Vzkazy pro rodiče - Mgr. Jana Nekulová

TÝDEN 23. - 27. 3. 2020

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Zájmena - druhy zájmen

Opakování shoda přídudku s podmětem

Uč. str. 116-117

MATEMATIKA

Matematika 3. díl: Desetinná čísla (sčítání a odčítání desetinných čísel)

M geometrie 3. díl: Osová ouměrnost

Uč. str. 11/1, 4

VLASTIVĚDA

Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj

Učebnice Vl do str. 29.

Pracovní sešit do str. 18.

PŘÍRODOVĚDA

Člověk - trávicí soustava, péče o chrup, zdravá výživa

Vylučovací soustava

Učebnice do str. 61.

ANGLICKÝ JAZYK 5. ROČNÍK - Happy Earth 1

UNIT 4 - World of sport

Slovní zásoba - přídavná jména (2. stupeň)

Opakování přítomný čas průběhový, sloveso to be

Napsat si slovíčka 4. lekce.

Pěkný týden všem. Jana Nekulová

 

TÝDEN 16. - 20. 3. 2020

TV pořad UčíTelka pro žáky 1. stupně

TV pořad Škola doma s přípravou na přijímací řízení

 
Od pondělí 16.3.2020 každý den na ČT2 od 9.00 hodin pro 1.stupeň;
od 17.3. vždy v úterý od 14.00 hodin příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka;
od 19.3. vždy ve čtvrtek od 14.00 hodin příprava na přijímací zkoušky z matematiky pro vycházející

Česká televize spustí 16.3. na ČT2 projekty nazvané UčíTelkaŠkola doma, které mají nahradit dětem a studentům vyučování ve školách.
Každý den od 16. března čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně vyučování prostřednictvím televizní obrazovky. 
V úterý a ve čtvrtek pak pořad Škola doma bude pomáhat s přípravou na přijímací řízení.

Projekt UčíTelka aneb Když děti učí telka, vzniká s odbornou garancí ministerstva školství.
ČT jej spustí zatím na dobu jednoho měsíce.
Provázet jím budou moderátorky Petra Křížková a Kateřina Bílková.

Každý všední den od devíti startuje vyučování.
Každý učební blok bude trvat 30 minut a bude určen vždy pro jeden ročník prvního stupně s krátkou přestávkou v podobě vzdělávacích pořadů z produkce Déčka.
Výukovou hodinu povede vždy jeden učitel, vyučování se zúčastní tři děti.
Na vzdělávací pásmo navážou od 12:00 do 15:00 hodin další vzdělávací pořady určené pro starší děti.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/dily/
https://www.ceskatelevize.cz/tv-program/hledani/?filtr%5bnadtitul%5d=Odpoledka

 

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Zájmena - druhy zájmen

Uč. str. 111-115

MATEMATIKA

Matematika 3. díl: Desetinná čísla

Uč. str. 5, 6,

M geometrie 3. díl: Porovnávání úhlů, osa úhlu

Uč. str. 7

VLASTIVĚDA

Královéhradecký kraj, Pardubický kraj

Učebnice Vl do str. 25.

Pracovní sešit do str. 16.

PŘÍRODOVĚDA

Člověk - trávicí soustava, péče o chrup, zdravá výživa

Učebnice do str. 60.

ANGLICKÝ JAZYK 5. ROČNÍK - Happy Earth 1

UNIT 4 - World of sport

Gramatika:  2. stupeň přídavných jmen, řadové číslovky

Slovní zásoba: sporty, přídavná jména, řadové číslovky

Učebnice str. 34, 35. PS str. 39, 41.

Pěkný týden všem. Jana Nekulová

 

TÝDEN 9. - 13. 3. 2020

AKCE TOHOTO TÝDNE:

13. 3. Národní divadlo Brno (Reduta) - Brněnské pověsti (ZRUŠENO)

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

- - - - - - - - -

 

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Zájmena - druhy zájmen

Uč. str. 107-110

MATEMATIKA

Matematika 2. díl: Desetinná čísla

Uč. str. 55, 56

Matematika 3. díl: Desetinná čísla

Uč. str. 3, 4

M geometrie 2. díl: Kvádr

Uč. str. 54

VLASTIVĚDA

Ústecký kraj, Liberecký kraj

Učebnice Vl do str. 21.

Pracovní sešit do str. 14.

PŘÍRODOVĚDA

Člověk - dýchací soustava, oběhová soustava

Učebnice do str. 58.

