Vzkazy pro rodiče - Mgr. Jana Nekulová

TÝDEN 16. - 20. 9. 2019

AKCE TOHOTO TÝDNE:

- - - - - - - - - -

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

23. 9. Brněnské dny pro zdraví 15. 30 - 18. 00 hod. na školním hřišti (těšíme se na vás).

24. 9. Dopolední exkurze v rámci vlastivědy - barokní kostel Křtiny.

 

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Stavba slova - kořen, předpona, přípona.

Podstatná jména, slovesa.

Věta jednoduchá a souvětí.

TEST: Synonyma, antonyma.

MATEMATIKA

Matematika 1. díl: Procvičování sčítání a odčítání. Násobilka, dělení se zbytkem.

M geometrie 1. díl: Geometrické útvary. Trojúhelníková nerovnost.

TEST: pamětné sčítání a odčítání.

VLASTIVĚDA - Od začátku novověku po současnost

Habsburkové českými králi.

Bitva na Bílé hoře.

Všichni musí být katolíci.

Učebnice VL do str. 9.

PŘÍRODOVĚDA

Minerály.

Učebnice PŘ do str. 9.

TEST: Vliv člověka na přírodu. Podmínky života na Zemi.

ANGLICKÝ JAZYK 5. ROČNÍK - Happy Earth 1

UNIT 1- People and places.

Grammar: Some/a/any... Přítomný čas prostý - otázky s Do a DOES.

Anglicky mluvící země.

Učebnice a PS do str. 7.

TEST: Předložky + vazba There is... / There are....

Pěkný týden všem. Jana Nekulová

 

TÝDEN 9. - 13. 9. 2019

AKCE TOHOTO TÝDNE:

13. 9. setkání zástupců Žákovského parlamentu v 7.00 hod.

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

23. 9. Brněnské dny pro zdraví 15. 30 - 18. 00 hod. na školním hřišti (těšíme se na vás).

24. 9. Dopolední exkurze v rámci vlastivědy - barokní kostel Křtiny.

 

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Opakování.

Stavba slova - kořen, předpona, přípona.

TEST: Věta, slovo, slabika, slova nadřazená a podřazená.

MATEMATIKA

Matematika 1. díl: Zápis čísel. Procvičování sčítání a odčítání.

M geometrie 1. díl: Rovnoběžky, různoběžky, kolmice.

TEST: Rozvinutý zápis čísel, zápis čísel.

VLASTIVĚDA - Od začátku novověku po současnost

Opakování učiva 4. ročníku.

Habsburkové českými králi.

Učebnice VL do str. 7.

PŘÍRODOVĚDA

Člověk a jeho vliv na přírodu. Podmínky života.

Učebnice PŘ do str. 7.

ANGLICKÝ JAZYK 5. ROČNÍK - Happy Earth 1

UNIT 1- People and places.

Grammar: Opakování - předložky, vazba There is/There are. Some/a/any...

Anglicky mluvící země.

Učebnice a PS do str. 5.

Odkaz na slovníček: http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/happyearth1.pdf?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

 

Pěkný týden všem. Jana Nekulová

 

TÝDEN 2. - 6. 9. 2019

AKCE TOHOTO TÝDNE:

Prosím o napsání lístečku s odchodem dítěte ze školy!

2. 9. výuka 8.00 - 8.45 hod.; vydávání obědů 9.30 - 11.00 hod.

3. 9. výuka 8.00 - 11.40 (přinést všechny sešity, pouzdro); oběd v 11. 40 hod.

4. 9. výuka 8.00 - 11.40 (přinést aktovku - rozdávání učebnic), oběd v 11. 40 hod.

 

Od čtvrtka 5. 9. bude probíhat výuka dle rozvrhu - ten děti dostanou ve škole.

5. 9. schůzka rodičů přihlášených žáků do kroužku AJ v 16. 30 hod. - školní jídelna

5. 9. třídní schůzky v 17 hodin - třída 5.B

 

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

23. 9. Brněnské dny pro zdraví

 

V letošním školním roce budeme vybírat 2 zástupce ze třídy do žákovského parlamentu.

