Vzkazy pro rodiče - Mgr. Jiří Mitaš

UČIVO ČERVEN

PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK

Členovci - třídění a zástupci hmyzu

 

PŘÍRODOPIS 7. ROČNÍK

Krytosemenné rostliny - třídění, zástupci

PŘÍRODOPIS 8. ROČNÍK

Nervová soustava

Smyslová soustava

PŘÍRODOPIS 9. ROČNÍK

Vliv lidské činnosti na krajinu

ZEMĚPIS 9. ROČNÍK

Vysočina

Zlínský kraj

Olomoucký kraj

Moravskoslezský kraj

CHEMIE 8. ROČNÍK

Soli

Opakování učiva

CHEMIE 9. ROČNÍK

Chemický průmysl ČR

Opakování učiva

 

UČIVO KVĚTEN

PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK

Členovci - pavouci, roztoči, štíři, korýši, hmyz

 

PŘÍRODOPIS 7. ROČNÍK

Semenné rostliny - plod

Nahosemenné rostliny 

PŘÍRODOPIS 8. ROČNÍK

Oběhová soustava

Kožní soustava

Nervová soustava

PŘÍRODOPIS 9. ROČNÍK

Historická geologická období

ZEMĚPIS 9. ROČNÍK

Liberecký kraj

Královehradecký kraj

Pardubický kraj

CHEMIE 8. ROČNÍK

Kyselost a zásaditost

Kyseliny

Hydroxidy

CHEMIE 9. ROČNÍK

Aminokyseliny, bílkoviny

Chemický průmysl ČR

 

UČIVO DUBEN

PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK

Kroužkovci - opakování

Členovci - pavoukovci

 

PŘÍRODOPIS 7. ROČNÍK

Výtrusné rostliny - opakování

Semenné rostliny - kořen, stonek, list, květ, plod


PŘÍRODOPIS 8. ROČÍK

Trávicí soustava

Vylučovací soustava

Oběhová soustava

PŘÍRODOPIS 9. ROČNÍK

Vyvřelé, usazené, přeměněné horniny

ZEMĚPIS 9. ROČNÍK

Jihočeský kraj

Karlovarský kraj

Ústecký kraj

Liberecký kraj

 

CHEMIE 8. ROČNÍK

Halogenidy - opakování

Oxidy

Sulfidy

Kyselost a zásaditost

CHEMIE 9. ROČNÍK

Sacharidy

Lipidy

 

UČIVO BŘEZEN

PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK

Měkkýši

Kroužkovci

 

PŘÍRODOPIS 7. ROČNÍK

Ptáci-třídění a zástupci - opak.

Výtrusné rostliny


PŘÍRODOPIS 8. ROČÍK

 

Kosterní soustava- opak.

Svalová soustava

Dýchací soustava

PŘÍRODOPIS 9. ROČNÍK

Minerály - opak

Horniny

ZEMĚPIS 9. ROČNÍK

Praha

Středočeský Kraj

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

CHEMIE 8. ROČNÍK

Periodická soustava prvků- vlastnosti a využití vybraných prvků

Prvek, molekula, sloučenina

Halogenidy

CHEMIE 9. ROČNÍK

Alkoholy

Organické kyseliny

 

UČIVO ÚNOR

PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK

Ploštěnci

Hlísti

Měkkýši

 

PŘÍRODOPIS 7. ROČNÍK

Ptáci-třídění a zástupci

PŘÍRODOPIS 8. ROČÍK

Vývoj člověka

Stavba těla - tkáně

Kosterní soustava

PŘÍRODOPIS 9. ROČNÍK

Minerály - přehled minerálů

ZEMĚPIS 9. ROČNÍK

Kraje ČR

Jihomoravský kraj

Praha

CHEMIE 8. ROČNÍK

Periodická soustava prvků- vlastnosti a využití vybraných prvků

CHEMIE 9. ROČNÍK

Alkany, alkeny- opakování

Areny

Deriváty uhlovodíků

 

