Vzkazy pro rodiče - Mgr. Jana Nekulová

OBDOBÍ 18. - 29. 6. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

21. 6. retro den

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE - POSLEDNÍ ŠKOLNÍ TÝDEN:

25. 6. výuka dle rozvrhu, odevzdávání učebnic do skladu

26. 6. - 28. 6. výuka do 11. 40 hod. + potom ŠD (úklid tříd, příprava tříd na prázdniny)

29. 6. vydávání vysvědčení od 8. 55 do 9. 40 hod., obědy od 9. 40 do 10. 30 hod.

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Základní skladební dvojice.

Slovní druhy.

Opakování učiva 3. ročníku.

MATEMATIKA

Matematika 3. díl: písemné násobení jednociferným činitelem, slovní úlohy

M geometrie 3. díl: opakování geometrie

PRVOUKA

Houby. Ochrana přírody.

Učebnice do str. 83, pracovní sešit do str. 60.

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK - CHIT CHAT 1

Dokončení učiva 3. ročníku.

Alphabet rap - abeceda.

Days and months.

My a Evropa - pracovní sešit str. 62-65.

Učebnice do str. 63.

 

Pěkný týden všem přeje Jana Nekulová

 

TÝDEN 11. - 15. 6. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

- - - - - - - -

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

- - - - - - - -

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Základní skladební dvojice.

Slovní druhy.

MATEMATIKA

Matematika 3. díl: dělení mimo obor násobilek, jednotky času

M geometrie 3. díl: konstrukce trojúhelníku, tělesa

PRVOUKA

Rostliny.

Učebnice do str. 79, pracovní sešit do str. 56.

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK - CHIT CHAT 1

UNIT 12 Goodbye, Superstars! + Review D.

Dokončení učiva 3. ročníku.

Alphabet rap - abeceda.

Učebnice do str. 62, pracovní sešit do str. 59.

 

Pěkný týden všem přeje Jana Nekulová

 

TÝDEN 4. - 8. 6. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

5. 6. Zahradní slavnost 17. 00 - 20. 00 hod. - jste všichni srdečně zváni.

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

- - - - - - - -

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Základní skladební dvojice.

Slovní druhy.

MATEMATIKA

Matematika 3. díl: násobení dvojciferných a trojciferných čísel, dělení mimo obor násobilek

M geometrie 3. díl: konstrukce trojúhelníku

PRVOUKA

Rostliny.

Učebnice do str. 75, pracovní sešit do str. 55.

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK - CHIT CHAT 1

dokončení UNIT 11 - My favourite things + Review D.

Gramatika: vazba There is ... There are .... v otázce

Slovní zásoba 11 . lekce: oblíbené věci

Učebnice do 55 + str. 60, 61 a pracovní sešit do str. 55 + str. 60.

 

Pěkný týden všem přeje Jana Nekulová

 

TÝDEN 28. 5. - 1. 6. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

29. 5. třídní schůzky v 17. 00 hodin - účast všech rodičů nutná (GDPR)!!!

29. 5. focení třídy

31. 5. sportovní den.

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

5. 6. Zahradní slavnost 17. 00 - 20. 00 hod. - jste všichni srdečně zváni.

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Základní skladební dvojice.

Slovní druhy.

MATEMATIKA

Matematika 3. díl: násobení dvojciferných a trojciferných čísel.

M geometrie 3. díl: opakování kružnice a kruh

PRVOUKA

Rostliny.

Učebnice do str. 73, pracovní sešit do str. 53.

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK - CHIT CHAT 1

UNIT 11 - My favourite things.

Gramatika: vazba There is ... There are .... v otázce

Slovní zásoba 11 . lekce: oblíbené věci

Učebnice a pracovní sešit do str. 55.

 

Pěkný týden všem přeje Jana Nekulová

 

TÝDEN 21. - 25. 5. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

V tomto týdnu zastupuje p. uč. Radvanová.

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

29. 5. třídní schůzky v 17. 00 hodin

31. 5. sportovní den.

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Základní skladební dvojice.

Slovní druhy.

MATEMATIKA

Matematika 3. díl: násobení a dělení mimo obor násobilek, dělení násobků deseti jednocifernými čísly.

M geometrie 3. díl: trojúhelník, čtyřúhelník M str. 30.

PRVOUKA

Rostliny.

Učebnice do str. 70, pracovní sešit do str. 52.

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK - CHIT CHAT 1

UNIT 11 - My favourite things.

Gramatika: vazba There is ... There are .... v otázce

Slovní zásoba 11 . lekce: oblíbené věci

Učebnice a pracovní sešit do str. 54.

 

Pěkný týden všem přeje Jana Nekulová

 

TÝDEN 14. - 18. 5. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

18. 5. celodenní školní výlet (hřebčín Napajedla, Živá voda v Modré, plavba lodí po Baťově kanálu)

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

29. 5. třídní schůzky v 17. 00 hodin

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova po v.

