Vzkazy pro rodiče - Mgr. Jana Nekulová

TÝDEN 12. - 16. 11. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

- - - - - - - - -

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

20. 11. Knihovna Jiřího Mahena v Bystrci - Zajímavosti z Vesmíru

5. 12. Mikulášská pro mladší žáky, připraví žáci 9. ročníku

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen - rod střední (úvod k učivu)

TEST: Předložky a předpony

SLOH: dopis

MATEMATIKA

Matematika 1. díl: písemné dělení, početní operace do 10 000, převody jednotek

M geometrie 1. díl: kolmé a rovnoběžné přímky

TEST: písemné násobení a dělení do 1 000

VLASTIVĚDA - české dějiny

Řemesla, vzdělanost v době Přemyslovců, první česká kronika; románský stavební sloh

Učebnice do str. 26.

TEST: Slavníkovci, Oldřich, Břetislav, Vratislav II.; řemesla, Kosmas

PŘÍRODOVĚDA

Člověk a jeho zdraví - vývoj člověka

TEST: Sestavení zdravého jídelníčku, denní režim

ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK - CHIT CHAT 2

UNIT 4 - My town (práce s plánkem města)

Vocabulary: next to, opposite, obchody, budovy ve městě

Grammar: directions (pokyny)

Učebnice a PS do str. 21.

Sloveso to be.

TEST: Poslech a čtení - 1. - 3. lekce

 

Pěkný týden všem přeje Jana Nekulová

 

 

TÝDEN 5. - 9. 11. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

6. 11. hovorové hodiny od 17.00 do 18. 30 hod. ve třídě 4.B

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

20. 11. Knihovna Jiřího Mahena v Bystrci - Zajímavosti z Vesmíru

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

předpony a předložky, vyjmenovaná slova

SLOH: obrázková osnova

TEST: doplňovací cvičení na VS po b a l.

MATEMATIKA

Matematika 1. díl: písemné násobení a dělení, čísla do 10 000, slovní úlohy

M geometrie 1. díl: rovnoběžky, které prochází daným bodem

TEST: kolmice, kolmice procházející daným bodem

VLASTIVĚDA - české dějiny

Slavníkovci; řemesla, vzdělanost v době Přemyslovců, první čeká kronika

Učebnice do str. 24.

TEST: první Přemyslovci, Český stát, kníže Bořivoj, Ludmila, kníže Václav a jeho bratr Boleslav (uč. str. 22, 23)

PŘÍRODOVĚDA

Člověk a jeho zdraví - denní režim, pitný režim, pohybový režim, zdravá strava

ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK - CHIT CHAT 2

UNIT 3 - dokončení The dragon crown

Review A. Opakování lekcí 1 až 3.

Učebnice a PS do str. 19.

Sloveso to be.

TEST: Minitest 3 + gramatika 3. lekce (rozkazovací věty)

 

Pěkný týden všem přeje Jana Nekulová

 

TÝDEN 29. 10. - 2. 11. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

29. - 30. 10. podzimní prázdniny

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

6. 11. hovorové hodiny od 17.00 do 18. 30 hod. ve třídě 4.B

20. 11. Knihovna Jiřího Mahena v Bystrci - Zajímavosti z Vesmíru

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Stavba slova, předpony a předložky, vyjmenovaná slova

MATEMATIKA

Matematika 1. díl: dělení se zbytkem, písemné násobení a dělení

M geometrie 1. díl: rovnoběžky

VLASTIVĚDA - české dějiny

Přemyslovci - knížata z rodu Přemyslovců, Slavníkovci

PŘÍRODOVĚDA

Člověk a jeho zdraví - denní režim, pitný režim, pohybový režim, zdravá strava

ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK - CHIT CHAT 2

UNIT 3 - Be healthy!

Slovní zásoba: nemoci

Gramatika: rozkazovací věty

Učebnice a PS do str. 16.

Sloveso to be.

 

Pěkný týden všem přeje Jana Nekulová

 

TÝDEN 22. - 26. 10. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

24. 10. bude přírodověda. Rozvrh hodin na středu: Č, A, M, Př, PČ

26. 10. celoškolní projektový den ke 100. výročí založení republiky. Přinést: pouzdro, přezůvky, svačinu, čip. Výuka je zkrácená do 11. 40 hod.

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

6. 11. hovorové hodiny od 17.00 do 18. 30 hod. ve třídě 4.B

20. 11. Knihovna Jiřího Mahena v Bystrci - Zajímavosti z Vesmíru

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Stavba slova, předpony a předložky, vyjmenovaná slova

TEST: stavba slova (kořen slova)

MATEMATIKA

Matematika 1. díl: dělení se zbytkem, písemné násobení a dělení

M geometrie 1. díl: tento týden nebude

TEST: dělení se zbytkem

VLASTIVĚDA - české dějiny

Život na Velké Moravě, zánik Velkomoravské říše

Opakování - počátek středověku

Učebnice do str. 21.

