Vzkazy pro rodiče - Mgr. Jana Nekulová

TÝDEN 24. - 28. 6. 2019

Přeji všem krásné prázdniny, hodně odpočinku a děkuji za pěkný společný rok.

Těším se na setkávání s Vámi v 5. ročníku. Jana Nekulová

Více smajlíků ke stažení

 

POSLEDNÍ ŠKOLNÍ TÝDEN:

24. 6. Dopravní hřiště. S sebou: helmu, 2 jízdenky na 15 minut, svačinu, čip, přezůvky.

25. - 27. 6. Přítomnost dětí ve škole do 11. 40 hod. - zkráceno.

25. 6. Přinést čisticí prostředky, houbičku, deskové hry.

26. 6. Vycházka do okolí Brněnské přehrady.

27. 6. Deskové hry. Děti přinesou lísteček, jak odcházejí v pátek po vysvědčení domů. Bez písemného souhlasu není možné děti pustit domů. Děkuji.

28. 6. Vydávání vysvědčení ve druhé vyučovací hodině. Děti přijdou v 8.45 a odchází v 9.40 hod. Přinést složku na vysvědčení. Obědy od 9.40 do 10.30 hod. Provoz ŠD do 15 hodin.

 

TÝDEN 17. - 21. 6. 2019

AKCE TOHOTO TÝDNE:

17. 6. Závěrečná písemná práce z VL

18. 6. Kurz první pomoci 8. 00 - 9. 40 hod.

19. 6. Prosím, aby děti přinesly všechny učebnice - v pořádku. Děkuji.

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

24. 6. Dopravní hřiště.

 

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Shoda přísudku s podmětem.

Přímá a nepřímá řeč.

SLOH: E-mail, SMS zpráva.

MATEMATIKA

Matematika 3. díl: Opakování.

M geometrie 3. díl: Grafický násobek úseček. Povrch krychle.

Tento týden bude geometrie od středy do pátku.

VLASTIVĚDA - Poznáváme naši vlast

Kraje ČR, krajská města - Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Olomoucký, Moravskoslezský kraj

Učebnice VL do str. 53.

PŘÍRODOVĚDA

Mimořádné události - poplach, evakuce.....

ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK - CHIT CHAT 2

High numbers, dates.

The UK nad Ireland

Učebnice  str. 62, 63, 70. Ps str. 62, 63 - My a Britové.

Pěkný týden všem. Jana Nekulová

 

týden 10. - 14. 6. 2019

AKCE TOHOTO TÝDNE:

10. 6. závěrečná písemná práce z ČJ

11. 6. závěrečná písemná práce z M

12. 6. závěrečná písemná práce z G

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

18. 6. kurz první pomoci

24. 6. Dopravní hřiště.

 

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Shoda přísudku s podmětem.

Vyjmenovaná slova. Slovní druhy.

MATEMATIKA

Matematika 3. díl: Přímá úměrnost. Slovní úlohy.

M geometrie 3. díl: Grafický součet úseček.

Tento týden bude geometrie od středy do pátku.

VLASTIVĚDA - Poznáváme naši vlast

Kraje ČR, krajská města - Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, kraj Vysočina, Jihomoravský kraj

Učebnice VL do str. 51.

PŘÍRODOVĚDA

Závěrečné opakování.

Učebnice do str. 93

TEST: První pomoc (z deníku ŠVP)

ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK - CHIT CHAT 2

Dokončení UNIT 12- Stone soup

Review D.

Učebnice a PS do str. 61.

Dates - uč. str. 63

 

Pěkný týden všem. Jana Nekulová

 

TÝDEN 3. - 7. 6. 2019

AKCE TOHOTO TÝDNE:

4. 6. Zahradní slavnost od 17 hodin.

7. 6. Sportovní den 10.00 - 11. 40  hod. Přinést M, Př a sportovní oblečení na ven.

Bude zkrácená výuka do 11. 40 hodin.

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

24. 6. Dopravní hřiště.

 

 

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Shoda přísudku s podmětem.

Věta jednoduchá, souvětí. Vzorce souvětí.

MATEMATIKA

Matematika 3. díl: Přímá úměrnost. Slovní úlohy.

