Vzkazy pro rodiče - Mgr. Jana Nekulová

TÝDEN 24. - 28. 9. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

25. 9. Návštěva Anthroposu - Vývoj života na Zemi v díle Zdeňka Buriana. Cena 30 Kč - budu vybírat v den konání akce

26. 9. středa - bude přírodověda místo matematiky!!! přinést věci na PŘ

28. 9. státní svátek

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

16. 10. Planetárium - Země v pohybu

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Synonyma, antonyma, homonyma; slova spisovná, nespisovná; slova citově zabarvená

Sloh: Bohatost vyjadřování

MATEMATIKA

Matematika 1. díl: Početní operace do 1 000, násobilka

M geometrie 1. díl: Vzájemná poloha dvou přímek

TEST: Násobilka

VLASTIVĚDA - české dějiny

Keltové, Germáni.

Učebnice do str. 13

TEST: Život v pravěku - doba kamenná, bronzová a železná

PŘÍRODOVĚDA

Rostliny - stavba těla

Učebnice do str. 13

TEST: Houby, rostliny - vlastnosti rostlin (učebnice str. 7-9)

ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK - CHIT CHAT 2

Dokončení UNIT 1 - Sports time.

UNIT 2 - What´s in the house?

Slovní zásoba: místnosti v domě, nábytek

Gramatika: Vazba There is... There are...

Učebnice a PS do str. 10.

TEST: Sloveso can - věta, otázka, odpověď + sporty, hudební nástroje.

 

Pěkný týden všem přeje Jana Nekulová

 

TÝDEN 17. - 21. 9. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

19. 9. Dopravní hřiště - 2 jízdenky na 15 minut, svačinu, přezůvky, pouzdro, oblečení na ven, vlastní helmu na kolo (kdo má)

 

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

25. 9. Návštěva Anthroposu - Vývoj života na Zemi v díle Zdeňka Buriana. Cena 30 Kč - budu vybírat v den konání akce

16. 10. Planetárium - Země v pohybu

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Párové souhlásky, vyjmenovaná slova

Sloh: Bohatost vyjadřování

MATEMATIKA

Matematika 1. díl: Početní operace do 1 000, násobilka

M geometrie 1. díl: Vzájemná poloha dvou přímek

TEST GEOMETRIE: základní pojmy v geometrii (bod, čára - přímá, lomená, křivá; přímka, polopřímka, úsečka, rovnoběžky, různoběžky)

VLASTIVĚDA - české dějiny

Život v pravěku - mladší doba kamenná, doba bronzová a železná

Učebnice do str. 12

TEST: Jak se měří čas - uč. str. 4 -5.

PŘÍRODOVĚDA

Rostliny - dělení rostlin

Učebnice do str. 9

ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK - CHIT CHAT 2

Sports time.

Vocabulary: sporty

Grammar: sloveso can - kladná věta, otázka, zápor.

Who can play the.....?

Učebnice a PS do str. 7

TEST: Základní otázky v AJ - What is your name? How old are you? Where are you from? Do you like.....?

ZKOUŠÍM: písnička Music time - učebnice str. 5.

 

Pěkný týden všem přeje Jana Nekulová

 

TÝDEN 10. - 14. 9. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

11. 9. v 17 hodin třídní schůzky

 

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

19. 9. Dopravní hřiště

konec září - plánujeme návštěvu Anthroposu

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Tvrdé a měkké souhlásky, abeceda, párové souhlásky

Sloh: Příběhy z prázdnin (dokončení), jméno a příjmení (psaní adresy)

MATEMATIKA

Matematika 1. díl: Početní operace do 1 000, násobilka

M geometrie 1. díl: Vzájemná poloha dvou přímek

VLASTIVĚDA - české dějiny

Život v pravěku - starší doba kamenná

Učebnice do str. 9

PŘÍRODOVĚDA

Houby.

Učebnice do str. 6

ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK - CHIT CHAT 2

Základní otázky, fráze a pokyny v angličtině - opakování.

Music time! Sports time.

Vocabulary: hudební nástroje, sporty

Grammar: sloveso can - kladná věta, otázka, zápor.

Učebnice a PS do str. 6

 

Pěkný týden všem přeje Jana Nekulová

 

TÝDEN 3. - 7. 9. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

Prosím o napsání lístečku s odchodem dítěte ze školy!

3. 9. výuka 8.00 - 8.45 hod.; vydávání obědů 9.30 - 11.00 hod.

4. 9. výuka 8.00 - 11.40 (přinést všechny sešity, pouzdro)

5. 9. výuka 8.00 - 11.40 (přinést aktovku, rozdávání učebnic)

od čtvrtka 6. 9. výuka dle rozvrhu

 

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

19. 9. Dopravní hřiště

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Slovo, slabika, hláska

Slova s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

Sloh: Příběhy z prázdnin

MATEMATIKA

Matematika 1. díl: Opakování učiva 3. ročníku

M geometrie 1. díl: Opakování učiva 3. ročníku

VLASTIVĚDA - české dějiny

Jak se měří čas? - kalendář, letopočet, století, tisíciletí

Učebnice do str. 5

PŘÍRODOVĚDA

Opakování učiva 3. ročníku

Živá příroda (úvod) - učebnice do str. 6.

ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK - CHIT CHAT 2

Starter Unit - Hello again!

