Vzkazy pro rodiče - Mgr. Eva Břicháčková

TÝDEN OD 22. 5. 2017

Matematika 6.A

- objem a povrch krychle a kvádru

Matematika 8.A

- kruh, kružnice

- vzájemná poloha přímky a kružnice

Matematika 9.B

- základy finanční matematiky

Přírodopis 6.A,B

- hmyz s proměnou dokonalou

Přírodopis 7.A

- květ

- opylení a oplození

Přírodopis 8.A

- trávicí soustava

Přírodopis 9.A,B

- obnovitelné zdroje

 

TÝDEN OD 15. 5. 2017

Matematika 6.A

- krychle a kvádr

Matematika 8.A

- opakování - rovnice a slovní úlohy

- kruh, kružnice

Matematika 9.B

- opakování - jehlan a kužel

- základy finanční matematiky

Přírodopis 6.A,B

- opakování - hmyz s proměnou nedokonalou

- hmyz s proměnou dokonalou

Přírodopis 7.A

- opakování - list

- květ

Přírodopis 8.A

- trávicí soustava

Přírodopis 9.A,B

- koloběh vody a uhlíku

 

TÝDEN OD 9. 5. 2017

Matematika 6.A

- středová souměrnost

Matematika 8.A

- rovnice

- slovní úlohy

- vyjádření neznámé ze vzorce

Matematika 9.B

- opakování - jehlan, kužel

Přírodopis 6.A,B

- hmyz s proměnou nedokonalou

Přírodopis 7.A

- list

Přírodopis 8.A

- dýchací soustava

Přírodopis 9.A,B

- atmosféra

 

TÝDEN OD 2. 5. 2017

Matematika 6.A

- shodná zobrazení

Matematika 8.A

- rovnice a slovní úlohy

Matematika 9.B

- jehlan - povrch, objem

- modely těles

Přírodopis 6.A,B

- hmyz s proměnou nedokonalou

Přírodopis 7.A

- rostlinné orgány

Přírodopis 9.A,B

- atmosféra

 

TÝDEN OD 24. 4. 2017

Matematika 6.A

- závěrečné opakování - úhly

Matematika 8.A

- rovnice a slovní úlohy

Matematika 9.B

- tělesa - sítě těles

- jehlan

Přírodopis 6.A,B

- hmyz s proměnou nedokonalou

Přírodopis 7.A

- semenné rostliny - úvod

Přírodopis 8.A

- dýchací soustava

Přírodopis 9.B

- voda na Zemi

 

TÝDEN OD 17. 4. 2017

Matematika 6.A

- úhly ve stupních a minutách

Matematika 8.A

- rovnice

- slovní úlohy

Matematika 9.B

- jehlan

Přírodopis 6.A,B

- stonožky a mnohonožky

Přírodopis 7.A

- kapradiny

Přírodopis 8.A

- mízní soustava

 

TÝDEN OD 10. 4. 2017

Matematika 6.A

- úhly ve stupních a minutách

Matematika 8.A

- rovnice a slovní úlohy

Matematika 9.B

- slovní úlohy

Přírodopis 6.A,B

- opakování - pavoukovci a korýši

Přírodopis 7.A

- opakování - mechorosty, plavuně a přesličky

 

TÝDEN OD 3. 4. 2017

Matematika 6.A

- souhlasné a střídavé úhly

- úhel ve stupních a mintách

Matematika 8.A

- llineární rovnice

- slovní úlohy

Matematika 9.B

- procenta

- poměr, trojčlenka, měřítko

- osová a středová souměrnost

Přírodopis 6.A,B

- korýši

Přírodopis 7.A

- mechorosty

Přírodopis 8.A

- mízní soustava

Přírodopis 9.A,B

- voda

 

TÝDEN OD 27. 3. 2017

Matematika 6.A

- grafické sčítání, odčítání, násobení a dělení úhlů

- souhlasně a střídavé úhly

Matematika 8.A

- řešení lineárních rovnic

Matematika 9.B

- rovinné obrazce

- geometrie roviny

Přírodopis 6.A,B

- pavoukovci

Přírodopis 7.A

- laboratorní práce

Přírodopis 8.A

- srdce

- krevní oběh

Přírodopis 9.A,B

- půdy

 

TÝDEN OD 20. 3. 2017

Matematika 6.A

- opakování - úhly

- grafické sčítání a odčítání úhlů

Matematika 8.A

- lineární rovnice

Matematika 9.B

- opakování učiva 6. třídy

Přírodopis 6.A,B

- opakování - kroužkovci

- členovci

Přírodopis 7.A

- úvod do botaniky

- návštěva ZOO

Přírodopis 8.A

- oběhová soustava

Přírodopis 9.A,B

- půdy

 

Strana 9 z 19