Vzkazy pro rodiče - Mgr. Jana Nekulová

TÝDEN 27. - 31. 5. 2019

Škola v přírodě - Seč.

Téma: Člověk a jeho zdraví, první pomoc.

 

TÝDEN 20. - 24. 5. 2019

AKCE TOHOTO TÝDNE:

21. 5. hovorové hodiny od 16 do 17 hodin

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

 27. - 31. 5. Škola v přírodě - Seč, hotel Kapitán.

 

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Shoda přísudku s podmětem.

Věta jednoduchá, souvětí. Vzorce souvětí.

MATEMATIKA

Matematika 3. díl: Počítání se závorkami, přímá úměrnost.

M geometrie 3. díl: Obsah obdélníku a čtverce.

TEST: Jednotky obsahu.

VLASTIVĚDA - Poznáváme naši vlast

Ochrana přírody - chráněná území ČR. Cestujeme po ČR.

Učebnice VL do str. 46.

TEST: Služby a doprava v ČR.

PŘÍRODOVĚDA

Stojaté vody - rostliny a živočichové.

Učebnice PŘ str. 86 - 90.

ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK - CHIT CHAT 2

UNIT 11 - Then and now.

Pravěká zvířata, popis jejich těla.

Gramatika: Minulý čas slovesa to be.

Učebnice a PS do str. 53.

Pěkný týden všem. Jana Nekulová

 

TÝDEN 13. - 17. 5. 2019

AKCE TOHOTO TÝDNE:

Do středy 15. 5. odevzdat třídnímu učiteli na ŠvP: zdravotní posudek od lékaře, okopírovanou kartičku zdravotní pojišťovny.(Nejlépe dodat v obálce se jménem, obojí bude dětem vráceno po skončení ŠvP.)

 

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

 21. 5. Hovorové hodiny.

27. - 31. 5. Škola v přírodě - Seč, hotel Kapitán.

 

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Shoda přísudku s podmětem.

Věta jednoduchá, souvětí. Vzorce souvětí.

MATEMATIKA

Matematika 3. díl: Počítání se závorkami, jednotky obsahu.

M geometrie 3. díl: Obsah obdélníku a čtverce.

TEST: Nerovnice

VLASTIVĚDA - Poznáváme naši vlast

Služby a doprava v ČR. Ochrana přírody.

Učebnice VL do str. 43.

TEST: Průmysl v ČR. Uč. str. 36-38.

PŘÍRODOVĚDA

Tekoucí vody - rostliny.

Učebnice PŘ str. 82 - 84.

ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK - CHIT CHAT 2

UNIT 11 - Then and now.

Pravěká zvířata, popis jejich těla.

Gramatika: Minulý čas slovesa to be.

Učebnice a PS do str. 52.

TEST: Minitest 10 + gramatika 10. lekce (přítomný čas prostý)

Pěkný týden všem. Jana Nekulová

 

TÝDEN 6. - 10. 5. 2019

AKCE TOHOTO TÝDNE:

Byly ukončeny platby za školu v přírodě. Děkuji všem za provedené platby.

8. 5. státní svátek

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

do 15. 5. odevzdat třídnímu učiteli na ŠvP: Zdravotní posudek od lékaře, okopírovanou kartičku zdravotní pojišťovny.(Nejlépe dodat v obálce se jménem, obojí bude dětem vráceno po skončení ŠvP.)

27. - 31. 5. Škola v přírodě.

 

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Slovesa - slovesný způsob.

Shoda přísudku s podmětem.

MATEMATIKA

Matematika 3. díl: nerovnice, počítání se závorkami

M geometrie 3. díl: Rovnoběžníky

TEST: Zlomky.

VLASTIVĚDA - Poznáváme naši vlast

Průmysl v ČR. Služby a doprava v ČR - úvod.

Učebnice VL do str. 41.

TEST: Nerostné suroviny v ČR. Uč. str. 33-35.

PŘÍRODOVĚDA

Pole - živočichové.

Učebnice PŘ str. 74 - 80.

ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK - CHIT CHAT 2

UNIT 10 - Amazing animals.

Vocabulary: zvířata a jejich potrava

Grammar: přítomný čas prostý; otázky s DO a DOES; přítomný čas průběhový.

Učebnice a PS do str. 51.

TEST: slovíčka 8. - 10. lekce

Pěkný týden všem. Jana Nekulová

 

TÝDEN 29. 4. - 3. 5. 2019

AKCE TOHOTO TÝDNE:

Do 30. 4. probíhají platby za školu v přírodě.

