Vzkazy pro rodiče - Mgr. Jiří Mitaš

UČIVO BŘEZEN

PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK

Měkkýši

Kroužkovci

 

PŘÍRODOPIS 7. ROČNÍK

Ptáci-třídění a zástupci - opak.

Výtrusné rostliny


PŘÍRODOPIS 8. ROČÍK

 

Kosterní soustava- opak.

Svalová soustava

Dýchací soustava

PŘÍRODOPIS 9. ROČNÍK

Minerály - opak

Horniny

ZEMĚPIS 9. ROČNÍK

Praha

Středočeský Kraj

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

CHEMIE 8. ROČNÍK

Periodická soustava prvků- vlastnosti a využití vybraných prvků

Prvek, molekula, sloučenina

Halogenidy

CHEMIE 9. ROČNÍK

Alkoholy

Organické kyseliny

 

UČIVO ÚNOR

PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK

Ploštěnci

Hlísti

Měkkýši

 

PŘÍRODOPIS 7. ROČNÍK

Ptáci-třídění a zástupci

PŘÍRODOPIS 8. ROČÍK

Vývoj člověka

Stavba těla - tkáně

Kosterní soustava

PŘÍRODOPIS 9. ROČNÍK

Minerály - přehled minerálů

ZEMĚPIS 9. ROČNÍK

Kraje ČR

Jihomoravský kraj

Praha

CHEMIE 8. ROČNÍK

Periodická soustava prvků- vlastnosti a využití vybraných prvků

CHEMIE 9. ROČNÍK

Alkany, alkeny- opakování

Areny

Deriváty uhlovodíků

 

UČIVO LEDEN

PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK

Žahavci

Ploštěnci

 

PŘÍRODOPIS 7. ROČNÍK

Ptáci

PŘÍRODOPIS 8. ROČÍK

Etologie savců

Savci - opakování

Člověk

PŘÍRODOPIS 9. ROČNÍK

Minerály

ZEMĚPIS 9. ROČNÍK

ČR - Hospodářství

Zemědělství

Nerostné suroviny

Průmysl

CHEMIE 8. ROČNÍK

Atom, molekula, sloučenina

Periodická soustava prvků

CHEMIE 9. ROČNÍK

Organická chemie

Alkany

Alkeny

 

UČIVO PROSINEC

PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK

Lišejníky

Žahavci

 

PŘÍRODOPIS 7. ROČNÍK

Plazi

PŘÍRODOPIS 8. ROČÍK

Kopytníci

Primáti

Etologie savců

Savci - opakování

PŘÍRODOPIS 9. ROČNÍK

Minerály

ZEMĚPIS 9. ROČNÍK

ČR - ochrana přírody- národní parky

Obyvatelstvo

CHEMIE 8. ROČNÍK

Voda

Vzduch

Stavba atomu

CHEMIE 9. ROČNÍK

Paliva

Zpracování ropy

 

UČIVO LISTOPAD

PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK

Řasy

Houby

 

PŘÍRODOPIS 7. ROČNÍK

Obojživelníci

PŘÍRODOPIS 8. ROČNÍK

Šelmy

Ploutvonožci, kytovci, chobotnatci

Kopytníci

PŘÍRODOPIS 9. ROČNÍK

Geologie - geol. vědy, stavba Země, magnetické pole Země

ZEMĚPIS 9. ROČNÍK

ČR - vodstvo, půdy, příroda

CHEMIE 8. ROČNÍK

Směsi

Oddělování směsí

Hmotnostní zlomek

Voda

CHEMIE 9. ROČNÍK

Elektrochemické reakce

Výroba železa a oceli

Paliva

 

UČIVO ŘÍJEN

PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK

Buňka rostlinná a živočišná

Viry

Bakterie

Sinice

PŘÍRODOPIS 7. ROČNÍK

Paryby

Ryby

PŘÍRODOPIS 8. ROČNÍK

Systém savců

Vejcorodí

Vačnatci

Hmyzožravci

PŘÍRODOPIS 9. ROČNÍK

Opakování učiva 8. ročníku -  smyslová soustava, základy genetiky

Geologie

ZEMĚPIS 9. ROČNÍK

ČR - podnebí, povrch, vodstvo

CHEMIE 8. ROČNÍK

Nebezpečné látky

Látky a tělesa

Změny skupenství látek

Roztoky

Směsi

CHEMIE 9. ROČNÍK

Opakování učiva 8. ročníku - názvosloví kyselin, hydroxidů, solí

Chemické reakce

Vyčíslování chem. rovnic

 

UČIVO ZÁŘÍ

přírodopis 6. ROČNÍK

Vznik Země

Vývoj života

Projevy života

Buňka

přírodopis 7. ROČNÍK

Strunatci

Pláštěnci, bezlebeční

Obratlovci

Kruhoústí

PŘÍRODOPIS 8. ROČNÍK

Vývoj savců

Znaky savců

Orgánové soustavy savců

Systém savců

PŘÍRODOPIS 9. ROČNÍK

Opakování učiva 8. ročníku - pohlavní, smyslová soustava

ZEMĚPIS 9. ROČNÍK

ČR - poloha, geologická stavba a vývoj, podnebí, povrch

CHEMIE 8. ROČNÍK

Chemie jako věda

Laboratorní pomůcky

Nebezpečné látky

CHEMIE 9. ROČNÍK

Opakování učiva 8. ročníku - prvky, názvosloví

 

UČIVO ČERVEN

ZEMĚPIS 7. ROČNÍK

Regiony Asie - státy Asie


ZEMĚPIS 8. ROČNÍK

Významné mezinárodní organizace

 

ZEMĚPIS 9. ROČNÍK

Moravskoslezský kraj

Jihomoravský kraj

Brno

 

PŘÍRODOPIS 9. ROČNÍK

Historická geologická období

 

CHEMIE 8. ROČNÍK

Soli

 

 

CHEMIE 9. ROČNÍK

Uhlovodíky - opakování

 

UČIVO KVĚTEN

ZEMĚPIS 7. ROČNÍK

Asie - mapa opakování

Regiony Asie

ZEMĚPIS 8. ROČNÍK

Světové hospodářství

Cestovní ruch ve světě ( referáty )

Významné mezinárodní organizace

 

ZEMĚPIS 9. ROČNÍK

Vysočina

Olomoucký kraj

Zlínský kraj

Moravskoslezský kraj

 

PŘÍRODOPIS 9. ROČNÍK

Horniny - vyvřelé, usazené, přeměněné

 

CHEMIE 8. ROČNÍK

Názvosloví kyselin a hydroxidů

Využití kyselin a hydroxidů

Neutralizace

 

 

CHEMIE 9. ROČNÍK

Organické kyseliny

Tuky

Cukry

Bílkoviny

 

UČIVO DUBEN

Zeměpis 7. ročník

Jižní Amerika - přírodní zajímavosti, státy

Asie - poloha, rozloha, mapa

ZEMĚPIS 8. ROČNÍK

Světová náboženství

Světové zemědělství

Nerostné suroviny ve světě

 

ZEMĚPIS 9. ROČNÍK

Ústecký kraj

Liberecký kraj

Královehradecký kraj

Pardubický kraj

 

PŘÍRODOPIS 9. ROČNÍK

Přehled významných minerálů

Horniny

 

CHEMIE 8. ROČNÍK

Oxidy,sulfidy

Látky kyselé a zásadité

 

CHEMIE 9. ROČNÍK

Alkoholy

Organické kyseliny

Tuky

Cukry

 

Strana 1 z 5