Vzkazy pro rodiče - Mgr. Jana Nekulová

TÝDEN 16. - 20. 4. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

- - - - - - - -

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

30. 4. den Země.

18. 5. celodenní školní výlet

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova po v.

Slovesa.

MATEMATIKA

Matematika 3. díl: dělení se zbytkem

M geometrie 3. díl: přenášení úseček

TEST: Slovní úlohy, písemné + a - do 1 000.

PRVOUKA

Člověk - lidské tělo (kůže, smysly)

Učebnice do str. 60, pracovní sešit str. do str. 45.

TEST: Obratlovci - potrava (masožravci, býložravci, všežravci, hmyzožravci)

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK - CHIT CHAT 1

REVIEW C - Opakování lekcí 7 - 9.

TEST - Minitest 9 + gramatika 9. lekce.

ZKOUŠÍM věty o sobě, čtení v učebnici str. 44.

UNIT 10 - Animal safari

Gramatika: Vazba -  There is ... There are....

Slovní zásoba 10 . lekce: zvířata

Učebnice a pracovní sešit do str. 48.

 

Pěkný týden všem přeje Jana Nekulová

 

TÝDEN 9. - 13. 4. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

- - - - - - - -

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

30. 4. den Země

18. 5. celodenní školní výlet

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova po s.

Podstatná jména: rod (mužský, ženský, střední), životnost,  číslo, pád (pádové otázky).

TEST: Určování pádů.

MATEMATIKA

Matematika 3. díl: opakování (násobilka, + a - do 1 000, slovní úlohy), dělení se zbytkem

M geometrie 3. díl: Opakování (přímka, polopřímka, úsečka)

TEST: učebnice str. 54 -55 (učivo z 2. dílu M)

PRVOUKA

Obratlovci - dokončení učiva, člověk - lidské tělo.

Učebnice do str. 58, pracovní sešit str. do str. 44.

TEST: Ptáci, savci.

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK - CHIT CHAT 1

UNIT 9 - Bug café

Gramatika: Do you like....? Yes, I do. / No, I don´t . I like ..... for breakfast (for lunch, for dinner).

Slovní zásoba 9 . lekce: jídlo, jídla během dne

Učebnice a pracovní sešit do str. 45.

ZKOUŠÍM PÍSNIČKU str. 43.

 

Pěkný týden všem přeje Jana Nekulová

 

TÝDEN 2. - 6. 4. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

2. 4. Velikonoční pondělí

4. - 5. 4. zápis do 1. tříd (informace pro rodiče budoucích prvňáčků)

5. 4. beseda s autorkou dětské literatury M. Fiašarovou, přinést 50 Kč nejlépe do středy 28. 3. Děkuji.

5. 4. florbalový turnaj (vybraní žáci)

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

18. 5. celodenní školní výlet

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova po s.

Podstatná jména: rod (mužský, ženský, střední), životnost,  číslo, pád (pádové otázky).

TEST: Podstatná jména - najdi podstatné jméno v textu; urči číslo, rod, životnost.

MATEMATIKA

Matematika 2. díl: písemné sčítání a odčítání do 1 000, slovní úlohy. Procvičování od str. 49.

M geometrie 2. díl: Opakování učiva z geometrie.

OPRAVA TESTU: + a - zpaměti do 1 000.

TEST: učebnice str. 56 (geometrie)

PRVOUKA

Obratlovci.

Učebnice do str. 56, pracovní sešit str. do str. 42.

TEST: Ryby, obojživelníci, plazi.

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK - CHIT CHAT 1

UNIT 9 - Bug café

Gramatika: What do you like? I like.... Do you like....?

Slovní zásoba 9 . lekce: jídlo

Učebnice a pracovní sešit do str. 43.

 

Pěkný týden všem přeje Jana Nekulová

 

TÝDEN 26. - 30. 3. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

26. 3. den naruby: výuku povedou žáci, kteří se předem domluvili s třídním učitelem

27. 3. návštěva knihovny Jiřího Mahena v Kohoutovicích

27. 3. hovorové hodiny od 17 hodin

29. 3. velikonoční prázdniny pro žáky

30. 3. státní svátek (Velký pátek)

 

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

5. 4. beseda s autorkou dětské literatury, přinést 50 Kč nejlépe do středy 28. 3. Děkuji.