UČIVO LEDEN

PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK

Žahavci

Ploštěnci

 

PŘÍRODOPIS 7. ROČNÍK

Ptáci

PŘÍRODOPIS 8. ROČÍK

Etologie savců

Savci - opakování

Člověk

PŘÍRODOPIS 9. ROČNÍK

Minerály

ZEMĚPIS 9. ROČNÍK

ČR - Hospodářství

Zemědělství

Nerostné suroviny

Průmysl

CHEMIE 8. ROČNÍK

Atom, molekula, sloučenina

Periodická soustava prvků

CHEMIE 9. ROČNÍK

Organická chemie

Alkany

Alkeny

 

UČIVO PROSINEC

PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK

Lišejníky

Žahavci

 

PŘÍRODOPIS 7. ROČNÍK

Plazi

PŘÍRODOPIS 8. ROČÍK

Kopytníci

Primáti

Etologie savců

Savci - opakování

PŘÍRODOPIS 9. ROČNÍK

Minerály

ZEMĚPIS 9. ROČNÍK

ČR - ochrana přírody- národní parky

Obyvatelstvo

CHEMIE 8. ROČNÍK

Voda

Vzduch

Stavba atomu

CHEMIE 9. ROČNÍK

Paliva

Zpracování ropy

 

UČIVO LISTOPAD

PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK

Řasy

Houby

 

PŘÍRODOPIS 7. ROČNÍK

Obojživelníci

PŘÍRODOPIS 8. ROČNÍK

Šelmy

Ploutvonožci, kytovci, chobotnatci

Kopytníci

PŘÍRODOPIS 9. ROČNÍK

Geologie - geol. vědy, stavba Země, magnetické pole Země

ZEMĚPIS 9. ROČNÍK

ČR - vodstvo, půdy, příroda

CHEMIE 8. ROČNÍK

Směsi

Oddělování směsí

Hmotnostní zlomek

Voda

CHEMIE 9. ROČNÍK

Elektrochemické reakce

Výroba železa a oceli

Paliva

 

UČIVO ŘÍJEN

PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK

Buňka rostlinná a živočišná

Viry

Bakterie

Sinice

PŘÍRODOPIS 7. ROČNÍK

Paryby

Ryby

PŘÍRODOPIS 8. ROČNÍK

Systém savců

Vejcorodí

Vačnatci

Hmyzožravci

PŘÍRODOPIS 9. ROČNÍK

Opakování učiva 8. ročníku -  smyslová soustava, základy genetiky

Geologie

ZEMĚPIS 9. ROČNÍK

ČR - podnebí, povrch, vodstvo

CHEMIE 8. ROČNÍK

Nebezpečné látky

Látky a tělesa

Změny skupenství látek

Roztoky

Směsi

CHEMIE 9. ROČNÍK

Opakování učiva 8. ročníku - názvosloví kyselin, hydroxidů, solí

Chemické reakce

Vyčíslování chem. rovnic

 

UČIVO ZÁŘÍ

přírodopis 6. ROČNÍK

Vznik Země

Vývoj života

Projevy života

Buňka

přírodopis 7. ROČNÍK

Strunatci

Pláštěnci, bezlebeční

Obratlovci

Kruhoústí

PŘÍRODOPIS 8. ROČNÍK

Vývoj savců

Znaky savců

Orgánové soustavy savců

Systém savců

PŘÍRODOPIS 9. ROČNÍK

Opakování učiva 8. ročníku - pohlavní, smyslová soustava

ZEMĚPIS 9. ROČNÍK

ČR - poloha, geologická stavba a vývoj, podnebí, povrch

CHEMIE 8. ROČNÍK

Chemie jako věda

Laboratorní pomůcky

Nebezpečné látky

CHEMIE 9. ROČNÍK

Opakování učiva 8. ročníku - prvky, názvosloví

 

Strana 1 z 5