ropa, zemní plyn, uhlí

 

UČIVO PROSINEC

ZEMĚPIS 7. ROČNÍK

Austrálie a Oceánie

ZEMĚPIS 8. ROČNÍK

Evropa - státy

 

ZEMĚPIS 9. ROČNÍK

Národní parky ČR

Obyvatelstvo

 

PŘÍRODOPIS 9. ROČNÍK

Geologické vědy

Litosféra

 

CHEMIE 8. ROČNÍK

Voda

Stavba atomu

 

CHEMIE 9. ROČNÍK

Elektrochemické reakce - galvanický článek, monočlánek, akumulátor

Fotosyntéza

 

UČIVO LISTOPAD

ZEMĚPIS 7. ROČNÍK

Afrika - státy

Austrálie - poloha, rozloha, obyvatelstvo

ZEMĚPIS 8. ROČNÍK

Evropa - státy

 

ZEMĚPIS 9. ROČNÍK

ČR - půdy, ochrana přírody

 

PŘÍRODOPIS 9. ROČNÍK

Opakování učiva 8. ročníku - vývoj jedince, základy genetiky

Geologické vědy

Minerály

 

CHEMIE 8. ROČNÍK

Směsi - roztoky, oddělování složek směsí

LP - filtrace

Voda

 

CHEMIE 9. ROČNÍK

Opakování učiva 8. ročníku - soli

Chemické reakce

Výroba železa a oceli

 

UČIVO ŘÍJEN

ZEMĚPIS 7. ROČNÍK

Afrika - poloha, rozloha, obyvatelstvo, podnebí

ZEMĚPIS 8. ROČNÍK

Evropa - státy

 

ZEMĚPIS 9. ROČNÍK

ČR - povrch, vodstvo, půdy

 

PŘÍRODOPIS 9. ROČNÍK

Opakování učiva 8. ročníku - pohlavní, hormonální soustava, vývoj jedince

 

CHEMIE 8. ROČNÍK

Změny skupenství látek

Směsi

 

CHEMIE 9. ROČNÍK

Opakování učiva 8. ročníku - kyseliny, hydroxidy, neutralizace, soli

 

UČIVO ZÁŘÍ

ZEMĚPIS 7. ROČNÍK

Světadíly a oceány - opakování

Polární oblasti

Afrika - poloha, rozloha, obyvatelstvo, podnebí

ZEMĚPIS 8. ROČNÍK

Evropa - poloha, rozloha, podnebí, mapa přírodních poměrů

 

ZEMĚPIS 9. ROČNÍK

ČR - poloha, geologická stavba, podnebí, povrch

 

PŘÍRODOPIS 9. ROČNÍK

Opakování učiva 8. ročníku - nervová, smyslová soustava

 

CHEMIE 8. ROČNÍK

Chemie jako věda

Laboratorní pomůcky

Nebezpečné látky

CHEMIE 9. ROČNÍK

Opakování učiva 8. ročníku - prvky, názvosloví

 

UČIVO ČERVEN

ZEMĚPIS 6. ROČNÍK

Biosféra

Polární oblasti

ZEMĚPIS 8. ROČNÍK

Ohniska světových konfliktů

Významné mezinárodní organizace

 

ZEMĚPIS 9. ROČNÍK

Kraje ČR - Jihomoravský

Brno

 

PŘÍRODOPIS 7. ROČNÍK

Nahosemenné rostliny - zástupci

Krytosemenné rostliny

CHEMIE 8. ROČNÍK

Látky kyselé a zásadité

Názvosloví kyselin a hydroxidů

Soli

CHEMIE 9. ROČNÍK

Chemický průmysl ČR

Významní světoví a čeští chemici

Opakování učiva

 

UČIVO KVĚTEN

ZEMĚPIS 6. ROČNÍK

Pedosféra

Biosféra

ZEMĚPIS 8. ROČNÍK

Cestovní ruch ve světě

Samostatné státy a závislá území

Státní zřízení a formy vlády

 

ZEMĚPIS 9. ROČNÍK

Kraje ČR - Vysočina, Zlínský, Moravskoslezský, Jihomoravský

 

PŘÍRODOPIS 7. ROČNÍK

Stavba těla vyšších rostlin

Nahosemenné rostliny

CHEMIE 8. ROČNÍK

Chemické sloučeniny - názvosloví halogenidů, oxidů, sulfidů

Látky kyselé a zásadité

CHEMIE 9. ROČNÍK

Organické kyseliny

Cukry, tuky, bílkoviny

 

Strana 1 z 4