1. 5. státní svátek

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

27. - 31. 5. Škola v přírodě.

 

 

 

 

Více smajlíků ke stažení

 

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Slovesa - slovesný způsob.

Shoda přísudku s podmětem.

MATEMATIKA

Matematika 3. díl: Zlomky, počítání se závorkami

M geometrie 3. díl: Rovnoběžníky

TEST z G: Čtverec, obdélník - obvody těchto obrazců

VLASTIVĚDA - Poznáváme naši vlast

Nerostné suroviny v ČR. Průmysl - úvod.

Učebnice VL do str. 36.

TEST: Zemědělství v ČR

PŘÍRODOVĚDA

Pole - rostliny.

Učebnice PŘ str. 74 - 80.

TEST: Louka.

ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK - CHIT CHAT 2

UNIT 10 - Amazing animals.

Vocabulary: zvířata a jejich potrava

Grammar: přítomný čas prostý; otázky s DO a DOES; přítomný čas průběhový.

Učebnice a PS do str. 49.

Pěkný týden všem. Jana Nekulová

 

TÝDEN 22. - 26. 4. 2019

AKCE TOHOTO TÝDNE:

22. 4. - 26. 4. Probíhají platby za školu v přírodě.

22. 4. Velikonoční pondělí.

23. 4. Technické muzeum - Svět je hrou s fyzikou. Přinést: 50 Kč, 2 jízdenky na 60 minut, přezůvky, svačinu, pero, čip na obědy.

24. 4. Městské kolo ve vybíjené na ZŠ Pavlovská (vybraní žáci)

25. 4. Focení třídy

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

27. - 31. 5. Škola v přírodě.

 

 

 

 

Více smajlíků ke stažení

 

UČIVO NA TENTO TÝDEN

 

ČESKÝ JAZYK

Slovesa - slovesný způsob.

Shoda přísudku s podmětem.

MATEMATIKA

Matematika 3. díl: Zlomky

M geometrie 3. díl: obdélník, čtverec (konstrukce, obvod)

TEST: Písemné sčítání a odčítání.

VLASTIVĚDA - Poznáváme naši vlast

Zemědělství v ČR.

Učebnice VL do str. 32.

TEST: Počasí a podnebí (uč. str. 26, 27)

PŘÍRODOVĚDA

Louka - živočichové.

Učebnice PŘ str. 70 - 71.

ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK - CHIT CHAT 2

UNIT 10 - Amazing animals.

Vocabulary: zvířata a jejich potrava

Grammar: přítomný čas prostý; otázky s DO a DOES

Učebnice a PS do str. 49.

Saint George and the Dragon - uč. str. 68, 69.

Ústně zkouším překlad vět - přítomný čas průběhový, přítomný čas prostý.

 

Pěkný týden všem. Jana Nekulová

 

TÝDEN 15. - 19. 4. 2019

Klidné prožití velikonočních svátků přeje Jana Nekulová

Více smajlíků ke stažení

AKCE TOHOTO TÝDNE:

15. 4. Začínají platby za školu v přírodě.

16. 4. Den Země - vycházka na celé dopoledne s EKO úkoly. Přinést: 2 jízdenky na 15 minut, oblečení na ven, svačinu, pláštěnku, tužku, propisku, čip, přezůvky

18. - 22. 4. Velikonoční prázdniny.

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

23. 4. Technické muzeum - Svět je hrou s fyzikou

24. 4. Městské kolo ve vybíjené (vybraní žáci)


Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

 

ČESKÝ JAZYK

Slovesa - slovesný způsob.

Shoda přísudku s podmětem.

SLOH: Velikonoční přání.

Zkouším básničku.

MATEMATIKA

Matematika 3. díl: počítání s miliony

M geometrie 2. díl: obvod čtverce

Geometrie bude ve středu 17. 4.

VLASTIVĚDA - Poznáváme naši vlast

Zemědělství v ČR.

Učebnice VL do str. 32.

Vlastivěda bude v pondělí 15. 4. místo čtení

TEST: v pondělí 15. 4. - vodstvo ČR, práce s mapou

PŘÍRODOVĚDA

Louka (opakování), pole.

Učebnice PŘ str. 74 - 80.

Přírodověda bude ve středu 17. 4. místo čtení.

TEST: Park uč. str. 60-64. - středa 17. 4.

ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK - CHIT CHAT 2

UNIT 10 - Amazing animals.

Vocabulary: zvířata a jejich potrava

Grammar: přítomný čas prostý; otázky s DO a DOES

Učebnice a PS do str. 49.

