Vzkazy pro rodiče - Mgr. Jana Nekulová

TÝDEN 14. - 18. 1. 2019

AKCE TOHOTO TÝDNE:

- - - - - - - -

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

31. 1. vydávání vysvědčení

1. 2. pololetní prázdniny

26. 2. divadlo Polárka - Vinnetou


Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

 

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen - rod ženský

MATEMATIKA

Matematika 2. díl: Čísla větší než 10 000 -  početní operace s čísly nad 10 000

M geometrie 2. díl: čtverec, obdélník, kružnice

VLASTIVĚDA - české dějiny

Po husitských válkách; Jagellonci českými králi

Učebnice do str. 40.

PŘÍRODOVĚDA

Ekosystémy - LES.

Les udržovaný, význam lesa; houby rostoucí v lese

Učebnice str. 37  a 30,31.

ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK - CHIT CHAT 2

UNIT 6 - A sunny day

Vocabulary: počasí

Grammar: přítomný čas (tvar slovesa to be), přítomný čas průběhový - otázka

Učebnice a PS do str. 30.

Pěkný týden všem. Jana Nekulová

 

TÝDEN 7. - 11. 1. 2019

AKCE TOHOTO TÝDNE:

7. 1. 2019 Pololetní písemná práce z matematiky + geometrie (přípravu mají děti u sebe)

8. 1. 2019 Pololetní písemná práce z českého jazyka (přípravu mají děti u sebe)

8. 1. 2019 Třídní schůzky od 17 hodin ve třídě 4.B

10. 1. Pololetní písemná práce z VL - od pravěku po Mistra Jana Husa - otázky typu a) b) c)

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

31. 1. vydávání vysvědčení

1. 2. pololetní prázdniny

26. 2. divadlo Polárka - Vinnetou


Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

 

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen - rod střední a ženský

SLOH: Telefonování

MATEMATIKA

Matematika 2. díl: Čísla větší než 10 000 -  zaokrouhlování čísel, početní operace s čísly nad 10 000

M geometrie 2. díl: kolmice a rovnoběžky

VLASTIVĚDA - české dějiny

Husité se bouří, křížové výpravy, bitva u Lipan, konec vlády Lucemburků.

Učebnice do str. 38.

PŘÍRODOVĚDA

Ekosystémy - LES.

Druhy lesa, lesní patra, les udržovaný, význam lesa.

Učebnice str. 29 a 37.

TEST: Měření

ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK - CHIT CHAT 2

UNIT 6 - A sunny day

Minitest U5 + gramatika 5. lekce (přítomný čas průběhový)

Vocabulary: počasí

Grammar: přítomný čas (tvar slovesa to be)

Učebnice a PS do str. 28.

Pěkný týden všem. Jana Nekulová

 

ZKRÁCENÝ TÝDEN 3. - 4. 1. 2019

AKCE TOHOTO TÝDNE:

- - - - - - - -
DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

7. 1. 2019 Pololetní písemná práce z matematiky + geometrie

8. 1. 2019 Pololetní písemná práce z českého jazyka

8. 1. 2019 Třídní schůzky od 17 hodin ve třídě 4.B


Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

 

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen - rod ženský

MATEMATIKA

Matematika 2. díl: Čísla větší než 10 000 -  zaokrouhlování čísel

M geometrie 2. díl: kolmice a rovnoběžky

VLASTIVĚDA - české dějiny

Doba husitských válek. Mistr Jan Hus.

Učebnice do str. 36.

PŘÍRODOVĚDA

Měření - délka, hmotnost ....

Učebnice str. 44, 45, 46.

ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK - CHIT CHAT 2

UNIT 5 - On holiday (dokončení lekce)

Vocabulary: prázdninové činnosti

Grammar: přítomný čas průběhový - věty, otázky; sloveso to be

Učebnice a PS do str. 27.

New Year - učebnice str. 65.

 

TÝDEN 17. - 21. 12. 2018

Pokojné prožití Vánoc a radost ze společných chvil přeje Jana Nekulová

 

Více smajlíků ke stažení

AKCE TOHOTO TÝDNE:

18. 12. Vánoční projektový den

21. 12. Společné vánoční tvoření (přinést 1 kg rýže, 1 bílou dospěláckou ponožku), besídka, rozdávání dárečků

21. 12. konec výuky v 11. 40 hod.

Tento týden nebudou žádné testy. Jen ve středu 19. 12. zkouším vánoční básničku.

