Vzkazy pro rodiče - Mgr. Eva Břicháčková

TÝDEN OD 23. 10. 2017

Matematika 6.B

- pravoúhlá soustava souřadnic

- souhrnné opakování

Matematika 7.A

- trojúhelník a jeho vlastnosti

- mnohoúhelníky

Matematika 9.A

- mocniny s přirozeným mocnitelem

- zápis čísla

Přírodopis 6.A,B

- buňka - opakování

Přírodopis 7.A,B

- ryby - opakování

Přírodopis 8.B

- zajíci

 

TÝDEN OD 16. 10. 2017

Matematika 6.B

- slovní úlohy

- pravoúhlá soustava souřadnic

Matematika 7.A

- objem a povrch kvádru a krychle

- převody jednotek

Matematika 9.A

- počítání s druhou a třetí mocninou a odmocninou

- zápis čísla

Přírodopis 6.A,B

- buňka

- 1. laboratorní práce - Pozorování buněk cibule

Přírodopis 7.A,B

- rozmnožování ryb

- mořské ryby

Přírodopis 8.B

- hlodavci

- zajíci

 

TÝDEN OD 9. 10. 2017

Matematika 6.B

- tělesa

- jednoduché konstrukce

- řešení slovních úloh

Matematika 7.A

- úhel ve stupních a minutách

- osová souměrnost

Matematika 9.A

- Pythagorova věta

- počítání s druhou a třetí mocninou a odmocninou

Přírodopis 6.A,B

- test - Země, podmínky a projevy života, vztahy mezi organismy

- jak zkoumáme přírodu

- buňka

Přírodopis 7.A,B

- rybí pásma

- rozmnožování ryb

Přírodopis 8.A

- chudozubí

- hlodavci

 

TÝDEN OD 2. 10. 2017

Matematika 6.B

- obvod a obsah složitějších obrazců

- rozeznávání prostorových útvarů

- jednoduché konstrukce

Matematika 7.A

- nejmenší společný násobek

- největší společný dělitel

- úhel

Matematika 9.A

- mocniny a odmocniny

Přírodopis 6.A,B

- opakování - vztahy mezi organismy

- mikroskop

- buňka

Přírodopis 7.A,B

- test - strunatci, kruhoústí, paryby

- ryby - stavba těla

- dravé a nedravé ryby

Přírodopis 8.B

- test - savci, vejcorodí, vačnatci

- hmyzožravci

- letouni

 

TÝDEN OD 25. 9. 2017

Matematika 6.A

- obvod a obsah čtverce a obdélníku

- převody jednotek

Matematika 7.A

- dělitelnost přirozených čísel

- násobek, dělitel

Matematika 9.A

- druhá mocnina a odmocnina

- Pythagorova věta

Přírodopis 6.A,B

- projevy a podmínky života

Přírodopis 7.A,B

- ryby - stavba těla

Přírodopis 8.B

- vačnatci

 

TÝDEN OD 18. 9. 2017

Matematika 6.B

- počítání s přirozenými čísly

- rovinné obrazce

Matematika 7.A

- řešení jednoduchých rovnic

- slovní úlohy

Matematika 9.A

- promile

- lineární rovnice

Přírodopis 6.A,B

- Země - vznik, stavba, vznik života

Přírodopis 7.A,B

- paryby

Přírodopis 8.B

- vnitřní stavba těla savců

- vejcorodí

 

TÝDEN OD 11. 9. 2017

Matematika 6.B

- opakování - přirozená čísla

Matematika 7.A

- opakování - desetinná čísla

Matematika 9.A

- opakování - racionální čísla

Přírodopis 6.A,B

- opakování učiva 5. ročníku

Přírodopis 7.A,B

- opakování učiva 6. ročníku

- strunatci - úvod

Přírodopis 8.B

- opakování učiva 7. ročníku

- savci - úvod

 

TÝDEN OD 19. 6. 2017

- vybírání učebnic

Matematika 6.A

- trojúhelník

Matematika 8.A

- válec a koule

Matematika 9.B

- statistika

Přírodopis 6.A,B

- hmyz

- ostnokožci

Přírodopis 7.A

- čeledi jednoděložných a dvouděložných rostlin

Přírodopis 8.A

- nervová soustava

- žlázy s vnitřní sekrecí

Přírodopis 9.A,B

- nerostné suroviny

 

 

TÝDEN OD 12. 6. 2017

Matematika 6.A

- trojúhelník

Matematika 8.A

- srovnávací písemná práce

- válec, koule

Matematika 9.B

- statistika

Přírodopis 6.A,B

- hmyz s proměnou dokonalou

Přírodopis 7.A

- čeledi jednoděložných a dvouděložných rostlin

Přírodopis 8.A

- nervová soustava

Přírodopis 9.A,B

- geologie ČR

 

TÝDEN OD 5. 6. 2017

Matematika 6.A

- kvádr a krychle ve slovních úlohách

- srovnávací písemná práce

Matematika 8.A

- Thaletova kružnice

- srovnávací písemná práce

Matematika 9.B

- statistika

- srovnávací písemná práce

Přírodopis 6.A,B

- hmyz s proměnou dokonalou

Přírodopis 7.A

- stromy a keře

- opakování - rostlinné orgány

Přírodopis 8.A

- vylučovací soustava

Přírodopis 9.A,B

- etapy vývoje Země

 

Strana 8 z 19