 

Pěkný týden všem. Jana Nekulová

 

TÝDEN 8. - 12. 4. 2019

AKCE TOHOTO TÝDNE:

10. 4. vybíjená (vybraní žáci)

11. 4. McDonald´s cup (vybraní žáci)

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

16. 4. Den Země - vycházka na celé dopoledne s EKO úkoly

23. 4. Technické muzeum - Svět je hrou s fyzikou


Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

 

ČESKÝ JAZYK

Slovesa - slovesný způsob.

Základní skladební dvojice, shoda přísudku s podmětem.

MATEMATIKA

Matematika 3. díl: počítání s miliony

M geometrie 2. díl: osová souměrnost, obvod obdélníku

Tento týden bude geometrie ve čtvrtek a v pátek.

TEST: souhrnné opakování 2. dílu učebnice M str. 57,58

VLASTIVĚDA - Poznáváme naši vlast

Povrch ČR - povodí ČR, povodně; počasí a podnebí

Učebnice VL do str. 27.

PŘÍRODOVĚDA

Louka - (rostliny a živočichové na louce)

Učebnice PŘ str. 66-69.

ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK - CHIT CHAT 2

UNIT 9 - My free time (dokončení lekce)

Review C.

Vocabulary: volný čas, dny v týdnu

Grammar: přítomný čas prostý; otázky s DO a DOES

Učebnice a PS do str. 47.

Minitest 9 + gramatika 9. lekce (přítomný čas prostý - věta, zápor, otázka, odpověď)

 

Pěkný týden všem. Jana Nekulová

 

TÝDEN 1. - 5. 4. 2019

AKCE TOHOTO TÝDNE:

- - - - - - - -

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

23. 4. Technické muzeum - Svět je hrou s fyzikou


Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

 

ČESKÝ JAZYK

Slovesa - časování v přítomném, budoucím a minulém čase; shoda přísudku s podmětem

MATEMATIKA

Matematika 2. díl: převody jednotek, osově souměrné útvary, čtvercová síť; procvičování str. 53-56

M geometrie 2. díl: obvod trojúhelníku

TEST: Převody jednotek + písemné násobení dvojciferným činitelem

VLASTIVĚDA - Poznáváme naši vlast

Povrch ČR - Vodstvo ČR, řeky v ČR, povodí ČR, povodně

Učebnice VL do str. 25.

PŘÍRODOVĚDA

Park (město) - (rostliny a živočichové v parku)

Učebnice PŘ str. 61-64.

TEST: Lidská obydlí uč. str. 50-58

ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK - CHIT CHAT 2

UNIT 9 - My free time.

Vocabulary: volný čas, dny v týdnu

Grammar: přítomný čas prostý; otázky s DO a DOES

Učebnice a PS do str. 44.

Zkouším rozhovor + TEST slovíčka 7. - 9. lekce

 

Pěkný týden všem. Jana Nekulová

 

TÝDEN 25. - 29. 3. 2019

AKCE TOHOTO TÝDNE:

25. 3. Komiksový workshop s D. Vydrou - přinést 80 Kč, ČJ, M, AJ

26. 3. v 17. 00 hod. třídní schůzky místo hovorových hodin (informace ke škole v přírodě)

27. 3. McDonald´s cup - školní kolo (vybraní žáci za třídu)

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

23. 4. Technické muzeum - Svět je hrou s fyzikou


Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

 

ČESKÝ JAZYK

Vzory podstatných jmen. Slovesa - jednoduché a složené tvary sloves, tvar určitý a neurčitý, časování v přítomném čase

SLOH: Telefonování

MATEMATIKA

Matematika 2. díl: závislosti a vztahy mezi čísly, převody jednotek

M geometrie 2. díl: Rýsujeme obdélník a čtverec

TEST: Písemné dělení

VLASTIVĚDA - Poznáváme naši vlast

Povrch ČR - procvičování, vodstvo ČR

Učebnice VL do str. 22.

TEST: Mapové značky (v sešitě), zemský povrch učebnice str. 18 -20

PŘÍRODOVĚDA

Park (město) - (rostliny a živočichové v parku)

Učebnice PŘ str. 61-64.

ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK - CHIT CHAT 2

UNIT 9 - My free time.

Vocabulary: volný čas, dny v týdnu

Grammar: přítomný čas prostý; otázky s DO a DOES

Učebnice a PS do str. 43.

 

Pěkný týden všem. Jana Nekulová

 

Strana 1 z 21