 

Na celý nový školní rok s vámi se těší Jana Nekulová

 

 

TÝDEN 24. - 28. 6. 2019

Přeji všem krásné prázdniny, hodně odpočinku a děkuji za pěkný společný rok.

Těším se na setkávání s Vámi v 5. ročníku. Jana Nekulová

Více smajlíků ke stažení

 

POSLEDNÍ ŠKOLNÍ TÝDEN:

24. 6. Dopravní hřiště. S sebou: helmu, 2 jízdenky na 15 minut, svačinu, čip, přezůvky.

25. - 27. 6. Přítomnost dětí ve škole do 11. 40 hod. - zkráceno.

25. 6. Přinést čisticí prostředky, houbičku, deskové hry.

26. 6. Vycházka do okolí Brněnské přehrady.

27. 6. Deskové hry. Děti přinesou lísteček, jak odcházejí v pátek po vysvědčení domů. Bez písemného souhlasu není možné děti pustit domů. Děkuji.

28. 6. Vydávání vysvědčení ve druhé vyučovací hodině. Děti přijdou v 8.45 a odchází v 9.40 hod. Přinést složku na vysvědčení. Obědy od 9.40 do 10.30 hod. Provoz ŠD do 15 hodin.

 

TÝDEN 17. - 21. 6. 2019

AKCE TOHOTO TÝDNE:

17. 6. Závěrečná písemná práce z VL

18. 6. Kurz první pomoci 8. 00 - 9. 40 hod.

19. 6. Prosím, aby děti přinesly všechny učebnice - v pořádku. Děkuji.

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

24. 6. Dopravní hřiště.

 

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Shoda přísudku s podmětem.

Přímá a nepřímá řeč.

SLOH: E-mail, SMS zpráva.

MATEMATIKA

Matematika 3. díl: Opakování.

M geometrie 3. díl: Grafický násobek úseček. Povrch krychle.

Tento týden bude geometrie od středy do pátku.

VLASTIVĚDA - Poznáváme naši vlast

Kraje ČR, krajská města - Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Olomoucký, Moravskoslezský kraj

Učebnice VL do str. 53.

PŘÍRODOVĚDA

Mimořádné události - poplach, evakuce.....

ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK - CHIT CHAT 2

High numbers, dates.

The UK nad Ireland

Učebnice  str. 62, 63, 70. Ps str. 62, 63 - My a Britové.

Pěkný týden všem. Jana Nekulová

 

týden 10. - 14. 6. 2019

AKCE TOHOTO TÝDNE:

10. 6. závěrečná písemná práce z ČJ

11. 6. závěrečná písemná práce z M

12. 6. závěrečná písemná práce z G

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

18. 6. kurz první pomoci

24. 6. Dopravní hřiště.

 

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Shoda přísudku s podmětem.

Vyjmenovaná slova. Slovní druhy.

MATEMATIKA

Matematika 3. díl: Přímá úměrnost. Slovní úlohy.

M geometrie 3. díl: Grafický součet úseček.

Tento týden bude geometrie od středy do pátku.

VLASTIVĚDA - Poznáváme naši vlast

Kraje ČR, krajská města - Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, kraj Vysočina, Jihomoravský kraj

Učebnice VL do str. 51.

PŘÍRODOVĚDA

Závěrečné opakování.

Učebnice do str. 93

TEST: První pomoc (z deníku ŠVP)

ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK - CHIT CHAT 2

Dokončení UNIT 12- Stone soup

Review D.

Učebnice a PS do str. 61.

Dates - uč. str. 63

 

Pěkný týden všem. Jana Nekulová

 

TÝDEN 3. - 7. 6. 2019

AKCE TOHOTO TÝDNE:

4. 6. Zahradní slavnost od 17 hodin.

7. 6. Sportovní den 10.00 - 11. 40  hod. Přinést M, Př a sportovní oblečení na ven.

Bude zkrácená výuka do 11. 40 hodin.

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

24. 6. Dopravní hřiště.

