Vzkazy pro rodiče - Mgr. Jana Nekulová

TÝDEN 26. 2. - 2. 3. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

- - - - - - - - -

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

- - - - - - - - -

 

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

 

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova po m, p.

Podstatná jména: rod (mužský, ženský, střední), životnost,  číslo.

MATEMATIKA

Matematika 2. díl: převody jednotek, čísla do 1 000 - zaokrouhlování trojciferných čísel.

Test: převody (jednotky délky)

M geometrie 2. díl: Kružnice.

Test: čtverec, obdélník, čtyřúhelníky.

PRVOUKA

Měření.

Učebnice do str. 47, pracovní sešit str. do str. 35.

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK - CHIT CHAT 1

Minitest 7 + sloveso to have v jednotném čísle (věta, otázka, odpověď).

UNIT 7 - The body rap, dokončení lekce.

Gramatika: sloveso to have.

Slovní zásoba 7 . lekce: lidské tělo + pokyny.

Učebnice a pracovní sešit do str. 37.

 

 

 

Pěkný týden všem přeje Jana Nekulová.

 

TÝDEN 19. - 23. 2. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

20. 2. karneval školní družiny.

23. 2. školní kolo v korfbalu 3. - 5. ročník

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

- - - - - - - - -

 

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

 

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova po m.

Podstatná jména: rod (mužský, ženský, střední)

MATEMATIKA

Matematika 2. díl: jednotky délky, hmotnosti, objemu.

M geometrie 2. díl: Čtyřúhelníky. Nácvik rýsování s kružítkem.

PRVOUKA

Měření.

Učebnice do str. 44, pracovní sešit str. do str. 33.

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK - CHIT CHAT 1

Review B.

TEST: lekce 4 - 6 (poslech, čtení a psaní) + gramatika.

Gramatika: slovesa to be, to have v jednotném čísle, tvoření množného čísla podstatných jmen přidáním s.

UNIT 7 - The body rap.

Gramatika: sloveso to have.

Slovní zásoba 7 . lekce: lidské tělo + pokyny.

Učebnice a pracovní sešit do str. 36.

 

 

 

Pěkný týden všem přeje Jana Nekulová.

 

TÝDEN 12. - 16. 2. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

- - - - - - - -

 

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

20. 2. karneval školní družiny.

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

 

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova po m.

Podstatná jména: rod (mužský, ženský, střední)

MATEMATIKA

Matematika 2. díl: čísla do 1 000 -  + a - do 1 000, jednotky délky

M geometrie 2. díl: čtverec, obdélník

PRVOUKA

Měření.

Učebnice do str. 42, pracovní sešit str. do str. 32.

TEST: Neživá příroda (učivo ze str. 31 - 40)

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK - CHIT CHAT 1

Review B.

Opakování lekcí 4 - 6.

Gramatika: slovesa to be, to have v jednotném čísle, tvoření množného čísla podstatných jmen přidáním s.

UNIT 7 - The body rap.

Gramatika: sloveso to have.

Slovní zásoba 7 . lekce: lidské tělo + pokyny.

Učebnice a pracovní sešit do str. 35.

 

 

 

Pěkný týden všem přeje Jana Nekulová.

 

TÝDEN 29. 1. - 2. 2. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

V tomto týdnu zastupuje paní učitelka Radvanová z důvodu nemoci TU.

30. 1. Školní kolo recitační soutěže (učebna 6.A) - čas 13. 15 - 15. 00 hod.

30. 1. Superstar (pěvecká soutěž školní družiny) v učebně 1.A - čas 14. 00 - 15. 00 hod.

31. 1. Vydávání výpisu vysvědčení (žáci si přinesou pevnější složku na výpis vysvědčení).

2. 2. Pololetní prázdniny.

 

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

5. 2. - 9. 2. 2018 Jarní prázdniny.

20. 2. karneval školní družiny.

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

 

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova po m.

Podstatná jména: rod (mužský, ženský, střední)

MATEMATIKA

Matematika 2. díl: čísla do 1 000 -  + a - do 1 000, jednotky délky

M geometrie 2. díl: čtverec, obdélník

PRVOUKA

Neživá příroda - teplo a světlo ze Slunce.