 

Pěkný týden všem přeje Jana Nekulová

 

OBDOBÍ 18. - 29. 6. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

21. 6. retro den

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE - POSLEDNÍ ŠKOLNÍ TÝDEN:

25. 6. výuka dle rozvrhu, odevzdávání učebnic do skladu

26. 6. - 28. 6. výuka do 11. 40 hod. + potom ŠD (úklid tříd, příprava tříd na prázdniny)

29. 6. vydávání vysvědčení od 8. 55 do 9. 40 hod., obědy od 9. 40 do 10. 30 hod.

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Základní skladební dvojice.

Slovní druhy.

Opakování učiva 3. ročníku.

MATEMATIKA

Matematika 3. díl: písemné násobení jednociferným činitelem, slovní úlohy

M geometrie 3. díl: opakování geometrie

PRVOUKA

Houby. Ochrana přírody.

Učebnice do str. 83, pracovní sešit do str. 60.

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK - CHIT CHAT 1

Dokončení učiva 3. ročníku.

Alphabet rap - abeceda.

Days and months.

My a Evropa - pracovní sešit str. 62-65.

Učebnice do str. 63.

 

Pěkný týden všem přeje Jana Nekulová

 

TÝDEN 11. - 15. 6. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

- - - - - - - -

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

- - - - - - - -

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Základní skladební dvojice.

Slovní druhy.

MATEMATIKA

Matematika 3. díl: dělení mimo obor násobilek, jednotky času

M geometrie 3. díl: konstrukce trojúhelníku, tělesa

PRVOUKA

Rostliny.

Učebnice do str. 79, pracovní sešit do str. 56.

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK - CHIT CHAT 1

UNIT 12 Goodbye, Superstars! + Review D.

Dokončení učiva 3. ročníku.

Alphabet rap - abeceda.

Učebnice do str. 62, pracovní sešit do str. 59.

 

Pěkný týden všem přeje Jana Nekulová

 

TÝDEN 4. - 8. 6. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

5. 6. Zahradní slavnost 17. 00 - 20. 00 hod. - jste všichni srdečně zváni.

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

- - - - - - - -

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Základní skladební dvojice.

Slovní druhy.

MATEMATIKA

Matematika 3. díl: násobení dvojciferných a trojciferných čísel, dělení mimo obor násobilek

M geometrie 3. díl: konstrukce trojúhelníku

PRVOUKA

Rostliny.

Učebnice do str. 75, pracovní sešit do str. 55.

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK - CHIT CHAT 1

dokončení UNIT 11 - My favourite things + Review D.

Gramatika: vazba There is ... There are .... v otázce

Slovní zásoba 11 . lekce: oblíbené věci

Učebnice do 55 + str. 60, 61 a pracovní sešit do str. 55 + str. 60.

 

Pěkný týden všem přeje Jana Nekulová

 

TÝDEN 28. 5. - 1. 6. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

29. 5. třídní schůzky v 17. 00 hodin - účast všech rodičů nutná (GDPR)!!!

29. 5. focení třídy

31. 5. sportovní den.

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

5. 6. Zahradní slavnost 17. 00 - 20. 00 hod. - jste všichni srdečně zváni.

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Základní skladební dvojice.

Slovní druhy.

MATEMATIKA

Matematika 3. díl: násobení dvojciferných a trojciferných čísel.

M geometrie 3. díl: opakování kružnice a kruh

PRVOUKA

Rostliny.

Učebnice do str. 73, pracovní sešit do str. 53.

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK - CHIT CHAT 1

UNIT 11 - My favourite things.

Gramatika: vazba There is ... There are .... v otázce

Slovní zásoba 11 . lekce: oblíbené věci

Učebnice a pracovní sešit do str. 55.

 

Pěkný týden všem přeje Jana Nekulová

 

TÝDEN 21. - 25. 5. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

V tomto týdnu zastupuje p. uč. Radvanová.

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

29. 5. třídní schůzky v 17. 00 hodin

31. 5. sportovní den.

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Základní skladební dvojice.

Slovní druhy.

MATEMATIKA

Matematika 3. díl: násobení a dělení mimo obor násobilek, dělení násobků deseti jednocifernými čísly.

M geometrie 3. díl: trojúhelník, čtyřúhelník M str. 30.

PRVOUKA

Rostliny.

Učebnice do str. 70, pracovní sešit do str. 52.

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK - CHIT CHAT 1

UNIT 11 - My favourite things.

Gramatika: vazba There is ... There are .... v otázce

Slovní zásoba 11 . lekce: oblíbené věci

Učebnice a pracovní sešit do str. 54.

 

Pěkný týden všem přeje Jana Nekulová

 

TÝDEN 14. - 18. 5. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

18. 5. celodenní školní výlet (hřebčín Napajedla, Živá voda v Modré, plavba lodí po Baťově kanálu)

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

29. 5. třídní schůzky v 17. 00 hodin

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova po v.

Základní skladební dvojice.

TEST: Slovesa (osoba, číslo, čas)

MATEMATIKA

Matematika 3. díl: násobení a dělení mimo obor násobilek

M geometrie 3. díl: střed úsečky

TEST z G: dělení se zbytkem

PRVOUKA

Člověk - vývoj člověka, zdraví, režim dne

Učebnice do str. 67, pracovní sešit str. do str. 50.

TEST: Člověk - kostra, svaly

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK - CHIT CHAT 1

UNIT 11 - My favourite things.

Gramatika: vazba There is ... There are .... v otázce

Slovní zásoba 11 . lekce: oblíbené věci

Učebnice a pracovní sešit do str. 53.

TEST: vazba There is....There are..... překlad vět, Minitest lekce 10

 

Pěkný týden všem přeje Jana Nekulová

 

Strana 1 z 17