TEST: Velká Morava, učebnice str. 18 - 20

PŘÍRODOVĚDA

Podzim.

Učebnice str. 24 - 25.

TEST: neživá příroda, učebnice str. 18 - 22

ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK - CHIT CHAT 2

UNIT 3 - Be healthy!

Slovní zásoba: nemoci

Gramatika: rozkazovací věty

Učebnice a PS do str. 15.

Sloveso to be.

 

Pěkný týden všem přeje Jana Nekulová

 

TÝDEN 15. - 19. 10. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

16. 10. Planetárium - Země v pohybu. Cena 80 Kč - přinést v pondělí 15. 10. Odchod od školy v 7.30. Přinést: ČJ, VL, 2 jízdenky na 60 minut, přezůvky, čip, pouzdro, svačinu.

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

6. 11. hovorové hodiny

20. 11. Knihovna Jiřího Mahena v Bystrci - Zajímavosti z Vesmíru

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Slovní druhy, stavba slova, vyjmenovaná slova.

SLOH: Vypravování podle osnovy.

TEST: Slovní druhy v pátek 19. 10. Ve čtvrtek 18. 10. od 13. 00 hod. do 13. 45 hod. možnost přijít na procvičování slovních druhů.

DIKTÁT.

MATEMATIKA

Matematika 1. díl: dělení se zbytkem, písemné násobení a dělení, jednotky délky.

M geometrie 1. díl: Přímky kolmé - rýsování kolmic, které prochází daným bodem. Rýsování rovnoběžek.

TEST: Jednotky délky.

VLASTIVĚDA - české dějiny

Středověk - Velká Morava, příchod Konstantina a Metoděje - nové náboženství.

Učebnice do str. 19.

TEST: Slované, Sámova říše - učebnice str. 16 a 17.

PŘÍRODOVĚDA

Neživá příroda - horniny, půda, světlo a teplo ze Slunce

Učebnice do str. 22.

ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK - CHIT CHAT 2

UNIT 2 - What´s in the house? - DOKONČENÍ LEKCE 2.

Slovní zásoba: místnosti v domě, nábytek

Gramatika: Vazba There is... There are... Předložky - in, under, behind, on

Minitest 2 - lekce 2 + gramatika 1. a 2. lekce.

UNIT 3 - Be healthy!

Slovní zásoba: nemoci

Učebnice a PS do str. 14.

Sloveso to be.

 

Pěkný týden všem přeje Jana Nekulová

 

TÝDEN 8. - 12. 10. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

- - - - - - - -

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

16. 10. Planetárium - Země v pohybu

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Slovní druhy, vyjmenovaná slova.

SLOH: Vypravování podle osnovy.

TEST: Slovní druhy.

MATEMATIKA

Matematika 1. díl: dělení se zbytkem, písemné násobení, jednotky délky.

M geometrie 1. díl: Přímky kolmé - rýsování kolmic, které prochází daným bodem.

TEST z G: rovnoběžky, různoběžky, kolmice.

TEST z M: velká násobilka (příklady typu: 8 . 90 = ..... , 630 : 7 = ...., 40 . 50 = ......)

VLASTIVĚDA - české dějiny

Středověk - Slované, Sámova říše, Velká Morava - úvod.

Učebnice do str. 18.

PŘÍRODOVĚDA

Neživá příroda - voda, vzduch, nerosty.

Učebnice do str. 20.

TEST: Živočichové - vlastnosti živočichů.

ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK - CHIT CHAT 2

UNIT 2 - What´s in the house?

Slovní zásoba: místnosti v domě, nábytek

Gramatika: Vazba There is... There are... Předložky - in, under, behind, on

Sloveso to be.

Učebnice a PS do str. 13.

ZKOUŠÍM: ústně slovní zásoba 1. a 2. lekce.

Pěkný týden všem přeje Jana Nekulová

 

TÝDEN 1. - 5. 10. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

5. 10. výuka do 11. 40 hod. z důvodu konání voleb.

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

16. 10. Planetárium - Země v pohybu

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Slovní druhy, vyjmenovaná slova.

Sloh: Bohatost vyjadřování

Tento týden opis textu na známky.

MATEMATIKA

Matematika 1. díl: Početní operace do 1 000, velká násobilka, dělení se zbytkem.

M geometrie 1. díl: Přímky kolmé.

TEST: Písemné sčítání a odčítání do 1 000.

VLASTIVĚDA - české dějiny

Germáni. Opakování - naše země v pravěku.

Středověk - Slované.

Učebnice do str. 16.

TEST: Keltové, Germáni (učebnice str. 12, 13)

PŘÍRODOVĚDA

Rostliny - místo růstu, užitek.