Opakování - Horniny a nerosty, půda.

Učebnice do str. 41, pracovní sešit str. do str. 31.

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK - CHIT CHAT 1

Review B.

Opakování lekcí 4 - 6.

Gramatika: slovesa to be, to have v jednotném čísle, tvoření množného čísla podstatných jmen přidáním s.

Učebnice a pracovní sešit do str. 33.

 

 

 

Pěkný týden všem přeje Jana Nekulová.

 

TÝDEN 22. - 26. 1. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

V tomto týdnu zastupuje paní učitelka Radvanová z důvodu nemoci TU.

26. 1. zkrácená výuka do 11. 40 (2. kolo prezidentských voleb)

Uzavřená klasifikace a absence za 1. pololetí.

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

31. 1. Vydávání výpisu vysvědčení.

2. 2. Pololetní prázdniny.

5. 2. - 9. 2. 2018 Jarní prázdniny.

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

 

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova po l, m.

Podstatná jména: rod (mužský, ženský, střední)

MATEMATIKA

Matematika 2. díl: čísla do 1 000 -  + a - do 1 000.

M geometrie 2. díl: čtverec

PRVOUKA

Neživá příroda - horniny, nerosty, půda.

Učebnice do str. 40, pracovní sešit str. do str. 30.

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK - CHIT CHAT 1

UNIT 6 - Family photos

Slovní zásoba: členové rodiny, čísla

Gramatika: sloveso to have v jednotném čísle, tvoření množného čísla podstatných jmen přidáním s.

Učebnice a pracovní sešit do str. 31.

 

 

 

Pěkný týden všem přeje Jana Nekulová.

 

TÝDEN 15. - 19. 1. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

V tomto týdnu zastupuje paní učitelka Radvanová z důvodu nemoci TU.

15. 1. pololetní písemná práce z PRV - otázky typu a) b)

16. 1. oprava testu písemné odčítání do 100 a zaokrouhlování -  budou psát i ti, kteří nepsali 5. 1.

 

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

31. 1. Vydávání výpisu vysvědčení.

2. 2. Pololetní prázdniny.

5. 2. - 9. 2. 2018 jarní prázdniny

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

 

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova po l.

Podstatná jména: rod (mužský, ženský, střední)

MATEMATIKA

Matematika 2. díl: čísla do 1 000 -  + a - do 1 000.

M geometrie 2. díl: trojúhelník 15/5,6,7 čtverec 20/1

PRVOUKA

Neživá příroda - voda (skupenství vody, oceánská a pevninská voda, koloběh vody v přírodě)

Učebnice str. 34-36, pracovní sešit str. do str. 27

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK - CHIT CHAT 1

UNIT 5 - Funny faces.

Minitest 5 + Test na sloveso to be, to have v jednotném čísle.

UNIT 6 - Family photos

Slovní zásoba: členové rodiny, čísla

Gramatika: sloveso to have v jednotném čísle, tvoření množného čísla podstatných jmen přidáním s.

Učebnice a pracovní sešit do str. 29.

 

 

 

Pěkný týden všem přeje Jana Nekulová.

 

TÝDEN 8. - 12. 1. 2017

AKCE TOHOTO TÝDNE:

V tomto týdnu zastupuje paní učitelka Radvanová z důvodu nemoci TU.

9. 1. v 17. 00 hod. třídní schůzky - vede paní učitelka Radvanová.

12. 1. zkrácená výuka do 11.40 z důvodu konání prezidentských voleb.

 

POLOLETNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE

9. 1. pololetní písemná práce z M (násobilka, + a - do 100 zpaměti, písemné sčítání a odčítání do 100, závorky, zaokrouhlování, slovní úlohy)

10. 1. pololetní písemná práce z G (bod, přímka, polopřímka, úsečka, rovnoběžky, kolmice, geometrické útvary v rovině)

11. 1. test z prvouky - Svět kolem nás (učebnice str. 24 - 30)

12. 1. pololetní písemná práce z ČJ - (diktát, abeceda, psaní ů,ú, párové souhlásky, vyhledat podstatná jména a slovesa v textu, vyjmenovaná slova po z a b, synonyma a antonyma)

 

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

15. 1. pololetní písemná práce z PRV - otázky typu a) b)

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

 

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova po l.

