Vzkazy pro rodiče - Mgr. Jana Nekulová

TÝDEN 18. - 22. 3. 2019

AKCE TOHOTO TÝDNE:

18. 3  Bystrouška - Tajemství lesa. Přinést: 60 Kč, 2 jízdenky na 15 minut, přezůvky, pouzdro, svačinu, čip na obědy.

22. 3. Matematický Klokánek. Přinést: Př, pouzdro, přezůvky, svačinu, čip na obědy

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

26. 3. v 17. 00 hod. třídní schůzky místo hovorových hodin (informace ke škole v přírodě)

23. 4. Technické muzeum - Svět je hrou s fyzikou


Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

 

ČESKÝ JAZYK

Vzory podstatných jmen. Slovesa - jednoduché a složené tvary sloves, tvar určitý a neurčitý, časování v přítomném čase

SLOH: Telefonování

MATEMATIKA

Matematika 2. díl: závislosti a vztahy mezi čísly

M geometrie 2. díl: Rýsujeme obdélník a čtverec; geometrie bude ve středu 20. 3.

TEST: oprava testu z G (trojúhelník), slovní úlohy

VLASTIVĚDA - Poznáváme naši vlast

Zemský povrch, povrch ČR - hraniční pohoří, povrch ve vnitrozemí, roviny

Učebnice VL do str. 20.

TEST: Mapy uč. str. 13 - 16

PŘÍRODOVĚDA

Lidská sídla - venkov (živočichové v okolí lidských sídel); hospodářská zvířata, domácí mazlíčci

Učebnice PŘ str. 54-56.

ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK - CHIT CHAT 2

UNIT 9 - My free time.

Vocabulary: volný čas

Grammar: přítomný čas prostý; otázky s DO a DOES

Učebnice a PS do str. 43.

MINITEST 8 + gramatika 8. lekce

Pěkný týden všem. Jana Nekulová

 

TÝDEN 11. - 15. 3. 2019

AKCE TOHOTO TÝDNE:

11. 3. korfbalový turnaj - vybraní žáci

TEST z HV - Bedřich Smetana. Bude v úterý 12. 3.

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

18. 3  Bystrouška - Tajemství lesa

23. 4. Technické muzeum - Svět je hrou s fyzikou


Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

 

ČESKÝ JAZYK

Vzory podstatných jmen. Slovesa.

SLOH: Pozvánka na narozeniny

MATEMATIKA

Matematika 2. díl: Písemné násobení dvojciferným činitelem, závislosti a vztahy mezi čísly

M geometrie 2. díl: Osa úsečky

TEST: oprava testu (rovnice), geometrie - trojúhelník, trojúhelníková nerovnost

VLASTIVĚDA - Poznáváme naši vlast

Mapy - obsah mapy, měřítko mapy, orientace v krajině, orientace podle mapy, digitální mapy.

Učebnice VL do str. 16.

PŘÍRODOVĚDA

Lidská sídla - venkov (rostliny v okolí lidských sídel).

TEST: Jaro.

Učebnice PŘ str. 50-53.

ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK - CHIT CHAT 2

UNIT 8 - What´s on TV? (dokončení lekce)

Vocabulary: tv pořady, hodiny

Grammar: sloveso to be, hodiny; Otázka: Do you like....? Odpověď: I Like....

Učebnice a PS do str. 41.

ZKOUŠÍM ROZHOVOR: vzor v sešitě.

Pěkný týden všem. Jana Nekulová

 

TÝDEN 4. - 8. 3. 2019

AKCE TOHOTO TÝDNE:

Ve čtvrtek 7. 3. zkrácená výuka do 11. 40 hodin.

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

18. 3  Bystrouška - Tajemství lesa

23. 4. Technické muzeum - Svět je hrou s fyzikou


Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

 

ČESKÝ JAZYK

Vzory podstatných jmen.

Opakování: vyjmenovaná slova.

SLOH: Přáni k MDŽ

MATEMATIKA

Matematika 2. díl: Čtení z diagramu, jízdní řády. Písemné násobení dvojciferným činitelem.

M geometrie 2. díl: pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník

TEST: rovnice, slovní úlohy

VLASTIVĚDA - Poznáváme naši vlast

Mapy a jejich rozdělení.

TEST: kraje ČR, obyvatelstvo naší vlasti, národpisné oblasti

Učebnice VL do str. 14.

PŘÍRODOVĚDA

Jaro.

Učebnice do str. 47-49.

ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK - CHIT CHAT 2

UNIT 8 - What´s on TV?

Vocabulary: tv pořady, hodiny

Grammar: sloveso to be, hodiny; Otázka: Do you like....? Odpověď: I Like....

DO a DOES procvičování.

Učebnice a PS do str. 40.

TEST: Otázky s DO a DOES, odpovědi.