ANGLICKÝ JAZYK 5. ROČNÍK - Happy Earth 1

UNIT 4 - World of sport

Gramatika:  2. stupeň přídavných jmen

Slovní zásoba: sporty

Učebnice do str. 32, PS do str. 37

Pěkný týden všem. Jana Nekulová

 

TÝDEN 2. - 6. 3. 2020

AKCE TOHOTO TÝDNE:

- - - - - - - - -

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

13. 3. Národní divadlo Brno (Reduta) - Brněnské pověsti

 

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Zájmena - druhy zájmen

Shoda přísudku s podmětem - procvičování

MATEMATIKA

Matematika 2. díl: Desetinná čísla a zlomky, převody jednotek

M geometrie 2. díl: Osová souměrnost

VLASTIVĚDA

Plzeňský kraj, Karlovarský kraj

Učebnice Vl do str. 17.

PŘÍRODOVĚDA

Člověk - kůže

Učebnice do str. 56.

ANGLICKÝ JAZYK 5. ROČNÍK - Happy Earth 1

UNIT 4 - World of sport

Gramatika:  Přítomný čas průběhový

Slovní zásoba: sporty

Učebnice do str. 31, PS do str. 35.

 

Pěkný týden všem. Jana Nekulová

 

 

TÝDEN 24. - 28. 2. 2020

AKCE TOHOTO TÝDNE:

24. 2. ředitelské volno

25. 2. plavecké závody (vybraní žáci)

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

13. 3. Národní divadlo Brno (Reduta) - Brněnské pověsti

 

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Přídavná jména - procvičování

Shoda přísudku s podmětem - procvičování

MATEMATIKA

Matematika 2. díl: Desetinná čísla a zlomky, převody jednotek

M geometrie 2. díl: Vlastnosti trojúhelníku, krychle a kvádr

VLASTIVĚDA

Jihočeský kraj

Učebnice Vl do str. 13.

PŘÍRODOVĚDA

Člověk - kostra, svaly

Učebnice do str. 55.

ANGLICKÝ JAZYK 5. ROČNÍK - Happy Earth 1

UNIT 4 - World of sport

Gramatika:  Přítomný čas průběhový

Slovní zásoba: sporty

Učebnice do str. 31, PS do str. 35.

TEST: UNIT 3 - slovní zásoba, gramatika

Pěkný týden všem. Jana Nekulová

 

TÝDEN 10. - 14. 2. 2020

AKCE TOHOTO TÝDNE:

12. 2. školní kolo recitační soutěže.

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

17. - 21. 2. jarní prázdniny

24. 2. ředitelské volno

13. 3. Národní divadlo Brno (Reduta) - Brněnské pověsti. Cena 100 Kč.

 

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Přídavná jména, druhy přídavných jmen

MATEMATIKA

Matematika 2. díl: Desetinná čísla

M geometrie 2. díl: Vlastnosti trojúhelníků

VLASTIVĚDA

Středočeský kraj

Učebnice Vl do str. 11.

PŘÍRODOVĚDA

Třídění živých organismů -živočichové. Člověk - úvod.

Učebnice do str. 52.

ANGLICKÝ JAZYK 5. ROČNÍK - Happy Earth 1

UNIT 3 - Monster corner (dokončení 3. lekce)

Gramatika:  Minulé tvary slovesa to be - was, were; past simple

Používání ?, !. Apostrofy v angličtině - přivlastňování, zkrácené tvary sloves.

Učebnice do str. 29, PS do str. 32.

Pěkný týden všem. Jana Nekulová

 

TÝDEN 3. - 7. 2. 2020

AKCE TOHOTO TÝDNE:

- - - - - - - 

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

V únoru proběhne školní kolo recitační soutěže.

17. - 21. 2. jarní prázdniny

24. 2. ředitelské volno

13. 3. Národní divadlo Brno (Reduta) - Brněnské pověsti. Cena 100 Kč.

 

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Přídavná jména, druhy přídavných jmen

MATEMATIKA

Matematika 2. díl: Desetinná čísla

M geometrie 2. díl: Střed úsečky, osa úsečky

VLASTIVĚDA

ČR opakování. Kraj, kde žijeme - hlavní město Praha.

Učebnice Vl do str. 9.

PŘÍRODOVĚDA

Třídění živých organismů -živočichové.

Učebnice do str. 50.