M geometrie 3. díl: Grafický součet úseček.

TEST: Slovní úlohy.

VLASTIVĚDA - Poznáváme naši vlast

Kraje ČR, krajská města - hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňsklý kraj, Karlovarský kraj.

Učebnice VL do str. 48.

PŘÍRODOVĚDA

První pomoc - dokončení učiva ze školy v přírodě.

ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK - CHIT CHAT 2

Dokončení UNIT 11 - Then and now.

Pravěká zvířata, popis jejich těla.

Gramatika: Minulý čas slovesa to be.

Učebnice a PS do str. 55.

Opakování velkých čísel - High numbers str. 62.

Ve čtvrtek 6. 6. bude závěrečná písemná práce z AJ - učivo 11. lekce tam nebude (minulý čas slovesa to be).

Pěkný týden všem. Jana Nekulová

 

TÝDEN 27. - 31. 5. 2019

Škola v přírodě - Seč.

Téma: Člověk a jeho zdraví, první pomoc.

 

Milí rodiče,

na školu v přírodě jsme dorazili v pořádku. Děti jsou zdravé a bez problémů.

Jana Nekulová

 

TÝDEN 20. - 24. 5. 2019

AKCE TOHOTO TÝDNE:

21. 5. hovorové hodiny od 16 do 17 hodin

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

 27. - 31. 5. Škola v přírodě - Seč, hotel Kapitán.

 

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Shoda přísudku s podmětem.

Věta jednoduchá, souvětí. Vzorce souvětí.

MATEMATIKA

Matematika 3. díl: Počítání se závorkami, přímá úměrnost.

M geometrie 3. díl: Obsah obdélníku a čtverce.

TEST: Jednotky obsahu.

VLASTIVĚDA - Poznáváme naši vlast

Ochrana přírody - chráněná území ČR. Cestujeme po ČR.

Učebnice VL do str. 46.

TEST: Služby a doprava v ČR.

PŘÍRODOVĚDA

Stojaté vody - rostliny a živočichové.

Učebnice PŘ str. 86 - 90.

ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK - CHIT CHAT 2

UNIT 11 - Then and now.

Pravěká zvířata, popis jejich těla.

Gramatika: Minulý čas slovesa to be.

Učebnice a PS do str. 53.

Pěkný týden všem. Jana Nekulová

 

TÝDEN 13. - 17. 5. 2019

AKCE TOHOTO TÝDNE:

Do středy 15. 5. odevzdat třídnímu učiteli na ŠvP: zdravotní posudek od lékaře, okopírovanou kartičku zdravotní pojišťovny.(Nejlépe dodat v obálce se jménem, obojí bude dětem vráceno po skončení ŠvP.)

 

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

 21. 5. Hovorové hodiny.

27. - 31. 5. Škola v přírodě - Seč, hotel Kapitán.

 

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Shoda přísudku s podmětem.

Věta jednoduchá, souvětí. Vzorce souvětí.

MATEMATIKA

Matematika 3. díl: Počítání se závorkami, jednotky obsahu.

M geometrie 3. díl: Obsah obdélníku a čtverce.

TEST: Nerovnice

VLASTIVĚDA - Poznáváme naši vlast

Služby a doprava v ČR. Ochrana přírody.

Učebnice VL do str. 43.

TEST: Průmysl v ČR. Uč. str. 36-38.

PŘÍRODOVĚDA

Tekoucí vody - rostliny.

Učebnice PŘ str. 82 - 84.

ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK - CHIT CHAT 2

UNIT 11 - Then and now.

Pravěká zvířata, popis jejich těla.

Gramatika: Minulý čas slovesa to be.

Učebnice a PS do str. 52.

TEST: Minitest 10 + gramatika 10. lekce (přítomný čas prostý)

Pěkný týden všem. Jana Nekulová

 

TÝDEN 6. - 10. 5. 2019

AKCE TOHOTO TÝDNE:

Byly ukončeny platby za školu v přírodě. Děkuji všem za provedené platby.