Pěkný týden všem. Jana Nekulová

 

TÝDEN 25. 2. - 1. 3. 2019

AKCE TOHOTO TÝDNE:

26. 2. divadlo Polárka - Vinnetou (přinést 60 Kč) S sebou: 2 jízdenky na 60 minut, pouzdro, přezůvky, svačinu, čip na obědy

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

18. 3  Bystrouška - Tajemství lesa

23. 4. Technické muzeum - Svět je hrou s fyzikou


Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

 

ČESKÝ JAZYK

Vzory podstatných jmen.

Opakování: Vyjmenovaná slova

SLOH: Pozvánka

MATEMATIKA

Matematika 2. díl: Čtení z diagramu. Slovní úlohy. Písemné násobení dvojciferným činitelem.

M geometrie 2. díl: trojúhelník, trojúhelníková nerovnost

TEST: Počítání zpaměti - velká čísla, zaokrouhlování.

VLASTIVĚDA - Poznáváme naši vlast

ČR - kraje ČR, obyvatelstvo naší vlasti, národpisné oblasti

TEST: ČR demokratický stát, státní členění ČR

Učebnice VL do str. 12.

PŘÍRODOVĚDA

Jaro.

TEST: Živočichové v lese

Učebnice do str. 47-49.

ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK - CHIT CHAT 2

UNIT 8 - What´s on TV?

Vocabulary: tv pořady, hodiny

Grammar: sloveso to be, hodiny; Otázka: Do you like....? Odpověď: I Like....

Učebnice a PS do str. 39.

Zkouším ústně slovíčka.

Pěkný týden všem. Jana Nekulová

 

TÝDEN 18. - 22. 2. 2019

AKCE TOHOTO TÝDNE:

Duhový týden - od úterý do pátku oblečení v konkrétních barvách (tričko, mikina, sukně, šaty, kalhoty).

Můžeme vyhrát dort.

V úterý tedy v zelené.

Ve středu v černé nebo růžové.

Ve čtvrtek v červené.

V pátek v modré nebo žluté.

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

26. 2. divadlo Polárka - Vinnetou


Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

 

ČESKÝ JAZYK

Vzory podstatných jmen.

SLOH: Vyprávění.

MATEMATIKA

Matematika 2. díl: Slovní úlohy. Procvičování (početní operace přes 10 000).

M geometrie 2. díl: rýsujeme trojúhelník (náčrt, zápis, konstrukce)

TEST z G: Kružnice, kruh.

VLASTIVĚDA - Poznáváme naši vlast

ČR - demokratický stát, řízení státu, zákony ČR, státní členění ČR

TEST: Poloha ČR, státní symboly ČR.

Učebnice VL do str. 9.

PŘÍRODOVĚDA

Ekosystémy - LES.

Živočichové v lese

Učebnice do str. 40.

ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK - CHIT CHAT 2

UNIT 7 - Space school (dokončení lekce)

Vocabulary: čísla, hodiny, školní předměty, rozvrh hodin, dny v týdnu

Grammar: hodiny

Učebnice a PS do str. 37.

MINITEST 7 + gramatika 7. lekce (hodiny, školní předměty, rozvrh hodin, dny v týdnu)

Pěkný týden všem. Jana Nekulová

 

TÝDEN 4. - 8. 2. 2019

AKCE TOHOTO TÝDNE:

- - - - - - - - - -

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

26. 2. divadlo Polárka - Vinnetou


Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

 

ČESKÝ JAZYK

Vzory podstatných jmen.

MATEMATIKA

Matematika 2. díl: Rovnice. Čtení z diagramu. Slovní úlohy.

TEST: pamětné násobení a dělení

M geometrie 2. díl: rýsujeme trojúhelník (náčrt, zápis, konstrukce)

VLASTIVĚDA - Poznáváme naši vlast

Naše vlast ČR, poloha ČR, státní symboly, státní svátky

TEST: Renesance; život lidí na počátku novověku

PŘÍRODOVĚDA

Ekosystémy - LES.

Živočichové v lese

TEST: Lesní patra, rostliny v lese, houby (uč. str. 29-36)

Učebnice str. 38-39.

ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK - CHIT CHAT 2

UNIT 7 - Space school

Vocabulary: čísla, hodiny, školní předměty, rozvrh hodin, dny v týdnu

Grammar: hodiny

Učebnice a PS do str. 36.

Pěkný týden všem. Jana Nekulová

 

TÝDEN 28. 1. - 1. 2. 2019

AKCE TOHOTO TÝDNE:

28. 1. ve 13 hodin - recitační soutěž 1. stupeň (přihlášené děti)

31. 1. vydávání výpisu vysvědčení (přinést složku na výpis vysvědčení)

1. 2. pololetní prázdniny

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

26. 2. divadlo Polárka - Vinnetou


Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

 

ČESKÝ JAZYK

Vzory podstatných jmen - rod střední a ženský (procvičování)

MATEMATIKA

Matematika 2. díl: Čísla větší než 10 000 -  pamětné násobení a dělení, procvičování

TEST: Písemné sčítání a odčítání přes 10 000.