Živočichové -vlastnosti živočichů, dělení živočichů.

Učebnice do str. 17.

TEST: Rostliny - stavba těla rostlin (učebnice str. 10-13)

ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK - CHIT CHAT 2

Příběh: The Dragon Crown str. 9.

UNIT 2 - What´s in the house?

Slovní zásoba: místnosti v domě, nábytek

Gramatika: Vazba There is... There are... Předložky - in, under, behind, on

Učebnice a PS do str. 11.

ZKOUŠÍM: Čtení textu na str. 10 v učebnici.

Pěkný týden všem přeje Jana Nekulová

 

TÝDEN 24. - 28. 9. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

25. 9. Návštěva Anthroposu - Vývoj života na Zemi v díle Zdeňka Buriana. Cena 30 Kč - budu vybírat v den konání akce

26. 9. středa - bude přírodověda místo matematiky!!! přinést věci na PŘ

28. 9. státní svátek

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

16. 10. Planetárium - Země v pohybu

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Synonyma, antonyma, homonyma; slova spisovná, nespisovná; slova citově zabarvená

Sloh: Bohatost vyjadřování

MATEMATIKA

Matematika 1. díl: Početní operace do 1 000, násobilka

M geometrie 1. díl: Tento týden není.

TEST: Násobilka

VLASTIVĚDA - české dějiny

Keltové.

Učebnice do str. 12

TEST: Život v pravěku - doba kamenná, bronzová a železná

PŘÍRODOVĚDA

Rostliny - stavba těla

Učebnice do str. 13

TEST: Houby, rostliny - vlastnosti rostlin (učebnice str. 7-9)

ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK - CHIT CHAT 2

Dokončení UNIT 1 - Sports time.

UNIT 2 - What´s in the house?

Slovní zásoba: místnosti v domě, nábytek

Gramatika: Vazba There is... There are...

Učebnice a PS do str. 9.

TEST: Sloveso can - věta, otázka, odpověď + sporty, hudební nástroje.

 

Pěkný týden všem přeje Jana Nekulová

 

TÝDEN 17. - 21. 9. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

19. 9. Dopravní hřiště - 2 jízdenky na 15 minut, svačinu, přezůvky, pouzdro, oblečení na ven, vlastní helmu na kolo (kdo má)

 

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

25. 9. Návštěva Anthroposu - Vývoj života na Zemi v díle Zdeňka Buriana. Cena 30 Kč - budu vybírat v den konání akce

16. 10. Planetárium - Země v pohybu

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Párové souhlásky, vyjmenovaná slova

Sloh: Bohatost vyjadřování

MATEMATIKA

Matematika 1. díl: Početní operace do 1 000, násobilka

M geometrie 1. díl: Vzájemná poloha dvou přímek

TEST GEOMETRIE: základní pojmy v geometrii (bod, čára - přímá, lomená, křivá; přímka, polopřímka, úsečka, rovnoběžky, různoběžky)

VLASTIVĚDA - české dějiny

Život v pravěku - mladší doba kamenná, doba bronzová a železná

Učebnice do str. 12

TEST: Jak se měří čas - uč. str. 4 -5.

PŘÍRODOVĚDA

Rostliny - dělení rostlin

Učebnice do str. 9

ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK - CHIT CHAT 2

Sports time.

Vocabulary: sporty

Grammar: sloveso can - kladná věta, otázka, zápor.

Who can play the.....?

Učebnice a PS do str. 7

TEST: Základní otázky v AJ - What is your name? How old are you? Where are you from? Do you like.....?

ZKOUŠÍM: písnička Music time - učebnice str. 5.

 

Pěkný týden všem přeje Jana Nekulová

 

TÝDEN 10. - 14. 9. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

11. 9. v 17 hodin třídní schůzky

 

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

19. 9. Dopravní hřiště

konec září - plánujeme návštěvu Anthroposu

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Tvrdé a měkké souhlásky, abeceda, párové souhlásky

Sloh: Příběhy z prázdnin (dokončení), jméno a příjmení (psaní adresy)

MATEMATIKA

Matematika 1. díl: Početní operace do 1 000, násobilka

M geometrie 1. díl: Vzájemná poloha dvou přímek

VLASTIVĚDA - české dějiny

Život v pravěku - starší doba kamenná

Učebnice do str. 9

PŘÍRODOVĚDA

Houby.

Učebnice do str. 6

ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK - CHIT CHAT 2

Základní otázky, fráze a pokyny v angličtině - opakování.

Music time! Sports time.

Vocabulary: hudební nástroje, sporty

Grammar: sloveso can - kladná věta, otázka, zápor.

Učebnice a PS do str. 6

 

Pěkný týden všem přeje Jana Nekulová

 

Strana 1 z 18