2. 4. Velikonoční pondělí

18. 5. celodenní školní výlet

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova po s.

Podstatná jména: rod (mužský, ženský, střední), životnost,  číslo, pád (pádové otázky).

MATEMATIKA

Matematika 2. díl: písemné sčítání a odčítání do 1 000, slovní úlohy.

M geometrie 2. díl: Opakování učiva z geometrie v učebnici str. 56.

TEST: násobilka + sčítání a odčítání do 100

PRVOUKA

Obratlovci.

Učebnice do str. 55, pracovní sešit str. do str. 41.

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK - CHIT CHAT 1

Easter - učebnice str. 70.

TEST: Minitest 8 + Whose ...... is this? + sloveso have got, has got

 

Pěkný týden všem přeje Jana Nekulová

 

TÝDEN 19. - 23. 3. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

22. 3. korfbalový turnaj, městské kolo - (vybraní žáci 3. ročníku)

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

27. 3. Návštěva knihovny Jiřího Mahena v Kohoutovicích

27. 3. Hovorové hodiny od 17 hodin.

18. 5. celodenní školní výlet

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova po p, s.

Podstatná jména: rod (mužský, ženský, střední), životnost,  číslo, pád (pádové otázky).

MATEMATIKA

Matematika 2. díl: písemné sčítání a odčítání do 1 000.

M geometrie 2. díl: Kruh.

TEST: Kružnice.

PRVOUKA

Živočichové - stavba těla, bezobratlí, obratlovci.

Učebnice do str. 54, pracovní sešit str. do str. 40.

TEST: Společné vlastnosti živočichů.

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK - CHIT CHAT 1

UNIT 8 - Superstar clothes (dokončení 8. lekce)

Gramatika: sloveso have got, co komu patří.

Slovní zásoba 8 . lekce: oblečení.

Učebnice a pracovní sešit do str. 41.

TEST: Slovíčka 6. - 8. lekce.

 

Pěkný týden všem přeje Jana Nekulová

 

TÝDEN 12. - 16. 3. 2018

Prosím všechny rodiče, kteří ještě neuhradili na druhé pololetí částku 120 Kč za toaletní potřeby, aby tak učinili co nejdříve na účet školy pod variabilním symbolem svého dítěte (obdrželi jste ho na začátku školního roku). Děkuji.

 

AKCE TOHOTO TÝDNE:

14. 3. korfbalový turnaj - (vybraní žáci 3. ročníku)

16. 3. matematický klokan (kategorie cvrček)

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

27. 3. Hovorové hodiny.

18. 5. celodenní školní výlet

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova po p.

Podstatná jména: rod (mužský, ženský, střední), životnost,  číslo.

MATEMATIKA

Matematika 2. díl: písemné sčítání a odčítání do 1 000.

M geometrie 2. díl: Kružnice, kruh.

PRVOUKA

Živá příroda - živočichové.

Učebnice do str. 51, pracovní sešit str. do str. 39.

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK - CHIT CHAT 1

UNIT 8 - Superstar clothes.

Gramatika: sloveso have got, co komu patří.

Slovní zásoba 8 . lekce: oblečení.

Učebnice a pracovní sešit do str. 40.

--------------------------------------------------------------

TEST HV: noty, hudební nástroje.

 

 

 

Pěkný týden všem přeje Jana Nekulová

 

TÝDEN 5. - 9. 3. 2018

Prosím všechny rodiče, kteří ještě neuhradili na druhé pololetí částku 120 Kč za toaletní potřeby, aby tak učinili co nejdříve na účet školy pod variabilním symbolem svého dítěte (obdrželi jste ho na začátku školního roku). Děkuji.

 

AKCE TOHOTO TÝDNE:

- - - - - - - - -

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

14. 3. korfbalový turnaj (vybraní žáci 3. ročníku)

16. 3. matematický klokan (kategorie cvrček)

18. 5. celodenní školní výlet

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

 

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova po p.

Podstatná jména: rod (mužský, ženský, střední), životnost,  číslo.