8. 5. státní svátek

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

do 15. 5. odevzdat třídnímu učiteli na ŠvP: Zdravotní posudek od lékaře, okopírovanou kartičku zdravotní pojišťovny.(Nejlépe dodat v obálce se jménem, obojí bude dětem vráceno po skončení ŠvP.)

27. - 31. 5. Škola v přírodě.

 

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Slovesa - slovesný způsob.

Shoda přísudku s podmětem.

MATEMATIKA

Matematika 3. díl: nerovnice, počítání se závorkami

M geometrie 3. díl: Rovnoběžníky

TEST: Zlomky.

VLASTIVĚDA - Poznáváme naši vlast

Průmysl v ČR. Služby a doprava v ČR - úvod.

Učebnice VL do str. 41.

TEST: Nerostné suroviny v ČR. Uč. str. 33-35.

PŘÍRODOVĚDA

Pole - živočichové.

Učebnice PŘ str. 74 - 80.

ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK - CHIT CHAT 2

UNIT 10 - Amazing animals.

Vocabulary: zvířata a jejich potrava

Grammar: přítomný čas prostý; otázky s DO a DOES; přítomný čas průběhový.

Učebnice a PS do str. 51.

TEST: slovíčka 8. - 10. lekce

Pěkný týden všem. Jana Nekulová

 

TÝDEN 29. 4. - 3. 5. 2019

AKCE TOHOTO TÝDNE:

Do 30. 4. probíhají platby za školu v přírodě.

1. 5. státní svátek

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

27. - 31. 5. Škola v přírodě.

 

 

 

 

Více smajlíků ke stažení

 

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Slovesa - slovesný způsob.

Shoda přísudku s podmětem.

MATEMATIKA

Matematika 3. díl: Zlomky, počítání se závorkami

M geometrie 3. díl: Rovnoběžníky

TEST z G: Čtverec, obdélník - obvody těchto obrazců

VLASTIVĚDA - Poznáváme naši vlast

Nerostné suroviny v ČR. Průmysl - úvod.

Učebnice VL do str. 36.

TEST: Zemědělství v ČR

PŘÍRODOVĚDA

Pole - rostliny.

Učebnice PŘ str. 74 - 80.

TEST: Louka.

ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK - CHIT CHAT 2

UNIT 10 - Amazing animals.

Vocabulary: zvířata a jejich potrava

Grammar: přítomný čas prostý; otázky s DO a DOES; přítomný čas průběhový.

Učebnice a PS do str. 49.

Pěkný týden všem. Jana Nekulová

 

TÝDEN 22. - 26. 4. 2019

AKCE TOHOTO TÝDNE:

22. 4. - 26. 4. Probíhají platby za školu v přírodě.

22. 4. Velikonoční pondělí.

23. 4. Technické muzeum - Svět je hrou s fyzikou. Přinést: 50 Kč, 2 jízdenky na 60 minut, přezůvky, svačinu, pero, čip na obědy.

24. 4. Městské kolo ve vybíjené na ZŠ Pavlovská (vybraní žáci)

25. 4. Focení třídy

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

27. - 31. 5. Škola v přírodě.

 

 

 

 

Více smajlíků ke stažení

 

UČIVO NA TENTO TÝDEN

 

ČESKÝ JAZYK

Slovesa - slovesný způsob.

Shoda přísudku s podmětem.

MATEMATIKA

Matematika 3. díl: Zlomky

M geometrie 3. díl: obdélník, čtverec (konstrukce, obvod)

TEST: Písemné sčítání a odčítání.

VLASTIVĚDA - Poznáváme naši vlast

Zemědělství v ČR.

Učebnice VL do str. 32.

TEST: Počasí a podnebí (uč. str. 26, 27)

PŘÍRODOVĚDA

Louka - živočichové.

Učebnice PŘ str. 70 - 71.

ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK - CHIT CHAT 2

UNIT 10 - Amazing animals.

Vocabulary: zvířata a jejich potrava

Grammar: přítomný čas prostý; otázky s DO a DOES

Učebnice a PS do str. 49.

Saint George and the Dragon - uč. str. 68, 69.

Ústně zkouším překlad vět - přítomný čas průběhový, přítomný čas prostý.

 

Pěkný týden všem. Jana Nekulová

 

Strana 1 z 21