M geometrie 2. díl: tento týden geometrie nebude

VLASTIVĚDA - české dějiny

Renesance; život lidí na počátku novověku

Učebnice - dokončení učebnice dějin.

TEST: Jiří z Poděbrad, Jagellonci, Habsburkové (učebnice str. 38, 39, 42, 43)

PŘÍRODOVĚDA - tento týden bude PŘ ve středu místo čtení

Ekosystémy - LES.

Stromy a ostatní rostliny v lese.

Učebnice str. 34 - 36.

ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK - CHIT CHAT 2

UNIT 7 - Space school

Vocabulary: čísla, hodiny, školní předměty, rozvrh hodin, dny v týdnu

Grammar: hodiny

Učebnice a PS do str. 35.

Pěkný týden všem. Jana Nekulová

 

TÝDEN 21. - 25. 1. 2019

AKCE TOHOTO TÝDNE:

- - - - - - - -

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

31. 1. vydávání vysvědčení

1. 2. pololetní prázdniny

26. 2. divadlo Polárka - Vinnetou


Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

 

ČESKÝ JAZYK

Vzory podstatných jmen - rod střední a ženský (procvičování)

MATEMATIKA

Matematika 2. díl: Čísla větší než 10 000 -  pamětné násobení a dělení

M geometrie 2. díl: kruh

VLASTIVĚDA - české dějiny

Habsburkové.

Učebnice do str. 43.

PŘÍRODOVĚDA

Ekosystémy - LES.

Byliny a keře v lese.

Učebnice str. 32,33.

ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK - CHIT CHAT 2

Review B - opakování lekcí 4 - 6.

TEST: Minitest 6 + test na lekce 4 - 6 (známky se budou počítat již do druhého pololetí)

UNIT 7 - Space school

Vocabulary: čísla, hodiny

Grammar: hodiny

Učebnice a PS do str. 34.

Pěkný týden všem. Jana Nekulová

 

TÝDEN 14. - 18. 1. 2019

AKCE TOHOTO TÝDNE:

- - - - - - - -

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

31. 1. vydávání vysvědčení

1. 2. pololetní prázdniny

26. 2. divadlo Polárka - Vinnetou


Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

 

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen - rod ženský

MATEMATIKA

Matematika 2. díl: Čísla větší než 10 000 -  početní operace s čísly nad 10 000

M geometrie 2. díl: čtverec, obdélník, kružnice

VLASTIVĚDA - české dějiny

Po husitských válkách; Jagellonci českými králi

Učebnice do str. 40.

PŘÍRODOVĚDA

Ekosystémy - LES.

Les udržovaný, význam lesa; houby rostoucí v lese

Učebnice str. 37  a 30,31.

ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK - CHIT CHAT 2

UNIT 6 - A sunny day

Vocabulary: počasí

Grammar: přítomný čas (tvar slovesa to be), přítomný čas průběhový - otázka

Učebnice a PS do str. 30.

Pěkný týden všem. Jana Nekulová

 

TÝDEN 7. - 11. 1. 2019

AKCE TOHOTO TÝDNE:

7. 1. 2019 Pololetní písemná práce z matematiky + geometrie (přípravu mají děti u sebe)

8. 1. 2019 Pololetní písemná práce z českého jazyka (přípravu mají děti u sebe)

8. 1. 2019 Třídní schůzky od 17 hodin ve třídě 4.B

10. 1. Pololetní písemná práce z VL - od pravěku po Mistra Jana Husa - otázky typu a) b) c)

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

31. 1. vydávání vysvědčení

1. 2. pololetní prázdniny

26. 2. divadlo Polárka - Vinnetou


Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

 

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen - rod střední a ženský

SLOH: Telefonování

MATEMATIKA

Matematika 2. díl: Čísla větší než 10 000 -  zaokrouhlování čísel, početní operace s čísly nad 10 000

M geometrie 2. díl: kolmice a rovnoběžky

VLASTIVĚDA - české dějiny

Husité se bouří, křížové výpravy, bitva u Lipan, konec vlády Lucemburků.

Učebnice do str. 38.

PŘÍRODOVĚDA

Ekosystémy - LES.

Druhy lesa, lesní patra, les udržovaný, význam lesa.

Učebnice str. 29 a 37.

TEST: Měření

ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK - CHIT CHAT 2

UNIT 6 - A sunny day

Minitest U5 + gramatika 5. lekce (přítomný čas průběhový)

Vocabulary: počasí

Grammar: přítomný čas (tvar slovesa to be)

Učebnice a PS do str. 28.

Pěkný týden všem. Jana Nekulová

 

Strana 1 z 20