 

 

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Shoda přísudku s podmětem.

Věta jednoduchá, souvětí. Vzorce souvětí.

MATEMATIKA

Matematika 3. díl: Přímá úměrnost. Slovní úlohy.

M geometrie 3. díl: Grafický součet úseček.

TEST: Slovní úlohy.

VLASTIVĚDA - Poznáváme naši vlast

Kraje ČR, krajská města - hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňsklý kraj, Karlovarský kraj.

Učebnice VL do str. 48.

PŘÍRODOVĚDA

První pomoc - dokončení učiva ze školy v přírodě.

ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK - CHIT CHAT 2

Dokončení UNIT 11 - Then and now.

Pravěká zvířata, popis jejich těla.

Gramatika: Minulý čas slovesa to be.

Učebnice a PS do str. 55.

Opakování velkých čísel - High numbers str. 62.

Ve čtvrtek 6. 6. bude závěrečná písemná práce z AJ - učivo 11. lekce tam nebude (minulý čas slovesa to be).

Pěkný týden všem. Jana Nekulová

 

TÝDEN 27. - 31. 5. 2019

Škola v přírodě - Seč.

Téma: Člověk a jeho zdraví, první pomoc.

 

Milí rodiče,

na školu v přírodě jsme dorazili v pořádku. Děti jsou zdravé a bez problémů.

Jana Nekulová

 

TÝDEN 20. - 24. 5. 2019

AKCE TOHOTO TÝDNE:

21. 5. hovorové hodiny od 16 do 17 hodin

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

 27. - 31. 5. Škola v přírodě - Seč, hotel Kapitán.

 

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Shoda přísudku s podmětem.

Věta jednoduchá, souvětí. Vzorce souvětí.

MATEMATIKA

Matematika 3. díl: Počítání se závorkami, přímá úměrnost.

M geometrie 3. díl: Obsah obdélníku a čtverce.

TEST: Jednotky obsahu.

VLASTIVĚDA - Poznáváme naši vlast

Ochrana přírody - chráněná území ČR. Cestujeme po ČR.

Učebnice VL do str. 46.

TEST: Služby a doprava v ČR.

PŘÍRODOVĚDA

Stojaté vody - rostliny a živočichové.

Učebnice PŘ str. 86 - 90.

ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK - CHIT CHAT 2

UNIT 11 - Then and now.

Pravěká zvířata, popis jejich těla.

Gramatika: Minulý čas slovesa to be.

Učebnice a PS do str. 53.

Pěkný týden všem. Jana Nekulová

 

TÝDEN 13. - 17. 5. 2019

AKCE TOHOTO TÝDNE:

Do středy 15. 5. odevzdat třídnímu učiteli na ŠvP: zdravotní posudek od lékaře, okopírovanou kartičku zdravotní pojišťovny.(Nejlépe dodat v obálce se jménem, obojí bude dětem vráceno po skončení ŠvP.)

 

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

 21. 5. Hovorové hodiny.

27. - 31. 5. Škola v přírodě - Seč, hotel Kapitán.

 

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Shoda přísudku s podmětem.

Věta jednoduchá, souvětí. Vzorce souvětí.

MATEMATIKA

Matematika 3. díl: Počítání se závorkami, jednotky obsahu.

M geometrie 3. díl: Obsah obdélníku a čtverce.

TEST: Nerovnice

VLASTIVĚDA - Poznáváme naši vlast

Služby a doprava v ČR. Ochrana přírody.

Učebnice VL do str. 43.

TEST: Průmysl v ČR. Uč. str. 36-38.

PŘÍRODOVĚDA

Tekoucí vody - rostliny.

Učebnice PŘ str. 82 - 84.

ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK - CHIT CHAT 2

UNIT 11 - Then and now.

Pravěká zvířata, popis jejich těla.

Gramatika: Minulý čas slovesa to be.

Učebnice a PS do str. 52.

TEST: Minitest 10 + gramatika 10. lekce (přítomný čas prostý)

Pěkný týden všem. Jana Nekulová

 

Strana 1 z 21