MATEMATIKA

Matematika 2. díl: početní operace s čísly do 1 000, zaokrouhlování trojciferných čísel, písemné sčítání do 1 000.

M geometrie 2. díl: Kružnice, kruh.

PRVOUKA

Test: Měření - délka, hmotnost, objem, teplota, čas.

Živá příroda - vlastnosti živých organismů.

Učebnice do str. 48, pracovní sešit str. do str. 36.

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK - CHIT CHAT 1

UNIT 8 - Superstar clothes.

Gramatika: sloveso have got, co komu patří.

Slovní zásoba 8 . lekce: oblečení.

Učebnice a pracovní sešit do str. 39.

 

 

 

Pěkný týden všem přeje Jana Nekulová

 

TÝDEN 26. 2. - 2. 3. 2018

Prosím všechny rodiče, kteří ještě neuhradili na druhé pololetí částku 120 Kč za toaletní potřeby, aby tak učinili co nejdříve na účet školy pod variabilním symbolem svého dítěte (obdrželi jste ho na začátku školního roku). Děkuji.

 

AKCE TOHOTO TÝDNE:

1. 3. Pyramida z kelímků - soutěž tříd.

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

- - - - - - - - -

 

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

 

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova po m, p.

Podstatná jména: rod (mužský, ženský, střední), životnost,  číslo.

MATEMATIKA

Matematika 2. díl: převody jednotek, čísla do 1 000 - zaokrouhlování trojciferných čísel.

Test: převody (jednotky délky)

M geometrie 2. díl: Kružnice.

Test: čtverec, obdélník, čtyřúhelníky.

PRVOUKA

Měření.

Učebnice do str. 47, pracovní sešit str. do str. 35.

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK - CHIT CHAT 1

Minitest 7 + sloveso have got, has got v jednotném čísle (věta, otázka, odpověď).

UNIT 7 - The body rap, dokončení lekce.

Gramatika: sloveso to have.

Slovní zásoba 7 . lekce: lidské tělo + pokyny.

Učebnice a pracovní sešit do str. 37.

 

 

 

Pěkný týden všem přeje Jana Nekulová.

 

TÝDEN 19. - 23. 2. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

20. 2. karneval školní družiny.

23. 2. školní kolo v korfbalu 3. - 5. ročník

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

- - - - - - - - -

 

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

 

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova po m.

Podstatná jména: rod (mužský, ženský, střední)

MATEMATIKA

Matematika 2. díl: jednotky délky, hmotnosti, objemu.

M geometrie 2. díl: Čtyřúhelníky. Nácvik rýsování s kružítkem.

PRVOUKA

Měření.

Učebnice do str. 44, pracovní sešit str. do str. 33.

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK - CHIT CHAT 1

Review B.

TEST: lekce 4 - 6 (poslech, čtení a psaní) + gramatika.

Gramatika: slovesa to be, to have v jednotném čísle, tvoření množného čísla podstatných jmen přidáním s.

UNIT 7 - The body rap.

Gramatika: sloveso to have.

Slovní zásoba 7 . lekce: lidské tělo + pokyny.

Učebnice a pracovní sešit do str. 36.

 

 

 

Pěkný týden všem přeje Jana Nekulová.

 

TÝDEN 12. - 16. 2. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

- - - - - - - -

 

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

20. 2. karneval školní družiny.

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

 

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova po m.

Podstatná jména: rod (mužský, ženský, střední)

MATEMATIKA

Matematika 2. díl: čísla do 1 000 -  + a - do 1 000, jednotky délky

M geometrie 2. díl: čtverec, obdélník

PRVOUKA

Měření.

Učebnice do str. 42, pracovní sešit str. do str. 32.

TEST: Neživá příroda (učivo ze str. 31 - 40)

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK - CHIT CHAT 1

Review B.

Opakování lekcí 4 - 6.

Gramatika: slovesa to be, to have v jednotném čísle, tvoření množného čísla podstatných jmen přidáním s.

UNIT 7 - The body rap.

Gramatika: sloveso to have.

Slovní zásoba 7 . lekce: lidské tělo + pokyny.

Učebnice a pracovní sešit do str. 35.

 

 

 

Pěkný týden všem přeje Jana Nekulová.

 

Strana 1 z 16