ANGLICKÝ JAZYK 5. ROČNÍK - Happy Earth 1

UNIT 3 - Monster corner

Gramatika:  Minulé tvary slovesa to be - was, were; past simple

Učebnice do str. 29, PS do str. 31.

Pěkný týden všem. Jana Nekulová

 

TÝDEN 27. - 31. 1. 2020

AKCE TOHOTO TÝDNE:

29.1. závody v plavání pro žáky 4. - 5. ročníku (vybraní žáci), ZŠ Jasanová

30. 1. vydávání výpisu vysvědčení, přinést složku na výpis (zkrácená výuka do 11.40 hod.)

31. 1. pololetní prázdniny

 DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

V únoru proběhne školní kolo recitační soutěže.

17. - 21. 2. jarní prázdniny

24. 2. ředitelské volno

13. 3. Národní divadlo Brno (Reduta) - Brněnské pověsti. Cena 100 Kč.

 

 

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Přídavná jména, druhy přídavných jmen

MATEMATIKA

Matematika 2. díl: Desetinná čísla

M geometrie 2. díl: V tomto týdnu geometrie nebude.

TEST: Jednotky obsahu - převody jednotek

VLASTIVĚDA

ČR opakování. Kraj, kde žijeme - hlavní město Praha.

Učebnice Vl do str. 9.

TEST: Opakování o ČR - učebnice str. 4-7.

PŘÍRODOVĚDA

Třídění živých organismů - rostliny.

Učebnice do str. 48.

TEST: Bakterie a sinice, houby.

ANGLICKÝ JAZYK 5. ROČNÍK - Happy Earth 1

UNIT 3 - Monster corner

Gramatika:  Minulé tvary slovesa to be - was, were; past simple

Používání ?, !. Apostrofy v angličtině - přivlastňování, zkrácené tvary sloves.

Učebnice do str. 28, PS do str. 31.

Pěkný týden všem. Jana Nekulová

 

TÝDEN 20. - 24. 1. 2020

AKCE TOHOTO TÝDNE:

21. 1. Pythagoriáda - matematická soutěž

23. 1. Uzavřena klasifikace

 DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

29.1. závody v plavání pro žáky 4. - 5. ročníku (vybraní žáci), ZŠ Jasanová

24. 2. ředitelské volno

 

 

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Přídavná jména, druhy přídavných jmen

MATEMATIKA

Matematika 2. díl: Desetinná čísla

M geometrie 2. díl: Střed úsečky a osa úsečky

VLASTIVĚDA

ČR opakování.

Učebnice Vl do str. 7.

PŘÍRODOVĚDA

Třídění živých organismů - bakterie a sinice, houby

Učebnice do str. 47.

TEST: Mírný pás, subpolární pás, polární pás, moře a oceány

ANGLICKÝ JAZYK 5. ROČNÍK - Happy Earth 1

UNIT 3 - Monster corner

Gramatika:  Minulé tvary slovesa to be - was, were; past simple

Učebnice do str. 27, PS do str. 29.

Pěkný týden všem. Jana Nekulová

 

TÝDEN 13. - 17. 1. 2020

AKCE TOHOTO TÝDNE:

14. 1. pololetní písemná práce z ČJ

15. 1. pololetní písemná práce v VL - kroužkování a) b) c)

16. 1. polotení písemná práce z AJ

 DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

29.1. závody v plavání pro žáky 4. - 5. ročníku (vybraní žáci), ZŠ Jasanová

V lednu proběhne Pythagoriáda.

 

Více smajlíků ke stažení

UČIVO NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména - pád, číslo, rod, vzor.

Přídavná jména, druhy přídavných jmen

MATEMATIKA

Matematika 2. díl: Písemné dělení dvojciferným dělitelem, přednost početních výkonů, velká čísla

M geometrie 2. díl: jednotky obsahu a jejich převody, střed úsečky a osa úsečky

VLASTIVĚDA

Problémy současné doby, nejnovější změny v naší republice

Učebnice do str. 44

PŘÍRODOVĚDA

Co už víme o ČR, společenstva v ČR

Učebnice do str. 45

ANGLICKÝ JAZYK 5. ROČNÍK - Happy Earth 1

UNIT 3 - Monster corner

Gramatika:  Otázky s Wh..., sloveso have got/has got, minulé tvary slovesa to be - was, were

Učebnice do str. 25, PS do str. 27.

Pěkný týden všem. Jana Nekulová

 

Strana 1 z 24