 

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

7. 1. 2019 Pololetní písemná práce z matematiky + geometrie

8. 1. 2019 Pololetní písemná práce z českého jazyka

8. 1. 2019 Třídní schůzky od 17 hodin ve třídě 4.B


Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

 

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen - rod střední, rod ženský-úvod

SLOH: vánoční přání

MATEMATIKA

Matematika 2. díl: Čísla větší než 10 000 - čtení, zápis čísel, porovnávání čísel, zaokrouhlování

M geometrie 2. díl: tento týden nebude

VLASTIVĚDA - české dějiny

Vlastivěda bude v pondělí místo HV (koledy budeme zpívat v pátek v rámci besídky) a ve čtvrtek.

Život ve středověku

Učebnice do str. 34.

PŘÍRODOVĚDA

Rodina slaví Vánoce.

ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK - CHIT CHAT 2

UNIT 5 - On holiday

Vocabulary: prázdninové činnosti

Grammar: přítomný čas průběhový - věty, otázky; sloveso to be

Učebnice a PS do str. 26.

Christmas str. 64

 

 

 

TÝDEN 10. - 14. 12. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

11. 12. Zdravá Pětka - nakupování

Více smajlíků ke stažení

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

21. 12. Společné vánoční tvoření, besídka, rozdávání dárečků

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

 

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova, podstatná jména - pádové otázky, vzory podstatných jmen - rod střední

SLOH: vánoční přání

TEST: určování pádů v textu

MATEMATIKA

Opakování - Matematika 1. díl: početní operace do 10 000 - násobení a dělení zpaměti, písemné násobení a dělení

TEST: Písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení do 10 000.

Matematika 2. díl: Čísla větší než 10 000

M geometrie 2. díl: rovnoběžky, kolmice

VLASTIVĚDA - české dějiny

Karel IV., Václav IV.; Gotika

Učebnice do str. 32.

TEST: Lucemburkové - Jan Lucemburský, Karel IV., Václav IV.

PŘÍRODOVĚDA

Zima. Učebnice str. 41 - 43.

ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK - CHIT CHAT 2

UNIT 5 - On holiday

Vocabulary: prázdninové činnosti

Grammar: přítomný čas průběhový - věty, otázky; sloveso to be

Učebnice a PS do str. 25.

High numbers str. 62

TEST: Sloveso to be.

 

Pěkný adventní čas přeje všem paní učitelka Jana Nekulová

 

TÝDEN 3. - 7. 12. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

5. 12. Mikulášská pro mladší žáky, připraví žáci 9. ročníku

7. 12. ředitelské volno

Více smajlíků ke stažení

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

11. 12. Zdravá Pětka - nakupování

21. 12. Společné vánoční tvoření, besídka, rozdávání dárečků

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

 

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova, podstatná jména - pádové otázky, vzory podstatných jmen - rod střední

TEST: pád podstatných jmen

MATEMATIKA

Matematika 1. díl: početní operace do 10 000 - násobení a dělení zpaměti, písemné násobení a dělení

M geometrie: tento týden geometrie nebude

VLASTIVĚDA - české dějiny

Tento týden bude vlastivěda pouze v úterý.

Karel IV.

Učebnice do str. 31.

PŘÍRODOVĚDA

Tento týden bude přírodověda ve čtvrtek.

Člověk a jeho zdraví - sexuální výchova.

ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK - CHIT CHAT 2

UNIT 5 - On holiday

Vocabulary: prázdninové činnosti

Grammar: přítomný čas průběhový, sloveso to be

Učebnice a PS do str. 24.

High numbers str. 62

TEST: Minitest 4 + gramatika 4. lekce

 

Pěkný adventní čas přeje všem paní učitelka Jana Nekulová

 

TÝDEN 26. - 30. 11. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

- - - - - - - -

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

5. 12. Mikulášská pro mladší žáky, připraví žáci 9. ročníku

7. 12. ředitelské volno

21. 12. Společné vánoční tvoření

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova, podstatná jména, vzory podstatných jmen - rod střední

TEST: podstatná jména - číslo, rod, životnost

MATEMATIKA

Matematika 1. díl: početní operace do 10 000, převody jednotek, slovní úlohy

M geometrie 1. díl: opakování učiva z 1. dílu učebnice M

TEST: zaokrouhlování čísel do 10 000, slovní úlohy

TEST G: učebnice str. 56

VLASTIVĚDA - české dějiny

Český stát za přemyslovských králů - Václav II., Václav III.

Lucemburkové na českém trůnu - Jan Lucemburský, Karel IV.

Učebnice do str. 31.

TEST: Za přemyslovských králů (učebnice str. 27, 28 + sešit)

PŘÍRODOVĚDA

Člověk a jeho zdraví - hygiena a čistota.