Základní skladební dvojice.

TEST: Slovesa (osoba, číslo, čas)

MATEMATIKA

Matematika 3. díl: násobení a dělení mimo obor násobilek

M geometrie 3. díl: střed úsečky

TEST z G: dělení se zbytkem

PRVOUKA

Člověk - vývoj člověka, zdraví, režim dne

Učebnice do str. 67, pracovní sešit str. do str. 50.

TEST: Člověk - kostra, svaly

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK - CHIT CHAT 1

UNIT 11 - My favourite things.

Gramatika: vazba There is ... There are .... v otázce

Slovní zásoba 11 . lekce: oblíbené věci

Učebnice a pracovní sešit do str. 53.

TEST: vazba There is....There are..... překlad vět, Minitest lekce 10

 

Pěkný týden všem přeje Jana Nekulová

 

TÝDEN 7. - 11. 5. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

7. 5. vycházka do okolí Brněnské přehrady. S sebou: sportovní oblečení, pláštěnku, svačinu, pouzdro, přezůvky, čip na obědy.

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

18. 5. celodenní školní výlet (hřebčín Napajedla, Živá voda v Modré, plavba lodí po Baťově kanálu)

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova po v.

Základní skladební dvojice.

MATEMATIKA

Matematika 3. díl: dělení se zbytkem

M geometrie 3. díl: střed úsečky

TEST z G: porovnávání úseček

PRVOUKA

Člověk - lidské tělo (kostra, svaly)

Učebnice do str. 63, pracovní sešit str. do str. 47.

TEST: Člověk - vnitřní stavba

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK - CHIT CHAT 1

UNIT 10 - Animal safari (dokončení lekce)

Gramatika: vazba There is ... There are ....

Slovní zásoba 10 . lekce: zvířata

Učebnice a pracovní sešit do str. 51.

TEST: vazba There is....There are.....

 

TEST HV - Bedřich Smetana

 

Pěkný týden všem přeje Jana Nekulová

 

TÝDEN 30. 4. - 4. 5. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

30. 4. den Země.

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

18. 5. celodenní školní výlet

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova po v.

Slovesa.

MATEMATIKA

Matematika 3. díl: dělení se zbytkem

M geometrie 3. díl: porovnávání úseček

PRVOUKA

Člověk - lidské tělo (kostra)

Učebnice do str. 62, pracovní sešit str. do str. 46.

TEST: smysly.

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK - CHIT CHAT 1

UNIT 10 - Animal safari

Gramatika: Vazba -  There is ... There are ....

Slovní zásoba 10 . lekce: zvířata

Učebnice a pracovní sešit do str. 50.

Zkouším slovíčka.

 

Pěkný týden všem přeje Jana Nekulová

 

TÝDEN 23. - 27. 4. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

Sběr papíru.

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

30. 4. den Země.

18. 5. celodenní školní výlet

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova po v.

Slovesa.

TEST: Vyjmenovaná slova (doplňovací cvičení).

MATEMATIKA

Matematika 3. díl: dělení se zbytkem

M geometrie 3. díl: porovnávání úseček

PRVOUKA

Člověk - lidské tělo (smysly, vnitřní orgány)

Učebnice do str. 62, pracovní sešit str. do str. 46.

TEST: Lidské tělo, kůže.

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK - CHIT CHAT 1

UNIT 10 - Animal safari

Gramatika: Vazba -  There is ... There are ....

Slovní zásoba 10 . lekce: zvířata

Učebnice a pracovní sešit do str. 49.

 

Pěkný týden všem přeje Jana Nekulová

 

TÝDEN 16. - 20. 4. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

- - - - - - - -

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

30. 4. den Země.

18. 5. celodenní školní výlet

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova po v.

Slovesa.

MATEMATIKA

Matematika 3. díl: dělení se zbytkem

M geometrie 3. díl: přenášení úseček

TEST: Slovní úlohy, písemné + a - do 1 000.

PRVOUKA

Člověk - lidské tělo (kůže, smysly)

Učebnice do str. 60, pracovní sešit str. do str. 45.

TEST: Obratlovci - potrava (masožravci, býložravci, všežravci, hmyzožravci)

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK - CHIT CHAT 1

REVIEW C - Opakování lekcí 7 - 9.

TEST - Minitest 9 + gramatika 9. lekce.

ZKOUŠÍM věty o sobě, čtení v učebnici str. 44.

UNIT 10 - Animal safari

Gramatika: Vazba -  There is ... There are....

Slovní zásoba 10 . lekce: zvířata

Učebnice a pracovní sešit do str. 48.

 

Pěkný týden všem přeje Jana Nekulová

 

Strana 1 z 17