MATEMATIKA

Matematika 2. díl: čísla do 1 000 - porovnávání, pamětné + a - do 1 000.

M geometrie 2. díl: pololetní písemná práce z G.

PRVOUKA

Neživá příroda - co ji tvoří, co jsou látky, voda.

Učebnice str. 31-33, pracovní sešit str. 26, 27.

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK - CHIT CHAT 1

UNIT 5 - Funny faces.

Slovní zásoba: obličej + přídavná jména dark, blond, short, long.

Gramatika: sloveso to have v jednotném čísle.

Učebnice a pracovní sešit do str. 27.

 

 

 

Pěkný týden všem přeje Jana Nekulová.

 

TÝDEN 1. 1. - 5. 1. 2018

PF 2018

Více smajlíků ke stažení

AKCE TOHOTO TÝDNE:

5. 1. 2018 - ukázka korfbalu

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

9. 1. třídní schůzky od 17 hodin.

pololetní písemné práce

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

 

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova po l.

TEST: VS po b - doplňovací cvičení.

MATEMATIKA

Matematika 2. díl: čísla do 1 000 - úvod.

M geometrie 2. díl: trojúhelník str. 15.

TEST: písemné odčítání, zaokrouhlování.

PRVOUKA

Zboží. Opakování - svět kolem nás.

Učebnice do str. 30, pracovní sešit do str. 25.

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK - CHIT CHAT 1

UNIT 5 - Funny faces.

Slovní zásoba: obličej + přídavná jména dark, blond, short, long.

Gramatika: sloveso to have v jednotném čísle.

Učebnice a pracovní sešit do str. 26.

ZKOUŠÍM: čtení str. 22.

 

 

 

Pěkný týden všem přeje Jana Nekulová.

 

TÝDEN 18. - 22. 12. 2017

Více smajlíků ke stažení

Pohodové Vánoce všem, hodně zdraví a vše nejlepší v novém roce přeje paní učitelka Jana Nekulová.

Více smajlíků ke stažení

 

 

AKCE TOHOTO TÝDNE:

- - - - - - - -

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

5. 1. 2018 - ukázka korfbalu

9. 1. třídní schůzky od 17 hodin.

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

 

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova po b.

SLOH: Vánoční přání.

MATEMATIKA

Matematika 1. díl: Násobilka, zaokrouhlování.

Matematika 2. díl: čísla do 1 000 - úvod.

M geometrie 2. díl: trojúhelník str. 15.

PRVOUKA

Suroviny z neživé a živé přírody, výrobek a zboží..

Učebnice do str. 28, pracovní sešit do str. 24.

Vánoce.

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK - CHIT CHAT 1

UNIT 5 - Funny faces.

Slovní zásoba: obličej + přídavná jména dark, blond, short, long.

Gramatika: sloveso to have v jednotném čísle.

Učebnice a pracovní sešit do str. 24.

Christmas - učebnice str. 66-69.

 

 

Pěkný týden všem přeje Jana Nekulová.

 

TÝDEN 11. - 15. 12. 2017

AKCE TOHOTO TÝDNE:

- - - - - - - - -

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

Tematický den - Vánoce.

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

 

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova po b.

TEST: Vyjmenovaná slova po b - řada slov.

SLOH: Vánoční přání.

MATEMATIKA

Matematika 1. díl: Násobilka, zaokrouhlování.

TEST: násobilka 6, 7, 8 - dělení.

M geometrie 1. díl: Geometrické obrazce a útvary v rovině.

PRVOUKA

Přírodniny a výrobky.

Učebnice do str. 26, pracovní sešit do str. 22.

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK - CHIT CHAT 1

UNIT 4 - dokončení lekce 4.

Minitest 4 + gramatika 4. lekce (sloveso to be v jednotném čísle)

UNIT 5 - Funny faces.

Slovní zásoba: obličej + přídavná jména dark, blond, short, long.

Gramatika: sloveso to have v jednotném čísle.

Zkouším čtení str. 22.

Učebnice a pracovní sešit do str. 24.

 

 

Pěkný týden všem přeje Jana Nekulová.

 

Strana 1 z 15