TEST: vývoj člověka, úrazy a nemoci

ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK - CHIT CHAT 2

UNIT 4 - My town (dokončení lekce 4)

Vocabulary: next to, opposite, obchody, budovy ve městě

Grammar: directions (pokyny)

Učebnice a PS do str. 23.

Sloveso to be.

ZKOUŠÍM hlasité čtení str. 22.

TEST: Práce s textem - odpovědi na otázky k textu My town (stejný typ otázek jako na str. 22 v učebnici)

 

Pěkný týden všem přeje Jana Nekulová

 

 

TÝDEN 19. - 23. 11. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

20. 11. Knihovna Jiřího Mahena v Bystrci - Zajímavosti z Vesmíru

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

5. 12. Mikulášská pro mladší žáky, připraví žáci 9. ročníku

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen - rod střední

TEST: vyjmenovaná slova po m

SLOH: dopis (Těšíme se na Vánoce)

MATEMATIKA

Matematika 1. díl: písemné dělení, písemné sčítání a odčítání do 10 000, převody jednotek

M geometrie 1. díl: kolmé a rovnoběžné přímky, pravý úhel

TEST: písemné násobení a dělení do 1 000

VLASTIVĚDA - české dějiny

Český stát za přemyslovských králů

Učebnice do str. 29.

TEST: Románský stavební sloh.

PŘÍRODOVĚDA

Člověk a jeho zdraví - zdraví a nemoci.

ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK - CHIT CHAT 2

UNIT 4 - My town (práce s plánkem města)

Vocabulary: next to, opposite, obchody, budovy ve městě

Grammar: directions (pokyny)

Učebnice a PS do str. 22.

Sloveso to be.

Zkouším navigaci: Where is my hotel?

 

Pěkný týden všem přeje Jana Nekulová

 

TÝDEN 12. - 16. 11. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

- - - - - - - - -

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

20. 11. Knihovna Jiřího Mahena v Bystrci - Zajímavosti z Vesmíru

5. 12. Mikulášská pro mladší žáky, připraví žáci 9. ročníku

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen - rod střední (úvod k učivu)

TEST: Předložky a předpony

SLOH: dopis

MATEMATIKA

Matematika 1. díl: písemné dělení, početní operace do 10 000, převody jednotek

M geometrie 1. díl: kolmé a rovnoběžné přímky

TEST: písemné násobení a dělení do 1 000

VLASTIVĚDA - české dějiny

Řemesla, vzdělanost v době Přemyslovců, první česká kronika; románský stavební sloh

Učebnice do str. 26.

TEST: Slavníkovci, Oldřich, Břetislav, Vratislav II.; řemesla, Kosmas

PŘÍRODOVĚDA

Člověk a jeho zdraví - vývoj člověka

ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK - CHIT CHAT 2

UNIT 4 - My town (práce s plánkem města)

Vocabulary: next to, opposite, obchody, budovy ve městě

Grammar: directions (pokyny)

Učebnice a PS do str. 21.

Sloveso to be.

TEST: Poslech a čtení - 1. - 3. lekce

 

Pěkný týden všem přeje Jana Nekulová

 

 

TÝDEN 5. - 9. 11. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

6. 11. Hovorové hodiny od 17.00 do 18. 30 hod. ve třídě 4.B

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

20. 11. Knihovna Jiřího Mahena v Bystrci - Zajímavosti z Vesmíru

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Předpony a předložky, vyjmenovaná slova

SLOH: obrázková osnova

TEST: doplňovací cvičení na VS po b a l.

MATEMATIKA

Matematika 1. díl: písemné násobení a dělení, čísla do 10 000, slovní úlohy

M geometrie 1. díl: rovnoběžky, které prochází daným bodem

TEST: kolmice, kolmice procházející daným bodem

VLASTIVĚDA - české dějiny

Slavníkovci; řemesla, vzdělanost v době Přemyslovců, první čeká kronika

Učebnice do str. 24.

TEST: první Přemyslovci, Český stát, kníže Bořivoj, Ludmila, kníže Václav a jeho bratr Boleslav (uč. str. 22, 23)

PŘÍRODOVĚDA

Člověk a jeho zdraví - denní režim, pitný režim, pohybový režim, zdravá strava

ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK - CHIT CHAT 2

UNIT 3 - dokončení The dragon crown

Review A. Opakování lekcí 1 až 3.

Učebnice a PS do str. 19.

Sloveso to be.

TEST: Minitest 3 + gramatika 3. lekce (rozkazovací věty)

 

Pěkný týden všem přeje Jana Nekulová

 

Strana 1 z 19